Počet návštev: 4930619

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

                                        Zoznam krúžkov v šk. roku 2017/2018

                                 Ak sa žiak prihlásil na krúžok, je  poviiný sa pravidelne zúčatňovať na jeho činnosti.
                                 Ak sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na krúžku, rodič ho písomne ospravedlní.
                                      Na vzdelávací poukaz môže  žiak absolvovať 60 hodín záujmovej činnosti 
                                                                                     jedného  krúžku. 

 

        Ponuka krúžkov aktuálna pre tento školský rok bude zverejnená na začiatku septembra.

                                                    

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria