• Zloženie Rady školy šk. rok. 2020/2021

  • Predseda  

   Mgr. Lucia Kolmanová

   zástupca pedagogických zamestnancov

   Podpredseda

    
   Ing. Lucia Kalmárová

   zástupca rodičov

   Členovia

    

   Erika Molnárová

   zástupca nepedagogických zamestnancov

   Mgr. Lucia Slivková

   zástupca pedagogických zamestnancov

   Mgr. Miroslava Antalová

   zástupca rodičov žiakov

   Mgr. Mário Khandl

   zástupca rodičov žiakov

   Ing. Júlia Štefanidesová

   zástupca rodičov žiakov

   Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD. 

   zástupca delegovaný za MČ Rača

   Mgr. Monika Luknárová

   zástupca delegovaný za MČ Rača

   PhDr. Ján Polakovič

   zástupca delegovaný za MČ Rača

   Miloš  Máťuš

   zástupca delegovaný za MČ Rača