Počet návštev: 6034765

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Úhrada poplatku


Úhrada príspevku za ŠKD

Výška poplatku za školský klub detí je 23,40 eur mesačne.

Upozorňujeme Vás, že v prípade úhrady poplatku v banke v hotovosti, vkladom na náš účet je poplatok 3.- eurá.

Poplatok rodič uhrádza na každý mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca prevodným príkazom na príjmový účet školy.

Číslo príjmového účtu vo VÚB:  1635571653

IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653

Kód banky:  0200

Variabilný symbol:  09501

Konštantný symbol:  0308

Poznámka/doplňujúce údaje:   priezvisko žiaka/trieda

!!!  Upozornenie !!!

Pokiaľ do poznámky/doplňujúcich údajov pre prijímateľa neuvediete meno a triedu Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.   

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria