• Informácia o priebehu vyučovania od 26. 10. 2020 pre žiakov 1. až 4. ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, podľa uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 sa forma školského vyučovania pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nemení. Vyučovanie aj školský klub detí bude prebiehať podľa aktuálnej organizácie. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Prajeme Vám veľa zdravia. Vedenie školy.

     • Informácia o zmene formy vyučovania pre žiakov 2. stupňa od 26.10.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Podľa uznesenia vlády SR č 678 z 22. 10. 2020 sa od 26. 10. 2020 mení forma vyučovania žiakov v 5. až 9. ročníku. Podrobné informácie o rozvrhu dostanete mailom od triednych učiteľov v priebehu víkendu. On-line vyučovanie začína triednickou hodinou o 8:00 v aplikácii TEAMS. Upozorňujeme Vás, že účasť na vyučovaní je povinná a budeme sledovať dochádzku. V prípade potreby ospravedlnenia dieťaťa kontaktujte mailom triedneho učiteľa. Prajeme všetkým veľa zdravia. Vedenie školy

     • Zmena prevádzky ŠKD od 13.10.

     • Vážení rodičia.  

      Je nám veľmi ľúto, že z dôvodu novej aktualizácie usmernení z MŠ SR, musíme upraviť prevádzku školského klubu detí.  

      Od stredy (14.10) nebude v prevádzke ranný  školský klub. Popoludňajšie zberné triedy nebudú v prevádzke už od zajtra (13.10.) do odvolania.  

      Zajtra (13. 10.) bude školský klub detí pre štvrtákov (pre každú triedu osobitne) len do 15:30 hod. Prosíme Vás, aby ste deti k tomuto času zo školského klubu detí vyzdvihli. Od stredy (14.10) už deti štvrtého ročníka do školského klubu detí nepôjdu. 

      Pre žiakov 1. až 3. ročníka bude ŠKD od 13.10. v prevádzke len do 16:30 hod. Veľmi Vás prosíme o dochvíľnosť. Prevádzku do 16:30 vieme zabezpečiť iba v prípade, že nie je potrebné suplovať za niektorého vychovávateľa alebo učiteľa. Ak tento prípad nastane, musíme prevádzku ŠKD v niektorom z oddelení skrátiť len do 15:30. O takomto skrátení Vás budeme vždy čo najskôr informovať. Prosíme Vás, aby ste ale priebežne sledovali maily, pretože nevieme vylúčiť ani nájsť operatívne riešenia počas dňa. Zmenu ohlásime najneskôr do 9:00 daného dňa.  

      Veríme, že sa Slovensku podarí čo najskôr situáciu zvládnuť. Ihneď ako to bude možné sa činnosť ŠKD znova obnoví aj pre štvrtákov.  

      Mgr. Nikola Pavlisková,  

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  

       

      12.10.2020

     • Krúžky

     • Vážení rodičia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že v zmysle usmernení nemôžeme otvoriť žiadne krúžky na vzdelávací poukaz. Nie je možné ani prevádzkovať platené krúžky, ktoré si vyžadujú prenájom vnútorných priestorov - tried či telocvične. Ďakujeme za pochopenie

       

      8.10.2020

     • Zdravotný dotazník

     • Vážení rodičia, pri nástupe žiakov do školy 2. 9. 2020 je v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR potrebné odovzdať vyplnený zdravotný dotazník. Nájdete ho TU:

     • Prevádzka ŠKD - školského klubu detí od 2.9. do 20.9. 2020

     • Vážení rodičia, v zmysle pokynov MŠVVaV SR sme boli nútení upraviť prevádzku školského klubu detí.

      V období od 2. do 20. 9. 2020 nebude v prevádzke ranný ŠKD - tzv. zberné triedy a poobedný ŠKD bude fungovať len do 16:00. Žiaci budú chodiť na obedy v presne určených časoch podľa rozpisu. 

      2. 9. Nebude ŠKD a obedy v prevádzke pre 1. ročník

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že od 21. 9. 2020 nabehneme plynule na riadny chod prevádzky ŠKD, tzn. ráno od 6:00 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

      vedenie školy

       

     • Nástup prvákov do školy dňa 2. 9. 2020

     • Milé prváčence a milí rodičia.

      V stredu 2. 9. sú už pre Vás pripravené školské lavice a už sa na Vás v škole všetci tešíme.

      Slávnostné otvorenie školského roka sa bude odohrávať v triedach. Pani učiteľky a pani vychovávateľky Vás budú čakať o 9:00 hod. pred školou. Podľa zoznamov, ktoré nájdete pred školou zistíte, do ktorej triedy patríte.  Svoju pani učiteľku a pani vychovávateľku spoznáte podľa kartičky. 

      Ďalej je dôležité, aby ste vedeli:

      • S každým prváčikom môžu do školy vstúpiť najviac dvaja dospelí, ktorí budú mať rúško a vydezinfikujú si ruky.
      • Odporúčame, aby rúško mali aj deti a vydezinfikovali si rúčky.
      • Pani učiteľka a pani vychovávateľka Vám v triede povie všetky potrebné informácie o vyučovaní a činnosti školského klubu detí.
      • 2. 9. sa deti ešte nebudú učiť a nebude ani školský klub detí.
      • Úvodné stretnutie s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou skončí približne po dvoch hodinách (v tento deň nie je pre prváčikov v prevádzke školský klub detí ani jedáleň).

      Tešia sa na Vás pani učiteľky, pani vychovávateľky, vedenie školy a múdre sovičky.

     • Informácie k nástupu do školy 2. 9. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Snažíme sa zodpovedne pripraviť otvorenie a organizáciu školského roka 2.9.2020 v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ, aby sme zabezpečili pre deti čo najbezpečnejšie prostredie. Upravili sme preto čas nástupu detí jednotlivých ročníkov do školy, prevádzku školského klubu detí a harmonogram stravovania ročníkov v školskej jedálni do 20. 9. 2020.

      • Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka dostanú podrobnú informáciu v stredu 26. 8. mailom od triedneho učiteľa.
      • Noví žiaci 2. - 9. ročníka prídu pred školu o 8:30 hod., kde ich bude čakať učiteľ, ktorí ich zavedie do ich triedy.
      • Informácie k otvoreniu školského roka pre prváčikov sú v samostatnom ozname.

      Sme si istí, že všetko dobre zvládneme a tešíme sa na nový školský rok.

      učitelia a vedenie školy

     • Nový školský rok

     • Milé detí, vážení rodičia.

      O niekoľko dní zakývame letným prázdninám a stretneme sa opäť v škole. Už sa na Vás aj budúcich prváčikov veľmi tešíme. Podrobné informácie o nástupe do školy a organizácii vyučovania Vám poskytneme na našej web stránke v stredu 26. 8.

      Prajeme Vám krásny koniec prázdnin. Vedenie školy

     • LETNÉ VLASTIVEDNÉ VYCHÁDZKY PO BRATISLAVE

     • V dňoch 24.07.2020 – 31.07.2020 sa žiaci v rámci Letnej prázdninovej činnosti v ZŠ Tbiliská zúčastnili vlastivedných vychádzok po Bratislave. Žiaci mali možnosť vypočuť si sprievodný výklad a vidieť na vlastné oči pamätihodnosti v hlavnom meste. V rámci mestskej časti Rača žiaci objavovali vinohradnícke domy, dvory a pivnice na ul. Pri Vinohradoch; miesto pôvodnej židovskej modlitebne; budovu starého mlyna; Koloničovu kúriu a budovu prezývanú ako Mizerácka vila.

      Žiaci navštívili aj vybrané objekty v bratislavskom Starom Meste: pavlačový nájomný dom na Klariskej ul. č. 7 z roku 1820; budovu bývalých židovských rituálnych kúpeľov na ul. Klariská č. 14; ďalej budovu, ktorá pôvodne slúžila ako kláštor rádu Klarisiek; mestské hradby; Dóm sv. Martina a pod. Žiaci mali takýmto spôsobom možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o okolí svojho bydliska a tiež budovať si vzťah k národným kultúrnym pamiatkam vo svojom regióne.

     • ÚRADNÉ HODINY

     • Úradné hodiny počas prázdnin

      KAŽDÚ STREDU OD 10:00 DO 12:00

      V prípade potreby môžete volať na tel. číslo 0917/420 227 z dôvodu poruchy našej pevnej linky.

       

       

     • Poplatky za ŠKD počas prerušenia vyučovania 2019/2020 (COVID-19)

     • Poplatky za ŠKD za obdobie prerušenia vyučovania z dôvodu COVID-19 v jednotlivých mesiacoch sú nasledovné:

      MAREC: 7,20 EUR

      (za 6 pracovných dní, vypočítané na základe celoročného priemeru – 20 dní mesačne)

      APRÍL: 0 EUR

      MÁJ: 0 EUR

      JÚN: 23,99 (v prípade, že dieťa nastúpilo do ŠKD v mesiaci jún)

      Preplatky budú vrátené v priebehu letných prázdnin na Váš bankový účet. Nedoplatky žiadame uhradiť čo najskôr.

       

      30.7.2020

     • Pokyny k 3. turnusu Letného ŠKD (LŠKD)

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na tretí turnus Letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas stiahnuť

      Informovaný súhlas je potrebné odovzdať pre každý turnus zvlášť!

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19) stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - prezuvky

      - repelent

      - pršiplášť

      - žiaci 2.A, 2.B, 2.C a žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15 – minútové lístky na MHD (keramická dielňa)

      - žiaci 3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 4. ročníka si v pondelok prinesú vhodné oblečenie, obuv do lesa

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      Prvý deň je príchod detí do školy možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 zo školského ihriska.

      S pozdravom

      kolektív ŠKD

      30.7.2020

     • Pokyny k 2. turnusu Letného ŠKD (LŠKD)

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na druhý turnus Letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas stiahnuť

      Informovaný súhlas je potrebné odovzdať pre každý turnus zvlášť!

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19) stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - prezuvky

      - repelent

      - žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B si prinesú štyri 30-minútové lístky na MHD (výlet do centra Bratislavy)

      - žiaci 1.E, 2.C, 2.D, 2.E, žiaci 3. ročníka a 4. ročníka si prinesú dva 30-minútové lístky na MHD

      (výlet do centra Bratislavy)

      - obuv vhodnú do telocvične a športové oblečenie na prezlečenie

      - žiaci 3.A, 3.B, 3.D a žiaci 4. ročníka si v pondelok prinesú vhodné oblečenie a obuv do lesa a pršiplášť

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      Prvý deň je príchod detí do školy možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 zo školského ihriska.

      S pozdravom

      kolektív ŠKD

      23.7.2020

     • Pokyny k 1. turnusu Letného ŠKD

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na prvý turnus letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas  stiahnuť

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19)  stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - 2 rúška

      - prezuvky

      - športové oblečenie a obuv

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      - plášť alebo staré tričko

      - obrus (igelit) na lavicu

      - žiaci 2.E, žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15-minútové lístky na MHD

      Prvý deň je príchod detí do školy je možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia na vrátnici.

      Kolektív ŠKD


      17.7.2020

     • Pokyny LPČ

     • Vážení rodičia,

      poplatok za letnú prázdninovú činnosť je 30 EUR za týždenný turnus (cena nezahŕňa vreckové a obed). Sumu je potrebné uhradiť do dňa nástupu na turnus.

      IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653

      Kód banky: 0200

      Doplňujúci údaj: Meno, priezvisko žiaka – dôležité

      Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a priezvisko Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.

      Poplatok za obedy je 7,80 EUR za týždenný turnus. Sumu je potrebné uhradiť do dňa nástupu na turnus.

      IBAN: SK72 0200 0000 0016 3562 2254

      Kód banky: 0200

      Konštantný symbol: 0308

      Doplňujúci údaj: Meno, priezvisko žiaka, letná ŠKD – dôležité

      Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a priezvisko Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.

      Bližšie informácie týkajúce sa pokynov k jednotlivým turnusom letnej prázdninovej činnosti budeme priebežne uverejňovať v najbližších dňoch na stránke školy. V prípade potreby ma môžete kontaktovať mailom: nikola.pavliskova@zstbiliska.sk

      Nikola Pavlisková

      13.7.2020

     • LETNÝ FLORBALOVÝ KEMP

     • U náš v škole sa bude konať Letný florbalový kemp pod vedením reprezentantky vo florbale Denisy Ferenčíkovej.

      Bližšie ino nájdete TU:

     • Letná prázdninová činnosť

     • Milí rodičia,

      v tomto školskom roku ponúkame v ŠKD pre deti letnú prázdninovú činnosť. Deti sa môžu tešiť na atraktívne tematické hry, súťaže a kvízy v areáli školy i v blízkom okolí.  V prípade záujmu je potrebné vypísať prihlášku a odovzdať ju svojej p. vychovávateľke.

      Prihláška TU:

      Kolektív ŠKD


      ​​​​​​​17.6.2020