Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 11/2022 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní súťaže Šaliansky Maťko s DPH 08.04.2022 Regionálny úrad školskej správy Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD.
Zmluva 10/2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní konzultačných služieb s DPH 30.03.2022 SOMI Systems a. s. Základná škola Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD.
Zmluva 9/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 23.03.2022 SOŠ pedagogická Modra Základná škola Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD.
Zmluva 8/2022 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti s DPH 15.03.2022 Olga Kovalenko Základná škola Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD.
Zmluva 7/2022 Kúpna zmluva s DPH 02.01.2022 Bidfood Základná škola Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD.
Zmluva 3/2022 Potraviny do ŠJ s DPH 01.01.2022 Ing. Ladislav Ličko Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 1/2022 Dodávka potravín do ŠJ s DPH 01.01.2022 Eurozel s.r.o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 2/2022 Dodávka potravín do ŠJ s DPH 01.01.2022 Stanislav s. r. o. Základná škola Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 4/2022 Potraviny do ŠJ s DPH 01.01.2022 T-613, s. r. o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 5/2022 Dodávka potravín do školskej jedálne s DPH 01.01.2022 ag foods Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 6/2022 Potraviny do ŠJ s DPH 01.01.2022 UNIQUE SR s. r. o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 37/2021 darovanie defibrilátora s DPH 20.12.2021 Záchrana OZ Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 36/2021 Daovacia zmluva s DPH 20.12.2021 Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4 Bratislava Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 34/2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb-pranie s DPH 25.11.2021 Materská škola Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 35/2021 Dodávka elektriny 2022-2023 s DPH 15.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 33/2021 spolupráca pri zabezpečení praktického vzdelávania s DPH 27.10.2021 Univerzita Komenského v Bratislave Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 32/2021 Dohoda o úhrade nákladov elokované pracovisko s DPH 21.10.2021 Mestská časť Bratislava-Rača Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 31/2021 dodávka plynu 1.1.2022-31.12.2023 s DPH 20.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 30/2021 Dodatok k zmluve o servise, správe a rozvoji PC infraštruktúry s DPH 05.10.2021 REVAY SUPPORT s.r.o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 27/2021 Spracúvanie osobných údajov s DPH 14.09.2021 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4761