NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2299227

Dátum, čas

Sobota 1. 11. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky zo života školy

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny sú v dňoch 30. a 31. októbra 2014. Posledný deň vyučovania je 29. 10. 2014 (streda). Vyučovanie opäť začína 3. 11. 2014 (pondelok).

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje vpiatok 14.novembra 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 14.novembra 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávania organizovaného  školou.

 • PRIPRAVUJEME ZBER PAPIERA

  Od pondelka  3. novembra do piatka 7.novembra  2014 bude na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...

 • Naša účasť na Festivale škôl a škôlok od A po Z

  Počas  víkendu -  v dňoch 25. a 26. októbra sa naša škola zúčastnila Festivalu škôl a škôlok od A po Z. Podujatie, propagované aj v médiách, prebiehalo v nákupnom centre Shopping Palace. Jednotlivé školy mali možnosť v rámci rozhovorov s moderátom na hlavnom pódiu predstaviť svoje zameranie, podrobnejšie informácie potom poskytovali návštevníkom pri jednotlivých infostánkoch. Na pódiu vystúpili aj naši žiaci – divákom zahrali na flautách, zatancovali ľudový i moderný tanec. Touto cestou by sme sa radi poďakovali pani učiteľkám, ktoré strávili víkend pracovne, ale samozrejme aj rodičom a deťom, ktoré ochotne prišli v nedeľu predviesť svoje umenie a reprezentovať tak našu školu.

 • Výstava Tutanchamon

  V pondelok 20. októbra 2014 žiaci 6. a 7. ročníka navštívili pútavú výstavu Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady . Zažili sme výnimočnú  cestu do kolísky našej civilizácie - do doby egyptských faraónov. Vydali sme sa po stopách slávneho egyptológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil  hrobku mladého faraóna Tutanchamona. Videli sme viac ako tisíc vystavovaných predmetov -  dokonalých replík vytvorených pod dohľadom odborníkov. Mali sme jedinečnú možnosť  vstúpiť do pohrebnej komory a preskúmať ju vlastnými očami prvých prieskumníkov, s jej povestnou krásou priamo na dosah ruky. Všetky posvätné predmety, sošky, šperky a aj sarkofágy ležali presne na rovnakých miestach, ako boli kedysi nájdené, vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho ohromného pozláteného sarkofágu. Je to dobrodružstvo pre všetky zmysly, zážitok, ktorý si  budeme dlho pamätať.

 • Račianska pamätná izba

  Dňa  17. októbra 2014  sa  žiaci siedmeho a šiesteho ročníka  zúčastnili na exkurzii  v Račianskej  pamätnej izbe. Nachádza sa
  na Alstrovej ulici v Rači. Na mieste dnešného nového domu tu pôvodne stál typický račiansky vinohradnícky dom z  18. storočia.

  V Račianskej izbe nás privítala pani Mgr. Eva Šimoničová, ktorá nám porozprávala o histórii Račianskej izby a Rače. Dozvedeli sme sa, že v minulosti mal dom od majiteľa v prenájme Miestny odbor Matice slovenskej v Rači a v roku 1975 vybudoval v ňom Račiansku izbu. Račianska izba, vlastivedné múzeum pre dokumentáciu dejín a prírody mestskej časti Bratislava - Rača, má za sebou takmer 40 - ročnú pohnutú históriu. Vznikla v roku 1975 ako pamätná izba vďaka zanieteniu členov Miestneho odboru Matice slovenskej a ochote Račanov venovať a zapožičať do jej národopisnej a vinohradníckej zbierky pamiatkové predmety - kroje, nábytok, predmety dennej potreby, listiny, fotografie, vinohradnícke nástroje a zariadenia. Po štyroch rokoch činnosti bola Račianska izba spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v roku 1979 zrušená.

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  V utorok 14. októbra  2014 sme si do našej školy pozvali medzinárodný súbor The Bear theatre, ktorého herci pochádzajú z rôznych krajín sveta.
  Cieľom ich vystúpení je žiakov zabaviť, preveriť ich jazykové zručnosti a  motivovať ich pri ďalšom učení sa angličtiny.
  Žiaci 3.-5.. roč. v hre „Jackie and the Giant“ a žiaci 6.-8. roč  v hre „The Alien Grammar show“ boli aktívnymi účastníkmi deja a plnili rôzne úlohy.
  Nakoniec si všetci povedali, že to bola veselá hodina angličtiny , kde sa zabavili i poučili.

 • Čítaj aj ďalšie novinky

  Pribudli  novinky:

  •  Výstava húb v našej škole
  •  Návšteva ovocného sadu v Dunajskej Lužnej
  •  Šortové podujatie Rača žije pre všetkých
  •  Projekt Protetiky "Zdravé nôžky " na ZŠ Tbiliská
  •  Literárny program o knihe na 1. stupni
  •  Exkurzia štvrtákov (Gabčíkovo)
  •  S Eko  Daphne aj v tomto školskom roku (druháci)
  • Štafetové čítanie
  • Plody našich záhrad
  • Projejktové stretnutie - Poľsko
  • Festival škôl a škôlok
  • Pripravujeme ZBER PAPIERA

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria