• 2014/2015

    •  

     Zloženie Rady školy

     šk. rok. 2017/2018

     Predseda:

      

     Mgr. Lucia Kolmanová

     zástupca pedag. zamestnancov

      

      

     Podpredseda:

      

      Mgr. Lucia Slivková   zástupca pedag. zamestnancov

      

      

     Členovia:

      

      Erika Molnárová

     zástupca  nepedagog.  zamestnancov 

     Ing.Lucia Kalmárová             

     zástupca  rodičov  žiakov

     Mgr. Miroslava Antalová        

     zástupca  rodičov  žiakov

      Ing. Zora Pestúnová

     zástupca  rodičov  žiakov

     Ing. Eduard Sedláček, PhD.      

     zástupca rodičov   žiakov

      JUDr. Juraj Madzin          

     zástupca delegovaný za MČ Rača

         Mgr. Mário Khandl    

     zástupca delegovaný za MČ Rača

      Mgr. Michal Drotován  

     zástupca delegovaný za MČ Rača

              Miloš  Matúš       

     zástupca delegovaný za MČ Rača