Počet návštev: 6034871

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Dokumenty

.

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

2017_2018_koncorocna_sprava_Tbiliska_final.pdf

správa 2016-2017.pdf

správa 2015-2016.pdf

správa 2014-2015.pdf
sprava 2013-2014.pdf
správa 2012-2013.pdf
správa 2011-2012.pdf
správa 2010-2011.pdf 
správa 2009-2010.pdf
správa 2008-2009.pdf

SPRÁVA  O  HOSPODÁRENÍ

SOH 2014.pdf
SoH  2011.pdf

SoH  2010.pdf
 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
organizácia vyučovania.pdf                                                                                                                 


ŠKOLSKÝ PORIADOK

SKOLSKY__PORIADOK__2017_2018.pdf


ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
výchovný program ŠKDORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠKOLY
Organizačný  poriadok
Prílohy:
organizačná štruktúra

štruktúra  karierových pozícií PZ

 

VZDELÁVACÍ  PROGRAM
je k nahliadnutiu u riaditeľky školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria