NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2965989

Dátum, čas

Piatok 12. 2. 2016

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • Vážení rodičia, minulý rok sme úspešne odštartovali a po niekoľkých rokoch opäť obnovili stretnutia rodičov, bývalých žiakov, pedagógov a priateľov našej školy.

  Aj tento rok Vás preto srdečne pozývame na spoločné stretnutie dňa 5.marca o 19.00 hod. v NKD v Rači.

 • Naša základná škola  bola poverená organizovaním Krajského kola súťaže

       ŠALIANSKY  MAŤKO 2016.

  Krajské kolo sa bude konať
         18. februára 2016

  propozície   a    prihláška
                                     Tešíme sa na Vás !

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  ďakujeme Vám za podporu a pochopenie počas štrajku, do ktorého sme vstúpili po ťažkom rozhodovaní a s veľkými nádejami. Snažili sme sa poukázať na dlhodobú nespokojnosť so situáciou v školstve, ktorú denne pociťujeme. Jediným dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli štrajk prerušiť, je naše morálne presvedčenie, že deti si zaslúžia po polročnej práci vysvedčenie. To neznamená, že sa vzdávame nádeje na výrazné zlepšenie situácie v školstve, Veríme, že aj keď sme neučili, dali sme žiakom lekciu o kriticky zmýšľajúcom človeku. Spokojný učiteľ Rightarrow !, spokojné dieťa Rightarrow !, spokojný rodič.

 • V piatok  29.1.2016 bude škola v riadnej prevádzke. Všetci žiaci 1. - 9. ročníka sa budú učiť podľa  rozvrhu.

  V plnej prevádzke bude školský klub detí aj školská jedáleň.

 • Vážení rodičia,

  vo  štvrtok 28.1. 2016  pokračuje štrajk pedagogických pracovníkov. Škola bude v obmedzenom režime nasledovne:

  V triedach I.B, III.A, III.B, IV.A a IV.B bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu s  prechodom v popoludňajších hodinách do oddelení ŠKD pre žiakov navštevujúcich ŠKD.
  Pre ostatných žiakov 1. a 2.ročníka bude v prevádzke ŠKD od 7,00 do 16,00 hod.
  Prosíme rodičov, aby aj naďalej sledovali web stránku školy, prípadne sa informovali telefonicky na čísle 02/44887971.
  Ďakujeme za pochopenie         
             
  vedenie školy

 • Vážení rodičia,
  vzhľadom na pokračujúci štrajk časti pedagogických zamestnancov, nedokáže vedenie školy zabezpečiť riadne vyučovanie ani na stredu 27. 1. 2016. Z tohto dôvodu bude v prevádzke opäť len školský klub detí a to v čase
  od 7:00 do 16:00 hod. 

  Pre tieto deti bude zabezpečený aj obed. Obedy sa vydávajú od 12,00 do 13,00 hod.
  Žiaci si môžu priniesť knižku, písacie a kresliace potreby, desiatu.
  Prosíme rodičov, aby aj naďalej sledovali web stránku školy, prípadne sa informovali telefonicky na čísle 02/44887971.
  Ďakujeme za pochopenie.        Vedenie školy

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu pripojenia sa pedagógov ZŠ Tbiliská od 25.1.2016 k neobmedzenému štrajku učiteľov,  vedenie školy nemôže zabezpečiť  riadne vyučovanie, preto škola bude od  pondelka  25.1.2016 pre žiakov uzavretá. 

  V pondelok 25.12016 nebudú v prevádzke ani školský klub detí ani  školská jedáleň.

  Od utorka  26.1.2016 bude v obmedzenej prevádzke v čase od 7,30 do 13,30 hod.  iba  školský klub detí.

  Všetci žiaci okrem žiakov navštevujúcich ŠKD budú od utorka   z obedov odhlásení. Rodičia, ktorí nepošlú deti od utorka 26.1.2016 do ŠKD odhlásia dieťa sami  z obedov u vedúcej ŠJ  v pondelok 25.1.2016 do 12,00 hod. na čísle: 02/44889675.
  Z dôvodu obmedzeného počtu pedagógov, prosíme rodičov detí navštevujúcich ŠKD, ktorí si môžu zabezpečiť starostlivosť o dieťa sami a mamičky na materskej dovolenke, aby svoje deti  do školy nepriviedli.
  Riadne vyučovanie bude oznámené na webovej stránke školy deň vopred. Sledujte, prosím,  aktuálne informácie na stránke školy.
  Ďakujeme za pochopenie                             
                                  vedenie ZŠ Tbiliská 4

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na informačné rodičovské stretnutia, ktoré budú v pondelok  18. 1. 2016 od 18.00 hod. podľa inštrukcií triednych pani učiteliek.

 • Vianočné prázdniny

  začínajú v stredu 23.decembra 2015.
  V piatok 8. januára 2016 je riaditeľské voľno.
  Nástup žiakov do školy po prázdnínách je
  v pondelok 11. januára 2016.

 • V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje žiakom

  v piatok 8.1.2016

  riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 •  Z iniciatívy a za veľkej podpory a pomoci rodičov sa na školskom areáli v týchto dňoch buduje nové detské ihrisko, na ktoré dokonca finančne prispela aj obchodná spoločnosť Billa. Pri tejto príležitosti sme požiadali žiakov prvého stupňa, aby sa pokúsili nakresliť ich vysnívané ihrisko. Víťazov ocenila mamička - jedna z iniciátoriek výstavby detského ihriska -  na Vianočnej akadémii. Za všetky deti ďakujeme – už sa všetky tešia na lepšie počasie, v ktorom sa budú na ňom môcť zahrať.

 • Vo štvrtok 3.decembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Geografickej  olympiády. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickom teste si žiaci porovnávajú svoje vedomosti z učiva geografie a pri praktickej časti si preveria prácu s atlasom.

  Súťažilo 24 žiakov a tu je umiestnenie najlepších:

 • Školské kolo sa konalo 14.12.2015 a zúčastnilo sa ho 26 žiakov z 6.- 8.roč. Po písomných testoch postúpilo do ústnej časti 10 žiakov a absolvovali ju s americkým lektorom p. Lesanom, ktorý v našej škole už niekoľko rokov vedie krúžok anglickej konverzácie.

 • Žiaci našej školy sa dlhodobo zapájajú do aktivít Modrej školy, ktorá vrcholí Festivalom vody v historickej budove Vodárenského múzea. Festival má formovať pozitívny postoj k vode, prehlbovať vedomosti o tejto vzácnej tekutine a rozširovať schopnosť prezentovať pripravené projekty na vysokej úrovni zodpovedajúcej úrovni práce odborných pracovníkov. Na záver sú výtvarné, fotografické práce a odprezentované projekty žiakov vyhodnotené odbornou komisiou. V tomto ročníku vyhrala svojou výtvarnou prácou na tému Ako vnímam vodu ja žiačka z V.A  Veronika Veselská 1. miesto v druhej kategórii spomedzi veľkého množstva zaslaných prác. Zo súťaže si odniesla hodnotnú vecnú cenu ako aj množstvo podnetných zážitkov. Srdečne blahoželáme!

 • Dňa 7. decembra žiaci 3. – 4. ročníkov navštívili so svojimi pani učiteľkami bábkové predstavenie Luskáčik v divadle Malá scéna. Ide o detskú baletnú rozprávku v dvoch dejstvách na hudbu P.I. Čajkovského. Zaujal ich svojou hudbou, farebnosťou, kostýmami a celkovým spracovaním, ktoré bolo primerané veku. Išlo o prepojenie baletu, bábkoherectva, čierneho divadla a hercov. Bol to jedinečný zážitok. Príbeh sa odohrával na Vianoce. Nech adventná atmosféra napĺňa srdcia nás všetkých.

 • V dňoch 7. 12. až 10.12.2015 sa v našej škole konali už tradičné Vianočné trhy. Zapojili sa predovšetkým deti zo záujmového krúžku Lentilky. Možno sa nie všetkým z nich darí byť úspešní v učení, ale počas reedukácií so školskou špeciálnou pedagogičkou  a pod vedením pani vychovávateliek, vyrobili krásne vianočné ozdoby, ktoré budú zdobiť mnohé domácnosti. Na trhoch predávali   vianočné pohľadnice, svietniky, anjelov, obrázky, rámiky, sviečky, tašky, dózy, vianočné ozdoby a milé dekorácie,...

 • Pani redaktorka Zuzana Kupcová z RTVS robila vo štvrtok 10. decembra veselé rozhovory s našimi deťmi do vianočného vysielania – o smiešnych rodinných vianočných príbehoch a zvykoch. Dozvedela sa, napríklad, komu spadol stromček, komu vyskočil kapor z vane, alebo koho tatino vypadol zo sánok.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Dňa 30.novembra 2015 zavítala na našu školu Putovná výstava.

  Ponúkla našim žiakom niekoľko zaujímavých pokusov z fyziky.

  Atraktívnosť bola v tom, že prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a koordinátorkou. Žiakom sa Výstava páčila. Radi pokusy predvádzali a zároveň

 • Školský parlament si pripravil pre svojich spolužiakov prekvapenie, ktoré malo podobu mikulášskej návštevy. Začínalo sa touto básničkou:

  Padá sniežik, vietor fúka,
  Mikuláš nám dary núka.
  Poďte, deti, detičky,
  rozbaľte si balíčky.

  Kto poslúchal mamku, ocka,
  na každého darček počká.
  Kto bol samá nezbeda,
  tomu beda, prebeda.

 • Dňa 8. 12. 2015 sa na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. - 4. ročníka mali vyriešiť 15 úloh v časovom limite do 60 minút.  Víťaz v jednotlivých kategóriách bude našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

 • Všetky deti na prvom stupni mali možnosť v priebehu niekoľkých dní od 7. do 10. decembra vyrobiť si pohľadnice s pánom Tracy Lynn Lesanom a jeho rodinou. Pán Lesan u nás vedie Konverzáciu v anglickom jazyku. Popri zaujímavej tvorivej práci sa dozvedeli niečo nové o vianočných zvykoch v USA a dostali tiež sladkú odmenu. Ďakujeme.

 • Tento ročník Predvianočných tvorivých dielní bol prekrásny. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli vytvoriť príjemnú predvianočnú atmosféru. Pani učiteľkám, ktoré aj tento rok ponúkli deťom nápadité výrobky, všetkým rodičom za množstvo hračiek, ktorými prispeli do burzy. Pre nášho kamaráta Tomáška sa vyzbieralo nemálo peňazí, ktoré by sme mu radi oficiálne odovzdali na Vianočnej akadémii. Punč bol výborný, medovníky krásne, nálada skvelá. Kto sa chcel športovo vyžiť, odskočil si zahrať stolný tenis a záverečný ohňostroj bol veľkolepý. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

 • Šaliansky Maťko, súťaž v prednese slovenských povestí, sa uskutočnila 7.12.2015 v priesto-roch školskej knižnice. Čarovnéné  príbehy z dávnych čias podčiarkli  príjemnú predvianočnú atmosféru a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Súťažilo sa v troch kategóriách. Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Dňa 4.decembra sa uskutočnila beseda  pre žiakov 3. – 4. ročníkov so spisovateľkou Ing. Máriou Vrkoslavovou PhD. Žiakom predstavila svoje tri knižky. Ako prvú knihu predstavila s názvom Život na štyroch labkách, druhú s názvom Čokoládový Gordon zo psej lúčky a  tretiu s názvom Veľké dobrodružstvá malého havkáča. Žiaci nadšene počúvali psie príbehy o to viac, lebo p. spisovateľka mala so sebou psíka, ktorý sa volal Gordon. Žiaci sa s ním mohli osobne privítať, lebo bol veľmi milý a poslušný. Beseda sa niesla v príjemnej  atmosfére aj s kladením otázok žiakov. Rozprávanie p. spisovateľky bolo veľmi pútavé a preto jej patrí srdečná vďaka. Tešíme sa na autogramiádu, ktorá sa uskutoční 8. decembra od 16,00 – 18,00h na Vianočných tvorivých dielňach.

 • Kurz korčuľovania sa konal od 18.11. – 26.11.2015 v spolupráci s organizátorom p. Hečkom – ŠK Tempo s.r.o. Kurz prebiehal na Zimnom štadióne Avion v rozsahu  7 hodín (7x60min.).

  Na základe predbežných prihlášok v októbri malo o kurz záujem 42 detí, pri záväzných prihláškach v novembri 34 detí. Suma  za kurz bola 42 € na dieťa. Prikladáme zoznam detí a príjmový doklad na sumu 1428 € (34x42).

 • Vážení rodičia,

  škola spolu so ZR pri ZŠ Tbiliská pripravuje realizáciu detského ihriska v areáli školy so začatím v decembri 2015, ktoré bude slúžiť na voľnočasové aktivity detí našej školy.

  viac informácií

 • Vážení rodičia, milí žiaci, aj tento rok Vás srdečne pozývame na Predvianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať 8. decembra 2015 od 16:00 do 18:00 vo vestibule našej školy. Okrem pekných dekorácií na Vás čaká aj vianočný punč. Tešíme sa!

 • Milí rodičia,
  počas predvianočných ielní 8. 12. 2015 od 16:00 – 18:00
  hod. sme pre Vás pripravili aj

  Turnaj v stolnom tenise.

 • Vážení rodičia, milí žiaci

  8. decembra  16:00 – 18:00 hod.
  počas predvianočných tvorivých dielní sme pre Vás pripravili

  Burzu hračiek

  Počas predvianočného upratovania možno nájdete nepoškodenú hračku, s ktorou sa už deti nehrajú, knižku, ktorú už nečítajú. Nevyhadzujte ich, neskladujte ich zbytočne v skriniach - prineste ich do školy!!!

 • Dňa 2.decembra sa žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili Divadlo Malá scéna, kde hrali Luskáčika od P.I.Čajkovského. Príbeh sa začína na Vianoce. Deťom bohatých rodičov prinesie Ježiško drahé dary a ujo Drozdík im daruje len obyčajného dreveného Luskáčika. Marienke a Fricovi sa darček vôbec nepáči.  Keď však celú rodinu ohrozuje myšacia kráľovná so svojím myšacím vojskom, niet okrem Luskáčika takej sily, ktorá by sa im postavila. Statočný Luskáčik v nerovnom boji zvíťazí a získa priazeň krásnej Marienky. Celá inscenácia je zmesou baletu, činohry,  bábkového divadla a nesie sa v tónoch nádhernej hudby Čajkovského baletu. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, bolo poučné, napínavé a zábavné.

 • Dňa 27.10. 2015 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili prednášok o dospievaní a nástrahách súčasnej doby. Na prednáške „Si online I.“ boli žiaci 5.A a 5.B triedy informovaní o výhodách a nevýhodách nových technológií vzhľadom na vývoj dieťaťa a jeho doterajších skúseností. Prednášajúca rozprávala aj o nebezpečenstve virtuálneho sveta v podobe sociálnych sietí. Rozprávalo sa o spôsobe získavania informácií v online prostredí, ale aj o tom, aké hrozia zdravotné riziká v súvislosti s nadmerným používaním informačnej techniky. Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili prednášok „Na štarte k mužnosti“ a „Čas premien“ – výchovno - vzdelávacieho programu o dospievaní, puberte a jej nástrahách, o zmenách, ktoré v ich veku prebiehajú v ľudskom tele, o potrebe intímnej hygieny, ako aj o duševnej a fyzickej kráse oboch pohlaví v čase dospievania. Prednášky sa niesli v príjemnej atmosfére, žiaci sa mohli pýtať na akýkoľvek problém spojený s dospievaním. Prednášky zabezpečila lektorka spoločnosti MP Education pani Mgr. Viera Čapová, s ktorou naša škola spolupracuje už dlhé roky.

 • Milí žiaci a návštevníci školy,

  Opäť sa k vám prihovárame za program Zelená škola, ktorému sa venujeme už dlhodobo. Pomocou rôznych aktivít sa snažíme vniesť do povedomia žiakov dôležitosť triedenia odpadu a šetrenia energie. Stále hľadáme cestu ako energiu šetriť a tým chrániť životné prostredie. Preto sme vám ako členovia kolégia Zelenej školy vypísali niekoľko zásad šetrenia energie, ktoré by sme mohli všetci spoločne a veľmi ľahko dodržiavať.
  1. Medzi dôležité zásady patrí triedenie odpadu - plastov a papiera. Zber papiera sa na škole koná 2x do roka. Jesenný zber papiera prebehol v októbri 2015, pričom sme spoločne vyzbierali 16 432 kg papiera. Na zber plastových fliaš slúžia na škole žlté kontajnery rozmiestnené na jednotlivých chodbách.
  2. Ďalšou zásadou je efektívne vetranie. Počas vyučovania by sme mali vetrať 3-5-krát po dobu 5-10 minút.
  3. Okrem zhasínania svetla by sme mali viac využívať prirodzený zdroj svetla a odostierať žalúzie.
  4. Mnohí z vás možno o tom nevedia, ale zapnutý monitor počítača berie veľa energie, preto ho vždy na konci vyučovania nezabudnite vypnúť.

  Milí žiaci, pevne veríme, že tieto zásady budete dodržiavať, a tak prispejete k šetreniu energie. Zásady nájdete umiestnené aj na dverách jednotlivých tried.

 • Dňa 27.11.2015 v piatok  večer očakávali tri slniečka (pani učiteľky v kostýmoch) svoje malé hviezdičky – druhácke detičky. Počas celého večera viackrát zaznela naša spoločná hymna. Po prečítaní Andersenovej rozprávky vytvorili žiačikovia spoločné triedne dielo na tému Hrad, podhradie, pán, poddaný človek. Následne sme triedne diela vystavili v relaxačnej miestnosti na „letisku“, v ktorej neskôr prebehla súťaž o najlepších čitateľov jednotlivých tried.

 • V piatok 4. decembra 2015 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 8. ročník DO v školskom roku 2015/16 vybrala tému pre  kategórie F a E  Obrazy ranostredovekého sveta (sťahovanie národov, Byzantská ríša, Franská ríša, Arabská ríša; život, viera, hospodárstvo, kultúra, umenie byzantského, románskeho a arabského slohu) a pre kategórie D a C Obrazy druhej svetovej vojny (od prepadnutia Poľska hitlerovským Nemeckom po podpísanie prímeria medzi Japonskom a USA v Tokijskom zálive; 1. 9. 1939 – 2. 9. 1945)

 • Naša škola hostila v týždni od 30. novembra do 4. decembra 5 pedagógov zo Základnej školy Letců R.A.F. 1989 z Nymburku v Českej republike. V rámci projektu „Shadowing – Stínování“ sa zúčastňovali vyučovacieho procesu na našej škole s cieľom oboznámiť sa s vyučovacími metódami a formami práce so zameraním sa na prírodovedné predmety a cudzí jazyk na 1. i 2. stupni. Sme radi, že sa im u nás páčilo a že si od nás, podľa ich slov, odnášajú mnoho inšpirácií.

 • Účasť žiakov ZŠ Tbiliská v súťaži iBobor, ktorá je zameraná na riešenie logických úloh z oblasti informatiky, sa už stala tradíciou. V tomto školskom roku sa uskutočnil jej 9. ročník. Všetci súťažili online. Celkovo sa zúčastnilo 245 žiakov našej školy, pričom 37 z nich bolo úspešných riešiteľov.

 • Prvého decembra si každý rok pripomíname SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná, netreba ju brať na ľahkú váhu, lebo sa dotýka každého jedného z nás. AIDS a vírus HIV, ktorý spôsobuje túto chorobu, robí už niekoľko rokov ľuďom utrpenie. Žiaľ je doteraz nevyliečiteľná, a preto jej odhalenie je veľmi dôležité na predlženie života. Počet ľudí žijúcich s touto chorobou v roku 2013 vzrástol na 35 miliónov. Týmto celosvetovým problémom sa zaoberá aj kampaň Červené stužky, ktorá je zameraná na mladého človeka, jeho zdravý životný štýl a na zvýšenie informovanosti o AIDS. Naša škola sa 1. decembra zapojila do projektového dňa. Pri vstupe do budovy školy chlapci a dievčatá  pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom, ôsmaci – Filip Vlk, Gabriel Hornyák, Samuel Chorváth a Jaroslav Hitka pripravili pre našich žiakov poučné prezentácie.

 • Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010.

  Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov základných škôl a študentov stredných škôl dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog.

 • Dňa 18. 11. 2015 sa na našej škole konal výchovný koncert.  Prišla k nám ľudová hudba v podobe zoskupenia Fidlikanti - štyroch profesionálnych hudobníkov pod vedením Mgr. art. Jozefa Lednického. Naši žiaci sa oboznámili s folklórom našich predkov a ľudovými nástrojmi rôznych regiónov Slovenska. Počuli ako znejú husle, viola, basa, cimbal, fujara, koncovka, pastierske píšťaly a náš najmenší nástroj – drumbľu. Bol to interaktívny koncert. Žiaci tancovali, spievali a dokonca si aj mohli vyskúšať hru na cimbale.

 • 20. 11. 2015 (piatok) sa konalo slávnostné vyhodnotenie všetkých aktivít Hovorme o jedle 2015.

  Dvaja naši žiaci získali ocenenie a to:

  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ CHUTNÉ MAĽOVANIE
  Šimon Gerhard, V. B ročník

 • 16.novembra žiaci 3. a 4.  ročníkoch sa zúčastnili interaktívnej besedy z Daphne o dôležitosti vody pre náš život a našu planétu Zem. Odpovedali na otázky: „Viete, koľko máme vody na Zemi, aké má podoby a kto všetko ju potrebuje?“ Dozvedeli  sa okrem iného aj to, kadiaľ voda putuje, ako znie a čo všetko vodu znečisťuje, ako sami môžeme vodou šetriť a ako môžeme znížiť jej znečisťovanie. Pri hre si uvedomili, aké množstvo pitnej vody je na Zemi a vďaka 3D modelu krajiny pochopili, prečo je voda nad zlato.

 • 20. 11. 2015 privítala naša škola vzácnu návštevu na „Medových raňajkách“.  Pani veľvyslankyňu Bernardu Gradišnik, ktorá v krátkosti oboznámila druhákov s tým, prečo Slovinsko venuje práve zdravému medu takú pozornosť, predsedu Slovenského zväzu včelárov Ing. Ľudovíta Gála, ten porozprával deťom čoto zo života včiel a pani Saša Vojtechová Poklač z Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK, ktorá nám porozprávala slovinskú rozprávku o živote jednej pracovitej včielky. Túto akciu navrhla Slovinská republika v Európskej komisii ako tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy tretí piatok v mesiaci november . Ide o podporu a prezentáciu včelárstva a výrobkov z medu a zdravej životosprávy.   Deti, ktoré vyzdobili jedáleň krásnymi výtvormi o včelách si  pochutili na chlebíku a čajíku s medom. Pripravená bola aj ochutnávka rôznych druhov medu. Ďakujeme za sladké zdravé „Medové raňajky“.

 • V pondelok 23. novembra 2015 o 18,00 hodine sa budú konať triedne združenia rodičov.

  Stretnutie zástupcov rodičov s riaditeľkou školy bude o 17,00 hodine v jedálni školy.

 • V stredu 25. novembra 2015 sa uskutoční  celoslovenské  testovanie žiakov 5. ročníkov
  TESTOVANIE 5 - 2015.
  Naši piataci budú rozdelení do troch skupín a  budú testovaní z dvoch predmetov, z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Úlohy v testoch budú z učiva matematiky a slovenského jazyka 1. až 4. ročníka.
  Výsledky z TESTOVANIA 5  nebudú mať vplyv na známku z testovaných predmetov na vysvedčení ani  pri prijímaní na osemročné gymnáziá.

  Žiaci, aby ste si vedeli predstaviť, ako bude prebiehať Testovanie 5 pozrite si :

 • V stredu 25.novembra 2015 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka  z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5 -2014)

   voľno

  Žiaci 6.- 9. ročníka sú automaticky z obedov odhlásení.
  Obedy pre žiakov 6.-9. ročníka, ktorí sa prihlásia na obed, sa vydávajú
  od 11,30 do 12,30 hod.
  Žaci 1. stupňa sa učia podľa  riadneho rozvrhu.
  ŠKD je v prevádzke.

 • Riaditeľka školy zo závažných organizačných dôvodov operatívne vyhlasuje pre žiakov
  na štvrtok 19.11.2015

  RIADITEĽSKÉ  VOĽNO

  ŠKD pre žiakov 1. – 5. ročníka bude v prevádzke
  od 7,00 hod. do 16,00 hod.
  Kurz korčuľovania sa uskutoční.
  Školská jedáleň bude v prevádzke.
  Pre žiakov, ktorí sa neodhlásia, sa obedy  vydávajú
  od 12,00 do 13,00 hod.
  Ďakujem za porozumenie.   riaditeľka školy

 • Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, spoločnými silami sme zachránili 110 stromov!!!

  Vyzbierali sme spolu 16 432 kg papiera.

  150 kg papiera = 1 strom

  Ďakujeme.

 • V piatok 13.11.2015 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť pri transformácii textu.

  Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

 • 6. 11. navštívili druháci Detské múzeum a spoznali odpovede na mnoho otázok týkajúcich sa vody. Prečo by sme mali vodou šetriť? Ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov? Aký vplyv majú na vodu klimatické zmeny? Aké množstvo zdrojov pitnej vody máme na zemi? Kedy dochádza k povodniam?

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Trieda 2. A sa zapojila to projektového dňa o zdravej výžive s témou „Zelenina a ovocie“. Naučte sa s nami novú pieseň.

   

   

  I eat fruit,

   

  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friaday, Saturday, Sunday

 • 10. novembra sa žiaci 4.A triedy, ktorí navštevujú krúžok Tvorítko, zúčastnili interaktívnej výstavy o vede a technike Veda netradične, ktorá sa konala v priestoroch Centra vedy CVTI SR. Žiaci si mali možnosť  nielen pozrieť výskumné práce,  ale aj vyskúšať rôzne vedecko-technické projekty. Práce boli prezentované na vynikajúcej úrovni formou panelovej prezentácie alebo trojrozmerného exponátu. Všetky zaujímavostí boli prezentované interaktívnou a hravou formou. Natešení a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

 • Knihy sú nemí učitelia

   (Gellius 130 r.n.l.)

   

  Dňa 6.11. sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili najväčšieho knižného veľtrhu na Slovensku.

  Bibliotéka je sviatkom pre tých, ktorí majú knihy radi a kupujú ich. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, prekladatelia a samozrejme čitatelia. Návštevníkov čaká okrem tisícov kníh všetkých žánrov aj sprievodný program.

 • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy v mesiaci október venovali dvom projektom, ktoré boli späté  s čítaním kníh a s knižnicou.

  Prvým bol 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – téma: Múdrosť  ukrytá  v knihách. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola , Komenského 2, Svit. Ich záložky môžu deti obdivovať  v školskej knižnici, kde sú vystavené.

 • Vážení rodičia, milé deti, dňa 12.11.2015 (štvrtok) Vás srdečne pozývame na LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD. Stretneme sa o 17:00 hod. pred školou. Treba si priniesť vlastný lampión so sviečkou. Náš sprievod zakončíme vypustením balóna šťastia a sladkou odmenou pre deti. Tešíme sa na Vás!

 • Tento týždeň dostala naša škola list z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorým sa oficiálne uzatvára agenda medzinárodného projektu Comenius. Z listu vyberáme:

  „Celkovo hodnotíme Vašu správu ako veľmi dobrú.  Oceňujeme predovšetkým príkladnú spoluprácu s miestnou komunitou a realizáciu projektových aktivít, ktoré viedli k naplneniu cieľov partnerstva.“

 • Spolupráca medzi  ZŠ Tbiliská a medzinárodnou organizáciou AIESEC trvá už štyri roky.

  AIESEC- fr. Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales je najväčšia medzinárodná študentmi riadená nepolitická nezisková organizácia, ktorá združuje študentov z vyše 100 krajín sveta a umožňuje ich rozvoj v rozličných oblastiach na medzinárodných stážach.

 • Pozor! Pozor! Od novembra začíname zbierať vrchnáky. Prečo? Lebo chceme pomôcť opusteným zvieratkám.

  V každej triede bude vrece, do ktorého žiaci môžu zbierať vrchnáky od malinoviek, mlieka džúsov....

  Koncom mesiaca sa vrecia zozbierajú a trieda, ktorá bude mať najviac vrchnákov, získa odmenu. Výťažok z recyklovaných vrchnákov pôjde do útulku na potravu, očkovanie a potrebné veci pre opustené zvieratká.

 • Naši prváci počas spoznávania nových písmen zažívajú naozajstné dobrodružstvá. Jedným z nich je aj tento deň. Žiaci 1.A a 1.C  sa spoločne učili písmeno M. Na tvári mali namaľované masky zvierať – myš, medveď , motýľ. Zažili naozajstnú môdnú prehliadku. Naučili sa písmeno čítať a správne artikulovať. Veľkým zážitkom bola spoločná práca a príjemná atmosféra. Naše poďakovanie patrí aj mamičke, ktorá nám pomohla s maľbou na tvár. Bol to krásny školský deň.

 • Na našej škole prebehol týždeň, kedy sme hovorili o jedle a zdravej strave. V rámci týždňa sa škola zapojila do súťaže „Hovoríme o jedle“. Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

 • Stoly vo vstupnej hale sa prehýbali nádhernými plodmi jesenných záhrad. Od 19. 10. do 23. 10. ponúkali množstvo ovocných nápadov. Fantázia a kreativita žiakov našej školy a ich rodičov sa pretvorila do nádherných kompozícií a postavičiek. Opäť súťažili medzi sebou jednotlivci a aj triedy. Výstava sa tešila všeobecnému záujmu.

 • V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje

  v pondelok 2.11.2015  riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 • POZOR, POZOR! Na  našej škole bude zber papiera!!!

  Od 19.10. 2015 do 23.10 2015.

  Pondelok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00

  Utorok: ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00

 • Naša škola sa v novom školskom roku 2015/2016 zapojila do nového projektu s názvom COFELY ECO ŠKOLY 2015. Spoločnosť Cofely a.s. sa zaoberá najmä výrobou a distribúciou tepla a teplej úžitkovej vody. Pri svojej práci však myslí aj na životné prostredie. Zavádzaním nových vysoko účinných technológií a obnoviteľných zdrojov prispieva k znižovaniu spotreby palív a negatívnych dopadov výroby tepla na životné prostredie. Spoločnosť Cofely si na svoju spoluprácu vybrala 5 základných škôl v mestách ich pôsobenia. Jednou z nich sme boli aj my. Projekt bol určený pre žiakov piateho ročníka a bol zameraný na skrášlenie, obnovu a „zazelenanie“ areálu školy. Forma spolupráce prebiehala nasledovne: žiaci 5.A triedy sa zúčastnili 2- hodinovej environmentálnej prednášky s cieľom priblíženia výroby a distribúcie tepla. Prednáška prebiehala zábavnou formou - žiaci súťažili v skupinách a následne boli aj sladko a vecne odmenení. Ďalej navštívili miestnu kotolňu spoločnosti Cofely, aby sa dozvedeli, ako sa teplo dostane z kotolne do školy, či do domu a napokon vysadili stromčeky v areáli školy. Výsadba stromčekov sa deťom najviac páčila. Touto cestou ďakujeme spoločnosti Cofely a organizácii OZ KOZEL za skrášlenie školského areálu drevinami - lipou a dubom. Veľká vďaka patrí aj našim žiakom 5.A triedy, ktorí sa s nadšením pustili do vysádzania stromčekov.

 • 16. októbra sme si na škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Prečo bol tento deň dôležitý a o čom hovorí? Výživa je životný faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Tento deň nás vyzýva k zdravému stravovaniu sa, napr. ako dosiahnuť zníženie príjmu tukov, cholesterolu, sacharidov alebo solí v potrave. A tak to bolo aj na našej škole. Každý rok tento deň venujeme potravinovej pyramíde, či ovociu alebo zelenine. Pani kuchárky nám navarili zdravé jedlo, chutnú tekvicovú polievku hokkaido a zapekanú zeleninu s hlávkovým šalátom. No dôležitý je aj pitný režim. Prečo? Lebo, keď cítime smäd, pre naše telo je už neskoro. Keď sme smädní, sme vlastne dehydratovaní. Už krátkodobý nedostatok tekutín môže viesť k bolestiam hlavy, únave, či k poruchám trávenia a močenia. Ktorý nápoj je však vhodný? Čistá voda z vodovodu, bylinkový čaj alebo sladký nápoj? Či siahnete radšej po minerálnej vode? Aby sme deti naučili zásadám zdravého pitného režimu, pripravili sme si pre nich projektový deň na tému Pitný režim. Deti sa dozvedeli, prečo nepiť sladené nápoje, prečo sú zdraviu prospešné minerálne vody a najmä to, že najzdravším zdrojom vody je pitná voda z vodovodu. Je to voda bez zbytočných prísad a sladidiel. A aby sa stále len nerozprávalo, tak sa pila aj čistá voda z našej pitnej fontány. Veľká vďaka patrí dievčatám 9.A triedy- Miške, Kike, Alexe a Nikol, ktoré si tento deň pekne pripravili.

 • Od 19.októbra do 23. októbra sa bude  konať na škole výstava s názvom JESENNÉ PLODY ZÁHRAD. Nešetrite fantáziou a zapojte sa aj vy. Vaše výrobky očakávame do 21. októbra /stredy/. Najlepšie nápady a výrobky budú ocenené. Dúfame, že sa zapojíte! Vyzývame aj babičky a šikovné mamičky, ak môžu, aby prispeli zdravým a chutným koláčikom pre svoju triedu – v rámci Dňa jablka.

 • Dňa 8. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci 8.B triedy. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991 a koná sa v septembri. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a  je symbolom  zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 10 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

 • V piatok 9. októbra 2015 sa žiaci 8. ročníka vybrali odhaliť tajomstvo Titanicu.  Zažili tak atmosféru a pocity ľudí, ktorí plavbu touto loďou zažili. Oboznámili sa i s historickými súvislosťami, spoločenskou a politickou situáciou na Slovensku i vo svete na začiatku 20. storočia. Videli stovky originálnych artefaktov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku Titanic. Medzi exponátmi boli časti vybavenia lode, rôzne kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich (šperky, kabelky, časti oblečenia). Titanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta, ktorá mala byť vizitkou technickej revolúcie a umu ľudstva. Bola určená na prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic sktroskotal vo vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby – dňa 15. Apríla 1912. V tento osudný deň zomrelo viac ako 1500 osôb. Žiaci vstúpili na pomyselnú palubu Titanicu a oboznamovali sa s jednotlivými exponátmi pomocou audioguide – slúchadlami, kde mali podrobný výklad. Každý postupoval vlastným tempom.

 • Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie na Bratislavský hrad, kde je  Výstava PRVÁ SVETOVÁ VOJNA TRAGÉDIA, KTORÁ POSTIHLA VŠETKÝCH.  Absolvovali vzdelávací program Prvá svetová vojna, ktorý im umožnil vžiť sa do obdobia 1. svetovej vojny. Priblížil im život počas vojny v zázemí aj na fronte, domáci a zahraničný odboj, zbrane a technológie použité v 1. svetovej vojne. Výstava bola interaktívna a žiaci pracovali s pracovnými listami a didaktickými pomôckami pod vedením lektorov. Potom si prezreli výstavu ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815-1856) REFORMÁTOR SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI zameranú na život a dielo Ľ. Štúra v kontexte slovenských dejín. Oboznámili sa hlbšie so  slovenským národným hnutím, revolúciou v rokoch 1848/49, romantizmom v literatúre. Poslednou výstavou, ktorú si žiaci prezreli bola Veľká Morava a počiatky kresťanstva, kde si vytvorili lepšiu predstavu o živote veľkomoravanov a pozreli exponáty šperkov ukryté vyše päťdesiat rokov v depozitáre. Niektorí si na pamiatku sami  vyrazili mincu s námetom Veľkej Moravy. Exkurzia zaujímavou formou upevnila a doplnila vedomosti z dejepisu i slovenského jazyka.

 • Téma: Stromy

  Tretiaci sa boli v rámci prírodovedy pozrieť na stromy vysadené na školskom dvore očami vedcov. Využili sme aj možnosť pozrieť si, ako starší žiaci sadia nové stromčeky.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • 24. 10. 2015

  Milí rodičia, priaznivci behu,

  chceme Vás a Vaše deti pozvať na milú akciu venovanému zdravému životnému štýlu, a to na XXXX. ročník Behu Devínskou Kobylou dňa 24.10.2015 (sobota). Novinkou v tomto každoročnom podujatí je súťaž škôl, do ktorej sme sa zapojili i my.

 • 5. októbra 2015 sa vybraní žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Zážitkovou formou sme si rozšírili vedomosti z občianskej náuky. Pred vstupom do NR SR sme sa museli podrobiť osobnej prehliadke a preskenovali nám i obsah tašiek a batohov. Potom už nasledovala cesta priestormi NR SR spojená s výkladom p. sprievodcu. Oboznámil nás s históriou vzniku NR SR a osobnosťami ako J.M. Hurban, M. R. Štefánik a A. Hlinka. Prezreli sme si i symboly SR a Ústavu SR. V rokovacej sále si niektorí vyskúšali post rečníka za rečníckym pultom. Potom sme sa usadili v priestore pre novinárov a návštevníkov a dozvedeli sa i mnohé technické fakty o budove NR SR. Upútali nás prekrásne obrazy Albína Brunovského, ktoré majú nesmiernu cenu. Prehliadku sme zakončili na námestí A. Dubčeka pri jeho pamätníku.

 • Vážení rodičia, dovoľte nám, aby sme sa aj touto cestou ešte raz poďakovali za pomoc pri skrášlení školského areálu pre naše deti. Veľmi si vážime Váš čas, ktorý ste venovali prácam všetkého druhu – donatieral sa plot, vytrhalo sa množstvo buriny – okolo školy, na schodišti, na antuke, pohrabal sa veľký kus priestranstiev, na ktorých sa najmä v poobedňajšom čase v ŠKD hrajú menšie deti. Vynieslo sa množstvo odpadu. Ešte raz ďakujeme. Na prvý pohľad vyzerá náš školský dvor krajšie.

 • V piatok 2. októbra navštívili žiaci štvrtých ročníkov hurbanovskú hvezdáreň. Je najstaršia na Slovensku a pýši sa vynoveným digitálnym planetáriom. Prezreli si úžasné ďalekohľady, oboznámili sa s históriou a možnosťami skúmania vesmíru. Nakoniec si vyskúšali pozorovanie Venuše cez počítačom riadený ďalekohľad. Námestie Európy v Komárne bol ich ďalší cieľ. Deti sa plné zážitkov vrátili domov z exkurzie.

 • Vo štvrtok 1. októbra 2015 sa siedmaci vybrali na exkurziu. Cieľom bol Bratislavský hrad so svojou výstavou Veľká Morava a počiatky kresťanstva. Pani učiteľka nám chcela priblížiť zážitkovou formou učivo, ktoré preberáme na hodinách dejepisu.  Absolvovali sme vzdelávací program „Hospodárstvo, remeslo a obchod vo Veľkomoravskej ríši“. Ľudia sa v dobách Veľkej Moravy venovali poľnohospodárstvu, chovu zvierat, lovu zveri. Dozvedeli sme sa viac o veľkomoravskom šperkárstve, kovovýrobe, keramike, obchode a veľa zaujímavostí z každodenného života Veľkomoravanov. Prezreli sme si makety hradísk, kostolov. Mali sme možnosť nahliadnúť i do hrobov ľudí z tej doby. Vrcholom bol poklad byzantského kupca a vyše päťdesiat rokov nevystavované predmety z dôb Veľkej Moravy, prekrásne výrobky šikovných veľkomoravských šperkárov. Na pamiatku si niektorí zakúpili suveníry a plní dojmov sme sa vrátili do školy.

 • 30. septembra podvečer sa malí i veľkí pokúšali naučiť lietať svojho šarkana. Niektorým sa to napriek bezvetriu na pár sekúnd aj podarilo, za čo si vyslúžili odmenu v podobe drobnej sladkosti.

  Ďakujeme rodičom i detičkám a dokonca aj starým rodičom za účasť a už teraz sa tešíme na budúci vylepšený ročník šarkaniády.

 • Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu 20 minútovou pohybovou aktivitou.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Naša škola sa už nejedným rokom snaží vniesť do povedomia detí dôležitosť pitnej vody a ochranu jej zdrojov (viď. stránka školy- PROJEKTY- Modrá škola). Pomocou programu „Modrá škola- voda pre budúcnosť“ rozširuje vedomosti, zručnosti a formuje postoje o pitnej vode u žiakov I. aj II. stupňa. Okrem zapojenia sa do Veľkej vedomostnej súťaže Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa Základná škola Tbiliská zapojila aj do ich druhého projektu „Pitné fontány v školách“.  Zámerom projektu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je osadiť na pôde školy pitnú fontánu s čerstvou vodou z vodovodu. Hlavným cieľom uvedeného projektu je zavedenie kultúry pitia vody na školách. Odo dňa 31.8.2015 je žiakom našej školy k dispozícii jedna pitná fontána, z ktorej sa môžu napiť alebo si napustiť vodu do plastových fliaš. Pitná fontána je darom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v opatere školy.

 • Vážení rodičia, náhradný termín brigády je v sobotu 3. októbra 2015.

  Veríme, že počasie nám teraz vyjde.

  Tešíme sa na Vás.

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu nepriaznivého počasia sme nútení zrušiť BRIGÁDU, ktorá sa mala konať v sobotu 26. 9.2015.
  Náhradný termín Vám dáme včas vedieť.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Milí rodičia,
  ďakujeme Vám vopred za Vašu účasť na brigáde, ktorá sa bude konať dňa 26. septembra ( v sobotu) v čase od 8:30 do 13:00 na školskom areáli. Okrem dobrej nálady, či  chuti pracovať a skrášliť okolie školy deťom, nám určite pomôžu pracovné rukavice, hrable, motyky, metly, vedrá, prípadne fúrik.

 •      Dňa 18. septembra 2015 sa žiaci 3. AB a 4. AB pod vedením svojich pani učiteliek vybrali do Malých Karpát na cvičenie v prírode. Ich turistická cesta viedla na Červený kríž. Po ceste sa krátko osviežili pri Slalomke. Videli práce na úprave lesných ciest, prekonávali prírodné prekážky, pozorovali jesennú prírodu. Na Červenom kríži absolvovali po stanovištiach naplánované úlohy z oblasti orientácie vo voľnej prírode pomocou kompasov, prvej pomoci, dopravnej výchovy a športu.

 •          Dňa 8.9. 2015 bola naša škola oslovená, aby sme sa s vybranými žiakmi zúčastnili jednej veľmi vydarenej výtvarnej akcie v Červenej lisovni pri Nemeckom kultúrnom dome. Akciu organizovalo OZ ART VILLA RAČA v rámci sympózia konaného pri príležitosti Vinobrania. Počas slávností boli práce, ktoré žiaci namaľovali, vystavené aj pre verejnosť.
     Žiaci sa tu priučili akrylovej technike pod vedením výtvarníkov pána Polakoviča, Loveckého, Hargaša  a pod vedením maliarky Oľgy Ovsepian zasa technike akvarelu. Akcia sa deťom veľmi páčila a my len dúfame, že to nebolo naše posledné stretnutie s týmto občianskym združením. 

 •      Naša škola je už tretí rok zapojená do programu Ligy za duševného zdravie - Zippyho kamaráti. Naše vyškolené pani učiteľky si pochvaľujú pozitívny prínos, ktorý im dovoľuje priblížiť sa detskej duši, pomáha deťom zvládať i ťažšie situácie, s ktorými sa stretáva každý z nás.

 • Vážení rodičia,
  konečne sme získali všetky súhlasy na zverejnenie fotografií Vašich - Našich prvákov na web stránke školy. Sprostredkúvame Vám teda momentky z prvého veľkého školského dňa našich nových žiačikov.
        Ďakujeme za príjemnú atmosféru počas slávnostného vstupu detičiek do stavu žiackeho a tešíme sa, že spoznáme nových vzácnych ľudí, Vás rodičov, ale najmä vaše ratolesti.

 • V pondelok 7. septembra 2015 o 18,00 hodine  sa budú konať triedne aktívy Združenia rodičov.
  Stretnutie zástupcov rodičov z jednotlivých tried s výborom ZR a  riaditeľkou školy bude o 17,00 hodine v jedálni školy.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
   je v stredu 2.septembra 2015


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 8,10 hod. v jedálni školy.
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 15,00 hod.

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2015/2016 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:   
                     
  PLATENIE STRAVNÉHO
              
                -  MLIEČNA  DESIATA
              
              - 
  JEDÁLNY LÍSTOK

 • Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

                          1. ročník: zoznam pomôcok
                          2.- 4. ročník: zoznam pomôcok

 • Od 1.9.2015 prichádza k zmene výšky príspevku  zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho školský klub detí.
  Novú sumu  22,60 € je nutné zaplatiť do 10. dňa aktuálneho mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje školský klub detí.

 • každá streda

  od 10,00 do 12,00 hod.

 • Krásne letné slnečné prázdniny, veľa pekných zážitkov  a stretnutí s priateľmi  Vám  prajú

  zamestnanci ZŠ Tbiliská

 • Dominika Maniková, žiačka III. B – získala ocenenie primátora hlavného mesta Bratislavy pre mladé športové talenty, za vzornú reprezentáciu mesta.
  Na majstrovstvách Európy v súťaži BMX vo Francúzsku -  získala 1. miesto.
  Na ocenenie Dominiku navrhlo vedenie Základnej školy Tbiliská 4.

  Pozri fotoalbum školy: TU

 • Organizácia posledného školského dňa
   piatok 30.6.2015

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi, rozdávanie vysvedčení

  8,30   príhovor riaditeľky školy

  10,00 -10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

 • Víťazkou kategórie "Najúspešnejšia škola" v súťaži MODRÁ  ŠKOLA je naša  Základná škola Tbiliská, Bratislava s celkovým bodovým výsledkom úspešnosti 92%. Získali sme  peňažnú odmenu 200 eur.

 •         Dňa 17. júna žiaci šiesteho a siedmeho rčníka navštívili Banskú Štiavnicu. Pýtate sa, prečo? 
  Obvodná poľovnícka komora Bratislava v spolupráci s Poľovníckou spoločnosťou Rača zorganizovali  výlet pre deti zo ZŠ Tbiliská na Detské dni sv. Huberta do Svätého Antona.

 • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
  srdečne Vás pozývame v utorok 23. júna o 18,00 hod. na letnú akadémiu, ktorá sa uskutoční vo vestibule školy.

            žiaci a pedagógovia
                 ZŠ Tbiliská

 • Žiaci 3.A a 4.B prišli do školy v prírode v nedeľu 14.júna 2015  v poriadku a pozdravujú svojich rodičov a ostatných spolužiakov.

 • V pondelok 8. júna 2015 od 18,00 do 19,30 hod. sa budú konať informatívne združenia rodičov.

   
 • Dňa 13. 5. 2015 mala trieda 1. A príjemné stretnutie so slovinskou autorkou detských kníh Lilou Prap a jej originálnymi, veselými knihami.
  (viac v aktivitách školy)

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria