NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2477172

Dátum, čas

Nedeľa 29. 3. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • Vážení rodičia,

  z organizačných dôvodov
  v piatok 27.3.2015
  bude  prevádzka v ŠKD skrátená do 15,00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

 • POZVÁNKA

  Srdečne Vás pozývame
  na Veľkonočnú výstavu
  spojenú s predajom.

  Termín: 30.3. – 1.4.2015

  V popoludňajších hodinách  vo vestibule našej školy
  Od 13,00 hod. do 16,00 hod.
  Získané finančné prostriedky budú využité na ďalší nákup pomôcok do ŠKD.

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Jarné prázdniny
  sú od 2. marca do 6. marca 2015.

  Vyučovanie sa opäť začína v pondelok
  9. marca 2015

 • Aktivity školy

  NAŠE  AKTIVITY
  V  ŠK: ROKU 2014/2015

  NÁJDETE  TERAZ V  ĽAVOM MENU

   

 • Pozvánka na PÁRTY 2015

  Vážení rodičia a priatelia našej základnej školy,
  srdečne Vás pozývame
  na

 • Pripravovaný medzinárodný projekt venovaný finančnej gramotnosti.

  Naša škola sa má vďaka mimoriadne dobrým vzťahom so Slovinskou ambasádou v Bratislave, pani veľvyslankyni Bernarde Gradišnik a pani Saše Poklač Vojtechovej, šancu zúčastniť sa ďalšieho medzinárodného projektu.
  Tento krát by išlo o zavedenie tém finančníctva, bankovníctva a peňažníctva do vyučovania netradičným inovatívnym spôsobom.
  Prvé rokovania v Prahe máme už za sebou a veríme, že projekt bude úspešný. Zapojiť by sa mali štyri školy – okrem tej našej ešte základné školy zo Slovinska, Česka a Maďarska.

 • Zápis do 1. ročníka

  Počas zápisu 6. a 7. februára 2015
  sme zapísali 99 detí.
  Ďakujeme všetkým rodičom za dôveru.

   

 • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016

 • Poďakovanie za návštevu

  Vážení rodičia, srdečne Vám ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí. Veríme, že sa Vám páčili nielen priestory našej školy, ale aj jej celková atmosféra a žiaci, ktorých ste v škole vyspovedali. Dovidenia opäť nabudúce.

  Žiaci a pedagógovia školy.

 • Deň otvorených dverí

  Predškoláci z MŠ sa na chvíľu stanú prvákmi

  Milí rodičia, blíži sa termín dôležitého rozhodnutia, kam zapísať Vášho budúceho „školáčika“. Okrem 4. februára, kedy sa bude na našej škole konať Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, radi Vás uvítame aj doobeda v čase, keď budú v našej škole práve Vaše detičky z okolitých materských škôl. Tak ako každý rok, pripravili sme pre ne dve hodiny „naozajstného“ učenia MATEMATIKY, SLOVENČINY, ANGLIČTINY, KRESLENIA a CVIČENIA v našej TELOCVIČNI
  (cca od 9:00 do 10:40).
  22. január – predškoláci z MŠ, Pri Šajbách
  26. január – predškoláci z MŠ, Tbiliská a predškoláci z MŠ, Plickova
  27. január – predškoláci z MŠ, Gelnická a predškoláci z MŠ Barónka
  Milí rodičia, príďte sa pozrieť na Vášho budúceho školáka v naozajstnej školskej lavici!

  Tešíme sa na Vás!

 • Rodičovské stretnutia

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 19.1.2015
    od 17.00 do 18,30 hod.

  podľa pokynov triednych učiteliek.

  Stretnutie výboru ZR a riaditeľky školy so zástupcami rodičov bude o 16,30 hod. v jedálni školy.

 • Výsledky testovania KOMPARO - 8. a 9. ročník

  Naša  škola sa výsledkami   našich žiakov 8. ročníka (Sj, F) a  9. ročníka (M) v celoslovenskom  testovaní KOMPARO    zaradila medzi  25% najúspešnejších škôl .

   
          žiaci 8. ročníka


                  žiaci 9. ročníka

 • Prijímanie žiakov na stredné školy

  Vážení rodičia,

  výchovná poradkyňa Mgr. Jana Štefániová zverejňuje na svojej webovej stránke pre Vás aktuálne informácie o prijímaní žiakov 5., 8. a 9. ročníka na stredné školy.

 • PRIANIE DO NOVÉHO ROKA 2015


  V novom roku, naši  milí,
  lásky, blaha, zdravia, sily,
  úspechov a šťastia veľa
  z úprimného srdca želá

           vedenie školy
           

 • Vianočné prázdniny

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY
  začínajú v pondelok 22.12.2014
  končia v stredu 07.01.2015.
  Do školy žiaci  nastupujú vo štvrtok 08.01.2015.

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia a starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na
  Vianočnú akadémiu,
  ktorá sa bude konať
  v stredu 17. decembra 2014 o 18,00 hod.
  vo vestibule školy.

 • ÚHRADA ZA ŠKD

  Vážení rodičia,

  blíži sa koniec kalendárneho roka 2014, preto Vás žiadame, aby ste poplatky za ŠKD (školský klub detí)  za mesiac DECEMBER 2014  uhradili najneskôr do 15.12.2014.

  Úhrady za JANUÁR 2015 prosím neposielajte v DECEMBRI 2014.

 • Predvianočné tvorivé dielne

  Vážení  rodičia, starí rodičia, milí žiaci,
  4. decembra 20014
  od 16:00 do 18:00
  Vás srdečne  pozývame na

  Predvianočné tvorivé dielne

  pozvánka

 • VYHODNOTENIE JESENNÉHO ZBERU PAPIERA

  Vyhodnotenie zberu : TU

  FOTO

 • ZUBNÁ AMBULANCIA - OZNAM

  Zubná ambulancia ( v bývalej ZŠ Plickova 9)
  bude zrušená k 31.12.2014

  MUDr. Varádyová žiada rodičov detí, ktoré sú evidované v zubnej ambulancii, aby sa dostavili na vyradenie z evidencie: denne od 7,30 do 11,00 hod.

  Nevyzdvihnuté liečebné karty budú archivované:
  Odbor zdravotníctva
  Bratislavský samosprávny kraj
  Sabinovská 16, Bratislava

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 24. 11. 2014  o 18.00 hod.
  podľa pokynov triednych učiteliek.

 • BURZA HRAČIEK

   Vážení rodičia, milí žiaci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka. 
  25. novembra (utorok)
  sme pre Vás pripravili
  Burzu hračiek
  pozvánka

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje vpiatok 14.novembra 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 14.novembra 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávania organizovaného  školou.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým žiakom,  rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili do školského zberu strarého papiera.

  Pozri ffotoalbum školy: TU

   

 • ZBER PAPIERA

  Od pondelka  3. novembra do piatka 7.novembra  2014 prebieha na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny sú v dňoch 30. a 31. októbra 2014. Posledný deň vyučovania je 29. 10. 2014 (streda). Vyučovanie opäť začína 3. 11. 2014 (pondelok).

 • Vzdelávacie poukazy v šk. roku 2014/2015

  Vážení rodičia,
  v stredu 10.9.2014 Vaše dieťa prinesie zo školy vdelávací poukaz. Vzdelávací poukaz má v školskom roku 2014/2015 hodnotu 29,30 eur. Žiakovi  na vzdelávací poukaz  škola poskytne 60 hodín  záujmovej činnosti vo vybranom krúžku.   Ak sa žiak prihlási na činnosť v záujmovom útvare je povinný ho navštevovať od októbra 2013 do mája 2015.
  Zoznam  záujmových útvarov  v šk. roku 2014-2015

 • Otvorenie šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
   je v utorok 2.septembra 2014


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 9,00 hod. v jedálni školy
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 16,00 hod.

 • Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

    pomôcky pre žiakov 2. - 4. ročníka a pomôcky pre žiakov 1.ročníka

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2014/2015 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:TU

  ROZHODNUTIE

 • Milí žiaci,

  krásne letné prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov  Vám praje

  za kolektív všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ Tbiliská 4

  vedenie školy

 • ÚRADNÉ HODINY

  Uradné hodiny počas letných prázdnin sú

  každú stredu

  od 10,00 do 12,00 hod.

  kontakt: 02/44887971

 • Organizácia 27.6.2014

  Organizácia posledného dňa - piatok 27.6.2014

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi rozdávanie vysvedčení

  8,20 -  príhovor riaditeľky školy

  10,00-10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

   

  OBEDY sa vydávajú od 10,30 do 12,00

 • Letrná akadémia

  V stredu 25. júna 2014 žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili slávnostnú Letnú akadémiu na záver školského roka 2013/2014.  Akadémia, bola opäť plná tanca a  spevu. Žiaci, ktorí účinkovali v programe si dali obrovskú námahu, aby nacvičili svoje čísla. Skúšali celé hodiny a dni, pod vedením pani učiteliek. Ukázali, čo dokážu, akí sú šikovní, aký majú talent.

 • Vážení rodičia, starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na letnú akdémiu, ktorá sa bude konať v hale školy v stredu 25.6.2014 oo 18,00 hodine.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Modrá škola – voda pre budúcnosť

  Aj v školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu a vedomostnej súťaže Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť a realizátorom je organizácia Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA na 1. stupni

  Dňa 18.júna 2014 sa uskutočnila Športovej olympiáda detí 1.stupňa.

  Zápolenie tucta detí sa začalo olympijským ceremoniálom – za zvukov rytmickej hudby sa deti rozcvičili a pripravili sa na podávanie vrcholových výkonov.

  Deti súťažili vo viacerých individuálnych disciplínach - v behu na 60 m, hod plnou loptou, skoku do diaľky z miesta a v skoku do diaľky z rozbehu. V skupinových disciplínach - futbal, vybíjaná. Počas podujatia boli do programu zaradené aj nesúťažné disciplíny – skok vo vreci, opičia dráha, frisbee, preťahovanie lanom.

 • Výlet na Železnú studničku

  Jedno z najobľúbenejších športových a rekreačných stredísk v Bratislave je Železná studnička. Aj naši druháci v utorok 17. júna strávili dopoludnie v areáli Partizánska lúka. V spolupráci s lektormi Ekodaphne si zopakovali formou pohybových a zmyslových hier všetko, čo sa doteraz naučili. Spoločne vyhodnotili celoročnú prácu svoj celoročný environmentálny program. Ich prvou aktivitou bolo vyloviť čo najviac vodných živočíchov v riečke Vidrica. S veľkým nadšením sa pustili do práce, úspešne sa im to podarilo a nakoniec pomocou obrázkov určovali aj ich názvy. Potom sa vybrali na potulky okolo rybníkov, kde spoznávali listnaté a ihličnaté stromy. Nechýbala zmrzlina a rôzne športové hry. S veľkým množstvom zážitkov z bádania sa vrátili do školy.

 • Vyhodnotenie matematickej súťaže MAXÍK

  V stredu 18. júna 2014 žiaci 1.stupňa mali možnosť osobne spoznať autorky celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorej cieľom je rozvíjať u žiakov logické myslenie a tvorivosť.        Obe dámy, RNDr. Burjanová i Mgr. Farnbauerová,  osobne odovzdali vyhodnotenia a ceny najlepším „Maksáčom“.   V  rozhovore žiaci navrhovali oblasti a témy, ktoré by radi riešili  v budúcich úlohách. Takéto stretnutie je vítanou príležitosťou na vzájomné spoznanie sa , ako i na ďalšiu spoluprácu. Žiaci štvrtých ročníkov sa vyjadrili, že by radi spolupracovali i na druhom stupni – ako piataci. Nuž uvidíme... Prajeme autorkám oddych počas leta a veľa tvorivých nápadov!   Koordinátorka S. Báčkaiová.

 • Škola v prírode

  Žiaci 4. A a 4.B triedy zo školy v prírode z  HOTELA  JUNIOR v Demänovskej doline sa vrátia v piatok 13.6.2014 asi o 14,00 hodine.

 • Návšteva u hasičov

  Dňa 20.6.2014 sa druháci vybrali na exkurziu na hasičskú stanicu v Petržalke. Členovia hasičského zboru nám ukázali techniku hasičského autoparku (technické vozidlá, zásahové vozidlá pri nehodách i samotné hasičské vozidlá). Nechýbala ani ukážka bezpečnostných odevov. Najzaujímavejší bol odev, ktorý vyzeral ako „skafander“ kozmonautov. Žiaci sa dozvedeli,  aké dôsledky má nekontrolovateľný oheň, čo všetko dokáže tento prírodný živel. Dozvedeli sa, že hasiči zasahujú nielen pri požiaroch a dopravných nehodách, ale aj  pri rôznych nepredvídateľných udalostiach. Najväčším lákadlom pre žiakov bola možnosť vstúpiť do interiéru jednotlivých vozidiel.

 • ZMENA - Vyhodnotenie zberu papiera

  Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care vyzbieraná 1t papiera zachráni 17 stromov.

  My sme s Vašou pomocou nazbierali cca 22 000 kg papiera a zachránili 374 stromov.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom, starým rodičom a zamestnancom školy, ktorí nám pomohli nazbierať 22 ton starého papiera.

 • Anglický projektový týždeň

  Od 2.6. do 6.6.  2014 na ZŠ Tbiliská prebiehal Anglický projektový týždeň. Zúčastnilo sa ho spolu 21 žiakov 6. a 8. ročníka. Výučbu viedli dvaja anglicky hovoriaci lektori: Alexander z Ruska, Robert z USA.

  Deti mali každý deň vyplnený rozličnými aktivitami, samozrejme všetko v angličtine. Vymýšľali názov, vlajku, menu fiktívnej krajiny, pričom zároveň popisovali život v nej. Popisovali, kreslili vymyslených vesmírnych návštevníkov. Hádali názvy športov, vecí, povolaní podľa indícií. Netradičné vyučovanie ďalej prebiehalo nielen formou rozličných spoločenských hier v triedach ale i vonku na ihrisku. Tu sa učili hrať americký futbal, bejzbal. Zážitkom bolo pečenie pizze. Na záver týždňa každý účastník projektového týždňa dostal účastnícky diplom.

 • Deň detí v ŠKD

  Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne   1. júna.

  My v ŠKD za pomoci Školského parlamentu ZŠ sme sa rozhodli tiež osláviť tento deň, ktorý je venovaný deťom. Pani vychovávateľky a členovia školského parlamentu vymysleli a pripravili pre deti veľmi zaujímavé a zábavné súťaže, ktoré veľmi zaujali naše deti v ŠKD. Po celom školskom ihrisku sa šírila skvelá atmosféra, smiech a krik šťastných detí.

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

        Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč.

        Je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú záujem o slovenčinu a Slovensko.

 • Potulky Devínskou Kobylou - 3.A a 3.B

    Devínska Kobyla je malokarpatský vrch v Bratislave, medzi Devínom, Devínskou Novou Vsou a Dúbravkou. Žiaci 3. A a 3. B tu dňa 2. júna absolvolali exkurziu v spolupráci s Ekocentrom DAPHNE. Pri unikátnom pieskovisku Sandberg voľným okom i s ďalekohľadom pozorovali pestrofarebné včeláriky. Dozvedeli sa čo je to chránené územie, pozorovali stopy, ktoré tu zanechali dávne živočíchy. Naučili sa ako vzniká skamenelina. Spoznali vzácne voľne rastúce rastliny i ďalšie voľne žijúce živočíchy. Videli rieku Moravu s lužnými lesmi, Rakúsko i hrad Devín.

 • Škola v prírode Duchonkaland

  V dňoch od 2. júna do 6. júna  žiaci 2.A triedy strávili so svojou pani učiteľkou i pani vychovávateľkou spoločné chvíle v Škole v prírode v prekrásnej prírode Štiavnických vrchov v DuchonkoLande v Prašiciach.

  Cestou do ŠvP žiaci navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch. Prezreli si leteckú, delostreleckú,  ženijnú, tankovú a obrnenú techniku i techniku protivzdušnej obrany.
  Denný program bol veľmi pestrý a zaujímavý. V dopoludňajšej činnosti sa realizoval vzdelávací program -  písanie listov rodičom, tvorba denníka plného zážitkov z predchádzajúceho dňa, ktorý im pomôže aj pri rozprávaní zážitkov zo ŠvP. Spoznávanie druhov stromov, rastlín a živočíchov v prírode bolo spojené aj s jej ochranou. Uskutočnili výlet do  Mini ZOO pod Babicou, v ktorej mohli vidieť viac ako 120 zvierat z viac ako 30 druhov zo 6 kontinentov Zeme. Vedomosti z finančnej  gramotnosti si žiaci overili v praxi kupovaním suvenírov, pohľadníc a sladkostí. Nadobudnuté vedomosti si overili vedomostným kvízom Vševedko.

 • Exkurzia do Viedne

  Štyridsiati žiaci učiaci sa nemčinu sa rozhodli vyskúšať si svoje znalosti cudzieho jazyka v praxi a prihlásili sa na exkurziu do Viedne. 28. mája 2014 nás privítala rušná Viedeň, plná turistov, obdivujúcich pamiatky historického centra, ku ktorým sme sa pripojili aj my.

  Hlavným cieľom našej exkurzie bol Haus des Meeres – Dom mora.  Sídli v unikátnej desaťposchodovej budove, ktorá mala pôvodne slúžiť na protileteckú obranu. Aj vďaka tejto neobvyklej architektúre je možné ,aby sa najväčšie akvárium rozprestieralo cez dve podlažia. Jednotlivé poschodia sú tematicky rozdelené, vo veľkej nádrži na prízemí nájdeme akvárium so žralokmi, ďalej nádrže s piraňami a množstvo iných morských aj sladkovodných rýb. Okrem vodných živočíchov sú tu však aj teráriá s  pavúkmi, hadmi a inými plazmi vrátane krokodílov. Všetky zvieratá však nie sú zatvorené, môžeme tu stretnúť voľne lietajúce papagáje či pobehujúce opičky, ktoré si pri troche šťastia dokážete aj pohladiť. Terasa na poslednom poschodí nám umožnila nádherný pohľad na Viedeň.

 • Výlet do Abelandu

     V piatok 30. mája 2014 sa žiaci 5.A. a 5.B vybrali do Abelandu, dedinky remesiel pri Lozorne. Témou exkurzie bola legenda o Cyrilovi a Metodovi.

     Pri vstupe nás vítal brat Gorazd, učeň Cyrila a Metoda. Vravel, že prišiel na Veľkú Moravu, aby nás naučil písať a čítať. Samozrejme, že všetci to už dávno vieme, ale hlaholiku sme dovtedy neovládali. Priviedol nás do areálu Abelandu a tam nás obliekli do vzácnych látok. Čakali sme na brata Klimenta a jeho odkaz od Cyrila a Metoda. Začali zvoniť zvony a v tom Kliment prichádzal.

 • Tretiaci v BBD

        Vo štvrtok 29. mája navštívili žiaci 3. a 3. B Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej ulici. Pozreli si nedávno odpremiérované predstavenie Myška nie je líška. Videli zaujímavý príbeh myšky Utekajky a lišiaka Ryšiaka. Ako úhlavní nepriatelia sa náhodne ocitli spolu v nebi a zrazu nebol dôvod na nepriateľstvo. No pretrvá ich kamarátstvo aj po návrate do rodného lesa, alebo sa začne odveký boj myší a líšok? ...

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  V pondelok 9.5.2014 od 18,00 do 19,30 hod.sa koná informatívne rodičovské združenie.

 • Naša spoločná brigáda

  Vážení rodičia,

       V sobotu 31. 5. bolo na škole nezvykle rušno. Mnohí z Vás – rodičov prišli na brigádu a veru výsledok po niekoľkohodinovej práci je vidno. Veľká časť školského plotu sa leskne novým náterom (veríme, že sa v blízkej budúcnosti podarí natrieť celý plot), kvetinový záhon je okopaný a vypletý od buriny, schodisko pri športovom areáli je čistučké.

 • Exkurzia - VRBOVÉ

  Dňa 29.mája sa žiaci ôsmeho ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

  Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník tohto velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad.  Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

 • Exkurzia Sandberg - Devín

  Piatok 30. mája 2014 siedmaci napriek chladnému počasiu zažili zaujímavú exkurziu. Po ceste MHD sme vystúpili v Devínskej Novej Vsi, kde sme sa zastavili pri pamätníku slovenského spisovateľa Rudolfa Slobodu. Turisticko – historickú exkurziu sme začali v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Našou prvou zastávkou bol Sandberg – paleontologická lokalita z treťohôr s nálezmi ulitníkov, ježoviek, tuleňa, medveďa, nosorožcov, žralokov i dryopiteka. Mali sme nádherný výhľad i na zámok Schlosshof v Rakúsku. Potom nasledovala túra úžasnou prírodou rezervácie Devínska Kobyla s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia. Cestou sme poznávali rôzne druhy rastlín hlavne vstavačovitých, táto lokalita patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Videli sme sútok Moravy a Dunaja, Dunajské Luhy  i miesto významnej bitky na Moravskom poli.

 • Škola v prírode

  Vážení rodičia ,

  žiaci  2.A  triedy spolu s pani učiteľkami prišli do ŠvP - Duchonka Land v dobrej nálade a sú v poriadku.

  Prajeme im pekné počasie a Vám rodičom príjemný oddych.

 • BRIGÁDA

  Vážení rodičia, milé kolegyne,

  srdečne Vás pozývame na brigádu v sobotu 31.5.2014 od 9,00 do 12,00 hod.Našim cieľom je skrášliť okolie školy. natrieť plot, upraviť areál školy.
  Prosím, prineste si okrem dobrej nálady aj štetec alebo motyku.

  Tešíme sa na Vás.       vedenie školy
   

 • Jazykový kurz v Semmeringu (Rakúsko) (17. - 22. máj 2014)

           Šesť májových dní si šestnásť žiakov zo 6., 7., 8. a 9. ročníka  v prirodzenom jazykovom prostredí overovalo a zdokonaľovalo svoje vedomosti z nemčiny na jazykovom kurze. Bez problémov zvládli 4 vyučovacie hodiny denne s rakúskou lektorkou. Mimo vyučovania sa spolu so svojimi pedagógmi venovali rôznym aktivitám - vyšantili sa v hotelovom  bazéne, obdivovali zvieratká v malej ZOO, zmerali si sily v stolnom tenise, spoznávali krásnu prírodu v okolí a navštívili Südbahn-Museum v okresnom meste Mürzzuschlag i lyžiarske stredisko Semmering. Vyskúšali si aj orientačnú hru s  úlohami v nemčine.

 • PROJEKT : Druhý krok ...

        Naša škola v druhom polroku  šk. roka 2013/2014 začala realizovať v rámci Etickej výchovy v 1.ročníku projekt DRUHÝ KROK - Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách.

  Program je zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

 • Siedmaci na prehliadke Bratislavy

  Utorok 27. mája 2014 siedmaci absolvovali exkurziu historickým centrom Bratislavy. Začali sme prehliadkou Prezidentského paláca i záhrady, pozreli sme si výmenu čestnej prezidentskej stráže. Potom naše kroky smerovali na Bratislavský hrad, kde sme mali nádherný výhľad na dominanty Bratislavy. Prešli sme Žigmundovou bránou stredovekými uličkami k Dómu sv. Martina.

  Kochali sme sa nádhernou gotickou architektúrou a vstúpili i do krypty pod kostolom. Najviac nás zaujali repliky korunovačných insígnií uhorských kráľov. Uličkami sme prešli na Primaciálne námestie, kde sme si v paláci pozreli výstavu Korunovačná Bratislava v tieni tureckého polmesiaca, doplnenú voskovými figurínami hlavných aktérov udalostí Karu Mustafu, Jozefa I., Karola Lotrinského, poľského kráľa Jána Sobieskeho i arcibiskupa Juraja Pohronca Slepčianskeho.  Zaujímavý výklad nám priblížil bitku o Viedeň v roku 1683, ktorá sa konala pred korunováciou Jozefa I. Na Hlavnom námestí sme si zakúpili pekné suveníry a vrátili sa plní dojmov domov.

 • Projekt Comenius sadenie semien

  Naša škola v rámci vzájomnej spolupráce  so zahraničnými školami   z Poľska, Turecka, Estónska, Španielska, Francúzska, Talianska, s ktorými máme školské partnerstvá v rámci projektu Comenius  sme s našimi žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka na pozemku školy zasadili semená rastlín, ktoré sme si vzájomne vymenili.

 • Naši žiaci - TECHNICI

  Mnoho vystúpení, koncertov či akadémií by sa nezaobišlo bez žiakov, ktorí ostávajú po celý čas predstavenia ukrytí pred zrakmi divákov. Zvláštne poďakovanie patrí všetkým, ktorí si z generácie na generáciu predávajú zručnosti z oblasti technického zabezpečenia – ozvučenia a osvetlenia koncertov, školských akadémií, rôznych vystúpení ale aj prípravy lavičiek na sedenie a ich následné upratanie z haly.

 • Matematický klokan - výsledky

    Súťaže Matematický klokan sa zúčastnilo 80 žiakov našej školy. Po 10 z každého ročníka, okrem prvákov.

  Diplom úspešného riešiteľa dostáva 20 % najúspešnejších riešiteľov.

  Diplom školského šampióna dostáva ten žiak, ktorý zo všetkých žiakov školy dosiahol najvyšší percentil, teda vo svojej vekovej kategórii predbehol najviac svojich rovesníkov. Ak sa školským šampiónom stal úspešný riešiteľ, dostal diplomy dva.

 • Výchovný koncert - žiaci žiakom

  Naša škola hostila už mnoho umeleckých súborov, ktoré sa snažili našim žiakom priblížiť svet hudby a umenia ako takého. Dnes bol výchovný koncert tak trochu výnimočný. Predstavili sa v ňom mladé talenty aj z radov našich žiakov, ktoré pod vedením šikovných pani učiteliek zo Základnej umeleckej školy na Vrbenského ul.,  pripravili vystúpenie plné  hudby, spevu a tanca. Veríme, že sa im podarilo vzbudiť u našich žiakov záujem o niektorý z hudobných nástrojov, či výtvarný krúžok.

 • POZVÁNKA NA VÝSTAVU THE HUMAN BODY

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na výstavu THE HUMAN BODY na ZŠ  Tbiliská, ktorú pripravili žiaci 7.a 8. ročníka pod vedením pani učiteľky biológie Mgr. Niny Vallovej. Pozri video:

 • Netradičbná hodina dejepisu

  28. apríla žiaci deviateho ročníka absolvovali netradičnú hodinu dejepisu v areáli vojenského bunkru BS-8 Hřbitov – Petržalka-Kopčany.

  Už samotná cesta bola zážitkom. Cestovali sme dobovým autobusom. Prezreli sme si vojenský cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne. Potom už nasledovala prehliadka areálu vojenského opevnenia Petržalka –Kopčany.

 • Deň matiek v domove dôchodcov

  Deň matiek je príležitosťou poďakovať matkám  za lásku,  nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

  Deti z našej školy  spolu s pedagógmi pri  príležitosti Dňa matiek  14. mája prišli potešiť všetky matky z Domova dôchodcov na Podbrezovskej ulici v Rači. Pripravili si pre nich pestrý program plný spevu a tanca.

 • Dopravná výchova

  V dňoch 20., 21. a 22. mája absolvovali naši žiaci od prvého až po piaty ročník dopravnú výchovu. Tento krát sa k nám pridali aj malí kamaráti z materských škôl (Tbiliská, Gelnická a Pri Šajbách). Veríme, že skúsenosti získané na cvičnom ihrisku budú vedieť všetky deti zúročiť pri bezpečnom správaní sa na skutočných cestách.

 • Račiansky jahodový kvet

  Vyhodnotenie literárnej súťaže:

  sa uskutočnilo 19. mája v kultúrnej sále Nemeckého kultúrneho domu. Do súťaže prispeli 90 žiaci z našej školy.

  Práce  boli obsahom pestré, mali zaujímavú štylistickú aj jazykovú náplň a úhľadnú formu. Zo žánrových foriem sa omnoho častejšie ako v minulých ročníkoch uplatnila forma reportáže, ale pozoruhodné boli aj pokusy o poviedku a poéziu nonsensu.

 • Dňa 5. mája 2014 sme sa s víťazkami v 1. a 2. kategórii umiestnenými na 1. mieste v školskom kole  zúčastnili na okresnom kole Slávik Slovenska 2014.

  Na okresnom kole v 1. kategórii sa umiestnila Veronika Veselská (3.A).

  Víťazke srdečne gratulujeme, a ostatným želáme úspech v nasledujúcich ročníkoch.

 • Exkurzia do Gabčíkova

  V rámci vlastivedného učiva, navštívili žiaci štvrtých ročníkov Vodné dielo na Dunaji - v Gabčíkove. Okrem možnosti vidieť ako funguje, oboznámili sa aj s unikátnou prírodou lužných lesov v povodí Dunaja. Prešli sa po hrádzi a porovnali jeho nové a staré koryto. Hravou formou spoznávali, ako sa tu v minulosti ťažilo zlato, jazdilo na koči cez lúky i život dnešných ľudí  na vidieku. Zašportovali si, zasúťažili , na obed si pochutili na dobrom guláši a palacinke. Všetkým sa takéto vzdelávanie veľmi páčilo. Chýbala im len povestná „ čerešnička na torte“ – jazda kompou po Dunaji, ktorú pre nepriaznivé počasie koncom dňa neabsolvovali. Možno niekedy na budúce...

 • Deň Zeme na ZŠ Tbiliská

  Poškodzovanie životného prostredia sa stalo globálnym ekologickým problémom. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.  22. apríl je venovaný medzinárodnému „Dňu Zeme“.  Na našej škole sme tomuto významnému dňu venovali 24. a 25.apríl.

 • Mobilita v Estónsku

  V dňoch 5. až 9. mája sa skupina  učiteľov našej školy zúčastnila mobility v Estónsku v rámci projektu Comenius – Piece of a whole. Videli sme školu Kose Gümnaasium – spojenú základnú a strednú školu neďaleko hlavného mesta Tallin. Žiaci pre nás pripravili prezentácie o svojej krajine, previedli nás školou. Spoznali sme estónsky školský systém, ktorý je veľmi podobný tomu nášmu. Zaujalo nás výrazné zameranie školy na výchovné predmety – na hudobnú výchovu – škola má medzinárodne úspešný spevácky zbor, telesnú výchovu – pri škole je národné atletické centrum, či technickú výchovu a varenie. Navštívili sme hlavné mesto a tiež mimoriadne zaujímavú národnú prírodnú rezerváciu – Kakerdaja raba.

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Zúčastnili sa na ňom žiaci VI.A triedy, ktorá má ako jediná prvý jazyk nemčinu. Úlohy pozostávali z  gramatického testu, z čítania a z počúvania s porozumením, z dejového opisu obrázku a z rozhovoru s komisiou na stanovenú tému.
  Výsledky:
  1. Terézia Rajčanová
      Samuel Hulla
  2. Jakub Križan
  3. Sabína Homolová

 • BRIGÁDA

  Vážení rodičia,

  z dôvodu  nepriaznivého počasia presúvame brigádu zo soboty 17. mája na sobotu 31. mája 2014.
  Za pochopenie ďakujeme.

 • ZBER PAPIERA

  Od pondelka  12.mája do piatka 16.mája  2014 bude na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...
 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje piatok 9. mája 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 9. mája 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávanie organizovaného  školou.

 • Ďalšie akcie školy

   

   Pozri si naše nové FOTOALBUMY z projektov:

 • Exkurzia z biológie

  Dňa 10. apríla sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Cieľom exkurzie bolo priblížiť deťom srdcovo- cievny systém a bielkoviny vo význame človeka spojené s výskumom liekov a liečiv na danej fakulte. Žiaci boli rozdelení do troch skupín a striedali sa na troch stanovištiach. Deti mali možnosť vidieť a počuť ako bije srde cicavca, čo je to EKG a aký má význam. Na hodinách biológie sa žiaci naučili, že krv koluje v krvných cievach. Na exkurzii časť krvnej cievy videli a dokonca mali možnosť simulovať situáciu rozšírenia a zúženia cievy. Na záver si ich nadobudnuté vedomosti overila prednášajúca pani doktorka. Ak správne odpovedali na jej otázky, čakalo ich milé prekvapenie v podobe sladkosti.

 • Futbalové nádeje v zložení: Mario Sauer 4.B, Erik Bardoš 4.B, Miško Sojka 4.B, Marko Manik 4.B, Goran Pilinský 4.C, Tomáš Jurík 4.C,  Leo Sauer 2.A pod vedením p. učiteľky Sadákovej sa zúčastnili okresného kola (ako víťaz obvodného kola), prestížneho turnaja základných škôl Mc Donald´s Cup 2014. Podujatie sa konalo 8.4. na trávniku ZŠ Kalinčiakova. Víťaz postupoval do krajského kola. Našim mladým futbalistom utiekol postup doslova v poslednej minúte. Po jasných výhrach v prvých dvoch zápasoch, v ktorých najprv porazili ZŠ J.A.Komenského ( bývalá ZŠ Hubeného ) 6:1 a následne v druhom zápase ZŠ Kalinčiakovu 14:0 (išlo aj o skóre v prípade rovnosti bodov ), nám v poslednom zápase stačila aj remíza proti najväčšiemu favoritovi turnaja ZŠ Za Kasárňou. Ale nebolo im to súdené a v poslednej minúte dostali rozhodujúci gól. Naši sklamaní futbalisti museli prijať prehru 2:3. Celkovo získali v turnaji krásne 2.miesto ( no bohužial nepostupové). Ako najlepší strelec celého turnaja bol vyhlásený Mario Sauer s 18 gólmi ( !!!! ) Chlapci si zaslúžia maximálnu pochvalu za výkon, bojovnosť a za dosiahnutý konečný výsledok. Urobili škole výborné meno do budúcich ročníkov turnaja.

 • HODINA VLASTIVEDY NA MIESTNOM ÚRADE S PÁNOM STAROSTOM

     V apríli navštívili Miestny úrad dve triedy druhákov, aby priamo v teréne videli, aké to je riadiť mestskú časť. Podobné témy už preberajú na hodinách vlastivedy, možno aj preto dávali pánovi starostovi Petrovi Pilinskému zasvätené otázky. Po prvých opatrných otázkach sa deti osmelili a doslova spustili lavínu otázok, na ktoré starosta trpezlivo a rád odpovedal. Pýtali sa, kedy začne rekonštrukcia amfiteátra, oprava ihriská, realizovanie chodníka pre  cyklistov, ako sa postará o túlavé mačky a psov, koľko zamestnancov má mestský úrad alebo o čo všetko sa musí samospráva starať. Deti boli zvedavé na jeho prácu, povinnosti a aktivity, pochválili sa i svojimi vedomosťami a tiež speváckym a rečníckym talentom. Prezreli si aj priestory Miestneho úradu. Na záver boli žiaci obdarovaní malým darčekom a sladkosťami. Oni sa však tiež nenechali zahanbiť a darovali starostovi malý darček, ktorý spoločne vytvorili.
     Ďakujeme pánovi starostovi za spoločne príjemne strávený čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Myslím, že najlepšie vyučovanie je také, ktoré je spojené so skutočným životom a zanechá v deťoch hlboké a trvalé poznatky. Také, o akom hovoril už pred stáročiami jeden z najväčších pedagógov  J. A. Komenský:

 • Nezabudnuteľná ŠvP našich tretiakov

  V týždni od 7. apríla do 11. apríla 2014 absolvovali žiaci 3. A a 3. B spolu so svojimi pani učiteľkami i pani vychovávateľkami školu v prírode v malebnom kúte našej vlasti - v Terchovej. Žiaci sa zoznámili s prostredím vychádzkami na kalváriu, k soche Jánošíka, návštevou múzea Jánošíka a obhliadkou známeho betlehemu v kostole sv. Cyrila a Metoda.
  Nezabudnuteľný bol jednodňový program s externou firmou - výstup Jánošíkovými dierami, 4 km dlhý zjazd na kolobežkách zo Štefanovej k hotelu a 9 km dlhý splav Oravy z Párnice do Kraľovian.
          Absolvovali tri prednášky: so záchranárom horskej služby pánom Bardisom, s účastníkom zimných olympijských hier v Soči s p. Martinčekom a s pracovníčkou Národného parku Malá Fatra o faune a flóre tohto územia. Jedno popoludnie strávili v relaxačnom centre športovaním a kúpaním. Nechýbala opekačka.
           Deti samostatne písali svojim blízkym. Na pamiatku si vytvorili leporelko – denníček. Nadobudnuté vedomosti si overili na záver vo vedomostnom kvíze.
           I počasie nám prialo, keď bolo treba, bolo krásne a keď nie, apríl ukázal svoje majstrovstvo.
  Pobyt bol poprepletaný rôznymi súťažami. Za úspechy v nich deti získali diplomy a vecné ceny. Boli bohaté. Ďakujeme združeniu rodičov za príspevok na ŠvP a aj za ďalšie štedré dary našich rodičov.

 • NÁVŠTEVA TVORIVÝCH DIELNÍ V ÚĽUVE

  Výchova k vlastenectvu je veľmi dôležitou súčasťou výchovy dieťaťa. Podieľajú sa na nej nielen rodičia ale aj škola. Na hodinách vlastivedy či výtvarnej výchovy  sa žiaci 2.- 4. ročníka oboznamujú s krásami našej vlasti s jej minulosťou a tradíciami. Aby to nebolo len memorovanie,  navštevujú tvorivé dielne ÚĽUVu na Obchodnej ulici v Bratislave. Ide v nich o prvé zoznámenie sa s konkrétnou umeleckou - remeselnou technikou. Tu sa prakticky oboznamujú s ľudovými remeslami. Naši žiaci navštívili štyri rôzne umelecké dielne. Jednou z nich bola maľba na sklo. Žiaci sa zoznámili s históriou tejto techniky a vyskúšali si vytvoriť svoj vlastný obrázok.  Ďalšou umeleckou dielňou bola drotárska dielňa. Aj tu sa žiaci podučili remeslu už skoro zabudnutému. Pod vedením skúsenej drotárky si vyrobili vlastného vtáčika alebo srdiečko. Zistili však, že to vôbec nie je jednoduché. V tkáčskej dielni si vyskúšali vyšívanie na motív kraslíc. Poslednou zastávkou bola košikárska dielňa. Pod vedením skúsenej lektorky si žiaci vyrábali kraslice.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny  sú od  štvrtka 17. apríla 2014 a končia v utorok 22. apríla 2014. . Vyčovanie sa začína v stredu 23.apríla 2014.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  v pondelok 14.apríla 2014  o 18,00 hod. Vás pozývame  na triednie rodičovské združenie.

 • 2% z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane (3% - dobrovoľníci)!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 %, v prípade dobrovoľníkov 3 %  zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže projektu Comenius.

  24. až 28. marec bol v znamení projektového stretnutia projektu Comenius. Žiaci a učitelia, ktorí sú aktívnymi účastníkmi tohto projektu mali plné ruky práce. Pre žiakov, ktorí nie sú priamymi účastníkmi sme pripravili vedomostnú súťaž o partnerských krajinách projektu Piece Of A Whole.

  Piataci a šiestaci mali možnosť 10 dní odpovedať na otázky o Slovensku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Poľsku, Estónsku a Turecku. Na získanie správnych odpovedí nemuseli listovať v knihách, ani hľadať na internete, stačilo, keď si pozorne prečítali informácie o týchto krajinách na nástenkách v hale školy.  Tam sa dozvedeli, ktorá z krajín je najväčšia alebo najmenšia, aké vlajky, aké znaky majú jednotlivé krajiny, ktoré more obmýva ich brehy... A odteraz už budú všetci vedieť, že pomenovanie Kanárskych ostrovov je odvodené od psov, ktoré sú v ich znaku a nie od kanárikov.

 • Školská športová lympiáda 2014

      Bratislavská športová hala Elán bola v piatok 4. apríla dejiskom 8. ročníka Školskej olympiády pre žiakov 1. stupňa základných škôl.
      Pilotný program Školskej olympiády pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v rámci 9. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2014 pripravili Bratislavský maratón o.z. v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Slovenským atletickým zväzom a ŠH Mladosť. Účastníci pretekov podujatím oslávili Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier, ktorý si v tomto roku premiérovo pripomíname 6. apríla 2014.

 • E-bug

  Dnes 4.apríla sa naši druháci dozvedeli, že naše telo nepotrebuje pri boji s infekciami vždy iba lieky. Ľudské  telo bojuje so škodlivými mikróbmi bez toho, aby sme si toho vôbec všimli. Mladí medici vysvetlili žiakom, že telo pozná tri spôsoby boja proti mikróbom spôsobujúcim ochorenia. Dokonca nám predviedli aj krátku scénku o historickom doktorovi Edwardovi Jennerovi. Bez jeho objavu očkovania by tu dnes polovica našej školy teraz vôbec nemusela byť.

 • Daphne

  Dňa  4.4.2014 absolvovali druháci ekovýchovný program Tajomstvá pôdy, ktorý realizoval Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Žiaci spoznávali význam pôdy pre život na Zemi. Hmatom sa učili rozpoznávať jej rôzne druhy. Dozvedeli sa ako pôda vzniká. Na školskom dvore si do pohárikov zasiali semienka pažítky. Ich úlohou je sledovať, čo sa so semienkami udeje. Sme veľmi zvedaví.

 • Tbilisáčik - číslo 2

  A ani sme sa nenazdali a je tu druhé číslo nášho školského časopisu TBILISÁČIK, ktorý pod vedením pani učiteľky Mgr. Dilongovej vydávajú naši mladí redaktori.

 • Školské kolo - Slávik Slovenska 2014

  V pondelok  31.03.2014 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2014.

  Víťazi prvej kategórie (1. – 3. ročník):

  1. miesto: Veronika Veselská (3.A)

  2. miesto: Kristína Cisáriková (3.A)

  3. miesto: Natália Poláková (2.A), Alexandra Schmidtová (1.A)

  Víťazi druhej kategórie (4. – 6. ročník):

 • Naša účasť na celoslovenskom kole súťaže Šaliansky Maťko

  Dňa 28.3.2014 sa žiačka našej školy Laura Papánová už po druhý krát zúčastnila  celonárodnej súťaže v prednese slovenských povestí  Šaliansky Maťko.

  Že táto súťaž má niekoľkoročnú tradíciu a teší sa veľkému záujmu svedčí aj to, že pozvanie prijal a v úvode sa nám prihovoril pán minister školstva  Dušan Čaplovič  a na záver aj prezident Slovenskej republiky pán  Ivan Gašparovič.

 • Zahraniční partneri projektu COMENIUS u nás v škole

  V dňoch 24. – 28.3. sa na našej škole uskutočnilo druhé stretnutie partnerov projektu Comenius „Piece of A Whole“ (prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2013 v Taliansku). Navštívili nás zástupcovia (učitelia i žiaci) 6 partnerských škôl z Estónska, Francúzska, Poľska, Španielska, Talianska, Turecka. V pondelok 24.3 sa postupne schádzali zo všetkých kútov Európy.

 • McDonald´s Cup 2013/2014 obvodné kolo-zvíťazili sme

  Tradičným račianským školským derby Tbiliská vs. Hubeného vyvrcholilo obvodné kolo McDonald´s Cupu 2014 vo futbale žiakov 1.stupňa nar. po 1.9.2003 .

  Na kvalitne pripravenom umelom trávniku v areáli ZŠ Tbiliská , aj vďaka novým sieťam , ktoré zásluhou referenta športových aktivít Mgr.Mareka Porvazníka zabezpečila MČ Rača sa hralo v podmienkach takmer profesionálnych .

 • Kyberšikana - beseda s policajtkou

  V stredu 26. 03. 2014 sa na našej škole konala beseda s pani policajtkou kpt. JUDr. Patrícia Sikelovou, ktorá sa venuje prevencii. Naši ôsmaci sa zúčastnili tejto zaujímavej besedy. Téma bolo kyberšikana. A čo je vlastne kyberšikana? Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

 • Návštívili sme Bratislavské bábkové divadlo

  Prváci, druháci a štvrtáci 28. marca navštívili predstavenie Čin – Čin v Bratislavskom bábkovom divadle. Bol to nádherný poetický príbeh  Ľudmily Podjavorinskej o vrabčiakovi Čimovi a o jeho životných osudoch. Prostredníctvom veselých a pútavých príbehov vrabčiaka Čima a jeho krásnej Čin – Čin mali možnosť žiaci odhaliť veľké pravdy o svete, silu lásky, rodiny a mravného posolstva. Plní nadšenia sa vrátili do školy. Bábkové divadlo je vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby, rozvíja kreativitu a fantáziu detí.

 • Školské kolo -Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 24. 3. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín. 48 žiakov

  1. – 9. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole.

  Víťazi jednotlivých kategórií´:

   

   

  1. kategória - poézia

  1. miesto: Samuel Varga             III.B

 • Súťaž Matematický klokan

  Naši žiaci mali možnosť v pondelok 24. marca zmerať si vedomosti v rámci celého Slovenska v súťaži Matematický klokan. Za každý ročník sa zúčastnilo 10 detí od druhého až po deviaty ročník. Testy pre žiakov 2. – 4. ročníka obsahovali 18 úloh s časovou dotáciou 45 minút. Pre 5. - 9. bolo po 24 úloh s dobou na prácu 60 minút.

    Štartovné 3,50 € na žiaka uhradilo Rodičovské združenie pri ZŠ Tbiliská.

 • Projekt: Zdravá škola - zdravá strava

  V dňoch  17.a 18.marca  2014 sa v rámci projektu Zdravá škola v 3. a 4. ročníkoch uskutočnila interaktívna prednáška o  zdravom štýle stravovania  a kurz  prvej pomoci.

  Lektorka pomocou interaktívnej prezentácie a rozhovoru  priblížila deťom ako sa majú správne a  zdravo  stravovať, aké potraviny sú zdravé a oboznámila ich aj so  správnymi  návykmi pri stravovaní. Žiaci sa zapájali do prezentácie a aktívne odpovedali  na otázky prednášateľky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria