Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 5504449

Dátum, čas

Štvrtok 24. 5. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • ZBER PAPIERA sa už skončil.

  ! ! ! ĎAKUJEME ! ! !

  Vyhodnotenie čoskoro nájdete tu

 • Toto leto sa bude u nás v škole organizovať denný športový tábor.

  Plagát nájdete tu: Tábor 2018.pdf

  Bližšie info nájdete tu:

 • V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 6.A zapojili do celosvetového programu Roots & Shoots. Založili žiacky tím Šiesta Á a rozhodli sa zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Dňa 19. apríla 2018 sa v priestoroch ZŠ Tbiliská uskutočnila obhajoba ich projektového zámeru. Žiacky tím Šiesta Á vytvoril návrh projektu s názvom Revitalizácia priestorov kotolne pri Rustaveliho ulici v Rači. Súčasťou projektu je vysadenie drevín na svahu nad kotolňou, maľovanie brány a steny kotolne a osadenie lavičky.

  Žiaci svoj projekt obhajovali pred komisiou, v ktorej sedel aj starosta mestsnej časti Rača Peter Pilinský. Po prezentácií projektového zámeru žiacky tím odpovedal na otázky komisie. Následne komisia tento projekt jednohlasne schválila. Žiacky tím Šiesta Á zároveň vyhral grant na realizáciu projektu. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation. Šiesta Á ďalej hodlá osloviť komunitu obyvateľov Rače a zrealizovať svoj projekt v júni 2018.

 • Štvrtok 17. mája 2018 siedmaci napriek daždivému počasiu zažili zaujímavú dejepisnú exkurziu. Po ceste MHD sme vystúpili v Devínskej Novej Vsi, kde sme sa zastavili pri pamätníku slovenského spisovateľa Rudolfa Slobodu. Turisticko – historickú exkurziu sme začali v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Našou prvou zastávkou bol Sandberg – paleontologická lokalita z treťohôr s nálezmi ulitníkov, ježoviek, tuleňa, medveďa, nosorožcov, žralokov i dryopiteka. Mali sme nádherný výhľad i na zámok Schlosshof v Rakúsku. Potom nasledovala túra úžasnou prírodou rezervácie Devínska Kobyla s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia. Cestou sme poznávali rôzne druhy rastlín hlavne vstavačovitých, táto lokalita patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Videli sme sútok Moravy a Dunaja, Dunajské Luhy i miesto významnej bitky na Moravskom poli. Cestu nám osviežila zastávka pri ohrade pasúcich sa kozičiek. Zažili sme stretnutie i s ovečkami, somárom, lamou i behajúcim emu. Cestu nám skrížila veľká užovka a nad hlavou lietali dravce. Potom nasledoval ďalší dôležitý bod našej exkurzie Devín a prehliadka hradu. Devínsky hrad nás prekvapil obrovským areálom i silným vetrom. Prezreli sme si expozíciu, nádvorie i priľahlé objekty a počítali ako dlho padá voda v hradnej studni až po hladinu Dunaja. Nezabudli sme si spomenúť i výstup štúrovcov na Devín, ktorý nám pripomenula pamätná tabuľa. Mohli sme si vyskúšať ako sa cvičili stredovekí bojovníci s oštepom, mečom i pohotovosť pri prechode poh

 • Dňa 6. apríla 2018 sa na školskom dvore uskutočnila tradičná udalosť pálenia Moreny. Žiaci sa týmto pradávnym spôsobom rozlúčili s dlhou zimou. Naskôr spolu recitovali báseň o Morene a potom uskutočnili veľký pochod okolo celého ihriska. Následne, za hlasného skandovania, bola konečne podpálená bábka, ktorá predstavovala Morenu. Keď dohorela, žiaci moholi privítať jar. Na znak nového ročného obdobia si na rozkvitnutú vetvičku priviazali farebnú stužku.

 • Dňa 15.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola v hádzanej. Turnaj sa konal v športovej hale v Malackách. Súperili proti sebe základné školy zo Stupavy, z Modry, ZŠ Sv.rodiny BA, ZŠ A.Dubčeka BA a naša ZŠ. Školy zo Stupavy a z Modry mali tímy zložené z hádzanarov - ligistov, nedali ostatným školám žiadnu šancu. Po ťažkom boji so ZŠ Modra, vyhrala nakoniec turnaj ZŠ Stupava a postupuje na celosovenské kolo. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Samuel Jošt, Bruno Kormanovič, Tomáš Háden, Rado Stančík, Viktor Kiš, Mário Sauer, Jakub Vakula, Michal Sojka, Boris Súkenník a Jakub Kováčik.

 • Začiatkom mája prišlo na školu vyhodnotenie tejto matematickej súťaže, ktorá sa konala ešte v marci tohto školského roka.

  Úspešní riešitelia sú:

  Matej Nedeliak – 2. A

  Martina Placeková – 2. D

  Adrián Androvič – 3. A

  Martin Ďurďovič – 3. C

  Nicol Rybárová – 3. C

  Rebeka Čončolová – 3. C

  Eliška Žitná – 4. A + školský šampión

  Peter Mlčák – 4. A

  Oliver Nedeliak - 4. A

  Miroslav Fazekaš – 4. A

  Ninka Andacká – 4. B

  Lukáš Kalata – 4. B

  Matej Mindek – 4. C

  Terézia Florišová – 5. B

  Zuzana Trenčanská – 5. B

 • Dňa 9.mája sa žiaci ôsmeho ročníka vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka. Dotiahol to až na kráľa Madagaskaru.

  Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník tohto velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad. Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

 • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského pilotného ročníka projektu Eko Alarm. Jeho cieľom je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na školách. V rámci tohto projektu boli do každej triedy umiestnené žlté koše na triedenie plastov a modré koše na triedenie papiera.

  Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Zubné kefky po použití bežne skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. Vo vestibule školy máme umiestnené 2 škatule. Jedna je určená na zubné kefky značky Curaprox, z ktorých boli vyrobené recykláciou odpadové koše pre každú triedu. Do druhej škatule sa vhadzujú použité zubné kefky akejkoľvek inej značky. Dúfame, že aspoň takouto troškou prispejete k ochrane nášho životného prostredia.

 • V dňoch 18.4. a 21.4. sa naši prváci a druháci započúvali do zvukov lesa a spoznávali tajomstvá ich obyvateľov. Les a jeho rozmanitosť nám prišla predstaviť spoločnosť Daphne, ktorá sa zaoberá enviromentálnou výchovou už niekoľko rokov. Žiaci sa zoznámili s množstvom tvarov, farieb a vôní ktoré nám ponúka príroda a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života jeho obyvateľov, či už rastlín alebo zvierat. Samozrejme sme nezabudli ani na ich význam v živote človeka a pripomenuli sme si ako sa máme správať k prírode a v prírode. Veríme, že toto stretnutie a aktivity boli pre mnohých inšpirujúce a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 • Vo štvrtok 23.4.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Prihlásených bolo devätnásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Súťažiaci spievali ľubovoľnú ľudovú pieseň. Napriek veľkej tréme sa zúčastnilo mnoho súťažiacich, ktorí chceli ukázať svoj talent. Veľa súťažiacich bolo tento rok na speváckej súťaži prvýkrát a aj napriek tomu sa umiestnili veľmi dobre.

  I. kategória:

  2. miesto: Laura Papánová

  3. miesto: Kristína Cisariková

  II. kategória:

  1. miesto: Tereza Janečková

 • Vážení rodičia, na dni 30.4.2018 (pondelok) a 7.5.2018 (pondelok) udeľujem žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

  riaditeľka školy

 • 22. apríla naša planéta už niekoľko desaťročí oslavuje Svetový deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Pri tejto príležitosti si v stredu 18. apríla žiaci 9.B triedy pripravili pre žiakov 5. – 7. ročníka projektový deň, ktorý sa niesol v hesle: „Voda je život“. Pre svojich spolužiakov si deviataci pripravili poučnú prezentáciu a rôzne zaujímavé aktivity.

 • Dnes 24.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v hádzanej. Na turnaji sa stretli so ZŠ Odborárska a so ZŠ Za Kasárňou. Nad obidvomi školami vysoko vyhrali (25:5 a 24:7) a postupujú na krajské kolo. Zloženie družstva: Michal Sojka, Samuel Jošt, Mário Sauer, Boris Súkenník, Tomáš Háden, Dávid Hronský, Jakub Kováčik, Rado Stančík, Viktor Kiš, Marko Manik, Bruno Kormanovič.

  Víťazom gratulujeme

 • Podrobné výsledky zo školského kola IQ olympiády nájdete tu: Vysledky_IQ_olympiada_2018.docx

  Prvé miesto: Matej Horvárh 5.A - regionálny finalista

  Druhé miesto: Peter Čík 9.A

  Tretie miesto: Kmetónyová Alexandra 7.B, Trenčanská Zuzana 5.B

  Víťazom gratulujeme

 • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová: ,,Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

  Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať. Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

 • 10. apríla 2018 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili v Nemeckom kultúrnom dome vystúpenia Šermiarsko-divadelnej kumpánie „Via Historica“. Bola to štylizovaná hodina dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Členovia súboru nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Mongoli, stredoveká mágia, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Predstavenie bolo doplnené šermiarskymi duelmi, streľbou z replík historických zbraní a humorom. Do predstavenia boli interaktívnou formou zapojení aj žiaci.

 • V piatok, 6.4.2018, sa v atletickej hale Elán konalo finále Bavme bratislavské deti športom, na ktoré sme sa prebojovali v postupovom kole.

  Sily si medzi sebou zmeralo 26 základných škôl, každú školu reprezentovalo 6-členné družstvo (3 chlapci, 3 dievčatá), zložené zo žiakov 3. – 4. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali :

  Miška Martišová 3.C

  Thomas James Anderson 3.B

  Oliver Edmund Thebery 4.B

  Nina Andacká 4.B

  David Rožňai 4.A

 • Dňa 5.4 sa na našej škole konalo 1.kolo športovej súťaže vo futbale - McDonal´s Cup. Gratulujeme našim športovcom k postupu do 2. kola súťaže. Reprezentovali nás:

  Oliver Edmund Thebery 4. B

  Lukáš Kalata 4. B

  Lukáš Hauser 4. B

  Nina Andacká 4. B

  Andrea Chmelová 4. B

  David Rožňai 4.A

  Enes Lejba 3.A

  Adrian Androvič 3.A

 • Vážení rodičia, dňa 17.3. 2018 sme sa už po štvrtý krát stretli na spoločnej akcii v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Dúfame, že ste sa dobre cítili a spolu s nami strávili príjemný večer. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, pedagógom a priateľom našej školy za pomoc pri samotnej organizácii a predovšetkým za dary, ktorými ste prispeli do tomboly.

  Výťažok z tomboly, využijeme na skvalitnenie výučby Vašich detí a skrášlenie prostredia na našej škole. Veríme, že s Vašou pomocou a s novými nápadmi pri realizácii sa o rok stretneme opäť.

 • Vážení rodičia. Deti sa zo školy v prírode na Myjave vrátia dnes 13. 4. o 15.00 hod.

 • Do galérie Triedenie odpadu boli pridané fotografie.

 • Oznamujeme rodičom žiakov detí z 2.A, 3.C, 4.C a 4:B triedy, že všetci prišli do rekreačného strediska vporiadku, cestou sa zastavili v parku miniatúr a už obedujú. Počasie je krásne a deti sa tešia na veselý pobyt.

  vedenie školy

 • Vo štvrtok prišiel očakávaný deň pre deti a ich rodičov. Odvážni žiaci si pobalili svoju výbavu, spacáky a karimatky a prišli prežiť nezabudnuteľnú noc v škole. Po príchode si našli miesto na spanie, rozložili si svoje „postele“ a akcia mohla začať. Každá trieda dostala svoju rozprávku, ktorú zahrali. Boli to zábavné výkony. Potom prišla súťaž v čítaní. Preverili sme si ako kvalitne a rýchlo vieme čítať. Skončilo to výborne. Nasledovala večera – pizza. No a konečne tu bola diskotéka. Deti sa úžasne bavili. A prišiel hlavný bod programu – nočná hra. Preverila ich odvahu. Tá veru nechýbala nikomu. Skoro bez strachu prekonali pátraciu akciu i „cestu odvahy“. Aby sa malým nocľažníkom lepšie spalo, pustili sme si rozprávku. Niektorí ani nedopozerali a zaspali. Po tejto našej náročnej noci ťažko niekto mohol čakať, že sa budeme na druhý deň učiť. Veľa sme sa rozprávali, spomínali a smiali. Každý mal svoje zážitky, na ktoré určite dlho nezabudne.

 • Do galérie Projekty - oblaky boli pridané fotografie.

 • Dnes 28.3. sa výber žiakov zo 7.- 9. ročníka zúčastnil turnaja v minihádzanej. V konkurencii piatich ďalších základnych škôl, sme sa umiestnili na vynikajúcom prvom mieste. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci: Michal Sojka, Samuel Jošt, Mário Sauer, Nicol Múčková, Boris Súkennik, Viktor Kiš, Tomáš Háden, Dávid Hornský. Odohrali 5 zápasov, z ktorých sa im podarilo 4 vyhrať. Súperom dokázali nastrielať približne 50 gólov. Každý zápas trval 14 minút.

  Víťazom blahoželáme.

 • Dňa 23.03.2018 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili výstavy poľovníckych trofejí spojenej s besedou s poľovníkmi. Poľovníci žiakom názornou formou vysvetlili rozdiel medzi raticovou zverou, ukázali žiakom dravce, poučili nás o práci, povinnostiach a verných priateľoch poľovníka. Žiaci mali možnosť vidieť poľovného psa a cvičeného sokola. Výstava bola veľmi zaujímavá a poučná.

 • Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Súťažilo po 10 žiakov z ročníkov 2. – 8. Žiaci 1. stupňa vypracovávali test s 18 úlohami 45 minút a druhostupniari mali 24 úloh s limitom 60 minút. Usporiadateľ zverejní výsledky 9. apríla 2018 na stránke www.matematickyklokan.sk.

  Za uhradenie štartovného ďakujeme Združeniu rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4.

 • Žiaci 2.A triedy privítali príslušníčku policajného zboru pani Evu Mogyorósiovú.

  Žiakom pútavo porozprávala o poslaní a úlohe policajného zboru, ukázal im ochranné a obranné prostriedky, ktoré používajú policajti pri výkone svojej služby. Žiaci sa do besedy zapojili svojimi zaujímavými otázkami, ktoré nemali konca

 • Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Deň vody. Žiaci 8.A triedy – Maroš, Andrea, Laura a Barbora si pripravili pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka rovesnícke vyučovanie na tému „Ako putuje kvapka vody“. Žiaci okrem poučnej prezentácie pripravili tiež zaujímavé aktivity, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s touto nenahraditeľnou tekutinou. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o vode, o kolobehu vody v prírode a tiež o úprave a čistení odpadových vôd

 • Dňa 20.3.2018 sa na našej škole konalo školské kolo Biologickej olympiády. Súťažili žiaci 6. a 7. ročníka v kategórii D, ktorá sa skladala z 2 samostatných častí: teoreticko – praktickej a projektovej časti. Teoreticko – praktickej časti sa zúčastnilo 10 žiakov zo 6. ročníka a projektovej časti sa zúčastnili 2 žiačky zo 7.A.

  Umiestnenie najlepších v teoreticko – praktickej časti:

  1.miesto – Natália Poláková 6.A

  2.miesto – Alexandra Valentová 6.A

  3. miesto – Soňa Štefanidesová 6.B

  Umiestnenie najlepších v projektovej časti:

 • Dňa 20.3.2018 sa žiaci X. oddelenia ŠKD zúčastnili besedy v Kultúrnom Stredisku Žarnovická. Roman Brat (60) je slovenský prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ. Je autorom množstva literatúry pre deti a mládež. Medzi knihy, ktoré publikoval patria napr. Pochabý škriatok, či Ako naštvať Rimana. Žiakom porozprával o svojom živote a o svojej literárnej tvorbe. Žiaci mu potom kládli veľké množstvo otázok, na ktoré Roman Brat trpezlivo odpovedal.

 • V utorok 20. 3. 2018 žiaci štvrtých ročníkov absolvovali besedu na tému Ako vzniká kniha. Podrobnejšie sa oboznámili s celým výrobným procesom od práce spisovateľa až po predaj. Rozšírili si tak vedomosti, ktoré súvisia s jednou najzákladnejší podmienok úspešného žiaka a tou je čítanie. V závere si formou kvízu overili svoje poznatky zo súčasnej detskej literatúry, za ktoré boli odmenení knižkou.

  Žiaci majú možnosť objednať si knihy z vydavateľstva Slovart prostredníctvom katalógu, ktorý na besede dostali.

 • Koncom januára 2018 zavítala k nám Etnobubnová škola RYTMIKA. Žiaci zábavnou formou spoznávali rôzne hudobné nástroje z rôznych kultúr sveta. Vyskúšali si techniku hrania, zoznámili sa s niektorými základnými rytmami aj s postupom ako tvoriť a udržať ľubovoľný rytmus. Hravými aktivitami prebúdzali prirodzený rytmus, ktorý je v každom z nás.

 • Dňa 21. 3. bude prebiehať testovanie žiakov deviateho ročníka. Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať z organizačných dôvodov voľno. Všetci žiaci budú odhlásení z obeda. V prípade záujmu o obed je potrebné sa telefonciky zahlásiť vedúcej školskej jedálne (02/44 88 96 75). Obedy pre prihlásených žiakov sa budú vydávať od 11.30 do 12.00 hod.

 • Do galérie Slovanisti boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov. Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov s vedením školy a špeciálnym pedagógom dňa 14. marca 2018 o 17:00 priamo v budove našej školy. Pokúsime sa zodpovedať všetky otázky týkajúce sa zaškolenia detí, školskej zrelosti a predstavíme Vám našu školu.

  Na druhý deň 15. marca 2018 Vás potom v čase od 8:00 do 12:00 pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete priamo vidieť chod školy, prácu žiakov i učiteľov.

  Tešíme sa na vás!

 • Dňa 27. a 28. 2. 2018 sa žiaci 4. a 3. ročníkov zúčastnili bábkového predstavenia Červená čiapočka.

  Táto inscenácia bola ocenená špeciálnou cenou za komunikáciu s publikom na Medzinárodnom bábkarskom festivale „Zlatá iskra“ 2007. Dielo, ktoré deti nielen poučí, ale i poteší, zábaví a rozosmeje. Červená Čiapočka je síce naivná, ale aj bystrá a vynaliezavá. Vlk je „kúlový“ frajer, ktorý svoje rozprávkové poslanie zľahčuje rapovaním na kolieskových korčuliach a keď je za svoj úmyseľ pochutnať si na babičke a čiapočke pokarhaný, zahanbene stiahne chvost. Inscenácia je plná pesničiek. Interaktívne zapája divákov do deja a v závere herci ponúknu deťom možnosť výberu dvoch ukončení príbehu..

 • V rámci environmentálnych aktivít dlhodobého projektu našej školy „Zelená škola“ sa v januári a vo februári žiaci piatych a šiestych ročníkov zapojili do výtvarného spracovania témy Čistá voda pre zdravý svet.

  V súlade s výberovou témou Environmentálneho akčného plánu školy chlapci i dievčatá na hodinách výtvarnej výchovy rôznymi technikami spracovali svoje myšlienky o potrebe a význame čistej vody pre náš svet. Ich vydarené dielka, plné nádherných symbolov, boli prezentované vo vestibule školy.

 • http://www.kezmarok-sk.szm.sk/osobnosti/orszagh-pavol/hviezdoslav.jpg26. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

  Umiestnenie:

  I. kategória – poézia:

  2. Kristína Ella Straková III.C

  3. Dmytro Butryn III.A

  próza: 1. Peter Mášek IV.C
  2. Dominik Budinský IV.B, Viktor Cintula II.B
  3. Júlia Vargová III.A

  II. kategória – poézia:

  2.Dominika Maniková VI.B

  3. Lea Baloghová VI.A

  próza: 1. Zuzana Trenčanská V.B
  2. Simona Kvačková V.B

 • Vážení rodičia! Podporte našu školu a predstavte Slovensko a Raču zahraničným cestovateľom.

  Mestská časť sa zapojila do projektu sprostredkovania návštev zahraničných cestovateľov v slovenských rodinách. Máte možnosť privítať ich vo svojich domácnostiach, precvičiť sa v angličtine a pohostiť ich typicky slovenskou večerou. Za každú takúto návštevu získava škola finančné prostriedky, z ktorých uhradí náklady pre hostiteľské rodiny a časť využije na realizáciu zaujímavých aktivít. Dnes dostali deti v škole dotazníky, v ktorých sa dozviete viac informácií. Ak máte záujem zapojiť sa do tohto projektu, vyplňte dotazník a po prázdninách nám ho doručte do školy.

 • Vážení rodičia, 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 12:00 Vás pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete vidieť bežný chod školy, prácu detí i učiteľov.

 • Vážení rodičia, v roku 2015 sme úspešne odštartovali a po niekoľkých rokoch opäť obnovili stretnutia rodičov, bývalých žiakov, pedagógov a priateľov našej školy.

  Aj tento rok Vás preto srdečne pozývame na spoločné stretnutie dňa 17.marca o 19.00 hod. v NKD v Rači.

  Čo Vás čaká? Dobrá hudba, večera, slané a sladké občerstvenie, tombola a iné prekvapenia.

  Oblečenie - neformálne.

  Cena lístka – 25 € /v cene lístka je zahrnutá hudba, úvodný program, slané a sladké občerstvenie, minerálna voda, ½ litra vína podľa výberu, večera, káva/.

 • Za prítomnosti študentov Akadémie policajného zboru si dnes žiaci 4. C v modelových situáciách vyskúšali ako sa cítia tí, ktorým sa z rôznych dôvodov ubližuje. Šikanovanie je téma, ktorá v spoločnosti rezonuje. Veríme, že naši žiaci sú uvedomelí a vo svojom voľnom čase si dokážu nájsť zaujímavejšie aktivity.

 • Tento mesiac k nám postupne zavítali predškoláci až z piatich materských škôl: MŠ, Gelnická, MŠ, Tbiliská, MŠ Stonožka (Pri Šajbách), MŠ, Plickova, MŠ Barónka a Dúhová škôlka z Čiernej vody. Na mnohých z nich sa tešíme v budúcom školskom roku, kedy už budú sedieť v laviciach prvého ročníka.

 • 20. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 21 účastníkov z 21 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá.

 • Dňa 13.,14.,15.02.2018 žiaci 3. a 4. ročníkov absolvovali exkurziu v múzeu v Modre, zameranú na spoznávanie života a diela pána Ľudovíta Štúra. Prezentácia bola poučná a žiakov veľmi zaujala.

  Po múzeu žiaci navštívili keramickú výrobňu v Pezinku – Majoliku R, kde sa oboznámili s remeslom hrnčiarstva a tradičnou výrobou Majoliky na Slovensku.

 • 15. februára 2018 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Súkromnom gymnáziu Česká. Našu školu úspešne reprezentovali 6 žiaci v 4 kategóriách a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

  kategória F - 2. miesto Edo Sedláček zo 6.A

  kategória E - 4. miesto Martina Henigerová zo 7.A

  kategória D - 2. miesto Zuzana Dzielavová z 8.B

  kategória C - 1. miesto Martin Šantavý z 9.B

  Žiaci Z. Dzielavová a M. Šantavý postupujú do krajského kola.

  Všetkým blahoželáme!

 • V týždni od 5. – 9. februára mali naši žiaci druhého stupňa opäť možnosť spoznať krajiny mladých študentov zo zahraničia, ktorí v rámci organizácie AIESEC navštívili aj Slovensko. Durval z Brazílie, Yean z Južnej Kórey – dejiska zimných olympijských hier, Chita z Indonézie a Saša z Ukrajiny rozdávali úsmevy, porozprávali o krásach svojich krajín, zvykoch, či jedálničku. Opäť sme sa utvrdili v tom, že ovládať anglický jazyk je priam nevyhnutnosť.

  Ďakujeme

 • Vážení súťažiaci,

  oznamujeme Vám, že dňa 20.2.2018 (utorok) organizuje naša základná škola krajské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Pre výhercov okresných kôl zverejňujeme prihlášku a propozície. Tešíme sa na Vašu účasť!

  vedenie školy

 • Dňa 23. januára 2018 sa na školskom dvore uskutočnila súťaž v stavaní snehuliakov. Žiaci ŠKD súťažili v dvoch kategóriách.

  V kategórií najoriginálnejší snehuliak zvíťazilo IV. oddelenie (trieda I.D).

  V kategórií najvyšší snehuliak zvíťazilo X. oddelenie (triedy 3.A + 3.B) s výškou 251 cm.

  Všetci zúčastnení žiaci dostali pochvalu a boli odmenení.

 • Ktoré zvieratko má pazúriky? Koľko pracovných dní má týždeň? Aké výrobky sú z ovčieho mlieka? S ktorými štátmi susedí Slovensko? Ktoré sú vegetariánske jedlá? ...

  Takéto a mnohé ďalšie otázky riešili žiaci už v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Na našej škole súťažilo 28 žiakov 2. – 5. ročníka. Otázky boli podľa náročnosti v jednotlivých ročníkoch zo všetkých oblastí, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda( prvouka), slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova. Každý súťažiaci dostal diplom a sladkú odmenu. Kto sa zaradil medzi 30% najúspešnejších získal diplom s titulom Všetkovedko a darček, ostatní žiaci diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Žiaci získali všeobecný prehľad, zopakovali si prácu s testom, čítanie s porozumením, kritické myslenie, chuť súťažiť, radosť z výhry.

 • Dňa 18.1. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Snehová kráľovná. „Je to príbeh o priateľstve a láske, ktoré si zmerajú sily s bezcitnosťou a chladom. Dievčatko Gerda prichádza o svojho najlepšieho priateľa Kaya. Jeho srdca sa totiž zmocní Snehová kráľovná a odvedie ho do svojho ľadového paláca. Gerda sa vydáva na strastiplnú cestu svetom a netuší, či jej priateľ vôbec žije. Jej púť je plná nebezpečenstva a nástrah. Vďaka dobrým ľuďom a zvieratkám nachádza tie správne stopy a jej pátranie po stratenom priateľovi sa stáva znesiteľným. Tú najťažšiu úlohu však musí zvládnuť sama. Dostane sa až za polárny kruh, zvíťazí nad mocnou Snehovou kráľovnou a jej láska rozohreje ľadové srdce Kaya. „

 • Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „ Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) “. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 9. januára 2018 za prítomnosti správcu nadácie Ing. Pavla Šestáka, člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD, zástupkyň školy, žiakov 9. ročníka a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 16 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti: Prvá svetová vojna, zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí 1. svetovej vojny, vedenie zahraničného odboja, druhy našich légií a ich miesto pôsobenia, významní Slováci v československých légiách, pôsobenie Slovákov v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť, významné dokumenty o budúcom československom štáte, 28. október – vznik Československej republiky, zápas o suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna na Slovensku, osudy legionárov v Rusku, prvý slobodný spoločný demokratický štát Slovákov a Čechov, vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Dva posledné panely sa venujú vedúcej osobnosti moderných slovenských dejín generálovi PhDr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho podielu v boji Slovákov a Čechov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom cieľ a obsah výstavy a odpovedal na

 • V dňoch 13. - 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažili žiaci 3. až 8. ročníka. Všetci súťažiaci mali vyriešiť 15 úloh v časovom limite do 60 minút. Víťaz v jednotlivých kategóriách bude našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

  Úspešní riešitelia:

  P4

  Eliška Žitná 22 bodov

  Matej Mindek 21 bodov

  Peter Mášek 21 bodov

  Patrik Volár 20 bodov

  Nina Andacká 19 bodov

  Oliver Štiglic 19 bodov

 • Žiaci IV.B od začiatku školského roka zbierali umelohmotné uzávery z PET fliaš. 20.12. sa v triede usadili, rozdelili ich podľa farieb a vytvorili pod vedením pani učiteľky Psotovej nádherný obraz, ktorý vystavili vo vestibule školy. Našej planéte tak dali krásny vianočný darček tým, že z odpadu vytvorili niečo krásne, nové. Obraz bude školu zdobiť veľa rokov.

 • Vo štvrtok 14. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 10. ročník DO v školskom roku 2017/18 vybrala tému pre kategórie F a E Staroveké Grécko a pre kategórie D a C Diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami.

  Súťažilo 22 žiakov a tu je umiestnenie najlepších:

  Kategória F – žiaci 6. ročníka ZŠ

  1. miesto Eduard Sedláček 6.A

  2. miesto Kristián Hrúz 6.B

 • V dňoch 11.12. až 13.12. 2017 sa u nás v škole opäť konali Školské vianočné trhy. Pripravili ich naši žiaci, predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia, pozornosti alebo narušenou komunikačnou schopnosťou počas individuálnych reedukačných cvičení pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky. Ponuka výrobkov bola naozaj bohatá : vianočné pohľadnice, látkové tašky, svietniky, sviečky, rámiky, zdobené kamienky, zrkadlá, lízankoví anjeli, vešiaky, snehuliaci, mydielka, ikebany a rôzne drobné dekoračné predmety. Tešili sme sa z veľkého záujmu a takmer všetko sme predali ! Peniaze budú použité na nákup kompenzačných a didaktických pomôcok, aby učenie išlo ľahšie a s radosťou. Ďakujeme všetkým kupujúcim, predávajúcim a vyrábajúcim !

 • Dňa 5. 12. 2017 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom The Heroes.

  Predstavenie bolo o mladých ľuďoch, ktorí majú často potrebu identifikovať sa s niekým výnimočným. Dospievajúca mládež chce napodobňovať svojich hrdinov z počítačových hier, či z filmov, no niekedy na škodu veci zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. Na reálnych hrdinov z mäsa a kostí – svojich spolužiakov, kamarátov, susedov a podobne. Cieľom predstavenia v anglickom jazyku bolo navyše atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.

 • Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia.

  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú Vianočnú akadémiu dňa 21. 12. o 18.00 vo vestibule školy. Tešíme sa na spoločne príjemne prežitý predvianočný večer.

  deti a učitelia

  Prosíme Vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteľa k príchodu detí na vystúpenie. Pre rodičov bude budova školy otvorená od 17:45 hod.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od soboty 23. 12. 2017 do nedele 7. 1. 2018 sú zimné prázdniny.

  Vyučovanie končí v piatok 22. 12. podľa rozvruhu. Z organizačných dôvodov prevádzka školského klubu detí končí už o 16. 00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

  Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 8. 1. 2018.

  Prajeme príjemne prežité dni s deťmi.

 • Do galérie Nemčinári na výlete boli pridané fotografie.

 • V posledných mesiacoch sme na dvore našej školy vybudovali nový prístrešok pre našich cyklistov. Prístrešok je hneď pri vstupe do areálu, bicykle sa dajú pohodlne zamknúť o stojan a budú chránené pri nepriaznivom počasí. Určite ho ocenia viacerí športovci s príchodom jarných mesiacov. Veľká vďaka patrí Mestskej časti Rača, ktorá nám na tento environmentálny projekt poskytla nenávratnú dotáciu vo výške 500€.

  Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4

 • Dňa 11. 12. 2017 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

  Umiestnenie:

  1.kategória: 1. miesto: Júlia Vargová III.A

  2. miesto: Viktória Krupová II.A

 • „Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.

  Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce.

  Keď máš snahu podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

  Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.“

  Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali ďalší dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Vianoce. Deti sa veľmi snažia, triedy dýchajú Vianocami. Dňa 18.12. bude mať porota ťažkú úlohu vybrať si tú najkrajšiu. Žiaci víťaznej triedy podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

 • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu Tbiliská 4. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

  Pri vchode do budovy školy už prichádzajúcich žiakov čakal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov.

 • Vďaka pánovi T. Lesanovi z USA si aj tento rok mohli naši žiaci prvého stupňa vytvoriť originálne vianočné pohľadnice.

  Ďakujeme

 • Aj tento školský rok knižnica realizovala medzinárodný projekt Záložka do knihy spája školy a našou pridruženou školou bola škola z Českej republiky - Základná škola Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou. Naši žiaci vyrábali záložky na tému Tajuplný svet knižných príbehov.

  Pri výbere motívov sa inšpirovali najmä rôznymi knihami, z ktorých prevládali rozprávky, bájky, povesti... .Samozrejme, každý žiak sa inšpiroval tým svojím tajuplným svetom knihy. Zaujímavou inšpiráciu pre niektoré deti bola aj návšteva našej školskej knižnice, ktorú žiaci zobrazovali v podobe kníh na poličkách.

 • šHlasujte za NÁŠ najkrajšie vyzdobený stromček, daj like nášmu stromčeku (náš je ten stromček s hnedými guľami).

  Hlasuj tu:

  Ďakujeme

 • Dňa 30.11. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Mio, môj Mio.

  „ Je to rytiersky príbeh o odvahe a láske, ktorá pretvára, formuje a z obyčajných ľudí robí hrdinov. Astrid Lindgrenová, autorka preslávenej knihy Pipi dlhá pančucha, hovorí dielom Mio, môj Mio o potrebe výchovy, ktorá nie je založená na zákazoch a nariadeniach, ale na úprimnom záujme, láske a rešpekte. Mio nenachádza vnútornú silu vďaka nejakému čarovnému nápoju, ale práve vďaka podpore rodiny a priateľov. Ich vzájomná láska je hnacím motorom a prebúdza v ustráchanom chlapcovi pravého hrdinu, ktorý vie, že strach je potrebný, ale nesmie nám urobiť krok vpred.“

 • Najprv k nám zavítali tri reprezentantky Slovenska, ktoré bojujú na Majstrovstvách sveta vo florbale v Bratislave. Potom mnohí z nás, učitelia, žiaci i rodičia išli dievčatá povzbudzovať priamo na štadión Ondreja Nepelu. Zvlášť držíme palce Deniske Ferenčíkovej s číslom 10 - sestre našej pani učiteľky. No a napokon sme sa ešte zúčastnili benefičného turnaja, výťažok ktorého pôjde na zrekonštruovanie starej jedálne. Turnaj sa konal na našej škole.

 • Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 1.12.2017 . Pri vstupe do budovy školy žiaci deviateho ročníka pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Deviataci - Nina Lackovičová, Natália Harenčárová, Arthur Melega a Radovan Stančík pripravili poučné prezentácie pre žiakov druhého stupňa.

 • Dňa 21.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v ANJ. Zúčastnili sa ho žiaci 6.až 9.ročníka.

  Olympiáda mala 2 časti.

  1.časť písomná, kde sa overovali vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením a počuvanie s porozumením.

  2.časť bola ústna. Mala 2 časti. V prvej žiaci vymýšľali príbeh k danému obrázku a v druhej sa venovali dialógu na danú tému.

  V kategorii 1A,6.a 7.ročník sa najlepšie darilo týmto žiakom:

  Na 1.mieste skončil Šimon Gerhat zo 7.B triedy.

  Na 2.mieste Alexandra Škultétyova zo 6.A triedy

 • Pán Dayal Rao z Indie predviedol našim žiakom fascinujúce tradičné indické dekoračné umenie. Žiaci vyšších ročníkov mali možnosť spýtať sa ho aj na zaujímavosti o Indii, indickom školskom systéme a pod.

 • Už po tretí krát sa naša škola zúčastnila veľkého slovinského projektu „Medové raňajky“. Tento krát to bolo formou audio – video prenosu. Naši žiaci 1. B triedy sa na akciu pripravovali celý týždeň. Pani Poklač Vojtechová z Filozofickej fakulty im predstavila Slovinsko, ako i príbeh Včielky Medky, s pani učiteľkou Zuzkou nacvičili krásne pesničky o včielkach a sladkom medíku. Vo štvrtok 16. novembra sa potom za prítomnosti hostí zo Slovinského veľvyslanectva spojili obrazom i zvukom s kamarátmi zo Slovinska. Program sa zavŕšil medovými raňajkami. Chlebíky pripravili žiačky siedmeho ročníka a dobrý čajík uvarili pani kuchárky.

 • V pondelok 13.11. žiaci 4. AB a v utorok 14.11. žiaci 3. C a 4. C navštívili Vodné dielo Gabčíkovo. Z vyhliadkovej veže si prezreli celú monumentálnu stavbu. Zaujali ich najmä plavebné komory. Potom ich cesta viedla do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde sa oboznámili s jej históriou, prezreli si planetárium a videli ako sa pozoruje Slnko ďalekohľadom cez otvor v kupole strechy. Exkurzia obohatila o nové zážitky a vedomosti, ktoré spracovali v zaujímavých projektoch.

 • V dňoch 9. a 10. novembra 2017 sa na školskom dvore základnej školy uskutočnili súťaže ku svetovému dňu behu. Žiaci sa mohli zapojiť do dvoch súťažných disciplín – vytrvalostný beh a šprint na 50m. Víťazi boli odmenení potleskom, certifikátom a špeciálnou odmenou.

 • Vážení rodičia,

  ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok internetovej žiackej knižky. Na odstránení poruchy dodávateľ softvéru pracuje.

 • V piatok 3. novembra 2017 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Galérii ústredia ľudovej a umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave. Vyskúšali si maľbu na sklo a úvod do remeselných techník v drotárskej a textilnej dielni. Pod vedením skúsených lektorov dostali nielen informácie o materiáloch a pracovných nástrojoch, ale si i sami vytvorili krásny výrobok. Šikovnosť, tvorivosť, kreativita a radosť z práce boli korunované tkaným náramkom, drôteným šperkom a obrázkom na skle, ktoré možno potešia ako darček rodičov, priateľov alebo známych.

 • MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY

  Želanie
  „Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.
  Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.
  Prajeme Ti milý starký, starká,
  Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,
  Či je deň, a či noc hustá.„

  Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Úcta k starším. Žiaci sa veľmi snažili, jedna nástenka bola krajšia ako druhá. Dňa 6.11. sa porota rozhodla, že prvé miesto získajú triedy: IX.A, IX.B, VI.A. Podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

 • Dňa 3. novembra 2017 sa uskutočnil hudobno-výchovný koncert „Čo o mne vieš?!?“ zameraný na tému Prečo kyberšikana? Táto téma sa denne rieši medzi žiakmi i pedagógmi na školách. Prináša so sebou smútok, strach, psychické problémy a preto o nej treba hovoriť. Ignorovanie tejto témy prerastá do obludných rozmerov, kedy sa riešia už len následky. So žiakmi je nutné hovoriť včas, aby bol dialóg preventívny. Koncert bol zameraný na nebezpečenstvá a nástrahy sociálnych sietí, riziká spojené s krádežou identity, trestnoprávnu zodpovednosť za ohováranie a klamstvá o pedagógoch, spolužiakoch, teda kyber kriminalitu i prevenciu a rady ako sa týmto rizikám vyhnúť. Pre prvý stupeň bol koncert formou rozprávky o 3 kozliatkach a zlom vlkovi – sústredený na podstatu šikany a kyberšikany, spracovaný veselou a zábavnou formou. Pre druhý stupeň boli využité príbehy zo života ich rovesníkov, aby lepšie pochopili, čo kyberšikana znamená – zo strany agresora aj obete. A spomenula sa aj trestnoprávna zodpovednosť, keďže žiaci do nej spadajú. Oba koncerty boli doplnené známymi piesňami a žiaci si aj zaspievali. Besedu viedol člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. B. Koncový a hudobnú zložku mal na starosti M. Dragúň, spevák skupiny Nererback. Počas celého koncertu kontrolnými otázkami overovali, či žiaci téme rozumejú.

 • Tento školský rok sa v mesiaci september žiaci druhých ročníkov zúčastnili kurzu plávania, ktorý bol v rámci plánov telesnej výchovy. Absolvovali ho v hoteli Barónka v modernom bazéne. O kurz bol veľký záujem, o čom svedčí aj počet prihlásených žiakov. Niektorí žiaci sa naučili plávať, iní sa v plávaní zdokonalili. Po športovom výkone strávili pár minút v saune, kde relaxovali.

 • Dňa 25. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci 8.B triedy. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991 a koná sa v septembri. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a je symbolom zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 10 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

 • Šarkaniádou sme oslávili ešte posledné hrejivé dni tohtoročného babieho leta. Vo štvrtok a v piatok mali žiaci prvého stupňa v školskom klube možnosť vyskúšať si svojich vlastnoručne vyrobených šarkanov v praxi, či otestovať svoje „šarkaniarske“ zručnosti na priestrannom ihrisku pred budovou školy. Nakoľko nám vyšlo krásne slnečné počasie a na poslednú chvíľu sa nám podarilo objednať a zabezpečiť aj akurátny vietor, veľkú radosť (až na pár odtrhnutých šarkaních chvostov) mali nie len naši žiaci, ale my všetci, ktorí sme toto krásne jesenné divadlo na školskom ihrisku pozorovali.

 • Vyhodnotenie  jesenného zberu papiera TU:

 • Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Svetový deň výživy si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete hlad a podvýživu a povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijala opatrenia proti hladu.

  Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín, najmä čistej vody.

 • Počas výtvarnej výchovy sme využili krásne babie leto a zahrali sa na umelcov. Deti z prírodných materiálov, ktoré našli v okolí školy,  vytvárali krásne umelecké diela.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V utorok, 10.10.2017 naši druháci absolvovali cvičenie v prírode. Všetci zvládli cestu zo školy na Biely Kríž a späť. Počas cesty sme pozorovali prírodu, stromy, huby a stopy zvierat. Tešíme sa na ďalší pobyt v prírode!

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V stredu 18.10.2017 sa v Športovej Hale Elán uskutočnilo prvé z troch postupových kôl súťaže Bavme deti športom v rámci Bratislavského kraja. Každú školu reprezentovalo 8-členné družstvo(4 chlapci, 4 dievčatá), zložené zo žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Sily si medzi sebou zmeralo 14 základných škôl, v 6-tich rôznych atletických disciplínach. Našu školu reprezentovali :

   

  Simonka Chyžnajová 2.D

  Laura  Perknovská 2.C

  Miško Blažovský 2.C

  Dominik Ščibrány 2.C

  Miška Martišová 3.C

  Ninka Andacká 4.B

 • Minulý týždeň navštívili žiaci druhých ročníkov dopravné ihrisko.

  Stali sa z nich "skutoční" účastníci dopravy. Zistili, či boli na hodine prvouky dosť pozorní. Svoje vedomosti si teraz mohli vyskúšať v praxi. Veľa dopravných značiek deti poznali aj pred tým. Prechod cez cestu so semaforom je pre väčšinu z nich samozrejmosť.

  Teraz si to všetko mohli zopakovať a vyskúšať v úlohe kolobežkárov a chodcov. Veď správať sa zodpovedne na cestách a chodníkoch je veľmi dôležité. A to aj vtedy, keď budú bez rodičov.

 • Dňa 17.10.2017 sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili predstavenia Osmijankové rozprávky v bábkovom divadle. Predstavenie bolo zaujímavé a zábavné určené pre deti dnešnej doby. Postava Osmijanka vtipnou formou poukazovala rôzne ľudské vlastnosti. Každé jedno dieťa sa mohlo v postavách nájsť.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Dňa 19. októbra 2017 sa žiaci 6. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu.

  Navštívili Mestskú knižnicu v Bratislave, kde sa zúčastnili na prednáške – Civilizácie a megastavby praveku: Ľudia spred histórie. Dozvedeli sa zaujímavé poznatky o megalitoch a o živote ľudí v dome kamennej a bronzovej. Potom si  prezreli historické centrum Bratislavy a navštívili SNM – prírodovednú expozíciu. Prezreli si aké zvieratá žili na našom území v minulosti a ktoré z nich lovili ľudia v v praveku.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Žiaci 4. a 5. ročníka našej školy mali milú úlohu pripraviť sa na kultúrny program pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia kvízu pre seniorov „Čo viem – to viem o MČ Rača“, ktoré sa konalo 18. októbra o 15.00 hod. v sále Nemeckého kultúrneho domu.

        Deti sa vzorne pripravovali. Na vystúpenie sa veľmi tešili. Naši milí dôchodcovia ich ocenili srdečným potleskom.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V pondelok 23. a v utorok 24. októbra sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili príjemných a najmä poučných besied s našou bývalou pani učiteľkou Dobroslavou Luknárovou.

    Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z histórie i súčasnosti nášho regiónu. Oboznámili sa s knižkami, ktoré zachytávajú život v Rači v minulosti. Niektoré z nich sa dajú nájsť už len v knižniciach. Spoznali dôležité pozoruhodné stavby a obohatili svoju slovnú zásobu o račianske nárečové slová. Získali vedomosti o račianskych školách.

 • Dňa 24.novembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť.

  Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

   

  Víťazi: 1. miesto : Natália Harenčárová z 9.A
    2. miesto : Natália Čerňanová z 9.B

    2. miesto : Michaela Bačová z 8.B

    3. miesto : Jakub Scherhaufer z 9.B

 • Jesenné záhrady vydali svoje bohatstvo a výrobky z jesenných plodov rozžiarili vstupnú halu našej školy. Bolo sa veru na čo dívať! 


  Výrobky z rôznych druhov zeleniny a ovocia hýrili nápadmi. Súťažili medzi sebou nielen jednotlivci, ale aj celé  triedy. Spoločným úsilím rodičia a deti realizovali svoje nápady. A o to vlastne išlo. Venovať si vzájomne čas, spolupracovať a porozumieť si. Opäť sa potvrdilo, že studnica nápadov našich žiakov aj  ich rodičov - je úžasná a nevyčerpateľná...
  Tak ako aj po minulé roky, sa výstava tešila nevšednému záujmu zo strany žiakov, rodičov, príbuzných  i náhodných návštevníkov školy.
  Všetky výrobky boli krásne a tvorivé, preto sme ocenili všetkých žiakov. Osobitne sme odmenili nasledujúcich žiakov, ktorí získali diplom a cenu za tvorivosť a skvelý nápad:

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria