• úvod

    • Milí rodičia, 
     na tejto stránke Vás budeme
     informovať o dianí v združení rodičov a 
     o rôznych webových stránkach určených pre rodičov.
     -------------------------------------------------------------
     informácie o prihlasovaní na SŠ nájdete na stránke
     našej výchovnej poradkyne
     Mgr. Štefániovej
     ---------------------------------------------------------------------------
     Termíny konzultácií

      s výchovnou poradkyňou

      pondelok 14,00 – 15,00 hod

      
     stefaniovaj@post.sk

      Žiadame Vás o dodržiavanie týchto termínov, pretože v inom čase výchovná poradkyňa
      učí a je zamestnaná inými úlohami, súvisiacimi s prípravou na vyučovanie