Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 34/2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb-pranie s DPH 25.11.2021 Materská škola Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 33/2021 spolupráca pri zabezpečení praktického vzdelávania s DPH 27.10.2021 Univerzita Komenského v Bratislave Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 32/2021 Dohoda o úhrade nákladov elokované pracovisko s DPH 21.10.2021 Mestská časť Bratislava-Rača Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 31/2021 dodávka plynu 1.1.2022-31.12.2023 s DPH 20.10.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 30/2021 Dodatok k zmluve o servise, správe a rozvoji PC infraštruktúry s DPH 05.10.2021 REVAY SUPPORT s.r.o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 27/2021 Spracúvanie osobných údajov s DPH 14.09.2021 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 29/2021 Zabezpečenie praktického vyučovania s DPH 13.09.2021 Stredná odborná škola pedagogická Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 28/2021 Zabezpečenie praktického vyučovania s DPH 13.09.2021 Stredná odborná škola pedagogická Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 26/2021 Dodávka školského ovocia s DPH 13.09.2021 LUNYS s.r.o. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 25/2021 Zabezpečenie stravovania na elokovanom pracovisku s DPH 02.09.2021 Gymnázium Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 22/2021 spolupráca pri zabezpečení praktického vzdelávania s DPH 30.08.2021 Univerzita Komenského v Bratislave Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 20/2021 výchovno-vzdelávacie aktivity počas letnej školy s DPH 03.08.2021 Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 21/2021 Prenájom bytu s DPH 03.08.2021 Mgr, Marek Matúška Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 18/2021 Prenájom izby v školskom byte s DPH 16.07.2021 Tomáš Rimarčík Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 19/2021 Aktivácia SIM karty alarm s DPH 09.07.2021 Orange Slovensko a.s. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 23/2021 Príkazná zmluva-zabezpečenie VO zemný plyn s DPH 30.06.2021 Združenie miest a obcí Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 24/2021 Príkazná zmluva-zabezpečenie VO elektrická energia s DPH 30.06.2021 Združenie miest a obcí Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 17/2021 Prenájom šatne na futbalový tábor 30,00 s DPH 30.06.2021 SPORT & EDUCATION MOVEMENT, O.Z. Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 16/2021 Prenájom šatne na cyklistický tábor 90,00 s DPH 29.06.2021 Mgr, Marek Matúška Zuzana Hirschnerová riaditeľka
Zmluva 15/2021 Prenájom triedy na letný tábor 200,00 s DPH 28.06.2021 Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zuzana Hirschnerová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4748