Počet návštev: 4930557

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971
 • Informácie o začiatku školského roka - 1. ročník

  Vážení rodičia, milé deti.

  Už je to tu !  Prázdniny končia a v pondelok 4. septembra začína nový školský rok. Verím, že ste si všetci  oddýchli a nového školského roka sa neviete dočkať.

  Žiaci 1. ročníka prídu do školy o 8:15 hod. Po spoločnom slávnostnom otvorení školského roka sa deti rozídu do tried. Približne o 10.35 sa pre ne prvé vyučovanie skončí, po celý čas s nimi môžu byť aj rodičia.  Aj prváci môžu využiť školský klub detí a školskú jedáleň podľa informácií pre deti 2. – 4. ročníka.  Informácie o pomôckach a ďalších dňoch prvého školského týždňa  Vám poskytne pani učiteľka v prvý deň.

  Teším sa na stretnutie,

  Zuzana Hirschnerová, riaditeľka školy

 • Informácie o začiatku školského roka - 2. - 9. ročník

  Vážení rodičia, milé deti.

  Už je to tu !  Prázdniny končia a v pondelok 4. septembra začína nový školský rok. Verím, že ste si všetci  oddýchli a nového školského roka sa neviete dočkať.

  Žiaci 2. – 9. Ročníka prídu do školy o 7:45 hod. Vyučovanie bude od 8:00 do 10:35 hod. Po skončení vyučovania môžu ísť deti na obed. Už od prvého dňa môžu ísť detí 2. - 5. ročníka v čase od 6:00 do 7:30 hod. a od 10:35 do 16:00 hod. do školského klubu detí. Informácie o pomôckach a ďalších dňoch prvého školského týždňa poskytne deťom pani učiteľka v prvý deň.

  Teším sa na stretnutie,

  Zuzana Hirschnerová, riaditeľka školy

 • Výlet 9.A 2017

  Dňa 27.6. sa vybrala 9.A trieda na koncoročný výlet do Trenčína. Deviataci cestovali vlakom, v Trenčíne nás čakal sprievodca, ktorý nám ukázal mestské pamiatky a previedol nás hradom. Poobede si pre nás nachystal vtipný športový program. Na záver výletu sme ešte absolvovali plavbu na dračej lodi po Váhu. Nakoniec nasledoval rozchod po meste a potom už len cesta vlakom naspäť domov. Výlet sa deviatakom páčil a úspešne ukončili školský rok na ZŠ Tbiliská. Prajeme im veľa úspechov v ich nových školách.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Slavín

  26. júna 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie na Slavín. Uctili si pamiatku vojakov, ktorí položili životy pri oslobodzovaní Bratislavy i celého západného Slovenska. Pútavý výklad počúvali s veľkým zaujatím. Mali možnosť navštíviť i pietnu miestnosť, kde je hrob neznámeho vojaka, ktorá sa otvára iba 4. apríla na výročie oslobodenia Bratislavy. Ďalej nám bolo umožnené pozrieť si i priestory pod Slavínom, ktoré boli objavené náhodou pred 15.rokmi. V súčasnosti sa uskutočnili práce, ktoré zabezpečili statiku pamätníka a do budúcna sa uvažuje využiť priestory ako Vojenské múzeum.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Zber vrchnáčikov z PET fliaš

  Milí rodičia, aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnil zber vrchnáčikov z PET fliaš. Našim cieľom bolo pomôcť prírode, podporiť recykláciu a ochranu životného prostredia. Spoločne sme vyzbierali 244kg vrchnáčikov. Za dané množstvo dostaneme finančnú odmenu v podobe poštovej peňažnej poukážky, ktorá bude využitá na výsadbu zelene v areáli našej školy.

 • Aurélium

  Žiaci 8. ročníka sa dňa 23.6.2017 zúčastnili exkurzie. Exkurzia bola  zameraná na učenie sa v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Ich kroky preto viedli do zážitkového centa vedy – Aurélium. Tu sa žiaci zábavnou formou zoznamovali so zákonitosťami prírodných vied. Cez interaktívne modely objavovali biosignály svojho tela – EKG, EMG, tep, dýchanie, objavovali základy elektoromagnetizmu, magnetickej indukcie,  spoznali prácu Nikolu Teslu – teslov svet. Zabávali sa  s exponátmi demonštrujúcimi základné vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, hydraulika, zoznámili sa aj so svetom optiky – šírenie svetla, spektoskopia. Z centra deti odchádzali plné zážitkov a dojmov.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Trial show majstra sveta

  Dňa 21.6.2017 k nám do školy zavítal majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš. Ján je dlhoročný profesionálny športovec, showman a prišiel nám ukázať svoje športové umenie. Doviezol so sebou svoj mobilný stage, kde nám ukázal čo všetko sa dá dokázať na bicykli. Deťom sa vystúpenie páčilo, účinkujúceho odmenili veľkým potleskom. Po vystúpení bola autogramiáda, o Jana bol taký záujem, že niektoré deti stáli v rade na podpis aj vyše hodinu :)

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Škola v prírode DuchonkaLand

  V nádhernom kúte Slovenska v pohorí Považského Inovca v Nitrianskom kraji žiaci 3.C a 4.A so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkou trávili pobyt ŠvP s bohatým celodenným programom. Navštívili Mini ZOO Ranč pod Babicou, Národný žrebčínec a zámok v Topolčiankach. Park miniatúr v Podolí a Vojenské múzeum v Piešťanoch. Vedomosti z finančnej  gramotnosti si žiaci overili v praxi kupovaním suvenírov, pohľadníc a sladkostí. Nadobudnuté vedomosti si overili vedomostným kvízom „Poznaj svoju vlasť.“

  Popoludňajšia a večerná činnosť bola zameraná na tvorivé činnosti – výroba náhrdelníkov, náramkov, zaujímavé aktivity- Lov, Pantomíma, Jabloňový sad, staroveké trhovisko, balónová vojna, večer talentov, after party, jazda na koni, opekačka, večerný pochod, diskotéka, skákací hrad a športové hry.  Žiaci súťažili v  troch skupinách Pokémoni, Mravce a Ohniví draci. Animátori umocňovali svoju prácu používaním rôznych rekvizít a hlavne kostýmov. Za úspechy v súťažiach boli oceňovaní diplomami a vecnými cenami. Žiaci sa s bohatými zážitkami, ktoré skvalitnili ich kamarátstvo, vrátili spokojní domov. Ďakujeme  Združeniu rodičov za finančný príspevok na nákup cien do súťaží.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Riaditeľské voľno

  26. 6. 2017

  Vážení rodičia.

  Dňa 30. 6. 2017 budú mať žiaci našej školy riaditeľské voľno z dôvodu organizovanej činnosti učiteľov a ostatných zamestnancov školy mimo pracoviska.

  Vysvedčenia žiaci dostanú vo štvrtok -29.6.2017. V tento deň bude vyučovanie končiť o 10.35 hod. Obedy sa budú vydávať do 12.30hod. Školský klub detí bude v prevádzke do 16.00 hod.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie školy

 • Matematická korešpondenčná súťaž – vyhodnotenie

  Žiaci 2. – 4. ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do súťaže Maksík. Prebiehala po celý rok v 5. kolách. Bola náročná a overila vedomosti, ale aj vôľové vlastnosti súťažiacich.

                  Darček a titul Najmúdrejší  Maksáčik bol pridelený  súťažiacim, ktorí sa svojimi výsledkami  zaradili medzi  30 % najúspešnejších. V kategórii Maksík 2 to boli súťažiaci,  ktorí získali 122 – 127 bodov , v kategórii  Maksík 3 to boli súťažiaci, ktorí získali 121 – 129 bodov a v kategórii Maksík 4 to boli súťažiaci, ktorí získali 120 – 133 bodov.

                  Veríme, že súťaži zostanú žiaci verní, ba pripoja sa v septembri ďalší, a využijú tak šancu všestranne sa rozvíjať.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Školská predprázdninová záhradná slávnosť

  24. 6. 2017

  Milí rodičia, milí priatelia, bývalé kolegyne...

  Vo štvrtok, 22. 6. 2017 sme sa stretli na školskej predprázdninovej záhradnej slávnosti. Som veľmi rada, že sa akcia vydarila a prežili sme spolu príjemné popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou a občerstvením. Vďačná som aj za povzbudivé slová a sľubujeme, že sa pokúsime akciu budúci rok zopakovať. 

  Všetkým prajem príjemne prežité leto a teším sa na ďalšie stretnutia. 

  Zuzana Hirschnerová

  riaditeľka školy 

 • Enviromentálna výchova a krása letu dravých vtákov na ZŠ Tbiliská

  V piatok 16.6. na našu školu zavítala z Českej republiky spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus sídliaca v Ledniciach. Pripravili pre žiakov 1. aj 2.stupňa výukový program, v ktorom ich oboznámili so životom, stavbou tela i s tým, čím kŕmiť dravce. V školskom areáli na bidlách deti privítali sup krahujový, kondor morkovitý, orliak bielohlavý, karančo pásikový, haja červená, haja tmavá a sokol rároh. Postupne sa majestátne vznášali na oblohu a zlietali späť na koženú rukavicu sokoliara. Predviedli aj techniku lovu. Deťom krásny zážitok nepokazil ani začínajúci dážď. Vstupné žiakom hradilo Rodičovské združenie pri Základnej škole Tbiliská 4.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Vrbové

  Dňa 7. júna sa žiaci ôsmeho a deviateho  ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

  Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad.  Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

   Žiaci boli spokojní, získali nové vedomosti.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Poľsko

         V dňoch 31. mája až 4. júna sa 39 našich žiakov zúčastnilo nezabudnuteľnej exkurzie v Poľskej Morawici. Boli sme tam na pozvanie našej partnerskej školy v Bilczi, s ktorou sme v rokoch 2013 až 2015 spolupracovali v projekte Comenius. Exkurzia bola organizovaná v nadväznosti na cezhraničnú spoluprácu partnerských miest Rače a Morawice. Aj z toho dôvodu sme sa stali súčasťou oficiálnej návštevy delegácie MÚ Rača na čele s pánom starostom P. Pilinským, ktorá sa zúčastnila osláv udelenia výsad mesta obci Morawica.

        Čo sme zažili? Za krátky čas sme toho stihli skutočne neúrekom. Okrem prehliadky školy a predstavenie kúzelníka sme navštívili  centrum mesta Kielce, Zologickú záhradu „Lesne zacisze“, Jaskyňu Raj, hrad Checiny, vedecko-technické centrum „Leonardo da Vinci“, zabavili sme sa v plavárni a na tobogánoch, prijal nás pán starosta mesta Morawica, aj s pánom Pilinským sme sa doslova vyplahočili na Lysu góru v Swietokrzyskych horách, na ktorej sa týči Benediktínsky kláštor Svätého kríža. Cestou domov sme strávili štyri hodiny v Krakowe. Stali sme sa súčasťou sprievodu drakov, videli sme kráľovský hrad Wawel, Hlavné námestie – „Rynek glówny“ s Mariackou bazilikou.

       Sme vďační za túto medzinárodnú spoluprácu a veríme, že bude pokračovať i v budúcnosti.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Účelové cvičenie

  Dňa 1.júna sa žiaci druhého stupňa vybrali na teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia v počte 94 detí. Smer nášho pochodu bol Červený kríž. V cieli pochodu - na Červenom kríži sme sa dozvedeli ako dlho sa v lese rozkladajú odpadky, ktoré tam nepatria.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Zber papiera vyhodnotenie

  V dňoch 22. až 31. mája sa na Základnej škole Tbiliská 4 uskutočnil zber papiera, ktorý prebiehal v ranných a poobedňajších hodinách za budovou telocvične. Počas zberu sa podarilo nazhromaždiť takmer 14 ton odpadového papiera. Spomedzi jednotlivých tried sa na prvom mieste umiestnila trieda 2.C, ktorá nazbierala 1318 kg. Druhá skončila 8.B s 1272,5 kg papiera a na treťom mieste skončila 6.A s 1131 kg. Medzi tromi najusilovnejšími žiakmi sa umiestnila na prvom mieste Hudecová zo 6.A, ktorá nazbierala 714,5 kg papiera. Druhá v poradí žiakov skončila Lehotská z 3.B so 643 kg a na treťom mieste Eduard Sedláček z 5.A s 535,5 kg papiera. ZŠ Tbiliská ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zberu odpadového papiera a rovnako ako tomu bolo pri predchádzajúcich zberoch pripravila odmeny pre týchto žiakov.

  FOTOGALÉRIA TU:

  Prvý stupeň ZŠ                                                  Druhý stupeň ZŠ

  1.A  790,5 kg

  1.B  326 kg

  1.C  425 kg                                                            5.A 819 kg

  1.D  502,5  kg                                                       5.B 705,5 kg

  1.E  146 kg                                                            6.A 1131 kg

  2.A  762, 5 kg                                                        6.B 190,5 kg

  2.B  500,5 kg                                                         7.A 844 kg

  2.C  1318 kg                                                          7.B 381,5 kg

  3.A  477 kg                                                            8.A 289 kg

  3.B  1101,5 kg                                                       8.B 1272,5 kg

  3.C  629 kg                                                            9.A 33 kg

  4.A  595 kg                                                            9.B 238,5 kg

  4.B  466 kg

 • Exkurzia – Milan Rastislav Štefánik

  V stredu 31. mája 2017 žiaci 4. AB v sprievode svojich pani učiteliek absolvovali exkurziu do rodiska Milana Rastislava Štefánika.  Narodil sa v roku 1880 v Košariskách v Rakúsko-Uhorsku a zomrel v roku 1919 v Ivanke pri Dunaji v Česko-Slovensku. Bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik.  Spolu s Tomášom Garriguom MasarykomEdvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR.

          Žiaci po prehliadke múzea v jeho rodnom dome absolvovali krásnu vychádzku k Mohyle na Bradle, kde je pochovaný. Mohyla je dielo nášho popredného architekta Dušana Jurkoviča. Bola  postavená v krátkom čase za veľmi náročných podmienok, preto, lebo slovenský ľud si veľmi vážil Štefánika.

          Žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Bola pre nich príjemným i obohacujúcim zážitkom.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Príchod detí zo školy v prírode

  16. 6. 2017

  Milí rodičia!

  Podľa posledných informácií z dnešného rána, platí čas návratu deti z 3.C a 4.A triedy dnes- 16.6.2017 o 14.00 hod.

 • Informatívne stretnutie s rodičmi

  Vážení rodičia.

  V pondelok 12. 6. od 17:00 do 18:30 hod. bude informatívne stretnutie rodičov s učiteľmi.

  V čase od 16.30 do 17.00 bude zasadnutie rodičovskej rady v priestoroch jedálne školy.

  Vedenie školy

 • POĽSKO 8

  nedeľa 19:47

  Milí rodičia. 

  Deti práve zastavili tesne za Brnom na povinnej 30-minútovej prestávke. Do Bratislavy by mali doraziť už o 21:30 hod. 

  Teším sa na stretnutie. 

  Zuzka Hirschnerová 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria