Počet návštev: 5910696

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

2018/2019

Školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4, 831 06 Bratislava

Kontakt:

Telefónne číslo ŠJ :                02/44 88 96 75

e- mailova adresa ŠJ :           sjtbiliska@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úhrada stravného :

V školskom roku 2018/2019 sa výška stravného v školskej jedálni nemení.

Spôsob platenia stravného:  trvalý príkaz v banke, iternet banking
Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.

Odporúčané sumy pre trvalé príkazy :

1. stupeň :     28,80 €

2. stupeň :     30,20 €

Údaje k platbám :

Číslo účtu:                        1635622254 / 0200
IBAN :                  SK72 0200 0000 0016 3562 2254

Variabilný symbol            20182019 / školský rok /

Konštantný symbol           0968

D ô l e ž i t é : !!!!!!!!

Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa).

Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

Termín platieb :

Trvalý príkaz treba zadať k 25. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac.

Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a platiť bude na mesia  jún 2019.

Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za strané vždy do 25. dňa v mesiaci vopred.

V prípade, že platba nebude včas na účte ŠJ, nebude možné stravu vydať.

Odhlášky :

Odhlášky sú možné denne do 8:00 hod. osobne u zamestnankýň ŠJ ( nie u vyučujúcich), alebo telefonicky   na

 tel.čísle :  44 88 96 75

mail   :     sjtbiliska@gmail.com

Vyúčtovanie :

Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov prebehne v mesiaci február 2019, júl 2019.

Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba.

Nedoplatky budú riešené písomným vyrozumením.

Stravná jednotka :

1. stupeň :          1,09  €    (1,09 - potraviny, + 7,- €  réžia mesačne)

2. stupeň :          1,16  €    (1,16 - potraviny, +  7,- €  réžia mesačne)

Čípové karty :

Upozorňujeme rodičov žiakov prvého ročníka, že v mesiaci  september 2018 budú mať zahrnutý poplatok za číp (10,- €) spolu so stravným ( 28,80 € )   38,80 €.

Platbu treba ihneď uhradiť -internet bankingom,trvalým príkazom.
 

V prípade straty čípovej karty si žiak, prípadne rodič zakúpi novú čípovú kartu.

V školskom roku 2018 / 2019 sa obedy vydávajú

                 od  11:40  do  14:00  hod. 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria