• Kontakty

   • V prípade, ak nás chcete kontaktovať napíšte nám e-mail v tvare: meno.priezvisko@zstbiliska.sk

     

    riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.
    zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová
    zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň Mgr. Oľga Šándorová
       

    školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Zuzana Komendová
    Mgr. Karolína Lapošová

                                              
    Triedni učitelia
     
    Trieda Triedny učiteľ
    I.A PaedDr. Jana Khandlová
    I.B Mgr. Monika Gašparová
    I.C Mgr. Pavla Sadáková
    I.D Mgr. Miroslava Mičová
    I.E Mgr. Zuzana Murínová, PhD.
    I.F Mgr. Ingrid Haringová
    II.A Mgr. Lucia Kolmanová
    II.B Mgr. Lenka Turzáková
    II.C Mgr. Kristína Szabová
    II.D Mgr. Marianna Psotová
    III.A PaedDr. Alena Sovová
    III.B Mgr. Marta Nemcová
    III.C PaedDr. Katarína Nehézová
    III.D PaedDr. Silvia Kovárová
    III.E Mgr. Alexandra Pestunová
    IV.A Mgr. Andrea Hancková
    IV.B Mgr. Zdenka Polakovičová
    IV.C Mgr. Mariana Trubačová
    IV.D Mgr. Michaela Padošová
    V.A Mgr. Kristína Dobrovská
    V.B doc. PaedDr. Rastislav Podpera, PhD.
    V.C Mgr. Alžbeta Batáková
    V.D Mgr. Anežka Haščáková
    VI.A Mgr. Denisa Buchelová
    VI.B Mgr. Darina Kučerová
    VI.C Mgr. Denisa Kuricová
    VII.A Ing. Alena Aminová
    VII.B Mgr. Klára Sládková
    VII.C Mgr. Lucia Slivková
    VIII.A Mgr. Marek Matúška
    VIII.B Mgr. Alžbeta Vöröšová
    IX.A Mgr. Alena Mrafková
    IX.B Mgr. Eva Jaššová
     

     

    netriedni učitelia

     

    Mgr. Slávka Gažda

    Mgr. Michaela Juráková

    Mgr. Tomáš Rimarčík

    Mgr. Darina Kružliaková

    Mgr. Dominik Ivanko

    Mgr. Jana Janečková

    Mgr. Jana Štefaniová - výchovná poradkyňa

    PhDr. Ivan Chylák

     

    asistentky učiteľa:

    PaedDr. Anna Holováčová

    Mgr. Monika Žitná

    Bc. Monika Klinková

    Bc. Anna Juráková 

    Bc. Martina Sedliaková

    Mgr. Miroslava Rajecová 

    Mgr. Adriana Pajdlhauserová

    Mgr. Janka Belková, PhD.

     

    školský psychológ:

    Mgr. Jana Kolouchová

     
       

    Oddelenia ŠKD

     

    1. oddelenie:  Mgr. Zuzana Burianová – I.A

    2. oddelenie: Lucia Zemanová – I.B

    3. oddelenie: Mgr. Marianna Koštialová – I.C

    4. oddelenie: Bc. Lenka Planková – I.D

    5. oddelenie: Mgr. Martina Dilongová – I.E

    6. oddelenie: Ing. Alena Ševčíková – I.F

    7. oddelenie: Mgr. Soňa Fejová – II.A

    8. oddelenie: Mgr. Dominika Zibrinová – II.B

    9. oddelenie: Mária Lazarčíková – II.C

    10. oddelenie: Erika Čierna – II.D

    11. oddelenie: Eva Hózová – III.A a III.D

    12. oddelenie: Eva Kúdelová – III.B a III.D

    13. oddelenie: Veronika Štorová – III.C a III.D

    14. oddelenie: PhDr. Ivan Chylák – III.E

    15. oddelenie: Mgr. Nikola Pavlisková – IV.B