NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2267213

Dátum, čas

Štvrtok 2. 10. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky zo života školy

 • Prvé dni našich prvákov v škole

  Pozri fotoalbum školy:

 • Fotografovanie naších najmenších

  Naši prváčikovia sa dnes fotili ako naozajstné hviezdy. Tešíme sa na fotky.

 • Prváci na opere v MŠ na Tbiliskej ulici

  Opera Nápoj lásky

  Žiaci 1. A sa  v stredu 24. 9. 2014 zúčastnili zaujímavého spracovania naozajstnej opery „Nápoj lásky“ v materskej škôlke na Tbiliskej ulici. „Veľmi sa nám to páčilo, také dačo sme ešte nevideli" hovorili deti pani učiteľke.
  Škôlkárom ďakujeme za pozvanie a tešíme sa aj niekedy nabudúce.

 • Svetový deň duševného zdravia

  Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie a koná sa vždy v septembri. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí predávajú modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malý, krehký a  je pre nich symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. stupňa ZŠ Tbiliskej 4, zúčastnili dňa 24.9. na projektovom dni Modré nezábudky, ktoré pripravili žiačky 9.A triedy.

 • Cvičenie v prírode 3.-4. ročník

  Dňa 23. 9. 2014  žiaci 3. – 4.  ročníka sa zúčastnili cvičenia v prírode. Cieľom bolo osvojiť si základy správneho pohybu v teréne tak v organizovanej skupine, ako i jednotlivo. Naučiť sa udržiavať svoje miesto v pochodovom útvare a vedieť ho rýchlo zaujať. Pri pohybe v teréne dbať na ochranu prírody, ticho sa správať, nepoškodzovať porasty a neničiť rastlinné kultúry. Viesť deti k osvojeniu správnej orientácie v teréne nielen podľa buzoly ale aj prírodných znakov. Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, samostatnosti pri prekonávaní prekážok. Učiť sa preukázať samostatnosť správania a rozhodnosť aj v neobvyklých podmienkach. Dodržiavanie hygienických zásad pri pohybe v teréne. Pozorovať chovanie chodcov a vodičov na križovatke, úseku cesty alebo chodníku. Vedieť správne prechádzať cez cestu. Využiť prirodzené dopravné podmienky na praktický výcvik zručností z dopravnej výchovy, posilňovať vedomie a správanie žiakov v dopravnej výchove.

 • Rodičovské združenie

  V pondelok 8.9.2014 o 18,00 hod. sa budú konať triedne rodičocké združenia.

  Stretnutie výboru ZR a riaditeľky školy so zástupcami rodičov bude o 17,00 hod. v jedálni školy.

 • Vzdelávacie poukazy v šk. roku 2014/2015

  Vážení rodičia,
  v stredu 10.9.2014 Vaše dieťa prinesie zo školy vdelávací poukaz. Vzdelávací poukaz má v školskom roku 2014/2015 hodnotu 29,30 eur. Žiakovi  na vzdelávací poukaz  škola poskytne 60 hodín  záujmovej činnosti vo vybranom krúžku.   Ak sa žiak prihlási na činnosť v záujmovom útvare je povinný ho navštevovať od októbra 2013 do mája 2015.
  Zoznam  záujmových útvarov  v šk. roku 2014-2015

 • Otvorenie šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
   je v utorok 2.septembra 2014


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 9,00 hod. v jedálni školy
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 16,00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria