• 2020/2021

    • Školský klub detí  zabezpečuje starostlivosť o deti od 1.- 4.ročníka.

     Prevádzka ŠKD:

     • ráno: od 6,00 do 7,30 hod., od 7.30 do 7.45 je budova školy uzavretá

     • popoludní: po skončení vyučovania  do 17, 00 hod.

     • vyzdvihnutie detí zo školského klubu detí je možné od skončenia vyučovania do 13.00 hod. a po 15.00 hod. Od 13.00 hod. do 15.00 hod. sa deti venujú výchovno-vzdelávacej činnosti, sú na školskom ihrisku a vyzdvihnutie je možné len v špeciálnych prípadoch.
     • V čase od 15:00 do 17:00 sa v súrnych prípadoch dovoláte na vrátnicu školy:                                                                                                                                 0950 246 297      

     Deti majú možnosť počas pôsobenia v ŠKD navštevovať rôzne krúžky. 

     O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktorý pre deti pripravuje počas roka zaujímavé akcie, ako:     

     • veľkonočné trhy,

     • karneval,

     • diskotéky,

     • nácvik kultúrnych programov k rôznym príležitostiam,

      

     Ale aj návštevy divadelných a iných kultúrnych podujatí a športovú račiansku olympiádu.