• Správaj sa normálne

    • Projekt "Správaj sa normálne" vznikol v Holandsku a je určený pre žiakov piatych ročníkov základných škôl.
     Zameriava sa na prevenciu kriminality a sleduje čiastkové úlohy, ktoré sú rozdelené do 10 tém. Každá téma je zameraná na jednu aktuálnu oblasť, ktorá sa dotýka samotných žiakov alebo okolia, v ktorom žijú.
     Na hodine žiakom prednáša vyškolený lektor pre prácu s deťmi. Je to  príslušník Policajného zboru z príslušného Okresného riaditeľstva.

     Úlohou lektora je oboznámiť žiakov s problematikou jednotlivých tém. Žiaci na ne reagujú, spoločne diskutujú, formou dialógu sa dozvedajú nové poznatky  a informácie, ktoré využijú v bežnom život.

     Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt (zo základného útvaru Policajného zboru), ktorý bol
     na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém:

     1. Priatelia policajti (predstavenie polície a jej úloh),
     2. Kto kradne, je zlodej (o krádežiach a o tom, ako im predchádzať),
     3. A pôjdeš v tom s nami (o násilí a normálnom spolunažívaní),
     4. Správaj sa normálne (o bezpečnosti v cestnej premávke a cestovaní),
     5. To musíš vedieť (o bezpečnosti v cestnej premávke a cestovaní),
     6. Zákerná droga (o rizikách závislostí),
     7. Bingo! (o rizikách závislostí), ... za moje peniaze! (o rizikách závislostí),
     8. Na zdravie! Ďakujem, radšej nie! (o rizikách závislostí),
     9. Odpáľ to do vzduchu! (o používaní zábavnej pyrotechniky),
     10. Každý je iný! (o rasizme a diskriminácii).

      

     Maskotom projektu je postavička večne nepoučeného a nešikovného Roba, ktorý vždy počas spracovávanej témy a na jej záver preberá všetky ponaučenia na seba a snaží sa ich prenášať prostredníctvom pracovných listov aj na deti.

     Projekt plní nielen informačnú funkciu (poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery atď.) ale najmä preventívnu funkciu ( napr. poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

     Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.