Informácie

Fotografie školy

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Štatistika

Počet návštev: 5216823

Dátum, čas

Streda 17. 1. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

OZNAMY

 • Žiaci IV.B od začiatku školského roka zbierali umelohmotné uzávery z PET fliaš. 20.12. sa v triede usadili, rozdelili ich podľa farieb a vytvorili pod vedením pani učiteľky Psotovej nádherný obraz, ktorý vystavili vo vestibule školy. Našej planéte tak dali krásny vianočný darček tým, že z odpadu vytvorili niečo krásne, nové. Obraz bude školu zdobiť veľa rokov.

 • Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok 14. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 10. ročník DO v školskom roku 2017/18 vybrala tému pre kategórie F a E Staroveké Grécko a pre kategórie D a C Diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami.

  Súťažilo 22 žiakov a tu je umiestnenie najlepších:

  Kategória F – žiaci 6. ročníka ZŠ

  1. miesto Eduard Sedláček 6.A

  2. miesto Kristián Hrúz 6.B

 • Do galérie Nemčinári na výlete boli pridané fotografie.

 • V dňoch 11.12. až 13.12. 2017 sa u nás v škole opäť konali Školské vianočné trhy. Pripravili ich naši žiaci, predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia, pozornosti alebo narušenou komunikačnou schopnosťou počas individuálnych reedukačných cvičení pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky. Ponuka výrobkov bola naozaj bohatá : vianočné pohľadnice, látkové tašky, svietniky, sviečky, rámiky, zdobené kamienky, zrkadlá, lízankoví anjeli, vešiaky, snehuliaci, mydielka, ikebany a rôzne drobné dekoračné predmety. Tešili sme sa z veľkého záujmu a takmer všetko sme predali ! Peniaze budú použité na nákup kompenzačných a didaktických pomôcok, aby učenie išlo ľahšie a s radosťou. Ďakujeme všetkým kupujúcim, predávajúcim a vyrábajúcim !

 • Dňa 5. 12. 2017 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom The Heroes.

  Predstavenie bolo o mladých ľuďoch, ktorí majú často potrebu identifikovať sa s niekým výnimočným. Dospievajúca mládež chce napodobňovať svojich hrdinov z počítačových hier, či z filmov, no niekedy na škodu veci zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. Na reálnych hrdinov z mäsa a kostí – svojich spolužiakov, kamarátov, susedov a podobne. Cieľom predstavenia v anglickom jazyku bolo navyše atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.

 • Vážení rodičia.

  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú Vianočnú akadémiu dňa 21. 12. o 18.00 vo vestibule školy. Tešíme sa na spoločne príjemne prežitý predvianočný večer.

  deti a učitelia

  Prosíme Vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteľa k príchodu detí na vystúpenie. Pre rodičov bude budova školy otvorená od 17:45 hod.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od soboty 23. 12. 2017 do nedele 7. 1. 2018 sú zimné prázdniny.

  Vyučovanie končí v piatok 22. 12. podľa rozvruhu. Z organizačných dôvodov prevádzka školského klubu detí končí už o 16. 00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

  Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 8. 1. 2018.

  Prajeme príjemne prežité dni s deťmi.

 • V posledných mesiacoch sme na dvore našej školy vybudovali nový prístrešok pre našich cyklistov. Prístrešok je hneď pri vstupe do areálu, bicykle sa dajú pohodlne zamknúť o stojan a budú chránené pri nepriaznivom počasí. Určite ho ocenia viacerí športovci s príchodom jarných mesiacov. Veľká vďaka patrí Mestskej časti Rača, ktorá nám na tento environmentálny projekt poskytla nenávratnú dotáciu vo výške 500€.

  Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4

 • Dňa 11. 12. 2017 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

  Umiestnenie:

  1.kategória: 1. miesto: Júlia Vargová III.A

  2. miesto: Viktória Krupová II.A

 • „Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.

  Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce.

  Keď máš snahu podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

  Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.“

  Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali ďalší dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Vianoce. Deti sa veľmi snažia, triedy dýchajú Vianocami. Dňa 18.12. bude mať porota ťažkú úlohu vybrať si tú najkrajšiu. Žiaci víťaznej triedy podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

 • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu Tbiliská 4. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

  Pri vchode do budovy školy už prichádzajúcich žiakov čakal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov.

 • Vďaka pánovi T. Lesanovi z USA si aj tento rok mohli naši žiaci prvého stupňa vytvoriť originálne vianočné pohľadnice.

  Ďakujeme

 • Aj tento školský rok knižnica realizovala medzinárodný projekt Záložka do knihy spája školy a našou pridruženou školou bola škola z Českej republiky - Základná škola Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou. Naši žiaci vyrábali záložky na tému Tajuplný svet knižných príbehov.

  Pri výbere motívov sa inšpirovali najmä rôznymi knihami, z ktorých prevládali rozprávky, bájky, povesti... .Samozrejme, každý žiak sa inšpiroval tým svojím tajuplným svetom knihy. Zaujímavou inšpiráciu pre niektoré deti bola aj návšteva našej školskej knižnice, ktorú žiaci zobrazovali v podobe kníh na poličkách.

 • šHlasujte za NÁŠ najkrajšie vyzdobený stromček, daj like nášmu stromčeku (náš je ten stromček s hnedými guľami).

  Hlasuj tu:

  Ďakujeme

 • Dňa 30.11. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Mio, môj Mio.

  „ Je to rytiersky príbeh o odvahe a láske, ktorá pretvára, formuje a z obyčajných ľudí robí hrdinov. Astrid Lindgrenová, autorka preslávenej knihy Pipi dlhá pančucha, hovorí dielom Mio, môj Mio o potrebe výchovy, ktorá nie je založená na zákazoch a nariadeniach, ale na úprimnom záujme, láske a rešpekte. Mio nenachádza vnútornú silu vďaka nejakému čarovnému nápoju, ale práve vďaka podpore rodiny a priateľov. Ich vzájomná láska je hnacím motorom a prebúdza v ustráchanom chlapcovi pravého hrdinu, ktorý vie, že strach je potrebný, ale nesmie nám urobiť krok vpred.“

 • Najprv k nám zavítali tri reprezentantky Slovenska, ktoré bojujú na Majstrovstvách sveta vo florbale v Bratislave. Potom mnohí z nás, učitelia, žiaci i rodičia išli dievčatá povzbudzovať priamo na štadión Ondreja Nepelu. Zvlášť držíme palce Deniske Ferenčíkovej s číslom 10 - sestre našej pani učiteľky. No a napokon sme sa ešte zúčastnili benefičného turnaja, výťažok ktorého pôjde na zrekonštruovanie starej jedálne. Turnaj sa konal na našej škole.

 • Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 1.12.2017 . Pri vstupe do budovy školy žiaci deviateho ročníka pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Deviataci - Nina Lackovičová, Natália Harenčárová, Arthur Melega a Radovan Stančík pripravili poučné prezentácie pre žiakov druhého stupňa.

 • Dňa 21.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v ANJ. Zúčastnili sa ho žiaci 6.až 9.ročníka.

  Olympiáda mala 2 časti.

  1.časť písomná, kde sa overovali vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením a počuvanie s porozumením.

  2.časť bola ústna. Mala 2 časti. V prvej žiaci vymýšľali príbeh k danému obrázku a v druhej sa venovali dialógu na danú tému.

  V kategorii 1A,6.a 7.ročník sa najlepšie darilo týmto žiakom:

  Na 1.mieste skončil Šimon Gerhat zo 7.B triedy.

  Na 2.mieste Alexandra Škultétyova zo 6.A triedy

 • Pán Dayal Rao z Indie predviedol našim žiakom fascinujúce tradičné indické dekoračné umenie. Žiaci vyšších ročníkov mali možnosť spýtať sa ho aj na zaujímavosti o Indii, indickom školskom systéme a pod.

 • Už po tretí krát sa naša škola zúčastnila veľkého slovinského projektu „Medové raňajky“. Tento krát to bolo formou audio – video prenosu. Naši žiaci 1. B triedy sa na akciu pripravovali celý týždeň. Pani Poklač Vojtechová z Filozofickej fakulty im predstavila Slovinsko, ako i príbeh Včielky Medky, s pani učiteľkou Zuzkou nacvičili krásne pesničky o včielkach a sladkom medíku. Vo štvrtok 16. novembra sa potom za prítomnosti hostí zo Slovinského veľvyslanectva spojili obrazom i zvukom s kamarátmi zo Slovinska. Program sa zavŕšil medovými raňajkami. Chlebíky pripravili žiačky siedmeho ročníka a dobrý čajík uvarili pani kuchárky.

 • V pondelok 13.11. žiaci 4. AB a v utorok 14.11. žiaci 3. C a 4. C navštívili Vodné dielo Gabčíkovo. Z vyhliadkovej veže si prezreli celú monumentálnu stavbu. Zaujali ich najmä plavebné komory. Potom ich cesta viedla do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde sa oboznámili s jej históriou, prezreli si planetárium a videli ako sa pozoruje Slnko ďalekohľadom cez otvor v kupole strechy. Exkurzia obohatila o nové zážitky a vedomosti, ktoré spracovali v zaujímavých projektoch.

 • V dňoch 9. a 10. novembra 2017 sa na školskom dvore základnej školy uskutočnili súťaže ku svetovému dňu behu. Žiaci sa mohli zapojiť do dvoch súťažných disciplín – vytrvalostný beh a šprint na 50m. Víťazi boli odmenení potleskom, certifikátom a špeciálnou odmenou.

 • Vážení rodičia,

  ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok internetovej žiackej knižky. Na odstránení poruchy dodávateľ softvéru pracuje.

 • V piatok 3. novembra 2017 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Galérii ústredia ľudovej a umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave. Vyskúšali si maľbu na sklo a úvod do remeselných techník v drotárskej a textilnej dielni. Pod vedením skúsených lektorov dostali nielen informácie o materiáloch a pracovných nástrojoch, ale si i sami vytvorili krásny výrobok. Šikovnosť, tvorivosť, kreativita a radosť z práce boli korunované tkaným náramkom, drôteným šperkom a obrázkom na skle, ktoré možno potešia ako darček rodičov, priateľov alebo známych.

 • MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY

  Želanie
  „Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.
  Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.
  Prajeme Ti milý starký, starká,
  Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,
  Či je deň, a či noc hustá.„

  Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Úcta k starším. Žiaci sa veľmi snažili, jedna nástenka bola krajšia ako druhá. Dňa 6.11. sa porota rozhodla, že prvé miesto získajú triedy: IX.A, IX.B, VI.A. Podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

 • Dňa 3. novembra 2017 sa uskutočnil hudobno-výchovný koncert „Čo o mne vieš?!?“ zameraný na tému Prečo kyberšikana? Táto téma sa denne rieši medzi žiakmi i pedagógmi na školách. Prináša so sebou smútok, strach, psychické problémy a preto o nej treba hovoriť. Ignorovanie tejto témy prerastá do obludných rozmerov, kedy sa riešia už len následky. So žiakmi je nutné hovoriť včas, aby bol dialóg preventívny. Koncert bol zameraný na nebezpečenstvá a nástrahy sociálnych sietí, riziká spojené s krádežou identity, trestnoprávnu zodpovednosť za ohováranie a klamstvá o pedagógoch, spolužiakoch, teda kyber kriminalitu i prevenciu a rady ako sa týmto rizikám vyhnúť. Pre prvý stupeň bol koncert formou rozprávky o 3 kozliatkach a zlom vlkovi – sústredený na podstatu šikany a kyberšikany, spracovaný veselou a zábavnou formou. Pre druhý stupeň boli využité príbehy zo života ich rovesníkov, aby lepšie pochopili, čo kyberšikana znamená – zo strany agresora aj obete. A spomenula sa aj trestnoprávna zodpovednosť, keďže žiaci do nej spadajú. Oba koncerty boli doplnené známymi piesňami a žiaci si aj zaspievali. Besedu viedol člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. B. Koncový a hudobnú zložku mal na starosti M. Dragúň, spevák skupiny Nererback. Počas celého koncertu kontrolnými otázkami overovali, či žiaci téme rozumejú.

 • Tento školský rok sa v mesiaci september žiaci druhých ročníkov zúčastnili kurzu plávania, ktorý bol v rámci plánov telesnej výchovy. Absolvovali ho v hoteli Barónka v modernom bazéne. O kurz bol veľký záujem, o čom svedčí aj počet prihlásených žiakov. Niektorí žiaci sa naučili plávať, iní sa v plávaní zdokonalili. Po športovom výkone strávili pár minút v saune, kde relaxovali.

 • Dňa 25. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci 8.B triedy. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991 a koná sa v septembri. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a je symbolom zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 10 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

 • Šarkaniádou sme oslávili ešte posledné hrejivé dni tohtoročného babieho leta. Vo štvrtok a v piatok mali žiaci prvého stupňa v školskom klube možnosť vyskúšať si svojich vlastnoručne vyrobených šarkanov v praxi, či otestovať svoje „šarkaniarske“ zručnosti na priestrannom ihrisku pred budovou školy. Nakoľko nám vyšlo krásne slnečné počasie a na poslednú chvíľu sa nám podarilo objednať a zabezpečiť aj akurátny vietor, veľkú radosť (až na pár odtrhnutých šarkaních chvostov) mali nie len naši žiaci, ale my všetci, ktorí sme toto krásne jesenné divadlo na školskom ihrisku pozorovali.

 • Vyhodnotenie  jesenného zberu papiera TU:

 • Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Svetový deň výživy si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete hlad a podvýživu a povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijala opatrenia proti hladu.

  Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín, najmä čistej vody.

 • Počas výtvarnej výchovy sme využili krásne babie leto a zahrali sa na umelcov. Deti z prírodných materiálov, ktoré našli v okolí školy,  vytvárali krásne umelecké diela.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V utorok, 10.10.2017 naši druháci absolvovali cvičenie v prírode. Všetci zvládli cestu zo školy na Biely Kríž a späť. Počas cesty sme pozorovali prírodu, stromy, huby a stopy zvierat. Tešíme sa na ďalší pobyt v prírode!

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V stredu 18.10.2017 sa v Športovej Hale Elán uskutočnilo prvé z troch postupových kôl súťaže Bavme deti športom v rámci Bratislavského kraja. Každú školu reprezentovalo 8-členné družstvo(4 chlapci, 4 dievčatá), zložené zo žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Sily si medzi sebou zmeralo 14 základných škôl, v 6-tich rôznych atletických disciplínach. Našu školu reprezentovali :

   

  Simonka Chyžnajová 2.D

  Laura  Perknovská 2.C

  Miško Blažovský 2.C

  Dominik Ščibrány 2.C

  Miška Martišová 3.C

  Ninka Andacká 4.B

 • Minulý týždeň navštívili žiaci druhých ročníkov dopravné ihrisko.

  Stali sa z nich "skutoční" účastníci dopravy. Zistili, či boli na hodine prvouky dosť pozorní. Svoje vedomosti si teraz mohli vyskúšať v praxi. Veľa dopravných značiek deti poznali aj pred tým. Prechod cez cestu so semaforom je pre väčšinu z nich samozrejmosť.

  Teraz si to všetko mohli zopakovať a vyskúšať v úlohe kolobežkárov a chodcov. Veď správať sa zodpovedne na cestách a chodníkoch je veľmi dôležité. A to aj vtedy, keď budú bez rodičov.

 • Dňa 17.10.2017 sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili predstavenia Osmijankové rozprávky v bábkovom divadle. Predstavenie bolo zaujímavé a zábavné určené pre deti dnešnej doby. Postava Osmijanka vtipnou formou poukazovala rôzne ľudské vlastnosti. Každé jedno dieťa sa mohlo v postavách nájsť.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Dňa 19. októbra 2017 sa žiaci 6. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu.

  Navštívili Mestskú knižnicu v Bratislave, kde sa zúčastnili na prednáške – Civilizácie a megastavby praveku: Ľudia spred histórie. Dozvedeli sa zaujímavé poznatky o megalitoch a o živote ľudí v dome kamennej a bronzovej. Potom si  prezreli historické centrum Bratislavy a navštívili SNM – prírodovednú expozíciu. Prezreli si aké zvieratá žili na našom území v minulosti a ktoré z nich lovili ľudia v v praveku.

   

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Žiaci 4. a 5. ročníka našej školy mali milú úlohu pripraviť sa na kultúrny program pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia kvízu pre seniorov „Čo viem – to viem o MČ Rača“, ktoré sa konalo 18. októbra o 15.00 hod. v sále Nemeckého kultúrneho domu.

        Deti sa vzorne pripravovali. Na vystúpenie sa veľmi tešili. Naši milí dôchodcovia ich ocenili srdečným potleskom.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V pondelok 23. a v utorok 24. októbra sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili príjemných a najmä poučných besied s našou bývalou pani učiteľkou Dobroslavou Luknárovou.

    Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z histórie i súčasnosti nášho regiónu. Oboznámili sa s knižkami, ktoré zachytávajú život v Rači v minulosti. Niektoré z nich sa dajú nájsť už len v knižniciach. Spoznali dôležité pozoruhodné stavby a obohatili svoju slovnú zásobu o račianske nárečové slová. Získali vedomosti o račianskych školách.

 • Dňa 24.novembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť.

  Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

   

  Víťazi: 1. miesto : Natália Harenčárová z 9.A
    2. miesto : Natália Čerňanová z 9.B

    2. miesto : Michaela Bačová z 8.B

    3. miesto : Jakub Scherhaufer z 9.B

 • Jesenné záhrady vydali svoje bohatstvo a výrobky z jesenných plodov rozžiarili vstupnú halu našej školy. Bolo sa veru na čo dívať! 


  Výrobky z rôznych druhov zeleniny a ovocia hýrili nápadmi. Súťažili medzi sebou nielen jednotlivci, ale aj celé  triedy. Spoločným úsilím rodičia a deti realizovali svoje nápady. A o to vlastne išlo. Venovať si vzájomne čas, spolupracovať a porozumieť si. Opäť sa potvrdilo, že studnica nápadov našich žiakov aj  ich rodičov - je úžasná a nevyčerpateľná...
  Tak ako aj po minulé roky, sa výstava tešila nevšednému záujmu zo strany žiakov, rodičov, príbuzných  i náhodných návštevníkov školy.
  Všetky výrobky boli krásne a tvorivé, preto sme ocenili všetkých žiakov. Osobitne sme odmenili nasledujúcich žiakov, ktorí získali diplom a cenu za tvorivosť a skvelý nápad:

 • Vážení rodičia.

  V súlade s platnou legislatívou bolo vybavenie našej školskej kuchyne doplnené o veľký ekologický kompostér, ktorý bude denne likvidovať na kompost všetok biologický odpad z našej jedálne. Je to profesionálny, kvalitný a veľmi drahý prístroj. V súčasnosti  začíname s jeho prevádzkou a je potrebné zabehnúť ho v špeciálnom režime. Je možné, že cítite pri prechode popod okná kuchyne špecifický zápach. Nijako nesúvisí s kvalitou obedov, ktoré naše pani kuchárky pripravujú. Dnes sme obedovali výborného lososa a veľa detí si pýtalo „dupľu“.

 • 6. 10. 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili akcie Kam po skončení ZŠ – ŠTUDUJ DOPRAVU. V Múzeu dopravy SŠ Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja  predstavili učebné a študijné odbory so zameraním na dopravu. Poskytli žiakom kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Žiaci videli ukážky rôznych povolaní, navštívili priestor rušňa, kamióna, možnosti riadenia rušňa prostredníctvo ETCS zariadenia, ukážku ovládania parkovacieho pilota osobného vozidla, či smart ovládania vozidla. Zúčastnili sa rôznych dopravných súťaží a kvízov.

 • Na hodinách  výtvarnej výchovy žiaci 5. – 7.ročníka vytvárali  postery k ochrane vody. Vo vestibule školy sme z nich vytvorili tabule propagujúce dôležitosť ochrany vody pred jej znečistením. Môžu si ich prezrieť nielen žiaci, ale i návštevníci školy a uvidia, že nám nie je ľahostajné čoraz väčšie znečisťovanie tohto prírodného zdroja.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Internet je v súčasnosti nevyhnutnosťou, ale musíme ho vedieť využívať rozumne. A práve o tom bola beseda so žiakmi 4. a 7.ročníka, ktorá sa uskutočnila 4.10.2017.

  Pani lektorka žiakom vysvetlila aké sú nebezpečenstvá sociálnych sietí, ako si treba chrániť osobné údaje. Ďalej čo si treba všímať pri výbere videohier, ktoré „PEGI“ varujú pred nevhodnosťou hry pre určitý vek.  Čo znamená kyberšikana, ako sa proti nej chrániť i o negatívnych a pozitívnych vplyvoch YouTuberov.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • 28. 9. 2017 sa žiaci IX. A a IX.B triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie. Navštívili pristavenú expozíciu LÉGIOVLAKu, ktorú tvoria repliky legionárskych vozňov z rokov 1918 – 1920. Prezreli si 13 zrekonštruovaných vozňov, ktoré predstavujú vojenské ešalóny prepravované železnicou. Prepravili desaťtisíce československých legionárov naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri prejazde museli bojovať s boľševikmi. Pre väčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie používané vagóny. Žiaci si prezreli  vozeň poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovací, filmový, dielensky, krajčírsky, zdravotnícky, štábny, veliteľsky, obrnený dva plošinové vozne. Pútavý výklad sprievodcu priblížil históriu československých légií i bežný život legionárov a porozprávaj i zaujímavosti z ich života. Potom žiaci vystúpili na Slavín, kde sa dozvedeli od pani učiteľky dejepisu základné informácie o tomto pamätníku a vzdali úctu, vojakom ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy i západného Slovenska počas 2. svetovej vojny.

 • Dňa 3. 10. 2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili besied s pani lektorkou z MP Education, s.r.o. Dievčatám 6. a 7. ročníka bola venovaná beseda s názvom: „Dospievam alebo život plný zmien...“ Chlapci 6.ročníka sa zúčastnili besedy: „Na štarte k mužnosti.“  Cieľom besied bolo ukázať dievčatám a chlapcom ako riešiť pubertu, jej fyzické i psychické prejavy, ktorými prechádzajú alebo budú prechádzať a pomôcť im nahliadnuť do tajov dospievania.  V rámci diskusie odzneli zaujímavé otázky našich žiakov. Z týchto besied si žiaci odniesli veľa cenných poznatkov do života.

 • Od 9.10. do 13.10.2017 bude prebiehať na našej škole pre žiakov 1. stupňa týždeň venovaný jablku a plodom našich záhrad. Tematicky zameraný týždeň  sa bude prelínať všetkými predmetmi. Deti si môžu priniesť nielen jablká, ale aj iné maškrty, ktoré nám spríjemnia vyučovanie – jablkový džús, detskú výživu atď. Šikovné mamičky môžu upiecť jablkový koláč a podeliť sa s nami o recept.

  V hale školy bude prebiehať zároveň súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, prípadne iný aranžmán z jesenných plodov – podrobné informácie o súťaži budú umiestnené na nástenke v hale našej školy.

 • Dňa 21. septembra sa žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili multimediálneho predstavenia „Stratený svet fyzikálnych experimentov“, ktoré bolo realizované spoločnosťou pre vedu a vzdelanie Astronyx s použitím audiovizuálnej a výpočtovej techniky priamo v našej škole. Predstavenie obsahovalo teoretickú aj praktickú časť na vysvetlenie základných fyzikálnych javov z optiky, hydrostatiky, mechaniky, akustiky či astronómie. Prekvapivý bok experiment  z alternatívnym zdrojom energie. Na konkrétnych príkladoch a situáciách žiaci videli, ako svet fyziky priamo ovplyvňuje náš každodenný, bežný život. Do prezentácie sa úspešne zapájali žiaci, najaktívnejší boli ocenení vecnými cenami. Tajomstvá fyziky odhalené týmto spôsobom ich zaujali. Touto netradičnou formou vzdelávania si starší žiaci zopakovali vedomosti z prírodovedných predmetov. Spestrením boli aj pesničky súvisiace s predmetom bádania, ktoré vtipne okorenili predstavenie.

 • V pondelok 18. septembra žiaci troch 3. a troch 4. ročníkov absolvovali za krásneho jesenného počasia cvičenie v prírode. Počas neho pozorovali okolitú prírodu, dopravné značky a učili sa správnemu presunu v útvare tried. V Knižkovej doline na Banskom potoku si prezreli polder, ktorého účelom je zachytiť a znížiť kulmináciu povodňovej vlny. V starej časti Rače si všímali stavbu domov z nepálenej hliny a vedia, na čo slúžili  dvere v strechovej časti domčekov. Turistická vychádzka sa všetkým páčila a príjemne unavení sa všetci vrátili späť do školy.

 • Zber papiera bude prebiehať od 9.10. - 13.10.2017.

  Pozor, nezbierame kartón!!!!

  Celý školský rok zbierame ELEKTROODPAD!

  Papier je možné odovzať tieto dni:

  PONDELOK:  ráno 7:00 - 7:45, poobede 14:00 - 16:00

  UTOROK: ráno 7:00 - 7:45, poobede 14:00 - 16:00

  STREDA: ráno 7:00 - 7:45, poobede 14:00 - 17:00

  ŠTVRTOK: ráno 7:00 - 7:45, poobede 14:00 - 16:00

  PIATOK : ráno 7:00 - 7:45, poobede 14:00 - 16:00

 • Vážení rodičia, milé deti.

  Už je to tu !  Prázdniny končia a v pondelok 4. septembra začína nový školský rok. Verím, že ste si všetci  oddýchli a nového školského roka sa neviete dočkať.

  Žiaci 1. ročníka prídu do školy o 8:15 hod. Po spoločnom slávnostnom otvorení školského roka sa deti rozídu do tried. Približne o 10.35 sa pre ne prvé vyučovanie skončí, po celý čas s nimi môžu byť aj rodičia.  Aj prváci môžu využiť školský klub detí a školskú jedáleň podľa informácií pre deti 2. – 4. ročníka.  Informácie o pomôckach a ďalších dňoch prvého školského týždňa  Vám poskytne pani učiteľka v prvý deň.

 • Vážení rodičia, milé deti.

  Už je to tu !  Prázdniny končia a v pondelok 4. septembra začína nový školský rok. Verím, že ste si všetci  oddýchli a nového školského roka sa neviete dočkať.

  Žiaci 2. – 9. Ročníka prídu do školy o 7:45 hod. Vyučovanie bude od 8:00 do 10:35 hod. Po skončení vyučovania môžu ísť deti na obed. Už od prvého dňa môžu ísť detí 2. - 5. ročníka v čase od 6:00 do 7:30 hod. a od 10:35 do 16:00 hod. do školského klubu detí. Informácie o pomôckach a ďalších dňoch prvého školského týždňa poskytne deťom pani učiteľka v prvý deň.

 • Dňa 27.6. sa vybrala 9.A trieda na koncoročný výlet do Trenčína. Deviataci cestovali vlakom, v Trenčíne nás čakal sprievodca, ktorý nám ukázal mestské pamiatky a previedol nás hradom. Poobede si pre nás nachystal vtipný športový program. Na záver výletu sme ešte absolvovali plavbu na dračej lodi po Váhu. Nakoniec nasledoval rozchod po meste a potom už len cesta vlakom naspäť domov. Výlet sa deviatakom páčil a úspešne ukončili školský rok na ZŠ Tbiliská. Prajeme im veľa úspechov v ich nových školách.

 • 26. júna 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie na Slavín. Uctili si pamiatku vojakov, ktorí položili životy pri oslobodzovaní Bratislavy i celého západného Slovenska. Pútavý výklad počúvali s veľkým zaujatím. Mali možnosť navštíviť i pietnu miestnosť, kde je hrob neznámeho vojaka, ktorá sa otvára iba 4. apríla na výročie oslobodenia Bratislavy. Ďalej nám bolo umožnené pozrieť si i priestory pod Slavínom, ktoré boli objavené náhodou pred 15.rokmi. V súčasnosti sa uskutočnili práce, ktoré zabezpečili statiku pamätníka a do budúcna sa uvažuje využiť priestory ako Vojenské múzeum.

 • Milí rodičia, aj v tomto roku sa na našej škole uskutočnil zber vrchnáčikov z PET fliaš. Našim cieľom bolo pomôcť prírode, podporiť recykláciu a ochranu životného prostredia. Spoločne sme vyzbierali 244kg vrchnáčikov. Za dané množstvo dostaneme finančnú odmenu v podobe poštovej peňažnej poukážky, ktorá bude využitá na výsadbu zelene v areáli našej školy.

 • Dňa 21.6.2017 k nám do školy zavítal majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš. Ján je dlhoročný profesionálny športovec, showman a prišiel nám ukázať svoje športové umenie. Doviezol so sebou svoj mobilný stage, kde nám ukázal čo všetko sa dá dokázať na bicykli. Deťom sa vystúpenie páčilo, účinkujúceho odmenili veľkým potleskom. Po vystúpení bola autogramiáda, o Jana bol taký záujem, že niektoré deti stáli v rade na podpis aj vyše hodinu :)

  FOTOGALÉRIA TU:

 • Žiaci 8. ročníka sa dňa 23.6.2017 zúčastnili exkurzie. Exkurzia bola  zameraná na učenie sa v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Ich kroky preto viedli do zážitkového centa vedy – Aurélium. Tu sa žiaci zábavnou formou zoznamovali so zákonitosťami prírodných vied. Cez interaktívne modely objavovali biosignály svojho tela – EKG, EMG, tep, dýchanie, objavovali základy elektoromagnetizmu, magnetickej indukcie,  spoznali prácu Nikolu Teslu – teslov svet. Zabávali sa  s exponátmi demonštrujúcimi základné vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, hydraulika, zoznámili sa aj so svetom optiky – šírenie svetla, spektoskopia. Z centra deti odchádzali plné zážitkov a dojmov.

 • V nádhernom kúte Slovenska v pohorí Považského Inovca v Nitrianskom kraji žiaci 3.C a 4.A so svojimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkou trávili pobyt ŠvP s bohatým celodenným programom. Navštívili Mini ZOO Ranč pod Babicou, Národný žrebčínec a zámok v Topolčiankach. Park miniatúr v Podolí a Vojenské múzeum v Piešťanoch. Vedomosti z finančnej  gramotnosti si žiaci overili v praxi kupovaním suvenírov, pohľadníc a sladkostí. Nadobudnuté vedomosti si overili vedomostným kvízom „Poznaj svoju vlasť.“

 • Žiaci 2. – 4. ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do súťaže Maksík. Prebiehala po celý rok v 5. kolách. Bola náročná a overila vedomosti, ale aj vôľové vlastnosti súťažiacich.

        Darček a titul Najmúdrejší  Maksáčik bol pridelený  súťažiacim, ktorí sa svojimi výsledkami  zaradili medzi  30 % najúspešnejších. V kategórii Maksík 2 to boli súťažiaci,  ktorí získali 122 – 127 bodov , v kategórii  Maksík 3 to boli súťažiaci, ktorí získali 121 – 129 bodov a v kategórii Maksík 4 to boli súťažiaci, ktorí získali 120 – 133 bodov.

 • V piatok 16.6. na našu školu zavítala z Českej republiky spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus sídliaca v Ledniciach. Pripravili pre žiakov 1. aj 2.stupňa výukový program, v ktorom ich oboznámili so životom, stavbou tela i s tým, čím kŕmiť dravce. V školskom areáli na bidlách deti privítali sup krahujový, kondor morkovitý, orliak bielohlavý, karančo pásikový, haja červená, haja tmavá a sokol rároh. Postupne sa majestátne vznášali na oblohu a zlietali späť na koženú rukavicu sokoliara. Predviedli aj techniku lovu. Deťom krásny zážitok nepokazil ani začínajúci dážď. Vstupné žiakom hradilo Rodičovské združenie pri Základnej škole Tbiliská 4.

 • Dňa 7. júna sa žiaci ôsmeho a deviateho  ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

  Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad.  Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

 •        V dňoch 31. mája až 4. júna sa 39 našich žiakov zúčastnilo nezabudnuteľnej exkurzie v Poľskej Morawici. Boli sme tam na pozvanie našej partnerskej školy v Bilczi, s ktorou sme v rokoch 2013 až 2015 spolupracovali v projekte Comenius. Exkurzia bola organizovaná v nadväznosti na cezhraničnú spoluprácu partnerských miest Rače a Morawice. Aj z toho dôvodu sme sa stali súčasťou oficiálnej návštevy delegácie MÚ Rača na čele s pánom starostom P. Pilinským, ktorá sa zúčastnila osláv udelenia výsad mesta obci Morawica.

 • Dňa 1.júna sa žiaci druhého stupňa vybrali na teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia v počte 94 detí. Smer nášho pochodu bol Červený kríž. V cieli pochodu - na Červenom kríži sme sa dozvedeli ako dlho sa v lese rozkladajú odpadky, ktoré tam nepatria.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • V dňoch 22. až 31. mája sa na Základnej škole Tbiliská 4 uskutočnil zber papiera, ktorý prebiehal v ranných a poobedňajších hodinách za budovou telocvične. Počas zberu sa podarilo nazhromaždiť takmer 14 ton odpadového papiera. Spomedzi jednotlivých tried sa na prvom mieste umiestnila trieda 2.C, ktorá nazbierala 1318 kg. Druhá skončila 8.B s 1272,5 kg papiera a na treťom mieste skončila 6.A s 1131 kg. Medzi tromi najusilovnejšími žiakmi sa umiestnila na prvom mieste Hudecová zo 6.A, ktorá nazbierala 714,5 kg papiera. Druhá v poradí žiakov skončila Lehotská z 3.B so 643 kg a na treťom mieste Eduard Sedláček z 5.A s 535,5 kg papiera. ZŠ Tbiliská ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zberu odpadového papiera a rovnako ako tomu bolo pri predchádzajúcich zberoch pripravila odmeny pre týchto žiakov.

 • V stredu 31. mája 2017 žiaci 4. AB v sprievode svojich pani učiteliek absolvovali exkurziu do rodiska Milana Rastislava Štefánika.  Narodil sa v roku 1880 v Košariskách v Rakúsko-Uhorsku a zomrel v roku 1919 v Ivanke pri Dunaji v Česko-Slovensku. Bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik.  Spolu s Tomášom Garriguom MasarykomEdvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR.

          Žiaci po prehliadke múzea v jeho rodnom dome absolvovali krásnu vychádzku k Mohyle na Bradle, kde je pochovaný. Mohyla je dielo nášho popredného architekta Dušana Jurkoviča. Bola  postavená v krátkom čase za veľmi náročných podmienok, preto, lebo slovenský ľud si veľmi vážil Štefánika.

 • 24. 6. 2017

  Milí rodičia, milí priatelia, bývalé kolegyne...

  Vo štvrtok, 22. 6. 2017 sme sa stretli na školskej predprázdninovej záhradnej slávnosti. Som veľmi rada, že sa akcia vydarila a prežili sme spolu príjemné popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou a občerstvením. Vďačná som aj za povzbudivé slová a sľubujeme, že sa pokúsime akciu budúci rok zopakovať. 

  Všetkým prajem príjemne prežité leto a teším sa na ďalšie stretnutia. 

  Zuzana Hirschnerová

  riaditeľka školy 

 • Vážení rodičia.

  V pondelok 12. 6. od 17:00 do 18:30 hod. bude informatívne stretnutie rodičov s učiteľmi.

  V čase od 16.30 do 17.00 bude zasadnutie rodičovskej rady v priestoroch jedálne školy.

  Vedenie školy

 • nedeľa 19:47

  Milí rodičia. 

  Deti práve zastavili tesne za Brnom na povinnej 30-minútovej prestávke. Do Bratislavy by mali doraziť už o 21:30 hod. 

  Teším sa na stretnutie. 

  Zuzka Hirschnerová 

 • nedeľa 15.40

  MIlí rodičia. 

  Deti práve vyrazili z Krakova. Mali šťastie na oslavy výročia, videli plné mesto ľudí a krásny sprievod s drakmi. Pán šofér predpokladá cestu na cca 6 hodín, príchod teda predpokladá medzi 21.00 a 22.00 hod. Priebežne budeme informáciu spresňovať, občas teda na náš web pozrite. 

  Prajem pekný zvyšok nedele, 

  Zuzka Hirschnerová 

 • sobota 22:10

  MIlí rodičia. 

  Aj dnešný deň deti výborne zvládli. Dopoludnia boli v múzeu, vedeckom parku. Bolo tam veľa interaktívnych vecí, deti si kadečo mohli vyskúšať. Po obede išli na túru do miestnych kopcov a starého kláštora. Túru zvládli na výbornú, aj keď boli vraj všetci udychčaní. Veľmi pekne zvládli aj návštevu kláštora, kde sa vzorne správali. Bolo to vraj veľmi zaujímavé. Večerali v Kielce/i? a večer mali dohodnutú party. smiley Dovolenú ju mali do desiatej. Už snáď spia, alebo sú aspoň v posteli. yes Celý deň strávili v spoločnosti pani prednostky a pána starostu. 

 • 2. 6. 2017

  piatok, 21.41

  Milí rodičia. 

  Píšem zopár správ z Poľska. Deti sa majú výborne. Majú za sebou vraj fantastický deň. Ráno boli na návšteve u pána starostu (sadru na nohe už nemá smiley). Potom boli znova v škole, kde na nich čakal kúzelník a výborné palacinky. Po obede išli do jaskyne a na neďaleký starý hrad. Podvečer boli na plavárni, či skôr v akvaparku. Prekvapili ich požiadavkou, aby mali čiapky. Dohodli sa, že si ich všetci dajú na hlavu a tak si budú všetci smiešni rovnako. Vodu aj tobogány si užili a s ešte lepšou náladou sa vrátili do penziónu. Po večeri boli na ihrisku, hrali futbal ... Teraz sa už všetci chystajú na spinkanie. Mali by byť vraj unavení po takom náročnom dni, ale vôbec to na nich zatiaľ nie je vidieť. Pani učiteľky deti stále chvália, sú vraj perfektné a poslúchajú na slovo. 

 • Milí rodičia. 

  Deti dnes zažili v Poľsku príjemný deň plný zážitkov. Ráno boli v škole, kde ich sprevádzali ich rovesníci. Všetci si precvičili angličtinu, ruky aj nohy. Naobedovali sa v škole a vyrazili na výlet do mesta Kielce. Je to historické mesto plné vzácnych pamiatok. Spoznali históriu mesta (napr. názov je odvodený od klov divokej svine, ktorá podľa povesti niekoho zachránila , pokúste sa overiť u detí presnejšiu verziu smiley). Po historickej prechádzke sa zastavili v centre mesta, kde sa deti prešli po obchodíkoch a mohli si kadečo nakúpiť. Z mesta išli do zoologickej záhrady, kde na nich čakal program k MDD. Opekačka síce bola taká, že im miestni dospelí opekali, ale deti si to vynahradili medzi zvieratkami a "voľnou zábavou". Už sú v penzióne a chystajú sa spinkať. Vedľa penziónu je krásne prostredie s jazierkom, na ktorom je nejaká loď, ktorú by deti chceli preskúmať, ale ... no Namajú čas. Určite to ale nejako stihnú. 

 • Dňa 18. mája sme prijali zásielku s vyhodnotením celoslovenskej matematickej súťaže Matematický klokan 2017. Súťaž prebehla v marci. Na našej škole súťažilo po 10 žiakov z ročníkov dva až osem.

        Štartovné hradilo združenie rodičov našej školy, za čo im i touto cestou ďakujeme.

   

        Úspešní riešitelia sa umiestnili v najlepšej pätine súťažiacich (získali 5 klokankov).

   

  Úspešní riešitelia našej školy boli títo žiaci:

   

  Druháci: Švecová

        Butryn

       Sherhauferová – školský šampión

 • Každoročná exkurzia po centre Bratislavy sa tento rok konala v stredu, štvrtok a piatok  17.5. - 19.5.2017 s triedami tretiakov.

  Bolo to niečo ako bratislavské dobrodružstvo. Boli sme si pozrieť Michalskú bránu, Korzo, Dóm sv. Martina, Hviezdoslavove námestie so sochou Andersena, SND a vláčikom Blaváčikom sme sa vyviezli na  Bratislavský hrad, kde si žiaci pozreli hradnú studňu a mali nádherný výhľad na Bratislavu. Vychádzku sme ukončili pri Prezidentskom paláci, kde videli výmenu stráži. Nechýbalo nám ani desiatové osvieženie v MC Donalde. Ďakujeme za skvelý zážitok pani sprievodkyni Gašparovej.

 • Milí rodičia.

  Pred chvíľkou (8:30) som telefonovala s pani zástupkyňou Ďurďovičovou. Práve naraňajkovaní nastúpili do autobusu a sú na ceste do školy, ktorú dnes majú navštíviť. Všetci majú dobrú náladu a na včerajšok s úsmevom spomínajú.

  Opravený slovenský autobus prišiel večer a deti si zobrali všetky svoje veci. Po krátkom buntošení zaspali smiley. Verím, že ich dnes čaká príjemný a výnimočný deň detí.

  Aj Vám prajem pekný deň.

  Zuzka Hirschnerová

 • Milí rodičia. 

  Deti dorazili do penziónu v poriadku a ubytovali sa. Sú veselé a spokojné. Opravený autobus už je na ceste za nimi. 

  Zuzka Hirschnerová 

 • Vážení rodičia. 

  Deti úspešné cestujú do Morawice. Tesne pred Krakovom sa na plánovanej prestávke na parkovisku pokazila hydraulika autobusu - otváranie dverí. Šofér zabezpečil náhradný autobus a deti pokračujú v ceste. Boli veľmi trpezlivé a všetko berú s humorom. Pani učiteľky ich veľmi chválili. Slovenský autobus bude do dvoch hodín opravený, pridá sa k nim v Morawiciach a bude ich ďalej sprevádzať v programe. Plánovanú zastávku v Krakove preložili na nedeľu, aby si ju dostatočne užili, teraz by mali už málo času. 

 • V druhom polroku mohli vidieť  5.A a 5.B  v Bibiane (Medzinárodný dom umenia pre deti) hneď 3 výstavy. Na prvej –Okohra- našli deti  aktivity, ktoré ich snáď najviac zaujali, išlo o interaktívnu výstavu využívajúcu množstvo optických ilúzií, ktorých sa mohli aj osobne „zúčasniť“ a stať sa tak súčasťou výsledku, z čoho vzniklo mnoho úsmevných výjavov a situácií. Ďalšou výstavou bol Komiks, kde si deti mohli pripomenút učivo o komikse, dostať lepšie „pod kožu“  špecifický komiksový výtvarný jazyk a tiež sa stala súčasťou prípravy na tvorbu vlastných komiksov. Posledná expozícia  sa zaoberala  osobnosťou spisovateľa Hansa Christiana Andersena, ale najmä jeho diel, nešlo však len o náučnú ukážku jeho literárnej tvorby. Žiaci sa zoznámili priamo s postavami a prostrediami príbehov  a tiež mohli akusticky vnímať aj jednotlivé jazykové mutácie rozprávok a vyskúšať si aj tieňové divadlo.

 • V kolégiu „Zelenej školy“  na našej škole pracujú  od začiatku žiaci IX.A. Tento rok sa k nim oficiálne  pridali aj žiaci VIII.B, ktorí už aj minulé roky boli spoluorganizátori nejednej  akcie v rámci enviromentálneho akčného plánu pri témach, ktoré sme už absolvovali.

  Do témy „Voda“ sa obe triedy vrhli s plným nasadením a preto pre ne pani učiteľky Šándorová a Kučerová zorganizovali exkurziu do Vodárenského múzea a na ostrov Sihoť. Deti si so záujmom prezreli expozíciu, mali pre lektorku rad otázok a páčila sa im i Vodárenská záhrada, kde si posedeli a v chládku oddýchli.

 • Vo štvrtok 18.5. sa žiaci siedmeho ročníka vybrali na exkurziu do Modry.

  Ich prvá cesta viedla do Múzea Ľudovíta Štúra, kde sa oboznámili novým vzdelávacím programom Ľudovít v múzeu. Dozvedeli sa nielen základné informácie o tejto osobnosti, ale pochopili aj širšie kultúrno-historické súvislosti doby, v ktorej žil. Žiaci sa zoznámili nielen so životom a dielom Ľudovíta Štúra, ale aj so stálou expozíciou.

  V pamätnej izbe, miesto úmrtia, si vypočuli  zaujímavé informácie.

  Ďalšia zastávka bola na cintoríne. Pri hrobe Ľudovíta Štúra si žiaci  uctili pamiatku nášho národovca minútou ticha, zapálili sviečku a položili kyticu.

 • 16. 6. 2017

  Milí rodičia!

  Podľa posledných informácií z dnešného rána, platí čas návratu deti z 3.C a 4.A triedy dnes- 16.6.2017 o 14.00 hod.

 • Vo štvrtok, 11. mája 2017, sa uskutočnilo na atletickom štadióne Pavla Glesku v Bratislave krajského kolo súťaže Hľadáme nových olympionikov 

  Po otvorení pretekov, začal beh na 60m dievčat, v ktorom sa víťazkou stala Ela Čederlová s časom 8,65 sekundy, na druhom mieste sa umiestnila Michaela Bačová, ZŠ Tbiliská, s časom 8,67 sekundy. Po dievčatách na štart 60ky nastúpili chlapci. Najrýchlejším z nich bol Filip Federič s časom 8,22 sekundy. Následne v behu na 600 m dievčat sa víťazkou stala Sarah Kekeliová zo ŠG Ostredkova 10, ktorá dobehla v čase 1:48,20. Zlatú medailu v disciplíne 1000m chlapcov získal Mário Sauer zo ZŠ Tbiliská 4 s časom 3:10,55. 
  Súťaž družstiev vyhrala ZŠ Záhorácka z Malaciek, s počtom bodov 6 (4. miesto Timotej Kotrla - beh na 1000m; 2. Miesto Michaela Salayová - beh na 600m). ZŠ Tbiliská sa umiestnila na treťom mieste.

 • Dňa 16.5. sa žiaci 9.A a 9.B triedy  zúčastnili divadelného predstavenia  o dospievaní tínedžerov, podľa románu Juraja Šebestu Keď sa pes smeje. Príbeh sa odohráva v súčasnosti, približuje životné osudy troch generácií. Čo všetko musí tínedžer Tomáš riešiť? Chlapec zo vzdelanej rodiny, rebel a zároveň plachý mladík s nadpriemerným IQ,, počítačovo zbehlý, bezočivý, ale i romantik. Sú to vážne problémy rodičov, konflikty s otcom i mamou a skraty v komunikácii,  prvé lásky a sklamania. Tomáš by to neprežil, keby nemal zmysel pre humor, ale hlavne malého jazvečíka Žofiu – najdôležitejšieho člena rodiny, kamarátku i psychologičku zároveň.  Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

 • Piatok 12. mája sa naša škola zaplnila hudbou. Spríjemniť dopoludnie prvému aj druhému stupňu bola hudobná skupina JAZZ ++, ktorá si pre deti pripravila výchovný koncert. Muzikanti deťom predstavili nielen svoje hudobné nástroje, ale aj obdobie jazzu. Deti sa popri úžasnej hudbe zoznámili s hlavnými charakteristikami rôznych jazzových žánrov, ich hlavnými predstaviteľmi a nástrojmi, ktoré v období prevládali.

  FOTOGALÉRIA TU:

 • 24.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo spolu 24 detí z I. a II. stupňa.

  V I. kategórii (1. – 3. ročník) sa o tretie miesto podelili Michal Blažovský z 1.C s Melániou Polakovičovou z 3.A. Druhé miesto si rozdelili Sára Čertíková z 3.B s Adamom Papánom z 1.A.

  V II. kategórii sa na treťom mieste umiestnila Veronika Veselská zo 6.A. Na druhom mieste skončila Laura Papánová zo 6.A. Víťazkou II. kategórie sa stala Zuzana Trenčanská zo 4.B.

 • 11.5.sa žiaci 6.ročníka vydali chodníčkami Rače a oboznámili sa s históriou, kultúrnymi pamiatkami a s osobnosťami Rače. Nad račianskym amfiteátrom si zopakovali meranie vzdialenosti na mape, pani učiteľka im porozprávala základné informácie o turistických značkách a žiaci si vyskúšali v praxi pravidlá turistického pochodu. Počas túry sa oboznámili s faunou a flórou miestnej oblasti. Zvláštny záujem  venovali Račiemu potoku v Knižkovej doline. Všímali si ako potok vymodeloval dolinu, čo za materiál unáša i ako ľudia regulujú jeho tok.

 • Vo štvrtok 11. mája sa školským areálom niesla streľba kukláčov. Našťastie išlo len o ukážky práce pracovníkov Finančnej správy SR. Psovodi so svojimi psími zverencami predviedli, ako dokážu zneškodniť páchateľov, či vyhľadať drogy a iné omamné látky v teréne. Kukláči zinscenovali zaistenie podozrivých osôb, úlohu ktorých si zahrali naši žiaci ôsmeho ročníka.

  Mali sme tiež možnosť vidieť množstvo zaistených predmetov, ktoré chceli nezodpovední občania previesť cez naše hranice. Bola medzi nimi napríklad slonia noha, ktorá mala slúžiť ako stolička, mapa vyrobená zo slonieho ucha, či tovar, ktorý sa vyrábal a predával tzv. „načierno“.

 • Žiaci 6.B sa v apríli zúčastnili besedy so spisovateľom Fabianom Lenkom. Beseda s nemeckým autorom detektívok sa uskutočnila v priestoroch kníhkupectva v Bratislave. Mimoriadne cenné pre žiakov bolo najmä to, že im autor podrobne vysvetlil svoj „recept“ na písanie kníh pre mládež, ale i dospelých. Dozvedeli sa, že prípravná fáza spisovateľovi zaberie omnoho viac času, ako samotné písanie. Vedomosť, že písanie osnovy a predpríprava informácií sú fázy, ktoré nemôžu pri vlastnej tvorbe podceniť či preskočiť, je vedomosť z prvej ruky. Cenné informácie autor doplnil projekciou a autorským čítaním, tiež besedou za sprievodu tlmočníčky.

 • sa uskutočnilo 4. 5. 2017 v sále Nemeckého kultúrneho domu. Slávnostnú atmosféru dotvoril kultúrny program žiakov našej školy, ktorý pozostával z úryvkov literárnych prác a spevu. 26 oceneným žiakom, ako i dvom pani učiteľkám, ktoré boli ocenené za dlhoročnú prácu pri hľadaní talentov našej školy – Mgr. A. Vörösovej a PaedDr. A. Holováčovej,  srdečne blahoželáme!

   

         Listina víťazov

  Hodnotenie cez kategórie 1, 2, 3 – téma: Pozoruhodné poklady Slovenska:

  1. miesto  Miroslava Mosná  VII.A 

 • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová:,, Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

  Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať.  Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

 • 26. 5. 2017

  ZBER PAPIERA POKRAČUJE!

  Papier budeme zbierať aj od 29.5.2017 do 31.5.2017 v tomto čase: 

  Pondelok: 7.00-8.00        14.00-16.00

  Utorok:     7.00-8.00        14.00-16.00

  Streda:     7.00-8.00        14.00-17.00

  V dňoch 22.5.2017 až 26.5.2017 organizujeme zber starého papiera. Kontajner je pristavený zo zadnej strany školy, pri detskom ihrisku. Je k nemu možný prístup autom cez hlavnú bránu a následne popred školu okolo atletického ihriska v nasledovných hodinách:

  Pondelok: 7.00-8.00         14.00-16.00

 • 26. 6. 2017

  Vážení rodičia.

  Dňa 30. 6. 2017 budú mať žiaci našej školy riaditeľské voľno z dôvodu organizovanej činnosti učiteľov a ostatných zamestnancov školy mimo pracoviska.

  Vysvedčenia žiaci dostanú vo štvrtok -29.6.2017. V tento deň bude vyučovanie končiť o 10.35 hod. Obedy sa budú vydávať do 12.30hod. Školský klub detí bude v prevádzke do 16.00 hod.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie školy

 • 28.4.2017 VII.A trieda prežila  krásne dopoludnie vo Vodárenskom múzeu v Bratislave -  špecializovanom technickom múzeu s hlavným zameraním na vodárenstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je umiestnené v historických priestoroch pôvodnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi.  Expozícia sa nachádza v priestoroch pôvodnej strojovne. Po prehliadke žiaci prešli na ostrov Sihoť. Na ostrove Sihoť sa nachádza vysunutá expozícia Vodárenského múzea. Pozostáva z prvej elektrickej čerpacej stanice, ktorá bola postavená v rokoch 1910-1912 v podzemí  zámočku, tunela, ktorý vedie z čerpacej stanice popod Karloveské rameno Dunaja a prvej studne postavenej v roku 1884. Dozvedeli sme sa, že celé územie je veľmi prísne chránené a počas roka ho môže navštíviť obmedzený počet ľudí. Uvažuje sa, že toto územie bude národným parkom.

 •  Na hodinách vlastivedy či výtvarnej výchovy  sa žiaci 3.- 4. ročníka oboznamujú s krásami našej vlasti s jej minulosťou a tradíciami. Aby to nebolo len memorovanie,  každoročne navštevujú tvorivé dielne ÚĽUVu na Obchodnej ulici v Bratislave. Ide v nich o prvé zoznámenie sa s konkrétnou umeleckou, remeselnou technikou. Tam sa prakticky oboznamujú s ľudovými remeslami. Naši žiaci navštívili tri rôzne umelecké dielne. Jednou z nich bola maľba na sklo. Žiaci sa zoznámili s históriou tejto techniky a vyskúšali si vytvoriť svoj vlastný obrázok.  Ďalšou umeleckou dielňou bola drotárska dielňa. Aj tu sa žiaci podučili remeslu už skoro zabudnutému. Vyrobili si vlastného vtáčika alebo srdiečko. Zistili však, že to vôbec nie je jednoduché. V košikárskej dielni si vyskúšali pod vedením skúsenej lektorky postavičky zo šúpolia.

 • Životné prostredie výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Škola je priestor, kde deti trávia počas dňa väčšinu svojho času. Škole aj spoločnosti Engie Services a. s. veľmi záleží na tom, aby prostredie školy poskytlo deťom čo najväčší komfort pre ich vzdelávanie aj voľný čas. V marci a apríli bol v ZŠ Tbiliská realizovaný projekt ENGIE ECO ŠKOLY. Pre žiakov piateho ročníka bolo pripravené zaujímavé dopoludnie plné aktivít zameraných na vnímanie potrieb životného prostredia a exkurzia do kotolne Engie Services a. s. Dňa 20. 4. spolu s pracovníkmi spoločnosti Engie vysadili v areáli školy 8 stromov a kríkov, ktoré vytvorili nový ovocný sad. Okrem zlepšenia životného prostredia sa deti priamo v prírode naučia spoznávať ovocné stromy a kríky, budú môcť pozorovať dozrievanie plodov a hlavne sa naučia o rastliny aj starať. Veríme, že sa čoskoro dočkáme sladkej úrody.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria