• EXKURZIA Košariská – Brezová pod Bradlom - Mohyla na Bradle

      24.októbra 2019 žiaci deviateho a 14 žiakov ôsmeho ročníka navštívili významné miesta našej národnej histórie. Navštívili Múzeum M. R. Štefánika, ktoré je v jeho rodnom dome v obci Košariská. Lektor vo svojom výklade hovoril o jeho živote i ďalších zaujímavostiach a o jeho podiele na vzniku ČSR. Potom nasledovala návšteva Domu Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o živote tohto najvýznamnejšieho slovenského architekta a oboznámili sa s jeho tvorbou na Slovensku i v zahraničí. Najvýznamnejším dielom Dušana Jurkoviča je Mohyla na Bradle, ktorej maketu si žiaci prezreli a vypočuli odborný výklad priamo v múzeu. Na vrchol Bradla smerovali kroky účastníkov exkurzie na záver – prezreli si Mohylu M. R. Štefánika – najvýznamnejšieho Slováka.

     • Putovanie odpadu – tretie a štvrté ročníky

      V októbri 10. a 24. žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali vyučovaciu hodinu pod vedením lektorky z EKOCENTRA Daphne. Spoločne diskutovali a hľadali cesty ako zabrániť neustálemu zvyšovaniu množstva odpadu na Zemi. Vedeli odpovedať na otázky: Kam putujú odpady z nášho koša? Existuje len jedna cesta? Ako ju môžeme ovplyvniť? Vieme my sami prispieť k zníženiu množstva vyhodených vecí?...

     • ÚĽUV a vlastivedná vychádzka po Starom Meste

      Dňa 23. októbra 2019 sa žiaci 2.E zúčastnili programu Škola remesiel v Ústredí ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave. Po skončení programu sa žiaci vydali na vlativednú vychádzku Starým Mestom, počas ktorej absolvovali výklad o pamätihodnostiach Bratislavy.

      Mgr. Ivan Chylák

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

      Dňa 22.októbra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť, ktorú potrebovali na dokončenie krátkeho textu.

     • Stolný tenis do škôl

      Slovenský stolnotenisový zväz venoval našej škole materiálne vybavenie – profesionálny stôl so sieťkou, raketami a loptičkami v rámci projektu „Stolný tenis do škôl“. Ďakujeme.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 19. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • EXKURZIA  Košariská – Brezová pod Bradlom - Mohyla na Bradle
   • Putovanie odpadu – tretie a štvrté ročníky
   • ÚĽUV a vlastivedná vychádzka po Starom Meste
   • Stolný tenis do škôl
   • Jesenné plody záhrad
   • ÚĽUV
   • Modré nezábudky
   • Exkurzia Slovenská národná banka a Slavín
   • VMR