Počet návštev: 6034863

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

ZDRUŽENIE RODIČOV

2018/2019

KONTAKTY  NA ČLENOV RODIČOVSKEJ RADY

Predseda       Ing. Eduard Sedláček, PhD.       eduard.sedlacek@upcmail.sk

Tajomník       Mgr. Miroslava Antalová              mantalova@gmail.com

Hospodár      Hana Horváthová                         zrpstbiliska@gmail.com


 

Úhrada príspevku  pre Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4

Rodič do 31. 10  2018 uhradí príspevok pre Združenie rodičov v sume 25 €  prevodným príkazom na účet Združenia rodičov, osobne v banke, poštovou poukážkou alebo v hotovosti triednemu učiteľovi.

IBAN: SK3311000000002626084305

Variabilný symbol:  20182019 / školský rok /

Konštantný symbol:  0308

Informácia pre príjemcu:   priezvisko žiaka a trieda

Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a triedu Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať !!!!! 

Ak má v škole dieťa súrodenca (súrodencov) platí sa príspevok iba za jedno dieťa. Túto skutočnosť treba dopísať v informáciách pre príjemcu triedou ďalšieho súrodenca v zátvorke napr. Tbiliský 1.A (3.B, 8.A) 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria