• Školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Zuzana  Komendová

    pre žiakov 1. -  9. ročníka

     

    Konzultačné  hodiny :

    pre žiakov:

    utorok, streda, štvrtok  14:00  -  15:00

    pre rodičov :

    pondelok  14:00  - 15:00  ( alebo podľa dohody)

    kontakt : zuzana.komendova@zstbiliska.sk
     

    Školská zrelosť

    Dotazník školskej zrelosti