•                                        Základné informácie   

                                                                                                                                                   
                     Zriaďovateľom školy je Mestská časť  Bratislava – Rača  

      

        

     Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. zuzana.hirschnerova@zstbiliska.sk
     Zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň Mgr. Oľga Šándorová olga.sandorova@zstbiliska.sk
     Zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk
     Výchovný poradca Mgr. Jana Štefániová  jana.stefaniova@zstbiliska.sk
     Školský špeciálny pedagóg Mgr. Zuzana Komendová  zuzana.komendova@zstbiliska.sk
     Vedúca vychovávateľka ŠKDMgr. Nikola Pavlisková  nikola.pavliskova@zstbiliska.sk
     Vedúca školskej jedálne Jozefína Lettrichová  sjtbiliska@gmail.com
     Tajomníčka školy Hana Horváthová  hana.horvathova@zstbiliska.sk
     Personalistka školy Erika Molnárová  erika.molnarova@zstbiliska.sk
     Mzdová účtovníčka Zuzana Deáková  
     Ekonómka školy Lýdia Csomorová lydia.csomorova@raca.sk
     Školník Ivan Bukovčan