Počet návštev: 4787546

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Úhrada poplatku


  Úhrada príspevku za ŠKD

           Rodič od 1.9.2015 uhradí vopred mesačný príspevok za ŠKD v sume 22,60 €

           najneskôr do 10. dňa v príslušného kalendárneho mesiaca:

           -   prevodným príkazom na príjmový účet školy

         -   ak uhrádzate príspevok osobne, do banky musíte k sume 22,60 €
               vždy pripočítať ešte 1,30 €  (manipulačný  poplatok) = 23,90 €

 

                               Číslo príjmového účtu vo VÚB:  1635571653

                                                                          IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653

                                                                Kód banky:   0200

                                                    Variabilný symbol:  09501

                               Konštantný symbol:  0308

                              Doplňujúce údaje:   priezvisko žiaka a trieda

          Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a triedu Vášho
                                  dieťaťa,
platbu nie je možné identifikovať.                 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria