Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 4930571

Dátum, čas

Piatok 22. 9. 2017

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • Vážení rodičia, milé deti.

  Už je to tu !  Prázdniny končia a v pondelok 4. septembra začína nový školský rok. Verím, že ste si všetci  oddýchli a nového školského roka sa neviete dočkať.

 • Vážení rodičia, milé deti.

  Už je to tu !  Prázdniny končia a v pondelok 4. septembra začína nový školský rok. Verím, že ste si všetci  oddýchli a nového školského roka sa neviete dočkať.

 • Dňa 27.6. sa vybrala 9.A trieda na koncoročný výlet do Trenčína. Deviataci cestovali vlakom, v Trenčíne nás čakal sprievodca, ktorý nám ukázal mestské pamiatky a previedol nás hradom. Poobede si pre nás nachystal vtipný športový program. Na záver výletu sme ešte absolvovali plavbu na dračej lodi po Váhu. Nakoniec nasledoval rozchod po meste a potom už len cesta vlakom naspäť domov. Výlet sa deviatakom páčil a úspešne ukončili školský rok na ZŠ Tbiliská. Prajeme im veľa úspechov v ich nových školách.

 • 26. júna 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie na Slavín. Uctili si pamiatku vojakov, ktorí položili životy pri oslobodzovaní Bratislavy i celého západného Slovenska. Pútavý výklad počúvali s veľkým zaujatím. Mali možnosť navštíviť i pietnu miestnosť, kde je hrob neznámeho vojaka, ktorá sa otvára iba 4. apríla na výročie oslobodenia Bratislavy. Ďalej nám bolo umožnené pozrieť si i priestory pod Slavínom, ktoré boli objavené náhodou pred 15.rokmi. V súčasnosti sa uskutočnili práce, ktoré zabezpečili statiku pamätníka a do budúcna sa uvažuje využiť priestory ako Vojenské múzeum.

 • Milí rodičia, aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnil zber vrchnáčikov z PET fliaš. Našim cieľom bolo pomôcť prírode, podporiť recykláciu a ochranu životného prostredia. Spoločne sme vyzbierali 244kg vrchnáčikov. Za dané množstvo dostaneme finančnú odmenu v podobe poštovej peňažnej poukážky, ktorá bude využitá na výsadbu zelene v areáli našej školy.

 • Žiaci 8. ročníka sa dňa 23.6.2017 zúčastnili exkurzie. Exkurzia bola  zameraná na učenie sa v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Ich kroky preto viedli do zážitkového centa vedy – Aurélium. Tu sa žiaci zábavnou formou zoznamovali so zákonitosťami prírodných vied. Cez interaktívne modely objavovali biosignály svojho tela – EKG, EMG, tep, dýchanie, objavovali základy elektoromagnetizmu, magnetickej indukcie,  spoznali prácu Nikolu Teslu – teslov svet. Zabávali sa  s exponátmi demonštrujúcimi základné vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, hydraulika, zoznámili sa aj so svetom optiky – šírenie svetla, spektoskopia. Z centra deti odchádzali plné zážitkov a dojmov.

 • Dňa 21.6.2017 k nám do školy zavítal majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš. Ján je dlhoročný profesionálny športovec, showman a prišiel nám ukázať svoje športové umenie. Doviezol so sebou svoj mobilný stage, kde nám ukázal čo všetko sa dá dokázať na bicykli. Deťom sa vystúpenie páčilo, účinkujúceho odmenili veľkým potleskom. Po vystúpení bola autogramiáda, o Jana bol taký záujem, že niektoré deti stáli v rade na podpis aj vyše hodinu :)

 • V nádhernom kúte Slovenska v pohorí Považského Inovca v Nitrianskom kraji žiaci 3.C a 4.A so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkou trávili pobyt ŠvP s bohatým celodenným programom. Navštívili Mini ZOO Ranč pod Babicou, Národný žrebčínec a zámok v Topolčiankach. Park miniatúr v Podolí a Vojenské múzeum v Piešťanoch. Vedomosti z finančnej  gramotnosti si žiaci overili v praxi kupovaním suvenírov, pohľadníc a sladkostí. Nadobudnuté vedomosti si overili vedomostným kvízom „Poznaj svoju vlasť.“

 • 26. 6. 2017

  Vážení rodičia.

  Dňa 30. 6. 2017 budú mať žiaci našej školy riaditeľské voľno z dôvodu organizovanej činnosti učiteľov a ostatných zamestnancov školy mimo pracoviska.

  Vysvedčenia žiaci dostanú vo štvrtok -29.6.2017. V tento deň bude vyučovanie končiť o 10.35 hod. Obedy sa budú vydávať do 12.30hod. Školský klub detí bude v prevádzke do 16.00 hod.

 • Žiaci 2. – 4. ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do súťaže Maksík. Prebiehala po celý rok v 5. kolách. Bola náročná a overila vedomosti, ale aj vôľové vlastnosti súťažiacich.

        Darček a titul Najmúdrejší  Maksáčik bol pridelený  súťažiacim, ktorí sa svojimi výsledkami  zaradili medzi  30 % najúspešnejších. V kategórii Maksík 2 to boli súťažiaci,  ktorí získali 122 – 127 bodov , v kategórii  Maksík 3 to boli súťažiaci, ktorí získali 121 – 129 bodov a v kategórii Maksík 4 to boli súťažiaci, ktorí získali 120 – 133 bodov.

 • 24. 6. 2017

  Milí rodičia, milí priatelia, bývalé kolegyne...

  Vo štvrtok, 22. 6. 2017 sme sa stretli na školskej predprázdninovej záhradnej slávnosti. Som veľmi rada, že sa akcia vydarila a prežili sme spolu príjemné popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou a občerstvením. Vďačná som aj za povzbudivé slová a sľubujeme, že sa pokúsime akciu budúci rok zopakovať.

 • V piatok 16.6. na našu školu zavítala z Českej republiky spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus sídliaca v Ledniciach. Pripravili pre žiakov 1. aj 2.stupňa výukový program, v ktorom ich oboznámili so životom, stavbou tela i s tým, čím kŕmiť dravce. V školskom areáli na bidlách deti privítali sup krahujový, kondor morkovitý, orliak bielohlavý, karančo pásikový, haja červená, haja tmavá a sokol rároh. Postupne sa majestátne vznášali na oblohu a zlietali späť na koženú rukavicu sokoliara. Predviedli aj techniku lovu. Deťom krásny zážitok nepokazil ani začínajúci dážď. Vstupné žiakom hradilo Rodičovské združenie pri Základnej škole Tbiliská 4.

 • Dňa 7. júna sa žiaci ôsmeho a deviateho  ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

 •        V dňoch 31. mája až 4. júna sa 39 našich žiakov zúčastnilo nezabudnuteľnej exkurzie v Poľskej Morawici. Boli sme tam na pozvanie našej partnerskej školy v Bilczi, s ktorou sme v rokoch 2013 až 2015 spolupracovali v projekte Comenius. Exkurzia bola organizovaná v nadväznosti na cezhraničnú spoluprácu partnerských miest Rače a Morawice. Aj z toho dôvodu sme sa stali súčasťou oficiálnej návštevy delegácie MÚ Rača na čele s pánom starostom P. Pilinským, ktorá sa zúčastnila osláv udelenia výsad mesta obci Morawica.

 • Dňa 1.júna sa žiaci druhého stupňa vybrali na teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia v počte 94 detí. Smer nášho pochodu bol Červený kríž. V cieli pochodu - na Červenom kríži sme sa dozvedeli ako dlho sa v lese rozkladajú odpadky, ktoré tam nepatria.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V dňoch 22. až 31. mája sa na Základnej škole Tbiliská 4 uskutočnil zber papiera, ktorý prebiehal v ranných a poobedňajších hodinách za budovou telocvične. Počas zberu sa podarilo nazhromaždiť takmer 14 ton odpadového papiera. Spomedzi jednotlivých tried sa na prvom mieste umiestnila trieda 2.C, ktorá nazbierala 1318 kg. Druhá skončila 8.B s 1272,5 kg papiera a na treťom mieste skončila 6.A s 1131 kg. Medzi tromi najusilovnejšími žiakmi sa umiestnila na prvom mieste Hudecová zo 6.A, ktorá nazbierala 714,5 kg papiera. Druhá v poradí žiakov skončila Lehotská z 3.B so 643 kg a na treťom mieste Eduard Sedláček z 5.A s 535,5 kg papiera. ZŠ Tbiliská ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zberu odpadového papiera a rovnako ako tomu bolo pri predchádzajúcich zberoch pripravila odmeny pre týchto žiakov.

 • V stredu 31. mája 2017 žiaci 4. AB v sprievode svojich pani učiteliek absolvovali exkurziu do rodiska Milana Rastislava Štefánika.  Narodil sa v roku 1880 v Košariskách v Rakúsko-Uhorsku a zomrel v roku 1919 v Ivanke pri Dunaji v Česko-Slovensku. Bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik.  Spolu s Tomášom Garriguom MasarykomEdvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR.

 • 16. 6. 2017

  Milí rodičia!

  Podľa posledných informácií z dnešného rána, platí čas návratu deti z 3.C a 4.A triedy dnes- 16.6.2017 o 14.00 hod.

 • Vážení rodičia.

  V pondelok 12. 6. od 17:00 do 18:30 hod. bude informatívne stretnutie rodičov s učiteľmi.

  V čase od 16.30 do 17.00 bude zasadnutie rodičovskej rady v priestoroch jedálne školy.

  Vedenie školy

 • nedeľa 19:47

  Milí rodičia. 

  Deti práve zastavili tesne za Brnom na povinnej 30-minútovej prestávke. Do Bratislavy by mali doraziť už o 21:30 hod. 

  Teším sa na stretnutie. 

  Zuzka Hirschnerová 

 • nedeľa 15.40

  MIlí rodičia. 

  Deti práve vyrazili z Krakova. Mali šťastie na oslavy výročia, videli plné mesto ľudí a krásny sprievod s drakmi. Pán šofér predpokladá cestu na cca 6 hodín, príchod teda predpokladá medzi 21.00 a 22.00 hod. Priebežne budeme informáciu spresňovať, občas teda na náš web pozrite. 

  Prajem pekný zvyšok nedele,

 • sobota 22:10

  MIlí rodičia. 

  Aj dnešný deň deti výborne zvládli. Dopoludnia boli v múzeu, vedeckom parku. Bolo tam veľa interaktívnych vecí, deti si kadečo mohli vyskúšať. Po obede išli na túru do miestnych kopcov a starého kláštora. Túru zvládli na výbornú, aj keď boli vraj všetci udychčaní. Veľmi pekne zvládli aj návštevu kláštora, kde sa vzorne správali. Bolo to vraj veľmi zaujímavé. Večerali v Kielce/i? a večer mali dohodnutú party. smiley Dovolenú ju mali do desiatej. Už snáď spia, alebo sú aspoň v posteli. yes Celý deň strávili v spoločnosti pani prednostky a pána starostu.

 • 2. 6. 2017

  piatok, 21.41

  Milí rodičia. 

  Píšem zopár správ z Poľska. Deti sa majú výborne. Majú za sebou vraj fantastický deň. Ráno boli na návšteve u pána starostu (sadru na nohe už nemá smiley). Potom boli znova v škole, kde na nich čakal kúzelník a výborné palacinky. Po obede išli do jaskyne a na neďaleký starý hrad. Podvečer boli na plavárni, či skôr v akvaparku. Prekvapili ich požiadavkou, aby mali čiapky. Dohodli sa, že si ich všetci dajú na hlavu a tak si budú všetci smiešni rovnako. Vodu aj tobogány si užili a s ešte lepšou náladou sa vrátili do penziónu. Po večeri boli na ihrisku, hrali futbal ... Teraz sa už všetci chystajú na spinkanie. Mali by byť vraj unavení po takom náročnom dni, ale vôbec to na nich zatiaľ nie je vidieť. Pani učiteľky deti stále chvália, sú vraj perfektné a poslúchajú na slovo.

 • Milí rodičia. 

  Deti dnes zažili v Poľsku príjemný deň plný zážitkov. Ráno boli v škole, kde ich sprevádzali ich rovesníci. Všetci si precvičili angličtinu, ruky aj nohy. Naobedovali sa v škole a vyrazili na výlet do mesta Kielce. Je to historické mesto plné vzácnych pamiatok. Spoznali históriu mesta (napr. názov je odvodený od klov divokej svine, ktorá podľa povesti niekoho zachránila , pokúste sa overiť u detí presnejšiu verziu smiley). Po historickej prechádzke sa zastavili v centre mesta, kde sa deti prešli po obchodíkoch a mohli si kadečo nakúpiť. Z mesta išli do zoologickej záhrady, kde na nich čakal program k MDD. Opekačka síce bola taká, že im miestni dospelí opekali, ale deti si to vynahradili medzi zvieratkami a "voľnou zábavou". Už sú v penzióne a chystajú sa spinkať. Vedľa penziónu je krásne prostredie s jazierkom, na ktorom je nejaká loď, ktorú by deti chceli preskúmať, ale ... no Namajú čas. Určite to ale nejako stihnú.

 • Dňa 18. mája sme prijali zásielku s vyhodnotením celoslovenskej matematickej súťaže Matematický klokan 2017. Súťaž prebehla v marci. Na našej škole súťažilo po 10 žiakov z ročníkov dva až osem.

        Štartovné hradilo združenie rodičov našej školy, za čo im i touto cestou ďakujeme.

 • Každoročná exkurzia po centre Bratislavy sa tento rok konala v stredu, štvrtok a piatok  17.5. - 19.5.2017 s triedami tretiakov.

  Bolo to niečo ako bratislavské dobrodružstvo. Boli sme si pozrieť Michalskú bránu, Korzo, Dóm sv. Martina, Hviezdoslavove námestie so sochou Andersena, SND a vláčikom Blaváčikom sme sa vyviezli na  Bratislavský hrad, kde si žiaci pozreli hradnú studňu a mali nádherný výhľad na Bratislavu. Vychádzku sme ukončili pri Prezidentskom paláci, kde videli výmenu stráži. Nechýbalo nám ani desiatové osvieženie v MC Donalde. Ďakujeme za skvelý zážitok pani sprievodkyni Gašparovej.

 • Milí rodičia.

  Pred chvíľkou (8:30) som telefonovala s pani zástupkyňou Ďurďovičovou. Práve naraňajkovaní nastúpili do autobusu a sú na ceste do školy, ktorú dnes majú navštíviť. Všetci majú dobrú náladu a na včerajšok s úsmevom spomínajú.

  Opravený slovenský autobus prišiel večer a deti si zobrali všetky svoje veci. Po krátkom buntošení zaspali smiley. Verím, že ich dnes čaká príjemný a výnimočný deň detí.

 • Milí rodičia. 

  Deti dorazili do penziónu v poriadku a ubytovali sa. Sú veselé a spokojné. Opravený autobus už je na ceste za nimi. 

  Zuzka Hirschnerová 

 • Vážení rodičia. 

  Deti úspešné cestujú do Morawice. Tesne pred Krakovom sa na plánovanej prestávke na parkovisku pokazila hydraulika autobusu - otváranie dverí. Šofér zabezpečil náhradný autobus a deti pokračujú v ceste. Boli veľmi trpezlivé a všetko berú s humorom. Pani učiteľky ich veľmi chválili. Slovenský autobus bude do dvoch hodín opravený, pridá sa k nim v Morawiciach a bude ich ďalej sprevádzať v programe. Plánovanú zastávku v Krakove preložili na nedeľu, aby si ju dostatočne užili, teraz by mali už málo času.

 • 26. 5. 2017

  ZBER PAPIERA POKRAČUJE!

  Papier budeme zbierať aj od 29.5.2017 do 31.5.2017 v tomto čase: 

  Pondelok: 7.00-8.00        14.00-16.00

  Utorok:     7.00-8.00        14.00-16.00

  Streda:     7.00-8.00        14.00-17.00

 • V druhom polroku mohli vidieť  5.A a 5.B  v Bibiane (Medzinárodný dom umenia pre deti) hneď 3 výstavy. Na prvej –Okohra- našli deti  aktivity, ktoré ich snáď najviac zaujali, išlo o interaktívnu výstavu využívajúcu množstvo optických ilúzií, ktorých sa mohli aj osobne „zúčasniť“ a stať sa tak súčasťou výsledku, z čoho vzniklo mnoho úsmevných výjavov a situácií. Ďalšou výstavou bol Komiks, kde si deti mohli pripomenút učivo o komikse, dostať lepšie „pod kožu“  špecifický komiksový výtvarný jazyk a tiež sa stala súčasťou prípravy na tvorbu vlastných komiksov. Posledná expozícia  sa zaoberala  osobnosťou spisovateľa Hansa Christiana Andersena, ale najmä jeho diel, nešlo však len o náučnú ukážku jeho literárnej tvorby. Žiaci sa zoznámili priamo s postavami a prostrediami príbehov  a tiež mohli akusticky vnímať aj jednotlivé jazykové mutácie rozprávok a vyskúšať si aj tieňové divadlo.

 • V kolégiu „Zelenej školy“  na našej škole pracujú  od začiatku žiaci IX.A. Tento rok sa k nim oficiálne  pridali aj žiaci VIII.B, ktorí už aj minulé roky boli spoluorganizátori nejednej  akcie v rámci enviromentálneho akčného plánu pri témach, ktoré sme už absolvovali.

  Do témy „Voda“ sa obe triedy vrhli s plným nasadením a preto pre ne pani učiteľky Šándorová a Kučerová zorganizovali exkurziu do Vodárenského múzea a na ostrov Sihoť. Deti si so záujmom prezreli expozíciu, mali pre lektorku rad otázok a páčila sa im i Vodárenská záhrada, kde si posedeli a v chládku oddýchli.

 • Vo štvrtok 18.5. sa žiaci siedmeho ročníka vybrali na exkurziu do Modry.

  Ich prvá cesta viedla do Múzea Ľudovíta Štúra, kde sa oboznámili novým vzdelávacím programom Ľudovít v múzeu. Dozvedeli sa nielen základné informácie o tejto osobnosti, ale pochopili aj širšie kultúrno-historické súvislosti doby, v ktorej žil. Žiaci sa zoznámili nielen so životom a dielom Ľudovíta Štúra, ale aj so stálou expozíciou.

 • Vo štvrtok, 11. mája 2017, sa uskutočnilo na atletickom štadióne Pavla Glesku v Bratislave krajského kolo súťaže Hľadáme nových olympionikov 

  Po otvorení pretekov, začal beh na 60m dievčat, v ktorom sa víťazkou stala Ela Čederlová s časom 8,65 sekundy, na druhom mieste sa umiestnila Michaela Bačová, ZŠ Tbiliská, s časom 8,67 sekundy. Po dievčatách na štart 60ky nastúpili chlapci. Najrýchlejším z nich bol Filip Federič s časom 8,22 sekundy. Následne v behu na 600 m dievčat sa víťazkou stala Sarah Kekeliová zo ŠG Ostredkova 10, ktorá dobehla v čase 1:48,20. Zlatú medailu v disciplíne 1000m chlapcov získal Mário Sauer zo ZŠ Tbiliská 4 s časom 3:10,55. 
  Súťaž družstiev vyhrala ZŠ Záhorácka z Malaciek, s počtom bodov 6 (4. miesto Timotej Kotrla - beh na 1000m; 2. Miesto Michaela Salayová - beh na 600m). ZŠ Tbiliská sa umiestnila na treťom mieste.

 • Dňa 16.5. sa žiaci 9.A a 9.B triedy  zúčastnili divadelného predstavenia  o dospievaní tínedžerov, podľa románu Juraja Šebestu Keď sa pes smeje. Príbeh sa odohráva v súčasnosti, približuje životné osudy troch generácií. Čo všetko musí tínedžer Tomáš riešiť? Chlapec zo vzdelanej rodiny, rebel a zároveň plachý mladík s nadpriemerným IQ,, počítačovo zbehlý, bezočivý, ale i romantik. Sú to vážne problémy rodičov, konflikty s otcom i mamou a skraty v komunikácii,  prvé lásky a sklamania. Tomáš by to neprežil, keby nemal zmysel pre humor, ale hlavne malého jazvečíka Žofiu – najdôležitejšieho člena rodiny, kamarátku i psychologičku zároveň.  Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

 • Piatok 12. mája sa naša škola zaplnila hudbou. Spríjemniť dopoludnie prvému aj druhému stupňu bola hudobná skupina JAZZ ++, ktorá si pre deti pripravila výchovný koncert. Muzikanti deťom predstavili nielen svoje hudobné nástroje, ale aj obdobie jazzu. Deti sa popri úžasnej hudbe zoznámili s hlavnými charakteristikami rôznych jazzových žánrov, ich hlavnými predstaviteľmi a nástrojmi, ktoré v období prevládali.

 • 24.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo spolu 24 detí z I. a II. stupňa.

  V I. kategórii (1. – 3. ročník) sa o tretie miesto podelili Michal Blažovský z 1.C s Melániou Polakovičovou z 3.A. Druhé miesto si rozdelili Sára Čertíková z 3.B s Adamom Papánom z 1.A.

 • 11.5.sa žiaci 6.ročníka vydali chodníčkami Rače a oboznámili sa s históriou, kultúrnymi pamiatkami a s osobnosťami Rače. Nad račianskym amfiteátrom si zopakovali meranie vzdialenosti na mape, pani učiteľka im porozprávala základné informácie o turistických značkách a žiaci si vyskúšali v praxi pravidlá turistického pochodu. Počas túry sa oboznámili s faunou a flórou miestnej oblasti. Zvláštny záujem  venovali Račiemu potoku v Knižkovej doline. Všímali si ako potok vymodeloval dolinu, čo za materiál unáša i ako ľudia regulujú jeho tok.

 • Vo štvrtok 11. mája sa školským areálom niesla streľba kukláčov. Našťastie išlo len o ukážky práce pracovníkov Finančnej správy SR. Psovodi so svojimi psími zverencami predviedli, ako dokážu zneškodniť páchateľov, či vyhľadať drogy a iné omamné látky v teréne. Kukláči zinscenovali zaistenie podozrivých osôb, úlohu ktorých si zahrali naši žiaci ôsmeho ročníka.

 • Žiaci 6.B sa v apríli zúčastnili besedy so spisovateľom Fabianom Lenkom. Beseda s nemeckým autorom detektívok sa uskutočnila v priestoroch kníhkupectva v Bratislave. Mimoriadne cenné pre žiakov bolo najmä to, že im autor podrobne vysvetlil svoj „recept“ na písanie kníh pre mládež, ale i dospelých. Dozvedeli sa, že prípravná fáza spisovateľovi zaberie omnoho viac času, ako samotné písanie. Vedomosť, že písanie osnovy a predpríprava informácií sú fázy, ktoré nemôžu pri vlastnej tvorbe podceniť či preskočiť, je vedomosť z prvej ruky. Cenné informácie autor doplnil projekciou a autorským čítaním, tiež besedou za sprievodu tlmočníčky.

 • sa uskutočnilo 4. 5. 2017 v sále Nemeckého kultúrneho domu. Slávnostnú atmosféru dotvoril kultúrny program žiakov našej školy, ktorý pozostával z úryvkov literárnych prác a spevu. 26 oceneným žiakom, ako i dvom pani učiteľkám, ktoré boli ocenené za dlhoročnú prácu pri hľadaní talentov našej školy – Mgr. A. Vörösovej a PaedDr. A. Holováčovej,  srdečne blahoželáme!

 • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová:,, Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

  Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať.  Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

 • 28.4.2017 VII.A trieda prežila  krásne dopoludnie vo Vodárenskom múzeu v Bratislave -  špecializovanom technickom múzeu s hlavným zameraním na vodárenstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je umiestnené v historických priestoroch pôvodnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi.  Expozícia sa nachádza v priestoroch pôvodnej strojovne. Po prehliadke žiaci prešli na ostrov Sihoť. Na ostrove Sihoť sa nachádza vysunutá expozícia Vodárenského múzea. Pozostáva z prvej elektrickej čerpacej stanice, ktorá bola postavená v rokoch 1910-1912 v podzemí  zámočku, tunela, ktorý vedie z čerpacej stanice popod Karloveské rameno Dunaja a prvej studne postavenej v roku 1884. Dozvedeli sme sa, že celé územie je veľmi prísne chránené a počas roka ho môže navštíviť obmedzený počet ľudí. Uvažuje sa, že toto územie bude národným parkom.

 •  Na hodinách vlastivedy či výtvarnej výchovy  sa žiaci 3.- 4. ročníka oboznamujú s krásami našej vlasti s jej minulosťou a tradíciami. Aby to nebolo len memorovanie,  každoročne navštevujú tvorivé dielne ÚĽUVu na Obchodnej ulici v Bratislave. Ide v nich o prvé zoznámenie sa s konkrétnou umeleckou, remeselnou technikou. Tam sa prakticky oboznamujú s ľudovými remeslami. Naši žiaci navštívili tri rôzne umelecké dielne. Jednou z nich bola maľba na sklo. Žiaci sa zoznámili s históriou tejto techniky a vyskúšali si vytvoriť svoj vlastný obrázok.  Ďalšou umeleckou dielňou bola drotárska dielňa. Aj tu sa žiaci podučili remeslu už skoro zabudnutému. Vyrobili si vlastného vtáčika alebo srdiečko. Zistili však, že to vôbec nie je jednoduché. V košikárskej dielni si vyskúšali pod vedením skúsenej lektorky postavičky zo šúpolia.

 • Životné prostredie výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Škola je priestor, kde deti trávia počas dňa väčšinu svojho času. Škole aj spoločnosti Engie Services a. s. veľmi záleží na tom, aby prostredie školy poskytlo deťom čo najväčší komfort pre ich vzdelávanie aj voľný čas. V marci a apríli bol v ZŠ Tbiliská realizovaný projekt ENGIE ECO ŠKOLY. Pre žiakov piateho ročníka bolo pripravené zaujímavé dopoludnie plné aktivít zameraných na vnímanie potrieb životného prostredia a exkurzia do kotolne Engie Services a. s. Dňa 20. 4. spolu s pracovníkmi spoločnosti Engie vysadili v areáli školy 8 stromov a kríkov, ktoré vytvorili nový ovocný sad. Okrem zlepšenia životného prostredia sa deti priamo v prírode naučia spoznávať ovocné stromy a kríky, budú môcť pozorovať dozrievanie plodov a hlavne sa naučia o rastliny aj starať. Veríme, že sa čoskoro dočkáme sladkej úrody.

 • Vážení rodičia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň.  

  V dňoch 21. a 22. apríla 2017 sa v našej škole uskutočnil zápis do prvého ročníka.

  O zápis požiadali rodičia 122 detí, z toho 19 žiadostí o odklad školskej dochádzky.

  Rozhodnutia o prijatí budeme zasielať na konci mája 2017.

 • 21. apríla si žiaci 2., 3. a 4. ročníka pripomenuli Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Žiaci 2. ročníkoch si odpovedali na otázku Prečo zbierame starý papier? Vďaka praktickej ukážke zistili, ako možno zo starých novín vyrobiť nový papier.  Vlastnoručne vyrobený recyklovaný papier si odniesli domov. Žiaci 3. a 4. ročníkov interaktívnou besedou zistili, že les je rozmanitosť druhov, tvarov, farieb, zvukov a vôní. Spoločne spoznali obyvateľov lesa a dozvedeli sa zaujímavosti z ich života. Rozprávali sa a ochrane životného prostredia aj s lektormi z environmentálnej organizácie Daphne.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov.

  Zápis do prvého ročníka sa na našej škole uskutoční v piatok  21. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 22. 4. 2017 od 8.00 do 12.00 hod.

  Potrebné žiadosti nájdete v časti Tlačivá.

  Tešíme sa na Vás.

 • Dňa 10.4.2017 sa žiaci 5.A na exkurzii v račianskej kotolni oboznámili nielen s fungovaním jednotlivých súčastí prístrojov, s bezpečnostnými opatreniami, funkciou ochranného odevu a ďalšími detailami, ale hlavne videli interiér samotnej kotolne.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Vo štvrtok 20.apríla 2017 žiaci 9.A a 9. B navštívili Národnú banku Slovenska na ulici I. Karvaša. Prezreli si interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k euru“. Dozvedeli sa veľa o vzniku Európskej únie. O ceste k euru. Ale i o tom ako vznikali mince a bankovky, čím platili naši predkovia. Aké boli rôzne návrhy na euro. Kde tlačia bankovky  a kde razia mince. Ako si overiť pravosť eúr. 

 • 20. apríla 2017 sa deviataci vybrali na exkurziu. Navštívili poľnú nemocnicu, ktorú postavili na námestí SNP pracovníci medzinárodnej humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc. V improvizovaných priestoroch nám porozprávali o svojej práci v 70 krajinách sveta. Ako pomáhajú ľuďom vo vojnách, zasiahnutých prírodnými katastrofami , utečencom. Ako pomáhajú podvyživeným deťom, obyvateľom chudobných krajín, kde sa šíria epidémie chorôb (ebola, malária, cholera). V akých podmienkach operujú, ako zabezpečujú vodu, lieky, potraviny  i základné predmety, potrebné pre pomoc i život ľudí, ktorí prišli o všetko. Ako zabezpečujú peniaze pre činnosť organizácie, lebo všetka pomoc pre ľudí je bezplatná. Bolo to zaujímavé a poučné.

 • Žiaci 5.ročníka sa 12.4. zúčastnili exkurzie v miestnej oblasti – Rači. Oboznámili sa s pamiatkami mestskej časti, architektúrou, genofondom  Frankovky modrej i významnými osobnosťami.

  V Knižkovej doline, ktorá spadá do CHKO Malé Karpaty, sledovali flóru, faunu a výklad bol venovaný  aj  regulácii miestneho potoka.

 • Žiak Marek Hlavatý z VIII.B má veľmi pekného koníčka. Navštevuje modelársky krúžok, ktorý sa venuje železničnej doprave. Ponúkol sa, že so svojimi kamarátmi z krúžku zorganizuje projektový deň o vývoji jednej z najekologickejších druhov dopravy.

  7.4. 2017 chlapci z rôznych základných a stredných bratislavských škôl ukázali  žiakom 5. – 8.ročníka zlomok svojho nie veľmi lacného koníčka.  Porozprávali im ako sa železničná doprava vyvíjala, predviedli im rôzne modely a odpovedali na zvedavé otázky.

 • V piatok, 31.3.2017, sa v atletickej hale Elán konalo dlho očakávané finále Bavme deti športom, na ktoré sme sa prebojovali  v postupovom kole.

   

    Sily si medzi sebou zmeralo 24 základných škôl, každú školu reprezentovalo 8-členné družstvo (4 chlapci, 4 dievčatá), zložené zo žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali : Nina Schmucková 2.A

 • Nebýva zvykom, aby žiaci prichádzali do školy v čase, keď na televíznej obrazovke beží večerníček. A predsa sme to zažili. Vo štvrtok 23. marca čakali spolu s rodičmi pred hlavným vchodom do ZŠ. Krátko po 17-tej sa dvere otvorili. Malí nocľažníci s netradičnou školskou výbavou – so spacákmi a karimatkami sa rozbehli do svojich tried. Čakala nás noc plná dobrodružstiev. Spoznali sme školu ako sme ju ešte nevideli, svojich spolužiakov a aj učiteľov. Čakali nás  súťaže a pevná vôľa zdolať noc bez strachu a zabávať sa.

 • Vážení rodičia, dňa 18.3. 2017 sme sa už po tretí krát stretli na spoločnej akcii v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Dúfame, že ste sa dobre cítili a spolu s nami strávili príjemný večer. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, pedagógom a priateľom našej školy za pomoc pri samotnej organizácii a predovšetkým za finančné, či vecné dary, ktorými ste prispeli do tomboly.

 • Gratulujeme Patrikovi Homolovi ku postupu na regionálne kolo. Gratulujeme všetkým zúčastneným súťažiacim.

  Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 10929 riešiteľov, z toho v našom kraji 1617
  V nasledujúcej zostave sú výsledky zobrazené len u žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola. Ostatní sú zoradení podľa abecedy.

  Výsledky nájdete tu: Výsledky.docx
   

  Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.
   

 • Dňa 11.4.2017 sa naši mladí nádejní futbalisti zúčastnili Okresného kola - Školský pohár SFZ a úspešne reprezentovali našu školu. Vyhrali všetko čo sa dalo :) Porazili školy : ZŠ Za Kasárňou 2, ZŠ Kalinčiakova 12 a Gymnázium Čachtická 14. Postupujú na krajské kolo. Zloženie družsvta: Mário Sauer, Leo Sauer, Antonín Osvald, Michal Sojka, Boris Súkenník, Erik Brodek, Roman Luknár, Peter Polakovič. Mário Sauer bol vyhlásený za  najlepšieho strelca turnaja.

 • Viete ako vyzerá praveký bobor, leňochod, moa, pratur, mamut či smilodont? Naši šiestaci to už vedia. 29. marca 2017 boli v SNM na výstave „Giganti ľadovej doby“. Prezreli si 18 unikátnych modelov - trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov, ktoré žili v období pleistocénu a väčšina z nich v jeho závere, asi pred 11 500 rokmi, vyhynula. 

 • Valné zhromaždenie OSN schválilo na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. Jeho posolstvom je upriamiť pozornosť verejnosti na vodu a najmä jej význam, keďže voda je pre život na Zemi nenahraditeľná a determinuje všetky sféry života. Cieľom je tiež motivovať ľudí k jej ochrane a šetreniu.

 • 27. marca 2017 sa konalo Krajské kolo Dejepisnej olympiády na Základnej škole, Dudova v Petržalke. Víťazi okresného kola z našej školy úspešne reprezentovali vo svojich kategóriách. Martin Šantavý  z 8. B sa delí o 4. - 5.miesto  a je úspešný riešiteľ. Michalea Bačová        zo 7. A sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola. Blahoželáme obom k úspechu.

 • Vážení rodičia.

  V stredu 5. 4. 2017 nemajú žiaci 5. - 8. ročníka vyučovania. V škole v tom čase prebieha testovanie deviatakov. Žiaci budú odhlásení z obeda. V prípade, že chcete, aby Vaše dieťa prišlo na obed, zahláste to telefonicky vedúcej školskej jedálne.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Dňa 14.3. sa na Škole pre mimoriadne nadané deti uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, kde sa zúčastnili aj naši úspešní riešitelia školského kola.  Naši žiaci získali nasledovné umiestnenie:

  2. miesto: Vartkers Romanovič Oganyan - 4. A trieda

 • Žiaci v školskom klube detí si v piatok 24. marca pripomenuli tradíciu vynášania Moreny. Zarecitovali jej básničky, vybrali sa s ňou na poslednú prechádzku a rozlúčili sa s ňou tak, ako sa patrí. Morena zhorela a deti si mohli ešte zasúťažiť a vychutnať si tak prvé lúče jarného slniečka.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • 9. 3. a 23. 3. 2017 žiaci 6.A a 6. B triedy navštívili Mestskú knižnicu, kde sa zúčastnili na besede „Pozitíva a negatíva používania internetu“. Dozvedeli sa o bezpečnejšom používaní internetu, facebooku, mobilu i o nástrahách na internete ako kyberšikana, vírusy, hoaxy, hejtovanie. Vyskúšali si rôzne aktivity. Potom nasledovala prehliadka historického centra Bratislavy a Dómu sv. Martina.

 • V dňoch 9. a 10. marca sa na ZŠ Tbiliská 4 uskutočnili prednášky na tému drogovej prevencie s názvom Pravda o drogách, prostredníctvom organizácie Slovensko bez drog, ktorá sa v tejto oblasti dlhodobo angažuje a pripravuje i realizuje rôzne stretnutia za účelom osvety a primárnej prevencie práve o spomínanej problematike. Prednášky boli venované žiakom druhého stupňa základnej školy a prebiehali počas jednotlivých vyučovacích hodín priamo v priestoroch ZŠ Tbiliská 4. Žiaci sa od prednášajúceho dozvedeli podstatné informácie o drogách, ich vplyve na ľudský organizmus i o následkoch, ktoré môže vyvolať dlhodobá konzumácia omamných látok. Prednášajúci sa snažil o podanie týchto vedomostí formou blízkou a zrozumiteľnou deťom i pomocou názorných príkladov zo života ľudí, ktorí prepadli drogovej závislosti. Prednášky boli vedené interaktívnym spôsobom s častým zapájaním sa žiakov do problematiky, ich samostatných výpovedí a pýtania sa pracovníka prevencie na názory detí v súvislosti s drogovou závislosťou. Veľký dôraz kládol prednášajúci na to, aby si žiaci uvedomili najmä skutočnosť, že drogy a iné omamné látky nie sú spôsobom ako riešiť svoje problémy, a o čo viac plnohodnotne sa dá žiť práve bez pozitívneho vzťahu k drogám. Zaujímavosťou spojenou s prednáškou bola priama účasť nášho strieborného medailistu z halového behu na 60 metrov Jána Volka, ktorý sa prišiel porozprávať s deťmi o živote športovca a o hodnotách, ktoré sú spojené so zdravým životným štýlom. Uskutočnená aktivita týkajúca sa vyššie spomínanej problematiky sa stretla s pozitívnym prijatím zo strany žiakov i pedagogického zboru ZŠ, ktorí ocenili informácie, s ktorými prišli do styku i formu akou im boli tieto vedomosti podané.

 • 22. marec – Svetový deň vody

  Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame, a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec neuvedomujeme. Žiaci prvého stupňa si v stredu pripomenuli význam vody na našej planéte a jej ochrany zaujímavými tvorivými aktivitami –  tvorbou nádherných básničiek, výtvarnými prácami a putovnou výstavou fyzikálnych pokusov, kde pri praktických ukážkach, ktoré si mohli žiaci vyskúšať, spoznávali zákonitosti fyziky v praxi, naučili sa vyrobiť hudobný nástroj zo slamky alebo prepichnúť balón bez toho, aby praskol, či sledovať ako skáču lopty rôznej veľkosti. Najzaujímavejšie bolo vytvoriť plameň na ruke.

 • Trieda IV.B sa zapojila do súťaže  s názvom ,, Ekonástenka Svetový deň vody“, kde sa súťaží o najoriginálnejšiu a najkreatívnejšiu ekonástenku na tému Svetový deň vody. Vytvorili sme si v skupinkách vlastný námet a namaľovali, čo všetko nás pod pojmom voda napadne. Veríme,  že naša nástenka zaujme aj v súťaži. Držte nám palce.

 • Dňa 13. marca 2017 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili výchovného koncertu Fusion v Nemeckom kultúrnom dome. Fusion je hudobno-spevácky zbor pre tínedžerov, ktorý spieva a hrá piesne v pop-rockovom štýle. Viaceré piesne poznali deti z rádií, vďaka čomu vládla na koncerte príjemná atmosféra. Deti sa výborne bavili a na konci ocenili výkon zboru potleskom.

 • Dňa 20.3. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín. 52 žiakov

  2. – 9. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

 • Počas niekoľkých týždňov k nám chodili na návštevu škôlkari z okolitých materských škôl. Žiaci prvého a druhého ročníka ich na chvíľu prijali medzi seba, požičali im svoje peračníky a ukázali im ako je to byť „naozajstným“ školákom. Pani kuchárky im pripravili dobrý čajík a žiaci druhého stupňa deťom pripravili prekážkovú dráhu v telocvični. Prajeme budúcim školákom, aby sa im v škole darilo tak dobre, ako počas jedného „skúšobného“ dňa u nás.

 • Už niekoľko rokov pretrváva veľmi blízka a intenzívna spolupráca našej školy s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky na čele s pani veľvyslankyňou Bernardou  Gradišnik. Tentokrát pozvala žiakov ôsmeho ročníka priamo na Slovinskú ambasádu. Pán Miha Kragelj si pre nich pripravil prednášku o Slovinsku v rámci projektu SLOV-SLOV Dimenzia, ktorý porovnáva naše dve krajiny. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých faktov zo Slovinskej histórie, v mnohom pripomínajúcu minulosť nášho malého Slovenska. Ďakujeme za vzácny čas pani Gradišnik, ktorá žiakom ukázala priestory ambasády, za  pohostenie a príjemne strávené dopoludnie.

 • Vo februári bola na našej škole vyhlásená literárna súťaž na tému „Voda“.

  Úlohou žiakov 3. – 9.ročníka na hodinách slovenského jazyka pod vedením pani učiteliek Rajčanovej, Psotovej, Holováčovej, Polakovičovej, Bajtošovej, Pružincovej, Jaššovej a Vöröšovej  bolo napísať na túto tému básničku, úvahu, rozprávku ..... .

 • Pri príležitosti Dňa vody sa na 2.stupni uskutočnila súťaž o najkrajšiu nástenku. Všetky triedy usilovne tvorili. Nestranná porota 20.marca prešla všetky triedy a určila víťazov. Výber najlepšej nebol vôbec ľahký. Porota určila dvoch víťazov. Stali sa nimi kolektívy VIII.A a VIII.B. Cenou pre nich bude deň bez skúšania.

 • Vážení rodičia našich súčasných aj budúcich žiakov.

  Dňa 2. 3. od 8.30 do 14.00 budú pre Vás na našej škole všetky dvere otvorené. Srdečne Vás pozývame na návštevu.

 • Naša škola sa v rámci projektu Zelená škola venuje tento i nasledujúci školský rok téme „Voda“. Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa rozhodli venovať naše práce aj tejto problematike. V priebehu decembra – januára žiaci 5. – 7.ročníka zhotovovali výtvarné práce pod vedením  pani učiteliek Pružincovej a Gičinskej. Vo februári sme vo vestibule  vytvorili galériu tých najlepších. Žiaci siedmeho ročníka pripravili panely a piataci naň výkresy  pripevnili pod dohľadom pani učiteliek Kučerovej a Šándorovej.

 • V dňoch 1. až 6. februára 2017 sa 41 žiakov našej základnej školy vydalo na dlhú cestu na Oravu, presnejšie do Oravíc. Tu absolvovali lyžiarsky výcvik pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy. Prvý deň sme deti rozdelili do troch družstiev podľa dosiahnutej úrovne lyžovania a kurz sa mohol začať. Už tradične najväčší pokrok dosiahli „nelyžiari“, z ktorých sa po 4 dňoch stali lyžiari a zvládli oblúky a najmä zastavenie na svahu. Keďže počasie nám bolo naklonené a deti skoro úplne počúvali, z kurzu sme sa vrátili spokojní a plní nových zážitkov.

 • V stredu 15. februára sa žiaci 4. AB vybrali na zaujímavú exkurziu. Najskôr ich cesta viedla do Modry. Navštívili tam Múzeum Ľudovíta Štúra, kde sa dozvedeli o živote, diele a práci tohto  významného jazykovedca. Boli aj v pamätnej izbe, kde tento národovec po tragickej udalosti zomrel.  Nasledovala prehliadka Majoliky R v Pezinku. Táto chránená dielňa vznikla v roku 1989. Prezreli si  celú výrobu. Ukážka prác deti veľmi zaujala. Plní dojmov, nových vedomostí i radosti zo suvenírov sa vrátili do školy.

 • Päť mladých ľudí z Brazílie, Gruzínska, Číny a Indonézie strávilo tento týždeň so žiakmi druhého stupňa. Prišli vďaka medzinárodnej organizácii AIESEC, ktorej hlavným cieľom je rozširovať porozumenie národov prostredníctvom rozširovania porozumenia jednotlivcov, a tým meniť svet každým ďalším jednotlivcom.  Študenti nám predstavili krásy svojich krajín, zvyky,  jazyk a otvorený pohľad na svet. Veríme, že nás všetkých opäť motivovali k zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  sa uskutočnilo 14.2. 2017 na Súkromnom gymnáziu Česká.

  Našu školu úspešne  reprezentovali 7 žiaci.

  Umiestnenie:

 • Okresné kolo Geografickej olympiády sa konalo 7.februára 2017 na Základnej škole Za kasárňou. Tohto kola sa zúčastnilo 5 žiakov našej školy. Z kategórie G boli úspešnými riešiteľmi 2 žiaci – Eduard Sedláček (1. miesto) a David Hrdlička (9. miesto). Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastnením ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 8.2.2017 naši žiaci 6. až 9. ročníka zažili  hravou a zábavnou formou  vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied. Jedná sa o prvé mobilné planetárium na Slovensku, ktoré  ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov tzv. full-dome show  o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole. Naši žiaci si pozreli nový film s názvom zo Zeme do vesmíru. Celé vzdelávanie prebehlo u nás v telocvični.

 • Dňa  17. februára 2017  sa  žiaci tretieho ročníka  v rámci regionálnej výchovy zúčastnili na exkurzii  v Račianskej  pamätnej izbe. Nachádza sa na Alstrovej ulici v Rači.

  V Račianskej izbe nás privítala pani Mgr. Eva Šimoničová, ktorá nám porozprávala o histórii Račianskej izby a Rače. Priblížila žiakom  poľnohospodárske predmety, ktoré sa používali pri obrábaní vinohradov a výrobe vína. V druhej časti sa žiaci mali možnosť dozvedieť o ľudovej kultúre Rače ako sú kroje,  vyšívaná plachta, kolíska, vyšívané dekoračné uteráky, rôzne kuchynské predmety a písomnosti.

 • 13. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 22 účastníkov  z 20 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá.

 • Naša škola sa v rámci projektu Zelená škola venuje tento i nasledujúci školský rok téme „Voda“. Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa rozhodli venovať naše práce aj tejto problematike. V priebehu decembra – januára žiaci 5. – 7.ročníka zhotovovali výtvarné práce pod vedením  pani učiteliek Pružincovej a Gičinskej. Vo februári sme vo vestibule  vytvorili galériu tých najlepších. Žiaci siedmeho ročníka pripravili panely a piataci naň výkresy pripevnili pod dohľadom pani učiteliek Kučerovej a Šándorovej.

 • Žiaci 5. a 6. ročníka v rámci hodín geografie vyrábali 3D projekty. Témy boli založené na aktuálnom učive. Úlohou piatakov bolo zhotoviť model našej Zeme tak, aby bola viditeľná jeho vnútorná stavba (zemské jadro, zemský plášť a zemská kôra). Šiestaci mali tému Divy Ázie. Každý z nich mal vytvoriť model na niektorí z divov, ktorými boli napríklad: Taj Mahal, Veľký čínsky múr a pod.

 • „Dôležité je neprestať sa pýtať“  je mottom zážitkového centra vedy Aurelium.

  8. februára žiaci 3.C z krúžku Tvorítko navštívili interaktívnu výstavu v zážitkovom centre vedy Aurelium. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Žiaci mali možnosť si všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje, niečomu sa priučiť alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušili na intuitívnej úrovni. S veľkým nadšením a s bohatými zážitkami sa vrátili do školy. 

 • Naša škola prijíma 2% z daní prostredníctvom rodičovského združenia. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Vaše rozhodnutie podporiť nás.

  Potrebné údaje:

  Obchodné meno (Názov): Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4, Bratislava
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 36064459
  Sídlo: 83106 Bratislava, Tbiliská 4

 • Milí rodičia a priatelia našej školy,

  srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa18.3.2017

  v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 18.00 hod.

  Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

 • Dňa 20. decembra 2016 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili divadelného predstavenia Peter Black 3 v anglickom jazyku.  27. januára 2017 sa aj žiaci 4. a 5. ročníkov zúčastnili anglického divadelného predstavenia Puss in Boots (Kocúr v čižmách). Deti mali možnosť zažiť angličtinu aj mimo školského prostredia a tým získať motiváciu k ďalšiemu učeniu. Výkony hercov deti ocenili potleskom a spokojní sa vrátili do školských lavíc.

 • Dňa 17. januára 2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo olympiády v ANJ. Z našich žiakov sa v tomto kole zúčastnili Martin Galbavý zo 7.B a Jakub Scherhaufer z 8.B.

  V kategórii  1A súťažilo 11 žiakov z rôznych bratislavských škôl. Náš Martin Galbavý získal krásne 2. miesto. V kategórii 1B súťažilo 13 žiakov.  Jakub Scherhaufer skončil na peknom 4. mieste.

 • V stredu 25. januára žiaci tretích ročníkoch so svojimi pani učiteľkami mali možnosť navštíviť  nádherný poetický príbeh o dospievaní  - bábkové predstavenie Čin-Čin. Prostredníctvom veselých a pútavých príbehov vrabčiaka Čima a jeho krásnej Čin-Čin sa žiaci dozvedeli o nástrahách života, ich zdolávaní a konečnej veľkej harmónii sveta. V dramatických situáciách boli odhalené veľké pravdy o svete, o mravných posolstvách a sile lásky, ktorá nás viaže k rodine, ale aj širšiemu ľudskému spoločenstvu. Je to dramatizácia jednej z najznámejších a najkrajších detských kníh Ľudmily Podjavorinskej.  

 • Žiaci siedmeho ročníka, ktorí sú tento týždeň na lyžiarkom kurze na Orave, všetkých pozdravujú. Majú výborné podmienky na lyžovanie a majú sa veľmi dobre.

 • Na našej škole sa 10.januára konala veľká udalosť. Už po druhýkrát sme zastrešili podujatie pod názvom „Medové raňajky“, ktoré iniciovala pani veľvyslankyňa Slovinskej republiky Bernarda Gradišnik, aby tak priblížila zvyky svojej krajiny na Slovensku. Tentokrát sa ich zúčastnila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Ing. Gabriela Matečná. Opäť k nám zavítal predseda Slovenského zväzu včelárov Ing. Ľudovít Gál s mnohými jeho blízkymi spolupracovníkmi.

 • Žiaci 3.A strávili príjemné chvíle s návštevou zo Slovinska. Na historických faktoch i povestiach porovnávali naše dejiny. Ďakujeme za rozšírenie našich obzorov.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Ďakujeme všetkým pedagógom, žiakom i rodičom za príjemný večer.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Žiaci 1. stupňa si aj tento rok pred Vianoce mali možnosť vytvoriť  krásne pohľadnice s našim americkým lektorom – pánom Lesanom. Ďakujeme

  FOTOGALÉRIA TU:

 •  

  Účasť žiakov ZŠ Tbiliská v súťaži iBobor, ktorá je zameraná na riešenie logických úloh z oblasti informatiky, sa už stala tradíciou. V tomto školskom roku sa uskutočnil jej 10. ročník. Všetci súťažili online. Celkovo sa zúčastnilo 285 žiakov našej školy, pričom 62 z nich bolo úspešných riešiteľov.

 • Aj do našej školy sa koncom decembra presťahovala putovná výstava Vedecká hračka. Žiaci sa mohli do sýtosti zahrať na tejto interaktívnej výstave. Výstava zaviedla žiakov do sveta hračiek, hlavolamov a fyzikálnych experimentov. Lákadlom výstavy boli najmä exponáty: magické pero, nosáčikovia, hlavolamy, ihličkový reliéf. Súčasťou výstavy boli aj kópie historických školských obrazov na tému remeslá, nástroje a náradie.

 • Dňa 12. 12. 2016 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole  súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené  príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria