• 2012/2013

    •                                 Školský špeciálny pedagóg

                    

                                            Mgr. Zuzana  Komendová

      

                           

                                                pre žiakov 1. -  9. ročníka  
                               
                                                    
     Konzultačné  hodiny :
          

                                                             pre žiakov
     :
                                     
     utorok, streda, štvrtok  14:00  -  15:00

                                                           
     pre rodičov :
                                     pondelok  14:00  - 15:00  ( alebo podľa dohody)

                              
         kontakt : komendova.zuzana@gmail.com