NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2195933

Dátum, čas

Piatok 1. 8. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky zo života školy

 • Milí žiaci,

  krásne letné prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov  Vám praje

  za kolektív všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ Tbiliská 4

  vedenie školy

 • ÚRADNÉ HODINY

  Uradné hodiny počas letných prázdnin sú

  každú stredu

  od 10,00 do 12,00 hod.

  kontakt: 02/44887971

 • Organizácia 27.6.2014

  Organizácia posledného dňa - piatok 27.6.2014

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi rozdávanie vysvedčení

  8,20 -  príhovor riaditeľky školy

  10,00-10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

   

  OBEDY sa vydávajú od 10,30 do 12,00

 • Vážení rodičia, starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na letnú akdémiu, ktorá sa bude konať v hale školy v stredu 25.6.2014 oo 18,00 hodine.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Škola v prírode

  Žiaci 4. A a 4.B triedy zo školy v prírode z  HOTELA  JUNIOR v Demänovskej doline sa vrátia v piatok 13.6.2014 asi o 14,00 hodine.

 • ZMENA - Vyhodnotenie zberu papiera

  Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care vyzbieraná 1t papiera zachráni 17 stromov.

  My sme s Vašou pomocou nazbierali cca 22 000 kg papiera a zachránili 374 stromov.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom, starým rodičom a zamestnancom školy, ktorí nám pomohli nazbierať 22 ton starého papiera.

 • Anglický projektový týždeň

  Od 2.6. do 6.6.  2014 na ZŠ Tbiliská prebiehal Anglický projektový týždeň. Zúčastnilo sa ho spolu 21 žiakov 6. a 8. ročníka. Výučbu viedli dvaja anglicky hovoriaci lektori: Alexander z Ruska, Robert z USA.

  Deti mali každý deň vyplnený rozličnými aktivitami, samozrejme všetko v angličtine. Vymýšľali názov, vlajku, menu fiktívnej krajiny, pričom zároveň popisovali život v nej. Popisovali, kreslili vymyslených vesmírnych návštevníkov. Hádali názvy športov, vecí, povolaní podľa indícií. Netradičné vyučovanie ďalej prebiehalo nielen formou rozličných spoločenských hier v triedach ale i vonku na ihrisku. Tu sa učili hrať americký futbal, bejzbal. Zážitkom bolo pečenie pizze. Na záver týždňa každý účastník projektového týždňa dostal účastnícky diplom.

 • Deň detí v ŠKD

  Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne   1. júna.

  My v ŠKD za pomoci Školského parlamentu ZŠ sme sa rozhodli tiež osláviť tento deň, ktorý je venovaný deťom. Pani vychovávateľky a členovia školského parlamentu vymysleli a pripravili pre deti veľmi zaujímavé a zábavné súťaže, ktoré veľmi zaujali naše deti v ŠKD. Po celom školskom ihrisku sa šírila skvelá atmosféra, smiech a krik šťastných detí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria