Počet návštev: 5504457

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971
2017/2018

Školský klub detí

2017/2018

Školský klub detí  zabezpečuje starostlivosť o deti od 1.- 5.ročníka.

Prevádzka ŠKD:

 • ráno od 6,00 do 7,30 hod., deti prichádzajú do ŠKD do 7, 30 hod.

 • popoludní: po skončení vyučovania  do 17, 00 hod.


V školskom roku 2017/2018 máme 11 oddelení, v ktorých pracujú kvalifikovaní vychovávatelia.
Hlavným cieľom ŠKD je organizovať činnosť deťom  tak, aby sa cítili príjemne a mali pocit, že čas prežitý v kolektíve využijú správne.
V rámci záujmovej činnosti   organizujeme kurz korčuľovania.

 

 

Deti majú možnosť počas pôsobenia v ŠKD navštevovať rôzne krúžky. 

O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktorý pre deti pripravuje počas roka zaujímavé akcie, ako:     

 • veľkonočné trhy,

 • karneval,

 • diskotéky,

 • nácvik kultúrnych programov k rôznym príležitostiam,

ale aj návštevy divadelných a iných kultúrnych podujatí a športovú račiansku olympiádu.

 Vážení rodičia,
 ak  sa  vyskytne  mimoriadne  závažná  situácia  do 17,00 hod.,  ktorá Vám
 zabráni   vyzdvihnúť  si dieťa  zo  školského klubu môžete  to oznámiť službukonajúcej vychovávateľke na telefónne číslo 
0940 148 364.
Toto telefónne číslo nie je určené na vyberanie detí zo školského klubu.


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria