NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2397264

Dátum, čas

Utorok 27. 1. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky zo života školy

 • Rodičovské stretnutia

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 19.1.2015
    od 17.00 do 18,30 hod.

  podľa pokynov triednych učiteliek.

  Stretnutie výboru ZR a riaditeľky školy so zástupcami rodičov bude o 16,30 hod. v jedálni školy.

 • Deň otvorených dverí

  Predškoláci z MŠ sa na chvíľu stanú prvákmi

  Milí rodičia, blíži sa termín dôležitého rozhodnutia, kam zapísať Vášho budúceho „školáčika“. Okrem 4. februára, kedy sa bude na našej škole konať Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, radi Vás uvítame aj doobeda v čase, keď budú v našej škole práve Vaše detičky z okolitých materských škôl. Tak ako každý rok, pripravili sme pre ne dve hodiny „naozajstného“ učenia MATEMATIKY, SLOVENČINY, ANGLIČTINY, KRESLENIA a CVIČENIA v našej TELOCVIČNI
  (cca od 9:00 do 10:40).
  22. január – predškoláci z MŠ, Pri Šajbách
  26. január – predškoláci z MŠ, Tbiliská a predškoláci z MŠ, Plickova
  27. január – predškoláci z MŠ, Gelnická a predškoláci z MŠ Barónka
  Milí rodičia, príďte sa pozrieť na Vášho budúceho školáka v naozajstnej školskej lavici!

  Tešíme sa na Vás!

 • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016

 • Výsledky testovania KOMPARO - 8. a 9. ročník

  Naša  škola sa výsledkami   našich žiakov 8. ročníka (Sj, F) a  9. ročníka (M) v celoslovenskom  testovaní KOMARO    zaradila medzi  25% najúspešnejších škôl .

   
          žiaci 8. ročníka


                  žiaci 9. ročníka

 • Prijímanie žiakov na stredné školy

  Vážení rodičia,

  výchovná poradkyňa Mgr. Jana Štefániová zverejňuje na svojej webovej stránke pre Vás aktuálne informácie o prijímaní žiakov 5., 8. a 9. ročníka na stredné školy.

 • PRIANIE DO NOVÉHO ROKA 2015


  V Novom roku, naši  milí,
  lásky, blaha, zdravia, sily,
  úspechov a šťastia veľa
  z úprimného srdca želá

           vedenie školy
           

 • Vianočné prázdniny

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY
  začínajú v pondelok 22.12.2014
  končia v stredu 07.01.2015.
  Do školy žiaci  nastupujú vo štvrtok 08.01.2015.

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia a starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na
  Vianočnú akadémiu,
  ktorá sa bude konať
  v stredu 17. decembra 2014 o 18,00 hod.
  vo vestibule školy.

 • ÚHRADA ZA ŠKD

  Vážení rodičia,

  blíži sa koniec kalendárneho roka 2014, preto Vás žiadame, aby ste poplatky za ŠKD (školský klub detí)  za mesiac DECEMBER 2014  uhradili najneskôr do 15.12.2014.

  Úhrady za JANUÁR 2015 prosím neposielajte v DECEMBRI 2014.

 • Predvianočné tvorivé dielne

  Vážení  rodičia, starí rodičia, milí žiaci,
  4. decembra 20014
  od 16:00 do 18:00
  Vás srdečne  pozývame na

  Predvianočné tvorivé dielne

  pozvánka

 • VYHODNOTENIE JESENNÉHO ZBERU PAPIERA

  Vyhodnotenie zberu : TU

  FOTO

 • Návšteva predškolákov z materských škôl

       Tento týždeň sme privítali množstvo predškolákov z okolitých materských škôl – z Tbiliskej, Gelnickej, Plickovej, Baronky, Pri Šajbách, dokonca aj z Čiernej Vody. Popozerali si priestory školy – triedy, telocvičňu, jedáleň, knižnicu, učebne. Veríme, že sa  im v škole páčilo a prajeme im aj ich rodičom vydarený štart do školského života.

 • ZUBNÁ AMBULANCIA - OZNAM

  Zubná ambulancia ( v bývalej ZŠ Plickova 9)
  bude zrušená k 31.12.2014

  MUDr. Varádyová žiada rodičov detí, ktoré sú evidované v zubnej ambulancii, aby sa dostavili na vyradenie z evidencie: denne od 7,30 do 11,00 hod.

  Nevyzdvihnuté liečebné karty budú archivované:
  Odbor zdravotníctva
  Bratislavský samosprávny kraj
  Sabinovská 16, Bratislava

 • Burza hračiek

  25. novembra sa konal už druhý ročník „Burzy hračiek“. Deti aj tento rok oželeli zopár knižiek, plyšáčikov a iných hračiek a ponúkli ich na predaj kamarátom. Ďakujeme im, aj ich rodičom za spoluprácu a pomoc. Vyzbieraných 122,69 € sa isto vráti deťom - či už v podobe kvalitnejších pomôcok, kvalitnejšieho prostredia, či odmien v rôznych súťažiach. Príjemným spestrením burzy bol aj predaj anglických knižiek pani Dadíkovej, ktorá nedávno urobila žiakom prvého stupňa peknú prezentáciu o knihách.
  Pozri fotoalbum školy: TU

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 24. 11. 2014  o 18.00 hod.
  podľa pokynov triednych učiteliek.

 • BURZA HRAČIEK

   Vážení rodičia, milí žiaci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka. 
  25. novembra (utorok)
  sme pre Vás pripravili
  Burzu hračiek
  pozvánka

 • Lampiónový sprievod

  18. novembra sme sa stretli na mimoriadne milom lampiónovom sprievode. V tme bolo vidieť iba množstvo svetielok, ktoré prešli okolo celého areálu školy. Rodičom sa na radosť detičiek podarilo vypustiť niekoľko balónov šťastia. Sme vďační za Vašu hojnú účasť i počasiu, ktoré sa aspoň na krátku chvíľu umúdrilo a dovolilo nám spestriť si tak inak nepekný upršaný jesenný deň.
  Pozri fotoalbum školy: TU

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje vpiatok 14.novembra 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 14.novembra 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávania organizovaného  školou.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnilo v priestoroch knižnice a multimediálnej učebne školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa na nej 16 žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z dvoch kôl – z písomnej a ústnej časti. Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti zo slovenského jazyka a záujem ďalej rozvíjať  a  zdokonaľovať svoju materinskú reč.
   Umiestnenie:   

 • Záložka do knihy spája školy 2014

  Október, Medzinárodný mesiac školských knižníc, venovala naša škola tradične knižkám a aktivitám spojených s čítaním. Jednou z nich je česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy, do ktorého sme sa zapojili už piatykrát.

  Veľmi sme sa potešili téme projektu MOJA OBĽÚBENÁ KNIŽKA, ako aj pridelenej českej partnerskej škole – Základná cirkevní škola v Kroměříži. Záložky vyrábalo 68 žiakov

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým žiakom,  rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili do školského zberu strarého papiera.

  Pozri ffotoalbum školy: TU

   

 • ZBER PAPIERA

  Od pondelka  3. novembra do piatka 7.novembra  2014 prebieha na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...

 • Ako psíček a mačička...

  V telocvični ZŠ Tbiliská bolo v utorok 5.11.2014 veselo.

  116 detí ŠKD sa v dramatickej podobe oboznámilo so známym dielom Jozefa Čapka ,, Rozprávky o psíčkovi a mačičke”. Dramatizácia voľne spájala viacero príbehov z knihy. Ponúkla množstvo akčných, až komických príbehov spojených so spevom,  ktoré zažili psíček a mačička počas jedného dňa.

 • Branný pretek

  V stredu, 29. októbra 2014, sa naši žiaci spolu so žiakmi zo ZŠ K. Brúderovej z Vajnor a zo Spojenej školy della Salle zúčastnili na brannom preteku „O pohár komisie školstva a športu MÚ Rača“. Súťažilo sa v teoretickej aj praktickej časti. Na začiatku žiaci vyplnili test z civilnej ochrany, ochrany životného prostredia a zdravotnej prípravy. Tu si mohli overiť, či ich vedomosti nadobudnuté počas účelových cvičení sú dostatočné. Po vyhodnotení testu nasledoval hod granátom na cieľ a po ňom atraktívna disciplína – streľba zo vzduchovky. Na záver odštartoval beh, trasa ktorého viedla ulicami Rače. Tu mali výhodu deti z Rače, pretože sa lepšie orientovali. Na záver vyhodnotenie: 1. miesto gymnázium della Salle,

 • Diskotéka v ŠKD

  V našom školskom klube detí sme mali 28. 10. 2014 zábavnú diskotéku. Deti sa vytancovali, zasúťažili si, dostali sladké odmeny. Tancovalo sa na moderné pesničky a novinkou na našej diskotéke bola tanečno-pohybová hra, ktorá sa teší veľkej obľube medzi deťmi. Deti v hre mali za úlohu čo najpresnejšie zopakovať tanečné pohyby figúrky, ktorú videli na plátne.  Deti odchádzali z diskotéky spokojné a vytancované. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v ŠKD.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny sú v dňoch 30. a 31. októbra 2014. Posledný deň vyučovania je 29. 10. 2014 (streda). Vyučovanie opäť začína 3. 11. 2014 (pondelok).

 • Naša účasť na Festivale škôl a škôlok od A po Z

  Počas  víkendu -  v dňoch 25. a 26. októbra sa naša škola zúčastnila Festivalu škôl a škôlok od A po Z. Podujatie, propagované aj v médiách, prebiehalo v nákupnom centre Shopping Palace. Jednotlivé školy mali možnosť v rámci rozhovorov s moderátom na hlavnom pódiu predstaviť svoje zameranie, podrobnejšie informácie potom poskytovali návštevníkom pri jednotlivých infostánkoch. Na pódiu vystúpili aj naši žiaci – divákom zahrali na flautách, zatancovali ľudový i moderný tanec. Touto cestou by sme sa radi poďakovali pani učiteľkám, ktoré strávili víkend pracovne, ale samozrejme aj rodičom a deťom, ktoré ochotne prišli v nedeľu predviesť svoje umenie a reprezentovať tak našu školu.

 • Výstava Tutanchamon

  V pondelok 20. októbra 2014 žiaci 6. a 7. ročníka navštívili pútavú výstavu Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady . Zažili sme výnimočnú  cestu do kolísky našej civilizácie - do doby egyptských faraónov. Vydali sme sa po stopách slávneho egyptológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil  hrobku mladého faraóna Tutanchamona. Videli sme viac ako tisíc vystavovaných predmetov -  dokonalých replík vytvorených pod dohľadom odborníkov. Mali sme jedinečnú možnosť  vstúpiť do pohrebnej komory a preskúmať ju vlastnými očami prvých prieskumníkov, s jej povestnou krásou priamo na dosah ruky. Všetky posvätné predmety, sošky, šperky a aj sarkofágy ležali presne na rovnakých miestach, ako boli kedysi nájdené, vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho ohromného pozláteného sarkofágu. Je to dobrodružstvo pre všetky zmysly, zážitok, ktorý si  budeme dlho pamätať.

 • Račianska pamätná izba

  Dňa  17. októbra 2014  sa  žiaci siedmeho a šiesteho ročníka  zúčastnili na exkurzii  v Račianskej  pamätnej izbe. Nachádza sa
  na Alstrovej ulici v Rači. Na mieste dnešného nového domu tu pôvodne stál typický račiansky vinohradnícky dom z  18. storočia.

  V Račianskej izbe nás privítala pani Mgr. Eva Šimoničová, ktorá nám porozprávala o histórii Račianskej izby a Rače. Dozvedeli sme sa, že v minulosti mal dom od majiteľa v prenájme Miestny odbor Matice slovenskej v Rači a v roku 1975 vybudoval v ňom Račiansku izbu. Račianska izba, vlastivedné múzeum pre dokumentáciu dejín a prírody mestskej časti Bratislava - Rača, má za sebou takmer 40 - ročnú pohnutú históriu. Vznikla v roku 1975 ako pamätná izba vďaka zanieteniu členov Miestneho odboru Matice slovenskej a ochote Račanov venovať a zapožičať do jej národopisnej a vinohradníckej zbierky pamiatkové predmety - kroje, nábytok, predmety dennej potreby, listiny, fotografie, vinohradnícke nástroje a zariadenia. Po štyroch rokoch činnosti bola Račianska izba spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v roku 1979 zrušená.

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  V utorok 14. októbra  2014 sme si do našej školy pozvali medzinárodný súbor The Bear theatre, ktorého herci pochádzajú z rôznych krajín sveta.
  Cieľom ich vystúpení je žiakov zabaviť, preveriť ich jazykové zručnosti a  motivovať ich pri ďalšom učení sa angličtiny.
  Žiaci 3.-5.. roč. v hre „Jackie and the Giant“ a žiaci 6.-8. roč  v hre „The Alien Grammar show“ boli aktívnymi účastníkmi deja a plnili rôzne úlohy.
  Nakoniec si všetci povedali, že to bola veselá hodina angličtiny , kde sa zabavili i poučili.

 • Čítaj aj ďalšie novinky

  Pribudli  novinky:

  •  Výstava húb v našej škole
  •  Návšteva ovocného sadu v Dunajskej Lužnej
  •  Šortové podujatie Rača žije pre všetkých
  •  Projekt Protetiky "Zdravé nôžky " na ZŠ Tbiliská
  •  Literárny program o knihe na 1. stupni
  •  Exkurzia štvrtákov (Gabčíkovo)
  •  S Eko  Daphne aj v tomto školskom roku (druháci)
  • Štafetové čítanie
  • Plody našich záhrad
  • Projejktové stretnutie - Poľsko
  • Festival škôl a škôlok
  • Pripravujeme ZBER PAPIERA

 • Anglický projektový týždeň

  Vážení rodičia žiakov 5.-8. ročníka,
  dostala sa Vám do rúk ponuka a predbežná prihláška na "Anglický projektový  týždeň". Pretože sme dátum s Jazykonou školou SIDAS prekladali, stala sa chyba v dátume ukončenia kurzu, za ktorú sa ospravedlňujeme.
  Anglický konverzačný týždeň bude prebiehať od 10. do 13.novembra 2014 (pondelok-štvrtok) spolu 24 vyučovacích hodín. Cena kurzu je 31 €.
  Za vzniknutú situáciu sa ešte raz ospravedlňujeme.

 • Festival škôl a škôlok

  Vážení rodičia, v dňoch 25. a 26. 10. 2014 sa uskutoční Festival škôl a škôlok. Ide o prehliadku základných škôl, škôlok a záujmových inštitúcii, pohybových, tvorivých a poradenských workshopov. Na Festivale sa predstaví aj naša škola a naši žiaci. Srdečne Vás pozývame do v priestorov nákupného centra Shopping Palace Zlaté Piesky.

 • Návšteva Bratislavského bábkového divadla

  14. októbra žiaci 2. a 3. ročníka so svojimi pani učiteľkami navštívili bábkové predstavenie MYŠKA NIE JE LÍŠKA. Príbeh je napísaný podľa  knihy: Myši patria do neba. Hoci prostredie, je nezvyklé a príbeh, v ktorom hrdina myška Kajka hneď na začiatku umiera, je kontroverzný, je však čosi nad prírodným zákonmi. Priateľstvo a láska. Bájka, aj keď je plná zvratov, našťastie sa končí šťastne a lišiak Ryšiak a myška Kajka Utekajka sa stanú nerozluční priatelia. Čestnosť a múdrosť víťazí nad sebectvom a zlobou. Príbeh sa žiakom  páčil. Plní nadšenia sa vrátili do školy. Bábkové divadlo je vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby, rozvíja kreativitu a fantáziu detí.

 • Výstava : PLODY NAŠICH ZÁHRAD

  Výstava jesenné plody záhrad

  Už sa stáva takmer tradíciou, že hala našej školy v polovici októbra ožije farbami a plodmi jesene. Aj tento rok, hoci spočiatku trošku ťažkopádne sa rozbehla  výstava s názvom : „Jesenné plody záhrad". Hala školy bola plná skvelých výrobkov. Súťažili medzi sebou jednotlivci  i triedy. Zručnosť, nápady, predstavivosť, to všetko sa odrážalo vo výrobkoch, na ktorých sa podieľali rodičia spolu s deťmi. Výstava sa tešila záujmu žiakov, rodičov, náhodných návštevníkov školy ako  i malých škôlkárov, ktorí ju prišli tiež navštíviť so svojimi pani učiteľkami.                                         Výstava bola spojená aj s  Dňom jabĺk a tak mnohé mamičky upiekli jablčné dobroty, na ktorých si žiaci v triedach vďačne pomaškrtili alebo poslali do tried jabĺčka, ktoré sa stali vďačným spestrením desiatej.
  Aj tento rok môžeme skonštatovať, že táto akcia bola jednou z tých, ktorým sa hovorí „vydarené"  

 • Ďalšia mobilita v Projekte Comenius - Poľsko

  V dňoch 7. – 10.októbra 2014 sa konalo v poradí už štvrté projektové stretnutie projektu „Piece of A Whole (Časť celku)“ v poľskom Bielczy.

  Z našej školy sa ho zúčastnilo 5 pani učiteliek a 12 žiakov štvrtého a ôsmeho ročníka. Vyrazili sme v skorých ranných hodinách. Hneď po príchode  sme sa zaradili do už rozbehnutého kolotoča akcií. V prvý deň  nám pani učiteľky a učitelia z partnerskej školy zahrali divadelnú rozprávku v poľskom jazyku a žiaci z našej i partnerských škôl nadviazali  prvé priateľstvá. Ďalší deň sme sa vydali autobusom do druhého najväčšieho mesta Poľska – Krakowa. Očarilo nás historické jadro, majestátnosť hradu Wawel i pokojná hladina rieky Wisly.

 • Štafetové čítanie

            Vo štvrtok 2.10.2014 sa na našej škole uskutočnilo „Štafetové čítanie“, ktoré bolo sprievodnou aktivitou k česko-slovenskému projektu Záložka do knihy spája školy. Čítanie spolu s prezentáciou tvorby autora vybranej knihy a kontrolné otázky mali vo svojej réžii žiačky šiesteho  ročníka /Petra Bútorová, Natália Čerňanová, Terezka Kohárová a Annemarie Osvaldová, Nina Lackovičová, Viktória Hromadová/. Pracovali v dvoch skupinách, preto bolo nevyhnutné, aby spolupracovali aj medzi sebou navzájom. Museli si pretlmočiť obsah prečítaného úryvku, aby mohli následne obsah zdeliť  ďalšej triede a pokračovať v čítaní. Vo svojej skupine si rozdelili úlohy tak, že dve žiačky sa striedali v čítaní, ďalšia zapisovala stručný obsah a otázky kladené na záver hodiny. Svojej úlohy sa zhostili bravúrne, bez hanblivosti predstúpili pred každú triedu. Žiaci im ich profesionalitu oplatili tým, že v triede počúvali, v tichosti kreslili a neskôr sa aktívne zapájali pri odpovediach.

 • Ľudová bábika – Mobilita v Poľsku

       Žiaci 4. B pripravovali minulý týždeň v rámci aktivít projektu Comenius ľudovú bábiku. Sme zvedaví, aké bábiky pripravia naši ostatní partneri – vzájomne si ich totiž vymeníme na mobilite v Poľsku. Tá sa uskutoční  v termíne od 7. do 10. októbra a zúčastní sa ho 12 žiakov a pani učiteliek našej školy.

 • Výstava húb

  V dňoch 6. a 7. 10. sa vo vestibule našej školy konala výstava hríbov a mykologická poradňa určená širokej verejnosti i žiakom našej školy. Privítali sme aj škôlkárov z okolitých MŠ. Ďakujeme za výklad a cenné informácie o hubách

  POZRI FOTOALBUM ŠKOLY: TU

 • Návšteva ovocného sadu v Dunajskej Lužnej

  Jahody, jablká, maliny, ovocné šťavy... Ruku na srdce. Komu sa práve teraz nezbiehajú slinky na dobré chutné ovocie? Žiaci 6. ročníka sa 3.10.2014 zúčastnili exkurzie do ovocného sadu firmy Boni Fructi v Dunajskej Lužnej.

  S firmou naša školská jedáleň spolupracuje v Projekte školské ovocie už niekoľko rokov. Aby žiaci na vlastné oči videli, z akého prostredia konzumujú ovocie, pracovníci firmy pozvali  našich žiakov na exkurziu do ich ovocných sadov.

 • Športové podujatie Rača žije pre všetkých

       V sobotu 11. 10. 2014 sa na školskom areáli konal Športovo-oddychový deň pre rodiny a mládež pod názvom Rača žije pod záštitou Miestneho úradu Rača v spolupráci s našou školou. Hrali sa turnaje v minifutbale, hokejbale, šípkach, petangu, prebehla súťaž vo varení guláša. Pre malých návštevníkov bol k dispozícii skákací hrad, mechanický býk, maľovanie na tvár, či zábavná rodinná štafeta. Pre dospelých bola pripravená relax zóna, ochutnávka račianskych vín, tombola, občerstvenie. V rámci bohatého programu mohli diváci vzhliadnuť ukážky street work outového umenia, otvorenie nového ihriska a odovzdanie vynovených priestorov našej školy po kolaudácii pánom starostom. Program pokračoval do neskorých večerných hodín. Pozitívne ohlasy ľudí naznačujú, že by mohlo  toto podujatie odštartovať peknú a príjemnú tradíciu pre širokú verejnosť v Rači.

 • Projekt Protetiky - Zdravé nôžky - na ZŠ Tbiliská

  Žiaci 2.A a 2.B triedy si v priestoroch školy vyšetrili svoje chodidlá. Pod odborným vedením absolvovali scan chodidiel a zábavné cvičenia. Hravou formou si tak preskúšali silu a zdravie svojich nôh.

  Ďakujeme

 • Literárny program o knihe na 1. stupni

  7.- 8. októbra 2014 sa v školskej knižnici uskutočnila interaktívna beseda o knihe s pani knihovníčkou Natáliou Dadíkovou. Počas hodiny žiaci pracovali s asi stovkou anglických kníh, ktoré postupne triedili podľa obsahu, či väzby. Učili sa na knihe hľadať jej názov, autora i cenu. Dozvedeli sa rozdiel medzi knižnicou, kníhkupectvom a antikvariátom. So zaujímavosťou počúvali skadiaľ sa vzali knihy, ako a z čoho sa vyrábajú, čo v nich nájdeme a ako ich rozdeľujeme, prečo je v knižke záložka a ako sa správne ukladajú knižky na poličku a ako sa máme k ním správať.

 • Exkurzia štvrtákov

           V piatok 26. septembra 2014 opúšťali štvrtáci v sprievode svojich pani učiteliek autobusom mrholiacu Bratislavu hneď ráno o ôsmej hodine. Išli na exkurziu. Mali pripravený bohatý program.

           Začali Vodným dielom Gabčíkovo. V sprievode pani sprievodkyne sa oboznámila s touto monumentálnou stavbou. Tvoria ju 2 hlavné objekty: vodná elektráreň a plavebné komory. Preplavovanie je riadené z dozorne, ktorá je situovaná na tridsaťmetrovom pilieri. Účelom vodného diela je najmä ochrana pred  povodňami, ktoré na priľahlom území Dunaja spôsobili viackrát katastrofické záplavy. Ďalej vodné dielo zabezpečuje plynulú celoročnú plavbu, poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky, stabilizuje koryto Dunaja a vytvára podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja i možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.

 • s EKO DAPHNE aj v tomto školskom roku

  Dňa 24.09.2014 sa žiaci druhého ročníka prostredníctvom EKO DAPHNE bližšie zoznámili s témou LES. Precvičili si takmer všetky zmysly – čuch, hmat, zrak, sluch pri poznávaní objektov lesa pestrými a pútavými aktivitami. Tešíme sa na ďalšie témy a aktivity, ktoré nás v tomto školskom roku ešte čakajú.

  POZRI FOTOALBUM ŠKOLY: TU

 • Pozvánka na ŠPORTOVÝ DEŇ "RAČA ŽIJE"

 • Prvé dni našich prvákov v škole

  Pozri fotoalbum školy:

 • Fotografovanie naších najmenších

  Naši prváčikovia sa dnes fotili ako naozajstné hviezdy. Tešíme sa na fotky.

 • Prváci na opere v MŠ na Tbiliskej ulici

  Opera Nápoj lásky

  Žiaci 1. A sa  v stredu 24. 9. 2014 zúčastnili zaujímavého spracovania naozajstnej opery „Nápoj lásky“ v materskej škôlke na Tbiliskej ulici. „Veľmi sa nám to páčilo, také dačo sme ešte nevideli" hovorili deti pani učiteľke.
  Škôlkárom ďakujeme za pozvanie a tešíme sa aj niekedy nabudúce.

 • Svetový deň duševného zdravia

  Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie a koná sa vždy v septembri. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí predávajú modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malý, krehký a  je pre nich symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. stupňa ZŠ Tbiliskej 4, zúčastnili dňa 24.9. na projektovom dni Modré nezábudky, ktoré pripravili žiačky 9.A triedy.

 • Cvičenie v prírode 3.-4. ročník

  Dňa 23. 9. 2014  žiaci 3. – 4.  ročníka sa zúčastnili cvičenia v prírode. Cieľom bolo osvojiť si základy správneho pohybu v teréne tak v organizovanej skupine, ako i jednotlivo. Naučiť sa udržiavať svoje miesto v pochodovom útvare a vedieť ho rýchlo zaujať. Pri pohybe v teréne dbať na ochranu prírody, ticho sa správať, nepoškodzovať porasty a neničiť rastlinné kultúry. Viesť deti k osvojeniu správnej orientácie v teréne nielen podľa buzoly ale aj prírodných znakov. Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, samostatnosti pri prekonávaní prekážok. Učiť sa preukázať samostatnosť správania a rozhodnosť aj v neobvyklých podmienkach. Dodržiavanie hygienických zásad pri pohybe v teréne. Pozorovať chovanie chodcov a vodičov na križovatke, úseku cesty alebo chodníku. Vedieť správne prechádzať cez cestu. Využiť prirodzené dopravné podmienky na praktický výcvik zručností z dopravnej výchovy, posilňovať vedomie a správanie žiakov v dopravnej výchove.

 • Rodičovské združenie

  V pondelok 8.9.2014 o 18,00 hod. sa budú konať triedne rodičocké združenia.

  Stretnutie výboru ZR a riaditeľky školy so zástupcami rodičov bude o 17,00 hod. v jedálni školy.

 • Vzdelávacie poukazy v šk. roku 2014/2015

  Vážení rodičia,
  v stredu 10.9.2014 Vaše dieťa prinesie zo školy vdelávací poukaz. Vzdelávací poukaz má v školskom roku 2014/2015 hodnotu 29,30 eur. Žiakovi  na vzdelávací poukaz  škola poskytne 60 hodín  záujmovej činnosti vo vybranom krúžku.   Ak sa žiak prihlási na činnosť v záujmovom útvare je povinný ho navštevovať od októbra 2013 do mája 2015.
  Zoznam  záujmových útvarov  v šk. roku 2014-2015

 • Otvorenie šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
   je v utorok 2.septembra 2014


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 9,00 hod. v jedálni školy
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 16,00 hod.

 • Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

    pomôcky pre žiakov 2. - 4. ročníka a pomôcky pre žiakov 1.ročníka

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2014/2015 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:TU

  ROZHODNUTIE

 • Milí žiaci,

  krásne letné prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov  Vám praje

  za kolektív všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ Tbiliská 4

  vedenie školy

 • ÚRADNÉ HODINY

  Uradné hodiny počas letných prázdnin sú

  každú stredu

  od 10,00 do 12,00 hod.

  kontakt: 02/44887971

 • Organizácia 27.6.2014

  Organizácia posledného dňa - piatok 27.6.2014

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi rozdávanie vysvedčení

  8,20 -  príhovor riaditeľky školy

  10,00-10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

   

  OBEDY sa vydávajú od 10,30 do 12,00

 • Letrná akadémia

  V stredu 25. júna 2014 žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili slávnostnú Letnú akadémiu na záver školského roka 2013/2014.  Akadémia, bola opäť plná tanca a  spevu. Žiaci, ktorí účinkovali v programe si dali obrovskú námahu, aby nacvičili svoje čísla. Skúšali celé hodiny a dni, pod vedením pani učiteliek. Ukázali, čo dokážu, akí sú šikovní, aký majú talent.

 • Vážení rodičia, starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na letnú akdémiu, ktorá sa bude konať v hale školy v stredu 25.6.2014 oo 18,00 hodine.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Modrá škola – voda pre budúcnosť

  Aj v školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu a vedomostnej súťaže Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť a realizátorom je organizácia Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA na 1. stupni

  Dňa 18.júna 2014 sa uskutočnila Športovej olympiáda detí 1.stupňa.

  Zápolenie tucta detí sa začalo olympijským ceremoniálom – za zvukov rytmickej hudby sa deti rozcvičili a pripravili sa na podávanie vrcholových výkonov.

  Deti súťažili vo viacerých individuálnych disciplínach - v behu na 60 m, hod plnou loptou, skoku do diaľky z miesta a v skoku do diaľky z rozbehu. V skupinových disciplínach - futbal, vybíjaná. Počas podujatia boli do programu zaradené aj nesúťažné disciplíny – skok vo vreci, opičia dráha, frisbee, preťahovanie lanom.

 • Výlet na Železnú studničku

  Jedno z najobľúbenejších športových a rekreačných stredísk v Bratislave je Železná studnička. Aj naši druháci v utorok 17. júna strávili dopoludnie v areáli Partizánska lúka. V spolupráci s lektormi Ekodaphne si zopakovali formou pohybových a zmyslových hier všetko, čo sa doteraz naučili. Spoločne vyhodnotili celoročnú prácu svoj celoročný environmentálny program. Ich prvou aktivitou bolo vyloviť čo najviac vodných živočíchov v riečke Vidrica. S veľkým nadšením sa pustili do práce, úspešne sa im to podarilo a nakoniec pomocou obrázkov určovali aj ich názvy. Potom sa vybrali na potulky okolo rybníkov, kde spoznávali listnaté a ihličnaté stromy. Nechýbala zmrzlina a rôzne športové hry. S veľkým množstvom zážitkov z bádania sa vrátili do školy.

 • Vyhodnotenie matematickej súťaže MAXÍK

  V stredu 18. júna 2014 žiaci 1.stupňa mali možnosť osobne spoznať autorky celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorej cieľom je rozvíjať u žiakov logické myslenie a tvorivosť.        Obe dámy, RNDr. Burjanová i Mgr. Farnbauerová,  osobne odovzdali vyhodnotenia a ceny najlepším „Maksáčom“.   V  rozhovore žiaci navrhovali oblasti a témy, ktoré by radi riešili  v budúcich úlohách. Takéto stretnutie je vítanou príležitosťou na vzájomné spoznanie sa , ako i na ďalšiu spoluprácu. Žiaci štvrtých ročníkov sa vyjadrili, že by radi spolupracovali i na druhom stupni – ako piataci. Nuž uvidíme... Prajeme autorkám oddych počas leta a veľa tvorivých nápadov!   Koordinátorka S. Báčkaiová.

 • Škola v prírode

  Žiaci 4. A a 4.B triedy zo školy v prírode z  HOTELA  JUNIOR v Demänovskej doline sa vrátia v piatok 13.6.2014 asi o 14,00 hodine.

 • Návšteva u hasičov

  Dňa 20.6.2014 sa druháci vybrali na exkurziu na hasičskú stanicu v Petržalke. Členovia hasičského zboru nám ukázali techniku hasičského autoparku (technické vozidlá, zásahové vozidlá pri nehodách i samotné hasičské vozidlá). Nechýbala ani ukážka bezpečnostných odevov. Najzaujímavejší bol odev, ktorý vyzeral ako „skafander“ kozmonautov. Žiaci sa dozvedeli,  aké dôsledky má nekontrolovateľný oheň, čo všetko dokáže tento prírodný živel. Dozvedeli sa, že hasiči zasahujú nielen pri požiaroch a dopravných nehodách, ale aj  pri rôznych nepredvídateľných udalostiach. Najväčším lákadlom pre žiakov bola možnosť vstúpiť do interiéru jednotlivých vozidiel.

 • ZMENA - Vyhodnotenie zberu papiera

  Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care vyzbieraná 1t papiera zachráni 17 stromov.

  My sme s Vašou pomocou nazbierali cca 22 000 kg papiera a zachránili 374 stromov.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom, starým rodičom a zamestnancom školy, ktorí nám pomohli nazbierať 22 ton starého papiera.

 • Anglický projektový týždeň

  Od 2.6. do 6.6.  2014 na ZŠ Tbiliská prebiehal Anglický projektový týždeň. Zúčastnilo sa ho spolu 21 žiakov 6. a 8. ročníka. Výučbu viedli dvaja anglicky hovoriaci lektori: Alexander z Ruska, Robert z USA.

  Deti mali každý deň vyplnený rozličnými aktivitami, samozrejme všetko v angličtine. Vymýšľali názov, vlajku, menu fiktívnej krajiny, pričom zároveň popisovali život v nej. Popisovali, kreslili vymyslených vesmírnych návštevníkov. Hádali názvy športov, vecí, povolaní podľa indícií. Netradičné vyučovanie ďalej prebiehalo nielen formou rozličných spoločenských hier v triedach ale i vonku na ihrisku. Tu sa učili hrať americký futbal, bejzbal. Zážitkom bolo pečenie pizze. Na záver týždňa každý účastník projektového týždňa dostal účastnícky diplom.

 • Deň detí v ŠKD

  Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne   1. júna.

  My v ŠKD za pomoci Školského parlamentu ZŠ sme sa rozhodli tiež osláviť tento deň, ktorý je venovaný deťom. Pani vychovávateľky a členovia školského parlamentu vymysleli a pripravili pre deti veľmi zaujímavé a zábavné súťaže, ktoré veľmi zaujali naše deti v ŠKD. Po celom školskom ihrisku sa šírila skvelá atmosféra, smiech a krik šťastných detí.

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

        Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč.

        Je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú záujem o slovenčinu a Slovensko.

 • Potulky Devínskou Kobylou - 3.A a 3.B

    Devínska Kobyla je malokarpatský vrch v Bratislave, medzi Devínom, Devínskou Novou Vsou a Dúbravkou. Žiaci 3. A a 3. B tu dňa 2. júna absolvolali exkurziu v spolupráci s Ekocentrom DAPHNE. Pri unikátnom pieskovisku Sandberg voľným okom i s ďalekohľadom pozorovali pestrofarebné včeláriky. Dozvedeli sa čo je to chránené územie, pozorovali stopy, ktoré tu zanechali dávne živočíchy. Naučili sa ako vzniká skamenelina. Spoznali vzácne voľne rastúce rastliny i ďalšie voľne žijúce živočíchy. Videli rieku Moravu s lužnými lesmi, Rakúsko i hrad Devín.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria