Počet návštev: 5910700

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

                                       Základné informácie   

                                                                                                                                              
                Zriaďovateľom školy je Mestská časť  Bratislava – Rača  

 

   

Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. zuzana.hirschnerova@zstbiliskaba.edu.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň Mgr. Oľga Šándorová olga.sandorova@zstbiliskaba.edu.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová ludmila.durdovicova@zstbiliskaba.edu.sk
Výchovný poradca Mgr. Jana Štefániová  jana.stefaniova@zstbiliskaba.edu.sk
Školský špeciálny pedagóg Mgr. Zuzana Komendová  zuzana.komendova@zstbiliskaba.edu.sk
Vedúca vychovávateľka ŠKD Bc. Anna Juráňová  anna.juranova@zstbiliskaba.edu.sk
Vedúca školskej jedálne Jozefína Lettrichová  sjtbiliska@gmail.com
Tajomníčka školy Hana Horváthová  hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk
Personalistka školy Erika Molnárová  erika.molnarova@zstbiliskaba.edu.sk
Mzdová účtovníčka Zuzana Deáková  
Ekonómka školy Lýdia Csomorová lydia.csomorova@raca.sk
Školník Ivan Bukovčan  

     

 Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria