NAVIGÁCIA

Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 2718190

Dátum, čas

Pondelok 5. 10. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • BRIGÁDA - náhradný termín

  Vážení rodičia, náhradný termín brigády je v sobotu 3. októbra 2015.

  Veríme, že počasie nám teraz vyjde.

  Tešíme sa na Vás.

 • ZRUŠENIE BRIGÁDY

  Vážení rodičia,
  z dôvodu nepriaznivého počasia sme nútení zrušiť BRIGÁDU, ktorá sa mala konať v sobotu 26. 9.2015.
  Náhradný termín Vám dáme včas vedieť.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • BRIGÁDA

  Milí rodičia,
  ďakujeme Vám vopred za Vašu účasť na brigáde, ktorá sa bude konať dňa 26. septembra ( v sobotu) v čase od 8:30 do 13:00 na školskom areáli. Okrem dobrej nálady, či  chuti pracovať a skrášliť okolie školy deťom, nám určite pomôžu pracovné rukavice, hrable, motyky, metly, vedrá, prípadne fúrik.

 • Cvičenie v prírode tretiakov a štvrtákov

       Dňa 18. septembra 2015 sa žiaci 3. AB a 4. AB pod vedením svojich pani učiteliek vybrali do Malých Karpát na cvičenie v prírode. Ich turistická cesta viedla na Červený kríž. Po ceste sa krátko osviežili pri Slalomke. Videli práce na úprave lesných ciest, prekonávali prírodné prekážky, pozorovali jesennú prírodu. Na Červenom kríži absolvovali po stanovištiach naplánované úlohy z oblasti orientácie vo voľnej prírode pomocou kompasov, prvej pomoci, dopravnej výchovy a športu.

 • Výtvarná akcia

           Dňa 8.9. 2015 bola naša škola oslovená, aby sme sa s vybranými žiakmi zúčastnili jednej veľmi vydarenej výtvarnej akcie v Červenej lisovni pri Nemeckom kultúrnom dome. Akciu organizovalo OZ ART VILLA RAČA v rámci sympózia konaného pri príležitosti Vinobrania. Počas slávností boli práce, ktoré žiaci namaľovali, vystavené aj pre verejnosť.
     Žiaci sa tu priučili akrylovej technike pod vedením výtvarníkov pána Polakoviča, Loveckého, Hargaša  a pod vedením maliarky Oľgy Ovsepian zasa technike akvarelu. Akcia sa deťom veľmi páčila a my len dúfame, že to nebolo naše posledné stretnutie s týmto občianskym združením. 

 • Tlačová konferencia Zippy´s friends na našej škole

       Naša škola je už tretí rok zapojená do programu Ligy za duševného zdravie - Zippyho kamaráti. Naše vyškolené pani učiteľky si pochvaľujú pozitívny prínos, ktorý im dovoľuje priblížiť sa detskej duši, pomáha deťom zvládať i ťažšie situácie, s ktorými sa stretáva každý z nás.

 • Noví prváčikovia

  Vážení rodičia,
  konečne sme získali všetky súhlasy na zverejnenie fotografií Vašich - Našich prvákov na web stránke školy. Sprostredkúvame Vám teda momentky z prvého veľkého školského dňa našich nových žiačikov.
        Ďakujeme za príjemnú atmosféru počas slávnostného vstupu detičiek do stavu žiackeho a tešíme sa, že spoznáme nových vzácnych ľudí, Vás rodičov, ale najmä vaše ratolesti.

 • ZDRUŽENIE RODIČOV

  V pondelok 7. septembra 2015 o 18,00 hodine  sa budú konať triedne aktívy Združenia rodičov.
  Stretnutie zástupcov rodičov z jednotlivých tried s výborom ZR a  riaditeľkou školy bude o 17,00 hodine v jedálni školy.

 • OTVORENIE ŠK: ROKA 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
   je v stredu 2.septembra 2015


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 8,10 hod. v jedálni školy.
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 15,00 hod.

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2015/2016 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:   
                     
  PLATENIE STRAVNÉHO
              
                -  MLIEČNA  DESIATA
              
              - 
  JEDÁLNY LÍSTOK

 • Školské pomôcky

  Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

                          1. ročník: zoznam pomôcok
                          2.- 4. ročník: zoznam pomôcok

 • OZNAM O ZMENE POPLATKOV ZA ŠKD od 1.9.2015

  Od 1.9.2015 prichádza k zmene výšky príspevku  zákonných zástupcov dieťaťa navštevujúceho školský klub detí.
  Novú sumu  22,60 € je nutné zaplatiť do 10. dňa aktuálneho mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje školský klub detí.

 • Stránkové dni počas letných prázdnin

  každá streda

  od 10,00 do 12,00 hod.

 • LETNÉ PRÁZNINY

  Krásne letné slnečné prázdniny, veľa pekných zážitkov  a stretnutí s priateľmi  Vám  prajú

  zamestnanci ZŠ Tbiliská

 • Naša žiačka u primátora Bratislavy

  Dominika Maniková, žiačka III. B – získala ocenenie primátora hlavného mesta Bratislavy pre mladé športové talenty, za vzornú reprezentáciu mesta.
  Na majstrovstvách Európy v súťaži BMX vo Francúzsku -  získala 1. miesto.
  Na ocenenie Dominiku navrhlo vedenie Základnej školy Tbiliská 4.

  Pozri fotoalbum školy: TU

 • Posledný deň v škole

  Organizácia posledného školského dňa
   piatok 30.6.2015

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi, rozdávanie vysvedčení

  8,30   príhovor riaditeľky školy

  10,00 -10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

 • Naši žiaci zvíťazili

  Víťazkou kategórie "Najúspešnejšia škola" v súťaži MODRÁ  ŠKOLA je naša  Základná škola Tbiliská, Bratislava s celkovým bodovým výsledkom úspešnosti 92%. Získali sme  peňažnú odmenu 200 eur.

 • Poľovníci deťom

          Dňa 17. júna žiaci šiesteho a siedmeho rčníka navštívili Banskú Štiavnicu. Pýtate sa, prečo? 
  Obvodná poľovnícka komora Bratislava v spolupráci s Poľovníckou spoločnosťou Rača zorganizovali  výlet pre deti zo ZŠ Tbiliská na Detské dni sv. Huberta do Svätého Antona.

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,
  srdečne Vás pozývame v utorok 23. júna o 18,00 hod. na letnú akadémiu, ktorá sa uskutoční vo vestibule školy.

            žiaci a pedagógovia
                 ZŠ Tbiliská

 • Škola v prírode - oznam pre rodičov

  Žiaci 3.A a 4.B prišli do školy v prírode v nedeľu 14.júna 2015  v poriadku a pozdravujú svojich rodičov a ostatných spolužiakov.

 • ZDRUŽENIE RODIČOV

  V pondelok 8. júna 2015 od 18,00 do 19,30 hod. sa budú konať informatívne združenia rodičov.

   
 • Beseda so slovinskou spisovateľkou

  Dňa 13. 5. 2015 mala trieda 1. A príjemné stretnutie so slovinskou autorkou detských kníh Lilou Prap a jej originálnymi, veselými knihami.
  (viac v aktivitách školy)

 • SLOVENSKÝ SLÁVIK - okresné kolo

  Na okresnom kole súťaže SLOVENSKÝ SLÁVIK 2015 sa umiestnila  naša žiačka Veronika Kovačičová na 2. mieste v III. kategórii.
  ( pozri foto: TU)

  Srdečne blahoželáme!

 • POĎAKOVANIE

  Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí poukázaním 2% z daní  Združeniu rodičovov pri našej  škole prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a školského života našich detí.

 • Darujte 2% z daní za rok 2014 Vašim deťom cez Združenie rodičov

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a  zakúpiť  deťom vybavenie detského ihriska  do areálu  školy 
  darovaním 2% z dane občianskemu  združeniu  ZR pri ZŠ Tbiliská !

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje

  v pondelok 27.4.2015  riaditeľské voľno

  z prevádzkových a organizačných dôvodov.

 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  Od utorka 28. apríla  do štvrtka 30. apríla   2015 prebieha na škole
  ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby ...

 • Školské kolo Slávik Slovenka 2015

  Dňa 21.04.2015 sa bude konať školské kolo SLÁVIK 2015. Súťažiť sa bude v troch kategóriách.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú v dňoch 2. - 7. apríla 2015. Posledný deň v škole je 1. apríl  (streda)  a vyučovanie sa opäť začína 8. apríla 2015 (streda). 

 • Vážení rodičia,

  z organizačných dôvodov
  v piatok 27.3.2015
  bude  prevádzka v ŠKD skrátená do 15,00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

 • POZVÁNKA

  Srdečne Vás pozývame
  na Veľkonočnú výstavu
  spojenú s predajom.

  Termín: 30.3. – 1.4.2015

  V popoludňajších hodinách  vo vestibule našej školy
  Od 13,00 hod. do 16,00 hod.
  Získané finančné prostriedky budú využité na ďalší nákup pomôcok do ŠKD.

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Jarné prázdniny
  sú od 2. marca do 6. marca 2015.

  Vyučovanie sa opäť začína v pondelok
  9. marca 2015

 • Aktivity školy

  NAŠE  AKTIVITY
  V  ŠK: ROKU 2014/2015

  NÁJDETE  TERAZ V  ĽAVOM MENU

   

 • Pozvánka na PÁRTY 2015

  Vážení rodičia a priatelia našej základnej školy,
  srdečne Vás pozývame
  na

 • Pripravovaný medzinárodný projekt venovaný finančnej gramotnosti.

  Naša škola sa má vďaka mimoriadne dobrým vzťahom so Slovinskou ambasádou v Bratislave, pani veľvyslankyni Bernarde Gradišnik a pani Saše Poklač Vojtechovej, šancu zúčastniť sa ďalšieho medzinárodného projektu.
  Tento krát by išlo o zavedenie tém finančníctva, bankovníctva a peňažníctva do vyučovania netradičným inovatívnym spôsobom.
  Prvé rokovania v Prahe máme už za sebou a veríme, že projekt bude úspešný. Zapojiť by sa mali štyri školy – okrem tej našej ešte základné školy zo Slovinska, Česka a Maďarska.

 • Zápis do 1. ročníka

  Počas zápisu 6. a 7. februára 2015
  sme zapísali 99 detí.
  Ďakujeme všetkým rodičom za dôveru.

   

 • Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2015/2016

 • Poďakovanie za návštevu

  Vážení rodičia, srdečne Vám ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí. Veríme, že sa Vám páčili nielen priestory našej školy, ale aj jej celková atmosféra a žiaci, ktorých ste v škole vyspovedali. Dovidenia opäť nabudúce.

  Žiaci a pedagógovia školy.

 • Deň otvorených dverí

  Predškoláci z MŠ sa na chvíľu stanú prvákmi

  Milí rodičia, blíži sa termín dôležitého rozhodnutia, kam zapísať Vášho budúceho „školáčika“. Okrem 4. februára, kedy sa bude na našej škole konať Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, radi Vás uvítame aj doobeda v čase, keď budú v našej škole práve Vaše detičky z okolitých materských škôl. Tak ako každý rok, pripravili sme pre ne dve hodiny „naozajstného“ učenia MATEMATIKY, SLOVENČINY, ANGLIČTINY, KRESLENIA a CVIČENIA v našej TELOCVIČNI
  (cca od 9:00 do 10:40).
  22. január – predškoláci z MŠ, Pri Šajbách
  26. január – predškoláci z MŠ, Tbiliská a predškoláci z MŠ, Plickova
  27. január – predškoláci z MŠ, Gelnická a predškoláci z MŠ Barónka
  Milí rodičia, príďte sa pozrieť na Vášho budúceho školáka v naozajstnej školskej lavici!

  Tešíme sa na Vás!

 • Rodičovské stretnutia

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 19.1.2015
    od 17.00 do 18,30 hod.

  podľa pokynov triednych učiteliek.

  Stretnutie výboru ZR a riaditeľky školy so zástupcami rodičov bude o 16,30 hod. v jedálni školy.

 • Výsledky testovania KOMPARO - 8. a 9. ročník

  Naša  škola sa výsledkami   našich žiakov 8. ročníka (Sj, F) a  9. ročníka (M) v celoslovenskom  testovaní KOMPARO    zaradila medzi  25% najúspešnejších škôl .

   
          žiaci 8. ročníka


                  žiaci 9. ročníka

 • Prijímanie žiakov na stredné školy

  Vážení rodičia,

  výchovná poradkyňa Mgr. Jana Štefániová zverejňuje na svojej webovej stránke pre Vás aktuálne informácie o prijímaní žiakov 5., 8. a 9. ročníka na stredné školy.

 • PRIANIE DO NOVÉHO ROKA 2015


  V novom roku, naši  milí,
  lásky, blaha, zdravia, sily,
  úspechov a šťastia veľa
  z úprimného srdca želá

           vedenie školy
           

 • Vianočné prázdniny

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY
  začínajú v pondelok 22.12.2014
  končia v stredu 07.01.2015.
  Do školy žiaci  nastupujú vo štvrtok 08.01.2015.

 • Vianočná akadémia

  Vážení rodičia a starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na
  Vianočnú akadémiu,
  ktorá sa bude konať
  v stredu 17. decembra 2014 o 18,00 hod.
  vo vestibule školy.

 • ÚHRADA ZA ŠKD

  Vážení rodičia,

  blíži sa koniec kalendárneho roka 2014, preto Vás žiadame, aby ste poplatky za ŠKD (školský klub detí)  za mesiac DECEMBER 2014  uhradili najneskôr do 15.12.2014.

  Úhrady za JANUÁR 2015 prosím neposielajte v DECEMBRI 2014.

 • Predvianočné tvorivé dielne

  Vážení  rodičia, starí rodičia, milí žiaci,
  4. decembra 20014
  od 16:00 do 18:00
  Vás srdečne  pozývame na

  Predvianočné tvorivé dielne

  pozvánka

 • VYHODNOTENIE JESENNÉHO ZBERU PAPIERA

  Vyhodnotenie zberu : TU

  FOTO

 • ZUBNÁ AMBULANCIA - OZNAM

  Zubná ambulancia ( v bývalej ZŠ Plickova 9)
  bude zrušená k 31.12.2014

  MUDr. Varádyová žiada rodičov detí, ktoré sú evidované v zubnej ambulancii, aby sa dostavili na vyradenie z evidencie: denne od 7,30 do 11,00 hod.

  Nevyzdvihnuté liečebné karty budú archivované:
  Odbor zdravotníctva
  Bratislavský samosprávny kraj
  Sabinovská 16, Bratislava

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia,
  ktoré sa uskutočnia
  v pondelok 24. 11. 2014  o 18.00 hod.
  podľa pokynov triednych učiteliek.

 • BURZA HRAČIEK

   Vážení rodičia, milí žiaci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníka. 
  25. novembra (utorok)
  sme pre Vás pripravili
  Burzu hračiek
  pozvánka

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy Tbiliská 4 v Bratislave poskytuje vpiatok 14.novembra 2014 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V piatok 14.novembra 2014 sa pedagogickí zamestnanci  zúčastnia vzdelávania organizovaného  školou.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým žiakom,  rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili do školského zberu strarého papiera.

  Pozri ffotoalbum školy: TU

   

 • ZBER PAPIERA

  Od pondelka  3. novembra do piatka 7.novembra  2014 prebieha na škole ZBER  PAPIERA.
  Prosíme žiakov a rodičov, aby  starý papier (patria sem: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, reklamné letáky, listy, staré zošity, telefónne zoznamy ...)  zviazali. Kartón  je potebné zviazať osobitne.

  ...

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny sú v dňoch 30. a 31. októbra 2014. Posledný deň vyučovania je 29. 10. 2014 (streda). Vyučovanie opäť začína 3. 11. 2014 (pondelok).

 • Vzdelávacie poukazy v šk. roku 2014/2015

  Vážení rodičia,
  v stredu 10.9.2014 Vaše dieťa prinesie zo školy vdelávací poukaz. Vzdelávací poukaz má v školskom roku 2014/2015 hodnotu 29,30 eur. Žiakovi  na vzdelávací poukaz  škola poskytne 60 hodín  záujmovej činnosti vo vybranom krúžku.   Ak sa žiak prihlási na činnosť v záujmovom útvare je povinný ho navštevovať od októbra 2013 do mája 2015.
  Zoznam  záujmových útvarov  v šk. roku 2014-2015

 • Otvorenie šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015
   je v utorok 2.septembra 2014


  Nástup žiakov 1. ročníka je o 9,00 hod. v jedálni školy
  Nástup žiakov 2.-9. ročníka je 7,45 hod. v triedach
  Vyučovanie končí 10,30 hod.


  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  je v prevádzke od 7,00 hod. do 8,00 hod. a
  od 10,30 hod. do 16,00 hod.

 • Vážení rodičia,
  viete, že pre úspešnú prácu počas celého školského roka je potrebné žiakom vopred zabezpečiť niektoré pomôcky. Uvádzame preto  stručný prehľad pomôcok pre žiakov 1. stupňa:

    pomôcky pre žiakov 2. - 4. ročníka a pomôcky pre žiakov 1.ročníka

 • Vážení rodičia,

  ak sa Vaše dieťa bude stravovať v školskom roku 2014/2015 v školskej jedálni, prečítajte si prosím nasledovné informácie:TU

  ROZHODNUTIE

 • Milí žiaci,

  krásne letné prázdniny, plné nezabudnuteľných zážitkov  Vám praje

  za kolektív všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ Tbiliská 4

  vedenie školy

 • ÚRADNÉ HODINY

  Uradné hodiny počas letných prázdnin sú

  každú stredu

  od 10,00 do 12,00 hod.

  kontakt: 02/44887971

 • Organizácia 27.6.2014

  Organizácia posledného dňa - piatok 27.6.2014

  8,00 - 10,00 - vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi rozdávanie vysvedčení

  8,20 -  príhovor riaditeľky školy

  10,00-10,30 - Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

   

  OBEDY sa vydávajú od 10,30 do 12,00

 • Letrná akadémia

  V stredu 25. júna 2014 žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili slávnostnú Letnú akadémiu na záver školského roka 2013/2014.  Akadémia, bola opäť plná tanca a  spevu. Žiaci, ktorí účinkovali v programe si dali obrovskú námahu, aby nacvičili svoje čísla. Skúšali celé hodiny a dni, pod vedením pani učiteliek. Ukázali, čo dokážu, akí sú šikovní, aký majú talent.

 • Vážení rodičia, starí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na letnú akdémiu, ktorá sa bude konať v hale školy v stredu 25.6.2014 oo 18,00 hodine.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Modrá škola – voda pre budúcnosť

  Aj v školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do vzdelávacieho programu a vedomostnej súťaže Modrá škola – voda pre budúcnosť, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť a realizátorom je organizácia Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je zvýšiť povedomie detí o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre každodenný život.

 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA na 1. stupni

  Dňa 18.júna 2014 sa uskutočnila Športovej olympiáda detí 1.stupňa.

  Zápolenie tucta detí sa začalo olympijským ceremoniálom – za zvukov rytmickej hudby sa deti rozcvičili a pripravili sa na podávanie vrcholových výkonov.

  Deti súťažili vo viacerých individuálnych disciplínach - v behu na 60 m, hod plnou loptou, skoku do diaľky z miesta a v skoku do diaľky z rozbehu. V skupinových disciplínach - futbal, vybíjaná. Počas podujatia boli do programu zaradené aj nesúťažné disciplíny – skok vo vreci, opičia dráha, frisbee, preťahovanie lanom.

 • Výlet na Železnú studničku

  Jedno z najobľúbenejších športových a rekreačných stredísk v Bratislave je Železná studnička. Aj naši druháci v utorok 17. júna strávili dopoludnie v areáli Partizánska lúka. V spolupráci s lektormi Ekodaphne si zopakovali formou pohybových a zmyslových hier všetko, čo sa doteraz naučili. Spoločne vyhodnotili celoročnú prácu svoj celoročný environmentálny program. Ich prvou aktivitou bolo vyloviť čo najviac vodných živočíchov v riečke Vidrica. S veľkým nadšením sa pustili do práce, úspešne sa im to podarilo a nakoniec pomocou obrázkov určovali aj ich názvy. Potom sa vybrali na potulky okolo rybníkov, kde spoznávali listnaté a ihličnaté stromy. Nechýbala zmrzlina a rôzne športové hry. S veľkým množstvom zážitkov z bádania sa vrátili do školy.

 • Vyhodnotenie matematickej súťaže MAXÍK

  V stredu 18. júna 2014 žiaci 1.stupňa mali možnosť osobne spoznať autorky celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK, ktorej cieľom je rozvíjať u žiakov logické myslenie a tvorivosť.        Obe dámy, RNDr. Burjanová i Mgr. Farnbauerová,  osobne odovzdali vyhodnotenia a ceny najlepším „Maksáčom“.   V  rozhovore žiaci navrhovali oblasti a témy, ktoré by radi riešili  v budúcich úlohách. Takéto stretnutie je vítanou príležitosťou na vzájomné spoznanie sa , ako i na ďalšiu spoluprácu. Žiaci štvrtých ročníkov sa vyjadrili, že by radi spolupracovali i na druhom stupni – ako piataci. Nuž uvidíme... Prajeme autorkám oddych počas leta a veľa tvorivých nápadov!   Koordinátorka S. Báčkaiová.

 • Škola v prírode

  Žiaci 4. A a 4.B triedy zo školy v prírode z  HOTELA  JUNIOR v Demänovskej doline sa vrátia v piatok 13.6.2014 asi o 14,00 hodine.

 • Návšteva u hasičov

  Dňa 20.6.2014 sa druháci vybrali na exkurziu na hasičskú stanicu v Petržalke. Členovia hasičského zboru nám ukázali techniku hasičského autoparku (technické vozidlá, zásahové vozidlá pri nehodách i samotné hasičské vozidlá). Nechýbala ani ukážka bezpečnostných odevov. Najzaujímavejší bol odev, ktorý vyzeral ako „skafander“ kozmonautov. Žiaci sa dozvedeli,  aké dôsledky má nekontrolovateľný oheň, čo všetko dokáže tento prírodný živel. Dozvedeli sa, že hasiči zasahujú nielen pri požiaroch a dopravných nehodách, ale aj  pri rôznych nepredvídateľných udalostiach. Najväčším lákadlom pre žiakov bola možnosť vstúpiť do interiéru jednotlivých vozidiel.

 • ZMENA - Vyhodnotenie zberu papiera

  Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care vyzbieraná 1t papiera zachráni 17 stromov.

  My sme s Vašou pomocou nazbierali cca 22 000 kg papiera a zachránili 374 stromov.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom, starým rodičom a zamestnancom školy, ktorí nám pomohli nazbierať 22 ton starého papiera.

 • Anglický projektový týždeň

  Od 2.6. do 6.6.  2014 na ZŠ Tbiliská prebiehal Anglický projektový týždeň. Zúčastnilo sa ho spolu 21 žiakov 6. a 8. ročníka. Výučbu viedli dvaja anglicky hovoriaci lektori: Alexander z Ruska, Robert z USA.

  Deti mali každý deň vyplnený rozličnými aktivitami, samozrejme všetko v angličtine. Vymýšľali názov, vlajku, menu fiktívnej krajiny, pričom zároveň popisovali život v nej. Popisovali, kreslili vymyslených vesmírnych návštevníkov. Hádali názvy športov, vecí, povolaní podľa indícií. Netradičné vyučovanie ďalej prebiehalo nielen formou rozličných spoločenských hier v triedach ale i vonku na ihrisku. Tu sa učili hrať americký futbal, bejzbal. Zážitkom bolo pečenie pizze. Na záver týždňa každý účastník projektového týždňa dostal účastnícky diplom.

 • Deň detí v ŠKD

  Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne   1. júna.

  My v ŠKD za pomoci Školského parlamentu ZŠ sme sa rozhodli tiež osláviť tento deň, ktorý je venovaný deťom. Pani vychovávateľky a členovia školského parlamentu vymysleli a pripravili pre deti veľmi zaujímavé a zábavné súťaže, ktoré veľmi zaujali naše deti v ŠKD. Po celom školskom ihrisku sa šírila skvelá atmosféra, smiech a krik šťastných detí.

 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

        Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč.

        Je určená pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú záujem o slovenčinu a Slovensko.

 • Potulky Devínskou Kobylou - 3.A a 3.B

    Devínska Kobyla je malokarpatský vrch v Bratislave, medzi Devínom, Devínskou Novou Vsou a Dúbravkou. Žiaci 3. A a 3. B tu dňa 2. júna absolvolali exkurziu v spolupráci s Ekocentrom DAPHNE. Pri unikátnom pieskovisku Sandberg voľným okom i s ďalekohľadom pozorovali pestrofarebné včeláriky. Dozvedeli sa čo je to chránené územie, pozorovali stopy, ktoré tu zanechali dávne živočíchy. Naučili sa ako vzniká skamenelina. Spoznali vzácne voľne rastúce rastliny i ďalšie voľne žijúce živočíchy. Videli rieku Moravu s lužnými lesmi, Rakúsko i hrad Devín.

 • Škola v prírode Duchonkaland

  V dňoch od 2. júna do 6. júna  žiaci 2.A triedy strávili so svojou pani učiteľkou i pani vychovávateľkou spoločné chvíle v Škole v prírode v prekrásnej prírode Štiavnických vrchov v DuchonkoLande v Prašiciach.

  Cestou do ŠvP žiaci navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch. Prezreli si leteckú, delostreleckú,  ženijnú, tankovú a obrnenú techniku i techniku protivzdušnej obrany.
  Denný program bol veľmi pestrý a zaujímavý. V dopoludňajšej činnosti sa realizoval vzdelávací program -  písanie listov rodičom, tvorba denníka plného zážitkov z predchádzajúceho dňa, ktorý im pomôže aj pri rozprávaní zážitkov zo ŠvP. Spoznávanie druhov stromov, rastlín a živočíchov v prírode bolo spojené aj s jej ochranou. Uskutočnili výlet do  Mini ZOO pod Babicou, v ktorej mohli vidieť viac ako 120 zvierat z viac ako 30 druhov zo 6 kontinentov Zeme. Vedomosti z finančnej  gramotnosti si žiaci overili v praxi kupovaním suvenírov, pohľadníc a sladkostí. Nadobudnuté vedomosti si overili vedomostným kvízom Vševedko.

 • Exkurzia do Viedne

  Štyridsiati žiaci učiaci sa nemčinu sa rozhodli vyskúšať si svoje znalosti cudzieho jazyka v praxi a prihlásili sa na exkurziu do Viedne. 28. mája 2014 nás privítala rušná Viedeň, plná turistov, obdivujúcich pamiatky historického centra, ku ktorým sme sa pripojili aj my.

  Hlavným cieľom našej exkurzie bol Haus des Meeres – Dom mora.  Sídli v unikátnej desaťposchodovej budove, ktorá mala pôvodne slúžiť na protileteckú obranu. Aj vďaka tejto neobvyklej architektúre je možné ,aby sa najväčšie akvárium rozprestieralo cez dve podlažia. Jednotlivé poschodia sú tematicky rozdelené, vo veľkej nádrži na prízemí nájdeme akvárium so žralokmi, ďalej nádrže s piraňami a množstvo iných morských aj sladkovodných rýb. Okrem vodných živočíchov sú tu však aj teráriá s  pavúkmi, hadmi a inými plazmi vrátane krokodílov. Všetky zvieratá však nie sú zatvorené, môžeme tu stretnúť voľne lietajúce papagáje či pobehujúce opičky, ktoré si pri troche šťastia dokážete aj pohladiť. Terasa na poslednom poschodí nám umožnila nádherný pohľad na Viedeň.

 • Výlet do Abelandu

     V piatok 30. mája 2014 sa žiaci 5.A. a 5.B vybrali do Abelandu, dedinky remesiel pri Lozorne. Témou exkurzie bola legenda o Cyrilovi a Metodovi.

     Pri vstupe nás vítal brat Gorazd, učeň Cyrila a Metoda. Vravel, že prišiel na Veľkú Moravu, aby nás naučil písať a čítať. Samozrejme, že všetci to už dávno vieme, ale hlaholiku sme dovtedy neovládali. Priviedol nás do areálu Abelandu a tam nás obliekli do vzácnych látok. Čakali sme na brata Klimenta a jeho odkaz od Cyrila a Metoda. Začali zvoniť zvony a v tom Kliment prichádzal.

 • Tretiaci v BBD

        Vo štvrtok 29. mája navštívili žiaci 3. a 3. B Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej ulici. Pozreli si nedávno odpremiérované predstavenie Myška nie je líška. Videli zaujímavý príbeh myšky Utekajky a lišiaka Ryšiaka. Ako úhlavní nepriatelia sa náhodne ocitli spolu v nebi a zrazu nebol dôvod na nepriateľstvo. No pretrvá ich kamarátstvo aj po návrate do rodného lesa, alebo sa začne odveký boj myší a líšok? ...

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  V pondelok 9.5.2014 od 18,00 do 19,30 hod.sa koná informatívne rodičovské združenie.

 • Naša spoločná brigáda

  Vážení rodičia,

       V sobotu 31. 5. bolo na škole nezvykle rušno. Mnohí z Vás – rodičov prišli na brigádu a veru výsledok po niekoľkohodinovej práci je vidno. Veľká časť školského plotu sa leskne novým náterom (veríme, že sa v blízkej budúcnosti podarí natrieť celý plot), kvetinový záhon je okopaný a vypletý od buriny, schodisko pri športovom areáli je čistučké.

 • Exkurzia - VRBOVÉ

  Dňa 29.mája sa žiaci ôsmeho ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

  Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník tohto velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad.  Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

 • Exkurzia Sandberg - Devín

  Piatok 30. mája 2014 siedmaci napriek chladnému počasiu zažili zaujímavú exkurziu. Po ceste MHD sme vystúpili v Devínskej Novej Vsi, kde sme sa zastavili pri pamätníku slovenského spisovateľa Rudolfa Slobodu. Turisticko – historickú exkurziu sme začali v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Našou prvou zastávkou bol Sandberg – paleontologická lokalita z treťohôr s nálezmi ulitníkov, ježoviek, tuleňa, medveďa, nosorožcov, žralokov i dryopiteka. Mali sme nádherný výhľad i na zámok Schlosshof v Rakúsku. Potom nasledovala túra úžasnou prírodou rezervácie Devínska Kobyla s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia. Cestou sme poznávali rôzne druhy rastlín hlavne vstavačovitých, táto lokalita patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Videli sme sútok Moravy a Dunaja, Dunajské Luhy  i miesto významnej bitky na Moravskom poli.

 • Škola v prírode

  Vážení rodičia ,

  žiaci  2.A  triedy spolu s pani učiteľkami prišli do ŠvP - Duchonka Land v dobrej nálade a sú v poriadku.

  Prajeme im pekné počasie a Vám rodičom príjemný oddych.

 • BRIGÁDA

  Vážení rodičia, milé kolegyne,

  srdečne Vás pozývame na brigádu v sobotu 31.5.2014 od 9,00 do 12,00 hod.Našim cieľom je skrášliť okolie školy. natrieť plot, upraviť areál školy.
  Prosím, prineste si okrem dobrej nálady aj štetec alebo motyku.

  Tešíme sa na Vás.       vedenie školy
   

 • Jazykový kurz v Semmeringu (Rakúsko) (17. - 22. máj 2014)

           Šesť májových dní si šestnásť žiakov zo 6., 7., 8. a 9. ročníka  v prirodzenom jazykovom prostredí overovalo a zdokonaľovalo svoje vedomosti z nemčiny na jazykovom kurze. Bez problémov zvládli 4 vyučovacie hodiny denne s rakúskou lektorkou. Mimo vyučovania sa spolu so svojimi pedagógmi venovali rôznym aktivitám - vyšantili sa v hotelovom  bazéne, obdivovali zvieratká v malej ZOO, zmerali si sily v stolnom tenise, spoznávali krásnu prírodu v okolí a navštívili Südbahn-Museum v okresnom meste Mürzzuschlag i lyžiarske stredisko Semmering. Vyskúšali si aj orientačnú hru s  úlohami v nemčine.

 • PROJEKT : Druhý krok ...

        Naša škola v druhom polroku  šk. roka 2013/2014 začala realizovať v rámci Etickej výchovy v 1.ročníku projekt DRUHÝ KROK - Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách.

  Program je zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

 • Siedmaci na prehliadke Bratislavy

  Utorok 27. mája 2014 siedmaci absolvovali exkurziu historickým centrom Bratislavy. Začali sme prehliadkou Prezidentského paláca i záhrady, pozreli sme si výmenu čestnej prezidentskej stráže. Potom naše kroky smerovali na Bratislavský hrad, kde sme mali nádherný výhľad na dominanty Bratislavy. Prešli sme Žigmundovou bránou stredovekými uličkami k Dómu sv. Martina.

  Kochali sme sa nádhernou gotickou architektúrou a vstúpili i do krypty pod kostolom. Najviac nás zaujali repliky korunovačných insígnií uhorských kráľov. Uličkami sme prešli na Primaciálne námestie, kde sme si v paláci pozreli výstavu Korunovačná Bratislava v tieni tureckého polmesiaca, doplnenú voskovými figurínami hlavných aktérov udalostí Karu Mustafu, Jozefa I., Karola Lotrinského, poľského kráľa Jána Sobieskeho i arcibiskupa Juraja Pohronca Slepčianskeho.  Zaujímavý výklad nám priblížil bitku o Viedeň v roku 1683, ktorá sa konala pred korunováciou Jozefa I. Na Hlavnom námestí sme si zakúpili pekné suveníry a vrátili sa plní dojmov domov.

 • Projekt Comenius sadenie semien

  Naša škola v rámci vzájomnej spolupráce  so zahraničnými školami   z Poľska, Turecka, Estónska, Španielska, Francúzska, Talianska, s ktorými máme školské partnerstvá v rámci projektu Comenius  sme s našimi žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka na pozemku školy zasadili semená rastlín, ktoré sme si vzájomne vymenili.

 • Naši žiaci - TECHNICI

  Mnoho vystúpení, koncertov či akadémií by sa nezaobišlo bez žiakov, ktorí ostávajú po celý čas predstavenia ukrytí pred zrakmi divákov. Zvláštne poďakovanie patrí všetkým, ktorí si z generácie na generáciu predávajú zručnosti z oblasti technického zabezpečenia – ozvučenia a osvetlenia koncertov, školských akadémií, rôznych vystúpení ale aj prípravy lavičiek na sedenie a ich následné upratanie z haly.

 • Matematický klokan - výsledky

    Súťaže Matematický klokan sa zúčastnilo 80 žiakov našej školy. Po 10 z každého ročníka, okrem prvákov.

  Diplom úspešného riešiteľa dostáva 20 % najúspešnejších riešiteľov.

  Diplom školského šampióna dostáva ten žiak, ktorý zo všetkých žiakov školy dosiahol najvyšší percentil, teda vo svojej vekovej kategórii predbehol najviac svojich rovesníkov. Ak sa školským šampiónom stal úspešný riešiteľ, dostal diplomy dva.

 • Výchovný koncert - žiaci žiakom

  Naša škola hostila už mnoho umeleckých súborov, ktoré sa snažili našim žiakom priblížiť svet hudby a umenia ako takého. Dnes bol výchovný koncert tak trochu výnimočný. Predstavili sa v ňom mladé talenty aj z radov našich žiakov, ktoré pod vedením šikovných pani učiteliek zo Základnej umeleckej školy na Vrbenského ul.,  pripravili vystúpenie plné  hudby, spevu a tanca. Veríme, že sa im podarilo vzbudiť u našich žiakov záujem o niektorý z hudobných nástrojov, či výtvarný krúžok.

 • POZVÁNKA NA VÝSTAVU THE HUMAN BODY

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na výstavu THE HUMAN BODY na ZŠ  Tbiliská, ktorú pripravili žiaci 7.a 8. ročníka pod vedením pani učiteľky biológie Mgr. Niny Vallovej. Pozri video:

 • Netradičbná hodina dejepisu

  28. apríla žiaci deviateho ročníka absolvovali netradičnú hodinu dejepisu v areáli vojenského bunkru BS-8 Hřbitov – Petržalka-Kopčany.

  Už samotná cesta bola zážitkom. Cestovali sme dobovým autobusom. Prezreli sme si vojenský cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne. Potom už nasledovala prehliadka areálu vojenského opevnenia Petržalka –Kopčany.

 • Deň matiek v domove dôchodcov

  Deň matiek je príležitosťou poďakovať matkám  za lásku,  nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

  Deti z našej školy  spolu s pedagógmi pri  príležitosti Dňa matiek  14. mája prišli potešiť všetky matky z Domova dôchodcov na Podbrezovskej ulici v Rači. Pripravili si pre nich pestrý program plný spevu a tanca.

 • Dopravná výchova

  V dňoch 20., 21. a 22. mája absolvovali naši žiaci od prvého až po piaty ročník dopravnú výchovu. Tento krát sa k nám pridali aj malí kamaráti z materských škôl (Tbiliská, Gelnická a Pri Šajbách). Veríme, že skúsenosti získané na cvičnom ihrisku budú vedieť všetky deti zúročiť pri bezpečnom správaní sa na skutočných cestách.

 • Račiansky jahodový kvet

  Vyhodnotenie literárnej súťaže:

  sa uskutočnilo 19. mája v kultúrnej sále Nemeckého kultúrneho domu. Do súťaže prispeli 90 žiaci z našej školy.

  Práce  boli obsahom pestré, mali zaujímavú štylistickú aj jazykovú náplň a úhľadnú formu. Zo žánrových foriem sa omnoho častejšie ako v minulých ročníkoch uplatnila forma reportáže, ale pozoruhodné boli aj pokusy o poviedku a poéziu nonsensu.

 • Dňa 5. mája 2014 sme sa s víťazkami v 1. a 2. kategórii umiestnenými na 1. mieste v školskom kole  zúčastnili na okresnom kole Slávik Slovenska 2014.

  Na okresnom kole v 1. kategórii sa umiestnila Veronika Veselská (3.A).

  Víťazke srdečne gratulujeme, a ostatným želáme úspech v nasledujúcich ročníkoch.

 • Exkurzia do Gabčíkova

  V rámci vlastivedného učiva, navštívili žiaci štvrtých ročníkov Vodné dielo na Dunaji - v Gabčíkove. Okrem možnosti vidieť ako funguje, oboznámili sa aj s unikátnou prírodou lužných lesov v povodí Dunaja. Prešli sa po hrádzi a porovnali jeho nové a staré koryto. Hravou formou spoznávali, ako sa tu v minulosti ťažilo zlato, jazdilo na koči cez lúky i život dnešných ľudí  na vidieku. Zašportovali si, zasúťažili , na obed si pochutili na dobrom guláši a palacinke. Všetkým sa takéto vzdelávanie veľmi páčilo. Chýbala im len povestná „ čerešnička na torte“ – jazda kompou po Dunaji, ktorú pre nepriaznivé počasie koncom dňa neabsolvovali. Možno niekedy na budúce...

 • Deň Zeme na ZŠ Tbiliská

  Poškodzovanie životného prostredia sa stalo globálnym ekologickým problémom. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.  22. apríl je venovaný medzinárodnému „Dňu Zeme“.  Na našej škole sme tomuto významnému dňu venovali 24. a 25.apríl.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria