Počet návštev: 5086217

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971
 • Internetová žiacka knižka

  Vážení rodičia,

  ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok internetovej žiackej knižky. Na odstránení poruchy dodávateľ softvéru pracuje.

 • ÚĽUV – zážitkové vyučovanie

  V piatok 3. novembra 2017 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Galérii ústredia ľudovej a umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave. Vyskúšali si maľbu na sklo a úvod do remeselných techník v drotárskej a textilnej dielni. Pod vedením skúsených lektorov dostali nielen informácie o materiáloch a pracovných nástrojoch, ale si i sami vytvorili krásny výrobok. Šikovnosť, tvorivosť, kreativita a radosť z práce boli korunované tkaným náramkom, drôteným šperkom a obrázkom na skle, ktoré možno potešia ako darček rodičov, priateľov alebo známych.

 • Úcta k starším

  MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY

  Želanie
  „Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. 
  Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. 
  Prajeme Ti milý starký, starká, 
  Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie, 
  Či je deň, a či noc hustá.„

  Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Úcta k starším. Žiaci sa veľmi snažili, jedna nástenka bola krajšia ako druhá. Dňa 6.11. sa porota rozhodla, že prvé miesto získajú  triedy: IX.A, IX.B, VI.A. Podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

 • Výchovný koncert „Čo o mne vieš?!?“

  Dňa 3. novembra 2017  sa uskutočnil hudobno-výchovný koncert „Čo o mne vieš?!?“ zameraný na tému Prečo kyberšikana? Táto téma sa denne rieši medzi žiakmi i pedagógmi na školách. Prináša so sebou smútok, strach, psychické problémy a preto o nej treba hovoriť. Ignorovanie tejto témy prerastá do obludných rozmerov, kedy sa riešia už len následky. So žiakmi je nutné hovoriť včas, aby bol dialóg preventívny. Koncert bol zameraný na nebezpečenstvá a nástrahy sociálnych sietí, riziká spojené s krádežou identity, trestnoprávnu zodpovednosť za ohováranie a klamstvá o pedagógoch, spolužiakoch, teda kyber kriminalitu i prevenciu a rady ako sa týmto rizikám vyhnúť. Pre prvý stupeň bol koncert formou rozprávky o 3 kozliatkach a zlom vlkovi – sústredený na podstatu šikany a kyberšikany,  spracovaný veselou a zábavnou formou. Pre druhý stupeň boli využité príbehy zo života ich rovesníkov, aby lepšie pochopili, čo kyberšikana znamená – zo strany agresora aj obete. A spomenula sa aj trestnoprávna zodpovednosť, keďže žiaci do nej spadajú. Oba koncerty boli doplnené známymi piesňami a žiaci si aj zaspievali. Besedu viedol  člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. B. Koncový  a hudobnú zložku mal na starosti M. Dragúň, spevák skupiny Nererback. Počas celého koncertu  kontrolnými otázkami overovali, či žiaci téme rozumejú.

 • PLÁVANIE

  Tento školský rok sa  v mesiaci september žiaci druhých ročníkov zúčastnili kurzu plávania, ktorý bol v rámci plánov telesnej výchovy.  Absolvovali ho v hoteli Barónka v modernom bazéne. O kurz bol veľký záujem, o čom svedčí aj počet  prihlásených žiakov.  Niektorí žiaci sa naučili plávať, iní sa v plávaní zdokonalili. Po športovom výkone strávili pár minút v saune, kde relaxovali.

 • Modré nezábudky

  Dňa 25. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci 8.B triedy. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991 a koná sa v septembri. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a  je symbolom  zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 10 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniádou sme oslávili ešte posledné hrejivé dni tohtoročného babieho leta. Vo štvrtok a v piatok mali žiaci prvého stupňa v školskom klube možnosť vyskúšať si svojich vlastnoručne vyrobených šarkanov v praxi, či otestovať svoje „šarkaniarske“ zručnosti na priestrannom ihrisku pred budovou školy. Nakoľko nám vyšlo krásne slnečné počasie a na poslednú chvíľu sa nám podarilo objednať a zabezpečiť aj akurátny vietor, veľkú radosť (až na pár odtrhnutých šarkaních chvostov) mali nie len naši žiaci, ale my všetci, ktorí sme toto krásne jesenné divadlo na školskom ihrisku pozorovali.   

 • Vyhodnotenie jesenný zber papiera 2017

  Vyhodnotenie  jesenného zberu papiera TU:

 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Svetový deň výživy si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete hlad a podvýživu a povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijala opatrenia proti hladu.

  Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín, najmä čistej vody.

  Aj na našej škole sme tejto problematike venovali. Žiaci VIII. A – Maroš, Andrea, Laura a Barbora si pre spolužiakov z nižších ročníkov pripravili rovesnícke vyučovanie práve na túto tému. V jednej z prezentácií sa deti dozvedeli niečo o zdravej a vyváženej strave a najmä dôsledkoch dlhodobého zlého stravovania. Druhá prezentácia bola zameraná na čistú vodu – najmä na pitný režim, kde by táto tekutina nemala chýbať. Ďalej žiačky poukázali na problematiku znečisťovania vody a potrebu ochraňovať vodné zdroje. Na konci každej prezentácie deti odpovedali na niekoľko otázok a za správnu odpoveď dostali odmenu – kúsok jabĺčka.

  Ďalšia časť bola venovaná cvičeniu, po ktorom sa mohli napiť čistej vody, čo všetky deti využili, a skladaniu potravinovej pyramídy.

  Dúfame, že si deti z tejto aktivity odniesli čo najviac poznatkov a v budúcnosti si spomenú, koľko kociek cukru obsahuje fľaška sladeného nápoja.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • LAND ART – 2.A – Výtvarná výchova

  Počas výtvarnej výchovy sme využili krásne babie leto a zahrali sa na umelcov. Deti z prírodných materiálov, ktoré našli v okolí školy,  vytvárali krásne umelecké diela.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Cvičenie v prírode druháci

  V utorok, 10.10.2017 naši druháci absolvovali cvičenie v prírode. Všetci zvládli cestu zo školy na Biely Kríž a späť. Počas cesty sme pozorovali prírodu, stromy, huby a stopy zvierat. Tešíme sa na ďalší pobyt v prírode!

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Bavme deti športom

  V stredu 18.10.2017 sa v Športovej Hale Elán uskutočnilo prvé z troch postupových kôl súťaže Bavme deti športom v rámci Bratislavského kraja. Každú školu reprezentovalo 8-členné družstvo(4 chlapci, 4 dievčatá), zložené zo žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Sily si medzi sebou zmeralo 14 základných škôl, v 6-tich rôznych atletických disciplínach. Našu školu reprezentovali :

   

  Simonka Chyžnajová 2.D

  Laura  Perknovská 2.C

  Miško Blažovský 2.C

  Dominik Ščibrány 2.C

  Miška Martišová 3.C

  Ninka Andacká 4.B

  Filip Kirchner 4.C

  David Rožňai 4.A

  Martinka Kalmárová 2.D ( náhradníčka)

  ZŠ Tbiliská sa umiestnila sa na prvom mieste s 8 bodovým náskokom a postupuje do finále,  ktoré sa uskutoční na začiatku nového roka 2018.

  Deťom gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce vo finále!

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Dopravné ihrisko

  Minulý týždeň navštívili žiaci druhých ročníkov dopravné ihrisko.

  Stali sa z nich "skutoční" účastníci dopravy. Zistili, či boli na hodine prvouky dosť pozorní. Svoje vedomosti si teraz mohli vyskúšať v praxi. Veľa dopravných značiek deti poznali aj pred tým. Prechod cez cestu so semaforom je pre väčšinu z nich samozrejmosť.

  Teraz si to všetko mohli zopakovať a vyskúšať v úlohe kolobežkárov a chodcov. Veď správať sa zodpovedne na cestách a chodníkoch je veľmi dôležité. A to aj vtedy, keď budú bez rodičov.

  Boli veľmi šikovní a návšteva dopravného ihriska sa im páčila.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Bábkové divadlo

  Dňa 17.10.2017 sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili predstavenia Osmijankové rozprávky v bábkovom divadle. Predstavenie bolo zaujímavé a zábavné určené pre deti dnešnej doby. Postava Osmijanka vtipnou formou poukazovala rôzne ľudské vlastnosti. Každé jedno dieťa sa mohlo v postavách nájsť.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Exkurzia

  Dňa 19. októbra 2017 sa žiaci 6. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu.

  Navštívili Mestskú knižnicu v Bratislave, kde sa zúčastnili na prednáške – Civilizácie a megastavby praveku: Ľudia spred histórie. Dozvedeli sa zaujímavé poznatky o megalitoch a o živote ľudí v dome kamennej a bronzovej. Potom si  prezreli historické centrum Bratislavy a navštívili SNM – prírodovednú expozíciu. Prezreli si aké zvieratá žili na našom území v minulosti a ktoré z nich lovili ľudia v v praveku.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Vystúpenie pre dôchodcov

  Žiaci 4. a 5. ročníka našej školy mali milú úlohu pripraviť sa na kultúrny program pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia kvízu pre seniorov „Čo viem – to viem o MČ Rača“, ktoré sa konalo 18. októbra o 15.00 hod. v sále Nemeckého kultúrneho domu.

                  Deti sa vzorne pripravovali. Na vystúpenie sa veľmi tešili. Naši milí dôchodcovia ich ocenili srdečným potleskom.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Hodiny regionálnej výchovy pre tretiakov a štvrtákov

  V pondelok 23. a v utorok 24. októbra sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili príjemných a najmä poučných besied s našou bývalou pani učiteľkou Dobroslavou Luknárovou.

              Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z histórie i súčasnosti nášho regiónu. Oboznámili sa s knižkami, ktoré zachytávajú život v Rači v minulosti. Niektoré z nich sa dajú nájsť už len v knižniciach. Spoznali dôležité pozoruhodné stavby a obohatili svoju slovnú zásobu o račianske nárečové slová. Získali vedomosti o račianskych školách.

              Sme vďační pani Luknárovej za tieto krásne besedy.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Dňa 24.novembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť.

  Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

   

  Víťazi: 1. miesto : Natália Harenčárová z 9.A
              2. miesto : Natália Čerňanová z 9.B

              2. miesto : Michaela Bačová z 8.B

              3. miesto : Jakub Scherhaufer z 9.B

 • Jesenné plody záhrad

  Jesenné záhrady vydali svoje bohatstvo a výrobky z jesenných plodov rozžiarili vstupnú halu našej školy. Bolo sa veru na čo dívať! 


  Výrobky z rôznych druhov zeleniny a ovocia hýrili nápadmi. Súťažili medzi sebou nielen jednotlivci, ale aj celé  triedy. Spoločným úsilím rodičia a deti realizovali svoje nápady. A o to vlastne išlo. Venovať si vzájomne čas, spolupracovať a porozumieť si. Opäť sa potvrdilo, že studnica nápadov našich žiakov aj  ich rodičov - je úžasná a nevyčerpateľná...
  Tak ako aj po minulé roky, sa výstava tešila nevšednému záujmu zo strany žiakov, rodičov, príbuzných  i náhodných návštevníkov školy.
  Všetky výrobky boli krásne a tvorivé, preto sme ocenili všetkých žiakov. Osobitne sme odmenili nasledujúcich žiakov, ktorí získali diplom a cenu za tvorivosť a skvelý nápad:

  I.A                                                          I.B

  Vanesska Mateičková                             Charlotka Reháčková

  I.C                                                          II.A

  Julka Horváthová                                   Kristínka Badurová

  II.B                                                         II.C

  Vaneska Noseková                                Nellka Armai

  Jakub Šimek

  II.D                                                         III.A

  Šimon a Jakub Gonda                            Vratko Vrbatovič, Barborka Maniková

  III.B                                                        III.C

  Veronika Bezgina                                  Michal Hodál, Jakub Hatnančík

  IV.C

  Deniska Sýkorová

  Zapojili sa aj mnohé mamičky a babičky, ktoré  pripravili rôzne zdravé sladké dobroty. Žiaci si na nich vďačne pomaškrtili. Veď komu by sa nezbiehali slinky pri pohľade na plné plechy a škatule  koláčikov.   

  Myslíme si, že celú túto  akciu  môžeme rátať medzi  tie, ktorým sa hovorí „ vydarené“.

  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi výrobkami ,nápadmi a dobrotami.

  O tom, ako to v našej hale vyzeralo, svedčia i nasledujúce fotografie ...

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Zápach v okolí školy

  Vážení rodičia.

  V súlade s platnou legislatívou bolo vybavenie našej školskej kuchyne doplnené o veľký ekologický kompostér, ktorý bude denne likvidovať na kompost všetok biologický odpad z našej jedálne. Je to profesionálny, kvalitný a veľmi drahý prístroj. V súčasnosti  začíname s jeho prevádzkou a je potrebné zabehnúť ho v špeciálnom režime. Je možné, že cítite pri prechode popod okná kuchyne špecifický zápach. Nijako nesúvisí s kvalitou obedov, ktoré naše pani kuchárky pripravujú. Dnes sme obedovali výborného lososa a veľa detí si pýtalo „dupľu“.

  Verím, že po niekoľkých dňoch zápach ustane a zariadenie nám bude dobre slúžiť.

  Ďakujem za porozumenie a ospravedlňujem sa za nepohodlie. :-)

  Zuzana Hirschnerová, riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria