• Letná prázdninová činnosť

      Milí rodičia,

      v tomto školskom roku ponúkame v ŠKD pre deti letnú prázdninovú činnosť. Deti sa môžu tešiť na atraktívne tematické hry, súťaže a kvízy v areáli školy i v blízkom okolí. V prípade záujmu je potrebné vypísať prihlášku a odovzdať ju svojej p. vychovávateľke.

      Prihláška TU:

      Kolektív ŠKD


      ​​​​​​​17.6.2020

     • PARTY 2020

      Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu, napriek snahe preložiť termín školskej Party na 6.6.2020, Vám bohužiaľ musíme oznámiť, že naše spoločné stretnutie sa ruší.

      Veríme, že na budúci školský rok si to patrične vynahradíme.

      Chceli by sme poprosiť rodičov, ktorí si už vstupenky zakúpili, prípadne venovali ceny do tomboly aby kontaktovali prostredníctvom e-mailu pani učiteľku Kolmanovú.

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 5. ročníka

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

      1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

     • OTVORENIE ŠKOLY

      Vážení rodičia,

      sme radi, že od pondelka 1. 6. otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. O organizácii vyučovania, vydávania obedov, činnosti školského klubu detí a odchodu detí z ŠKD Vás budú informovať triedni učitelia a vychovávatelia.

      Žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, sa budú vzdelávať dištančne alebo online hodinami s učiteľom.

     • Prijímacie konanie

      do prvého ročníka štvorročných,

      do prvého ročníka päťročných vzdelávacích programov

      a prijímacie konanie do učebných odborov

      sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy zverejnili riaditelia strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 7. mája 2020.

     • ZÁPIS

      ZÁPIS

      Vážení rodičia, elektronický zápis budúcich prvákov do školy prebiehal od 15. do 30. apríla 2020. V prípade, že máte dieťa, ktoré je potrebné zo zákona zaškoliť k budúcemu školskému roku a z rôznych príčin ste tak neurobili, kontaktujte zástupkyňu školy, aby ste sa individuálne dohodli na ďalšom postupe.

     • Oznam

      OZNAM PRE RODIČOV žiakov 9. a 5. ročníka

      Prihlášky na SŠ a osemročné gymnáziá

      Vo štvrtok 30. apríla 2020 od 8,30 – 11,30 hod.

      prídu podpísať prihlášku na SŠ

      rodičia žiakov 9. ročníka, ktorí tak ešte neurobili.

      (priniesť 1,50 € poštovné za 1 prihlášku)

      Ak je ešte záujem medzi rodičmi žiakov 5. ročníka

     • OZNAM

      Vážení rodičia.

      Od včerajšieho dňa 6. 4. je k dispozícii Usmernenie na hodnotenia žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie ... Vyplývajú z neho konkrétne odporúčania pre hodnotenie žiakov. Pripravujeme konkrétne postupy pre aplikáciu tohto dokumentu do organizácie a priebehu vyučovania na našej škole. Záleží nám na tom , aby sme procesy nastavili tak, aby dobre fungovali až do konca tejto situácie, čo vyžaduje dôkladné premyslenie. Doprajte nám, prosím, trošku času. V utorok popoludní Vám triedni učitelia zašlú dokument, z ktorého vyplynú informácie dôležité pre Vás a Vaše deti. Vyučovanie po Veľkej noci by sme teda od stredy začali plne v zmysle spomínaného Usmernenia.

     • Konzultácie

      Všetkým rodičom a žiakom našej školy ponúkame individuálnu konzultačnú a poradenskú pomoc :

      Každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 bude na tel. čísle 0940 549 870 k dispozícii školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová, aby s vami riešila otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ).

     • Usmernenie k poplatkom za ŠKD a stravovanie v ŠJ

      Vážení rodičia.

      Na základe Usmernenia č. 2/2020, ktoré nám bolo doručené zo Školského úradu MČ Rača Vám oznamujem, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí a príspevok na prípravu a výrobu jedla a režijných nákladov, ktoré ste uhradili za mesiac marec bude zohľadnený po opätovnom obnovení prevádzky základnej školy.

     • Aktuálne informácie k prerušeniu vyučovania

      • Vyučovanie v našej škole je prerušené do odvolania. O začatí vyučovania sa včas dozviete z médií a budeme vás informovať aj na našej webovej stránke a prostredníctvom triednych učiteľov.
      • Testovanie T9 je v tomto školskom roku zrušené.
      • Prihlášky na stredné školy sa budú odovzdávať k 15. 5. a nebu
     • Možnosť pomoci rodičom zvládnuť náročné "domáce" vzdelávanie

      Vážení rodičia,

      v tejto náročnej situácii vám ponúkame možnosť individuálnej konzultačnej a poradenskej pomoci. Naše školské špeciálne pedagogičky sú pripravené spolu s vami riešiť otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ) a zvládaním iných náročných situácií, ktoré možno doma s deťmi zažívate.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Exkurzia: Schaubmarov mlyn
   • Kurz Bubnovania a Rytmiky v triede
   • OK Dejepisnej olympiády
   • Múzeum polície
   • Krajské kolo Šaliansky Maťko
   • Avion - vystúpenie
   • Víťazi Vianočného turnaja v stolnom tenise
   • Šaliansky Maťko
   • Šaliansky Maťko – školské kolo