• Školský špeciálny pedagóg

    Mgr. Zuzana  Komendová

    Mgr. Karolína Lapošová

    pre žiakov 1. -  9. ročníka

     

    Konzultačné  hodiny :

    pre žiakov:

    utorok, streda, štvrtok  14:00  -  15:00

    pre rodičov :

    pondelok  14:00  - 15:00  ( alebo podľa dohody)

    kontakt : zuzana.komendova@zstbiliska.sk

    karolina.laposova@zstbiliska.sk

     

    Školská psychologička

    Mgr. Jana Kolouchová

    kontakt: jana.kolouchova@zstbiliska.sk

    Školská zrelosť

    Dotazník školskej zrelosti