NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2290117

Dátum, čas

Štvrtok 23. 10. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky zo života školy

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje vpiatok 14.novembra 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 14.novembra 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávania organizovaného  školou.

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  V utorok 14. októbra  2014 sme si do našej školy pozvali medzinárodný súbor The Bear theatre, ktorého herci pochádzajú z rôznych krajín sveta.
  Cieľom ich vystúpení je žiakov zabaviť, preveriť ich jazykové zručnosti a  motivovať ich pri ďalšom učení sa angličtiny.
  Žiaci 3.-5.. roč. v hre „Jackie and the Giant“ a žiaci 6.-8. roč  v hre „The Alien Grammar show“ boli aktívnymi účastníkmi deja a plnili rôzne úlohy.
  Nakoniec si všetci povedali, že to bola veselá hodina angličtiny , kde sa zabavili i poučili.

 • Čítaj aj ďalšie novinky

  Pribudli  novinky:

  •  Výstava húb v našej škole
  •  Návšteva ovocného sadu v Dunajskej Lužnej
  •  Šortové podujatie Rača žije pre všetkých
  •  Projekt Protetiky "Zdravé nôžky " na ZŠ Tbiliská
  •  Literárny program o knihe na 1. stupni
  •  Exkurzia štvrtákov (Gabčíkovo)
  •  S Eko  Daphne aj v tomto školskom roku (druháci)
  • Štafetové čítanie
  • Plody našich záhrad
  • Projejktové stretnutie - Poľsko
  • Festival škôl a škôlok
  • Pripravujeme ZBER PAPIERA

 • PRIPRAVUJEME ZBER PAPIERA

  Od pondelka  3. novembra do piatka 7.novembra  2014 bude na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...

 • Anglický projektový týždeň

  Vážení rodičia žiakov 5.-8. ročníka,
  dostala sa Vám do rúk ponuka a predbežná prihláška na "Anglický projektový  týždeň". Pretože sme dátum s Jazykonou školou SIDAS prekladali, stala sa chyba v dátume ukončenia kurzu, za ktorú sa ospravedlňujeme.
  Anglický konverzačný týždeň bude prebiehať od 10. do 13.novembra 2014 (pondelok-štvrtok) spolu 24 vyučovacích hodín. Cena kurzu je 31 €.
  Za vzniknutú situáciu sa ešte raz ospravedlňujeme.

 • Festival škôl a škôlok

  Vážení rodičia, v dňoch 25. a 26. 10. 2014 sa uskutoční Festival škôl a škôlok. Ide o prehliadku základných škôl, škôlok a záujmových inštitúcii, pohybových, tvorivých a poradenských workshopov. Na Festivale sa predstaví aj naša škola a naši žiaci. Srdečne Vás pozývame do v priestorov nákupného centra Shopping Palace Zlaté Piesky.

 • Návšteva Bratislavského bábkového divadla

  14. októbra žiaci 2. a 3. ročníka so svojimi pani učiteľkami navštívili bábkové predstavenie MYŠKA NIE JE LÍŠKA. Príbeh je napísaný podľa  knihy: Myši patria do neba. Hoci prostredie, je nezvyklé a príbeh, v ktorom hrdina myška Kajka hneď na začiatku umiera, je kontroverzný, je však čosi nad prírodným zákonmi. Priateľstvo a láska. Bájka, aj keď je plná zvratov, našťastie sa končí šťastne a lišiak Ryšiak a myška Kajka Utekajka sa stanú nerozluční priatelia. Čestnosť a múdrosť víťazí nad sebectvom a zlobou. Príbeh sa žiakom  páčil. Plní nadšenia sa vrátili do školy. Bábkové divadlo je vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby, rozvíja kreativitu a fantáziu detí.

 • Výstava : PLODY NAŠICH ZÁHRAD

  Výstava jesenné plody záhrad

  Už sa stáva takmer tradíciou, že hala našej školy v polovici októbra ožije farbami a plodmi jesene. Aj tento rok, hoci spočiatku trošku ťažkopádne sa rozbehla  výstava s názvom : „Jesenné plody záhrad". Hala školy bola plná skvelých výrobkov. Súťažili medzi sebou jednotlivci  i triedy. Zručnosť, nápady, predstavivosť, to všetko sa odrážalo vo výrobkoch, na ktorých sa podieľali rodičia spolu s deťmi. Výstava sa tešila záujmu žiakov, rodičov, náhodných návštevníkov školy ako  i malých škôlkárov, ktorí ju prišli tiež navštíviť so svojimi pani učiteľkami.                                         Výstava bola spojená aj s  Dňom jabĺk a tak mnohé mamičky upiekli jablčné dobroty, na ktorých si žiaci v triedach vďačne pomaškrtili alebo poslali do tried jabĺčka, ktoré sa stali vďačným spestrením desiatej.
  Aj tento rok môžeme skonštatovať, že táto akcia bola jednou z tých, ktorým sa hovorí „vydarené"  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria