Počet návštev: 5604432

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženká výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.11.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria