• Turnaj v minihádzanej - 1.miesto ZŠ Tbiliská

     • Dnes 28.3. sa výber žiakov zo 7.- 9. ročníka zúčastnil turnaja v minihádzanej. V konkurencii piatich ďalších základnych škôl, sme sa umiestnili na vynikajúcom prvom mieste. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci: Michal Sojka, Samuel Jošt, Mário Sauer, Nicol Múčková, Boris Súkennik, Viktor Kiš, Tomáš Háden, Dávid Hornský. Odohrali 5 zápasov, z ktorých sa im podarilo 4 vyhrať. Súperom dokázali nastrielať približne 50 gólov. Každý zápas trval 14 minút. 

      Víťazom blahoželáme.

     • Trofeje

     • Dňa 23.03.2018 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili výstavy poľovníckych trofejí spojenej s besedou s poľovníkmi. Poľovníci žiakom názornou formou vysvetlili rozdiel medzi raticovou zverou, ukázali žiakom dravce,  poučili nás o práci,  povinnostiach a verných priateľoch poľovníka. Žiaci mali možnosť vidieť poľovného psa a cvičeného sokola. Výstava bola veľmi zaujímavá a poučná.

     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Súťažilo po 10 žiakov z ročníkov 2. – 8. Žiaci 1. stupňa vypracovávali test s 18 úlohami 45 minút a druhostupniari mali 24 úloh s limitom 60 minút. Usporiadateľ zverejní výsledky 9. apríla 2018 na stránke www.matematickyklokan.sk.

                      Za uhradenie štartovného ďakujeme Združeniu rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4.

     • Beseda s príslušníkom polície

     • Žiaci 2.A triedy privítali príslušníčku policajného zboru pani Evu Mogyorósiovú.

      Žiakom pútavo porozprávala o poslaní a úlohe policajného zboru, ukázal im ochranné a obranné prostriedky, ktoré používajú policajti pri výkone svojej služby. Žiaci sa do besedy zapojili svojimi zaujímavými otázkami, ktoré nemali konca

     • 22. marec - Svetový deň vody

     • Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Deň vody. Žiaci 8.A triedy – Maroš, Andrea, Laura a Barbora si pripravili pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka rovesnícke vyučovanie na tému „Ako putuje kvapka vody“.  Žiaci okrem poučnej prezentácie pripravili tiež zaujímavé aktivity, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s touto nenahraditeľnou tekutinou. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o vode, o kolobehu vody v prírode a tiež o úprave a čistení odpadových vôd

     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 20.3.2018 sa na našej škole konalo školské kolo Biologickej olympiády. Súťažili žiaci 6. a 7. ročníka v kategórii D, ktorá sa skladala z 2 samostatných častí: teoreticko – praktickej a projektovej časti. Teoreticko – praktickej časti sa zúčastnilo 10 žiakov zo 6. ročníka a projektovej časti sa zúčastnili 2 žiačky zo 7.A.

       

      Umiestnenie najlepších v teoreticko – praktickej časti:

      1.miesto – Natália Poláková 6.A

      2.miesto – Alexandra Valentová 6.A

      3. miesto – Soňa Štefanidesová 6.B

       

      Umiestnenie najlepších v projektovej časti:

      1. miesto – Stella Hudecová 7.A

      1. miesto – Katarína Magdolenová 7.A

       

      Umiestneným blahoželáme!

      Prví dvaja v každej časti postupujú do okresného kola.

     • BESEDA S ROMANOM BRATOM

     • Dňa 20.3.2018 sa žiaci X. oddelenia ŠKD zúčastnili besedy v Kultúrnom Stredisku Žarnovická. Roman Brat (60) je slovenský prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ. Je autorom množstva literatúry pre deti a mládež. Medzi knihy, ktoré publikoval patria napr. Pochabý škriatok, či Ako naštvať Rimana. Žiakom porozprával o svojom živote a o svojej literárnej tvorbe. Žiaci mu potom kládli veľké množstvo otázok, na ktoré Roman Brat trpezlivo odpovedal.

     • Ako vzniká kniha

     • V utorok 20. 3. 2018 žiaci štvrtých ročníkov absolvovali besedu na tému Ako vzniká kniha. Podrobnejšie sa oboznámili s celým výrobným procesom od práce spisovateľa až po predaj. Rozšírili si tak vedomosti, ktoré súvisia s jednou najzákladnejší podmienok úspešného žiaka a tou je čítanie. V závere si formou kvízu overili svoje poznatky zo súčasnej detskej literatúry, za ktoré boli odmenení knižkou.

               Žiaci majú možnosť objednať si knihy z vydavateľstva Slovart prostredníctvom katalógu, ktorý na besede dostali.

     • Bubnovačka - „Zobuď svoj rytmus“

     • Koncom januára 2018 zavítala k nám  Etnobubnová škola RYTMIKA. Žiaci  zábavnou formou spoznávali rôzne hudobné nástroje z rôznych kultúr sveta. Vyskúšali si techniku hrania, zoznámili sa s niektorými základnými rytmami aj s postupom ako tvoriť a udržať ľubovoľný rytmus. Hravými aktivitami prebúdzali prirodzený rytmus, ktorý je v každom z nás.

     • Obedy pre žiakov 5. - 8. ročníka dňa 21. 3.

     • Dňa 21. 3. bude prebiehať testovanie žiakov deviateho ročníka. Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať z organizačných dôvodov voľno. Všetci žiaci budú odhlásení z obeda. V prípade záujmu o obed je potrebné sa telefonciky zahlásiť  vedúcej školskej jedálne (02/44 88 96 75). Obedy pre prihlásených žiakov sa budú vydávať od 11.30 do 12.00 hod. 

       

     • Červená čiapočka

     • Dňa 27. a 28. 2. 2018 sa žiaci 4. a 3. ročníkov zúčastnili bábkového predstavenia Červená čiapočka.

      Táto inscenácia bola ocenená špeciálnou cenou za komunikáciu s publikom na Medzinárodnom bábkarskom festivale „Zlatá iskra“ 2007.  Dielo, ktoré deti nielen poučí, ale i poteší, zábaví a rozosmeje. Červená Čiapočka je síce naivná, ale aj bystrá a vynaliezavá. Vlk je „kúlový“ frajer, ktorý svoje rozprávkové poslanie zľahčuje rapovaním na kolieskových korčuliach a keď je za svoj úmyseľ pochutnať si na babičke a čiapočke pokarhaný, zahanbene stiahne chvost. Inscenácia je plná pesničiek. Interaktívne zapája divákov do deja a v závere herci ponúknu deťom možnosť výberu dvoch ukončení príbehu..

      Žiaci sa veľmi zabávali.

     • Čistá voda pre zdravý svet

     • V rámci environmentálnych aktivít dlhodobého projektu našej školy „Zelená škola“ sa v januári a vo februári žiaci piatych a šiestych ročníkov zapojili do výtvarného spracovania témy Čistá voda pre zdravý svet.

      V súlade s výberovou témou Environmentálneho akčného plánu školy chlapci i dievčatá na hodinách výtvarnej výchovy rôznymi technikami spracovali svoje myšlienky o potrebe a význame čistej vody pre náš svet. Ich vydarené dielka, plné nádherných symbolov, boli prezentované vo vestibule školy.

      Veríme, že pre okoloidúcich žiakov a rodičov budú podnetom na zamyslenie, že len vďaka čistej vode je možný náš život tu na Zemi a je našou povinnosťou šetriť ju, chrániť a zachovávať čistú pre budúce generácie.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • http://www.kezmarok-sk.szm.sk/osobnosti/orszagh-pavol/hviezdoslav.jpg26. februára 2018 sa uskutočnilo   školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

       Umiestnenie:

                       I.     kategória – poézia: 

      2.  Kristína Ella Straková III.C

      3. Dmytro Butryn III.A

                                                     próza:   1. Peter Mášek IV.C
                                                                   2. Dominik Budinský IV.B, Viktor Cintula II.B
                                                                     3. Júlia Vargová III.A

                            II.   kategória – poézia: 

      2.Dominika Maniková  VI.B

      3. Lea Baloghová  VI.A

                                                     próza:   1. Zuzana Trenčanská V.B
                                                                   2. Simona Kvačková  V.B
                                                                    

                            III.  kategória – poézia:  1. Nina Štiglicová  VIII.B

      2. Laura Papánová  VII. A

      3. Viktória Kováčiková  IX.A

                                                     próza:   1. Martina Henigerová  VII.A
                                                                   2 Sofia Baloghová  VIII.B
                                                                    

               Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Návšteva cestovateľov v Rači

     • Vážení rodičia! Podporte našu školu a predstavte Slovensko a Raču zahraničným cestovateľom.

      Mestská časť sa zapojila do projektu sprostredkovania návštev zahraničných cestovateľov v slovenských rodinách. Máte možnosť privítať ich vo svojich domácnostiach, precvičiť sa v angličtine  a pohostiť ich typicky slovenskou večerou. Za každú takúto návštevu získava škola finančné prostriedky, z ktorých uhradí náklady pre hostiteľské rodiny a časť využije na realizáciu  zaujímavých aktivít. Dnes dostali deti v škole dotazníky, v ktorých sa dozviete viac informácií. Ak máte záujem zapojiť sa do tohto projektu, vyplňte dotazník a po prázdninách nám ho doručte do školy.

      Vopred Vám ďakujem za zapojenie sa do projektu a prajem príjemné zážitky.

      Zároveň Vám i deťom prajem príjemné prázdniny.

      Zuzana Hirschnerová, riaditeľka školy