Počet návštev: 6034757

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

 

Naša škola je zapojená do projekov: 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

PROJEKT : Fyzika hrou


 

Na našej základnej škole prebehol minulý školský rok 2010/2011 projekt pod názvom „Čistá energia budúcnosti je v rukách našich žiakov“, kde sme sa snažili docieliť, aby bola fyzika zaujímavá a príťažlivá. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Aj tento školský rok 2011/2012 budeme používať na hodinách fyziky novo zakúpené rôzne učebné pomôcky - „hračky“, ktoré žiakom pomôžu pochopiť fyzikálne princípy a tak naďalej aktívne zapájať žiakov na hodinách fyziky. Skúmaním experimentu sa zákony fyziky stanú pochopiteľnejšie aj žiakom, ktorí sa neradi učia.  Fyzika sa nedá vysvetliť len slovami, obrázkami, ale nevyhnutný je zaujímavý experiment. Experiment oživí celý vyučovací proces. Žiaci ho majú radi a dokonca ho aj prežívajú. Dôjde k lepšiemu a  hlbšiemu pochopeniu pozorovaného javu. Cieľom tohto projektu ja vybudovanie pozitívneho postoja žiakov k predmetu fyzika.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria