• 2020/2021

    •  

     Zloženie Rady školy

     šk. rok. 2020/2021

     Predseda:

      

     Mgr. Lucia Kolmanová

     zástupca pedag. zamestnancov

      

      

     Podpredseda:

      

     Mgr. Lucia Slivková   zástupca pedag. zamestnancov

      

      

     Členovia:

      

     Erika Molnárová

     zástupca  nepedagog.  zamestnancov 

     Ing.Lucia Kalmárová             

     zástupca  rodičov  žiakov

     Mgr. Miroslava Antalová        

     zástupca  rodičov  žiakov

     Mgr. Mário Khandl  

     zástupca  rodičov  žiakov

     Ing. Eduard Sedláček, PhD.   

     zástupca rodičov   žiakov

     JUDr. Juraj Madzin          

     zástupca delegovaný za MČ Rača

     Mgr. Monika Luknárová   

     zástupca delegovaný za MČ Rača

     PhDr. Ján Polakovič

     zástupca delegovaný za MČ Rača

     Miloš  Máťuš       

     zástupca delegovaný za MČ Rača