• Vitajte na stránkach našej školy

   • Novinky

      • Triedy s dištančným vzdelávaním

       Triedy v dištančnom vzdelávaní

       Vážení rodičia, k dnešnému dňu sa dištančne učia triedy:

       1C - do 26.11.

       3C - do 29.11.

       4C - do 26.11.

       5A - do 26. 11.

       5C - do 3.12.

       6B - do 26. 11.

       6C (časť triedy) - do 26.11.

       6D - do 26.11.

       7C (časť triedy) - do 29.11.

       8A - do 29. 11.

      • Príde Mikuláš

       Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali ďalší dobrý nápad, príde Mikuláš, ale online. Usilovne sa učili básničky, zháňali oblečenie. Nacvičili mikulášsky program. Žiaľ, tento rok do tried nepôjdu. Darčeky rozdajú pani učiteľky vo svojich triedach. Dúfame, že nálada bude sviatočná, nebude chýbať úsmev a radosť, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami a žiackymi lavicami.

      • Červené stužky

       Prvý december si celý svet pripomína ako Svetový deň boja proti AIDS. Žiaľ, tá zákerná choroba je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Na tento problém hľadá odpoveď aj celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorá je zameraná na mladého človeka, na jeho vedenie k zdravého životného štýlu a na zvýšenie informovanosti o HIV. Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.