Počet návštev: 6034759

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Pedagógovia

2017/2018

  Mailové adresy učiteľov
Por. č. Meno email
1 Zuzana Hirschnerová zuzana.hirschnerova@zstbiliskaba.edu.sk
2 Ľudmila Ďurďovičová ludmila.durdovicova@zstbiliskaba.edu.sk
3 Oľga Šándorová olga.sandorova@zstbiliskaba.edu.sk
4 Monika Gašparová monika.gasparova@zstbiliskaba.edu.sk
5 Pavla Sadáková pavla.sadakova@zstbiliskaba.edu.sk
6 Alžbeta Batáková alzbeta.batakova@zstbiliskaba.edu.sk
7 Lucia Šimonová lucia.simonova@zstbiliskaba.edu.sk
8 Alexandra Miklenčičová alexandra.miklencicova@zstbiliskaba.edu.sk
9 Mária Šišková maria.siskova@zstbiliskaba.edu.sk
10 Lucia Ferenčíková lucia.ferencikova@zstbiliskaba.edu.sk
11 Lucia Kolmanová lucia.kolmanova@zstbiliskaba.edu.sk
12 Andrea Hancková andrea.hanckova@zstbiliskaba.edu.sk
13 Marianna Psotová marianna.psotova@zstbiliskaba.edu.sk
14 Lenka Hučeková lenka.hucekova@zstbiliskaba.edu.sk
15 Romana Bajtošová romana.bajtosova@zstbiliskaba.edu.sk
16 Zdenka Polakovičová zdenka.polakovicova@zstbiliskaba.edu.sk
17 Anna Juráňová anna.juranova@zstbiliskaba.edu.sk
18 Zuzana Janečková zuzana.janeckova@zstbiliskaba.edu.sk
19 Norika Gičinská norika.gicinska@zstbiliskaba.edu.sk
20 Silvia Kovárová silvia.kovarova@zstbiliskaba.edu.sk
21 Ivan Chylák ivan.chylak@zstbiliskaba.edu.sk
22 Samuel Brčák samuel.brcak@zstbiliskaba.edu.sk
23 Iveta Litterová iveta.litterova@zstbiliskaba.edu.sk
24 Lenka Ftáčková lenka.ftackova@zstbiliskaba.edu.sk
25 Nikola Pavlisková nikola.pavliskova@zstbiliskaba.edu.sk
26 Gabriela Juhásová gabriela.juhasova@zstbiliskaba.edu.sk
27 Miroslava Mičová miroslava.micova@zstbiliskaba.edu.sk
28 Eva Jaššová eva.jassova@zstbiliskaba.edu.sk
29 Júlia Perháčová julia.perhacova@zstbiliskaba.edu.sk
30 Darina Kučerová darina.kucerova@zstbiliskaba.edu.sk
31 Lucia Slivková lucia.slivkova@zstbiliskaba.edu.sk
32 Alena Mrafková alena.mrafkova@zstbiliskaba.edu.sk
34 Marek Matúška marek.matuska@zstbiliskaba.edu.sk
35 Alžbeta Vorosová alzbeta.vorosova@zstbiliskaba.edu.sk
36 Petra Papíková petra.papikova@zstbiliskaba.edu.sk
37 Veronika Lošoncziová veronika.losoncziova@zstbiliskaba.edu.sk
38 Slávka Gažda slavka.gazda@zstbiliskaba.edu.sk
39 Jana Štefániová jana.stefaniova@zstbiliskaba.edu.sk
40 Zuzana Komendová zuzana.komendova@zstbiliskaba.edu.sk
41 Klára Sládková 

klara.sladkova@zstbiliskaba.edu.sk

42 Martina Školiaková martina.skoliakova@zstbiliskaba.edu.sk
43 Veronika Štorová

veronika.storova@zstbiliskaba.edu.sk

44 Denisa Kuricová denisa.kuricova@zstbiliskaba.edu.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria