Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Objednávka objednavka 142011 šj s DPH 27.09.2011
Faktúra faktura 200 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 198 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 199 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 197 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 196 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 66 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 65 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 64 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 132011 šj s DPH 27.09.2011
Faktúra faktura 202 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 122011šj s DPH 27.09.2011
Objednávka objednavka 62 s DPH 27.09.2011
Objednávka objednavka 54 s DPH 27.09.2011
Objednávka objednavka 51 s DPH 27.09.2011
Faktúra faktura 194 s DPH 27.09.2011
Faktúra faktura 192 s DPH 27.09.2011
Faktúra faktura 191 s DPH 27.09.2011
Faktúra faktura 190 s DPH 27.09.2011
zobrazené záznamy: 1-20/4674