Počet návštev: 6034737

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

História školy

1984 - 2015

 

 

Vznik školy: 2. september 1984

 

 

 

vedenie školy od šk. roka 2016/2017

 

Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

 

Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová - štatutárny zástupca riaditeľa školy


Zást. riad. pre 1.stupeň.: PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová

 

 

vedenie školy od  šk.roku  2013/2014

 

 

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Šišková

Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová - štatutárny zástupca riaditeľa školy


Zást. riad. pre 1.stupeň.: PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová

 

 

šk. r. 2013/2014  -  zrekonštruovaná veľká telocvičňa

 

 

 

 

vedenie školy od  šk.roku  2011/2012


Riaditeľka školy: Mgr. Eva Šišková

Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta  Sásiková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Šándorová

 

 

 

 

šk. r. 2011/2012  -  zriadená nová učebňna VT pre žiakov 1. stupňna

                                                                        

                                        -  zrekonštruované priestory stolnotenisovej haly

 

 

šk. r. 2012/2013   - zrekonštruovaná odborná učebňa  chémie-biológie s interaktívnou tabuľou

                          

                               -  zrekonštruované priestory stolnotenisovej haly
 

                               -  rekonštrukcia školskej jedálne

                                    -   výmena drevenýých okien za plastové
                                

                         

 

 

 

 

vedenie školy od  šk.roku  2009/2010


Riaditeľka školy: Mgr. Ľuboslava  Vasilová
Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta  Sásiková
Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Eva  Šišková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

 

 

 

šk. r. 2009/2010 - zriadená druhá učebňa s interaktívnou tabuľou                      
                                      -  zriadená nová školská cvičná kuchynka  
 šk. r. 2010/2011 -  zriadená učebňna kontinuálneho vzdelávania
                                      -  zrekonštruovaná odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou

 

                                        
                          

 


vedenie školy   od   šk. roku  1991/1992 


Riaditeľka školy: Mgr. Soňa  Pušpokyová
Zást. riad. pre 1.stupeň.: Mgr. Alžbeta  Sásiková
Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Eva  Šišková - štatutárny zástupca riaditeľky školy


šk. r. 1999/2000 - prihláška a vypracovanie projektu INFOVEK, škola vybraná do Projektu Infovek
šk. r. 1999/2000 - nová učebňu výpočtovej techniky / 12 PC/
šk. r. 2000/2001 - vedenie školy zaradilo IKT do vyučovania a záujmovej činnosti 1.-9.ročníka
šk. r. 2001/2002 - zriadená ďalšia učebňa VT , škola pripojená na pevnú linku Internetu - Projekt Infovek
šk. r. 2004/2005 - zriadená multimediálna učebňa
šk. r. 2006/2007 - zriadená ďalšia multimediaálna učebňa s interaktívnou tabuľou
                              - nová školská knižica  spolufinancovaná projektom "Revitalizácia a elektronizácia šk.
                                knižníc"
                              - zriadená špecializovaná učebňa výtvarnej výchovy
šk. r. 2008/2009 - pripojenie všetkých tried 1. a 2. stupňa na internet


vedenie školy šk. rok 1984/1985
Riaditeľka školy: PaedDr. Marta Veselá
Zást. riad. pre 1.stupeň.: Jozefína Vachajová
Zást. riad. pre 2. stupeň: Mgr. Oľga Paulovičová
 

šk. r. 1988/1989 - otvorené triedy s rozšíreným vyučo vaním cudzích jazykov (nemecký a anglický jazyk) 
šk. r. 1989/1990 - začalo činnosť školské športové stredisko stolného tenisu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria