Počet návštev: 5363977

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971
 • Obedy pre žiakov 5. - 8. ročníka dňa 21. 3.

  Dňa 21. 3. bude prebiehať testovanie žiakov deviateho ročníka. Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať z organizačných dôvodov voľno. Všetci žiaci budú odhlásení z obeda. V prípade záujmu o obed je potrebné sa telefonciky zahlásiť  vedúcej školskej jedálne (02/44 88 96 75). Obedy pre prihlásených žiakov sa budú vydávať od 11.30 do 12.00 hod. 

   

 • ZÁPIS

  Vážení rodičia budúcich prvákov, Zápis detí do prvých ročníkov bude na našej škole prebiehať v dňoch:

  piatok           20. apríla 2018 od 14,00 do 18:00

  sobota          21. apríl 2018 od 8,00 do 12,00

 • Stretnutie rodičov budúcich prvákov

       Vážení rodičia budúcich prvákov. Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov s vedením školy a špeciálnym pedagógom dňa 14. marca 2018 o 17:00 priamo v budove našej školy. Pokúsime sa zodpovedať všetky otázky týkajúce sa zaškolenia detí, školskej zrelosti a predstavíme Vám našu školu.

       Na druhý deň 15. marca 2018 Vás potom v čase od 8:00 do 12:00 pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete priamo vidieť chod školy, prácu žiakov i učiteľov.

  Tešíme sa na vás!

 • Červená čiapočka

  Dňa 27. a 28. 2. 2018 sa žiaci 4. a 3. ročníkov zúčastnili bábkového predstavenia Červená čiapočka.

  Táto inscenácia bola ocenená špeciálnou cenou za komunikáciu s publikom na Medzinárodnom bábkarskom festivale „Zlatá iskra“ 2007.  Dielo, ktoré deti nielen poučí, ale i poteší, zábaví a rozosmeje. Červená Čiapočka je síce naivná, ale aj bystrá a vynaliezavá. Vlk je „kúlový“ frajer, ktorý svoje rozprávkové poslanie zľahčuje rapovaním na kolieskových korčuliach a keď je za svoj úmyseľ pochutnať si na babičke a čiapočke pokarhaný, zahanbene stiahne chvost. Inscenácia je plná pesničiek. Interaktívne zapája divákov do deja a v závere herci ponúknu deťom možnosť výberu dvoch ukončení príbehu..

  Žiaci sa veľmi zabávali.

 • Čistá voda pre zdravý svet

  V rámci environmentálnych aktivít dlhodobého projektu našej školy „Zelená škola“ sa v januári a vo februári žiaci piatych a šiestych ročníkov zapojili do výtvarného spracovania témy Čistá voda pre zdravý svet.

  V súlade s výberovou témou Environmentálneho akčného plánu školy chlapci i dievčatá na hodinách výtvarnej výchovy rôznymi technikami spracovali svoje myšlienky o potrebe a význame čistej vody pre náš svet. Ich vydarené dielka, plné nádherných symbolov, boli prezentované vo vestibule školy.

  Veríme, že pre okoloidúcich žiakov a rodičov budú podnetom na zamyslenie, že len vďaka čistej vode je možný náš život tu na Zemi a je našou povinnosťou šetriť ju, chrániť a zachovávať čistú pre budúce generácie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  http://www.kezmarok-sk.szm.sk/osobnosti/orszagh-pavol/hviezdoslav.jpg26. februára 2018 sa uskutočnilo   školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

   Umiestnenie:

                   I.     kategória – poézia: 

  2.  Kristína Ella Straková III.C

  3. Dmytro Butryn III.A

                                                 próza:   1. Peter Mášek IV.C
                                                               2. Dominik Budinský IV.B, Viktor Cintula II.B
                                                                 3. Júlia Vargová III.A

                        II.   kategória – poézia: 

  2.Dominika Maniková  VI.B

  3. Lea Baloghová  VI.A

                                                 próza:   1. Zuzana Trenčanská V.B
                                                               2. Simona Kvačková  V.B
                                                                

                        III.  kategória – poézia:  1. Nina Štiglicová  VIII.B

  2. Laura Papánová  VII. A

  3. Viktória Kováčiková  IX.A

                                                 próza:   1. Martina Henigerová  VII.A
                                                               2 Sofia Baloghová  VIII.B
                                                                

           Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Návšteva cestovateľov v Rači

  Vážení rodičia! Podporte našu školu a predstavte Slovensko a Raču zahraničným cestovateľom.

  Mestská časť sa zapojila do projektu sprostredkovania návštev zahraničných cestovateľov v slovenských rodinách. Máte možnosť privítať ich vo svojich domácnostiach, precvičiť sa v angličtine  a pohostiť ich typicky slovenskou večerou. Za každú takúto návštevu získava škola finančné prostriedky, z ktorých uhradí náklady pre hostiteľské rodiny a časť využije na realizáciu  zaujímavých aktivít. Dnes dostali deti v škole dotazníky, v ktorých sa dozviete viac informácií. Ak máte záujem zapojiť sa do tohto projektu, vyplňte dotazník a po prázdninách nám ho doručte do školy.

  Vopred Vám ďakujem za zapojenie sa do projektu a prajem príjemné zážitky.

  Zároveň Vám i deťom prajem príjemné prázdniny.

  Zuzana Hirschnerová, riaditeľka školy

 • Deň otvorených dverí

  Vážení rodičia, 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 12:00 Vás pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete vidieť bežný chod školy, prácu detí i učiteľov.

 • PÁRTY 2018

  Vážení rodičia, v roku 2015 sme úspešne odštartovali a po niekoľkých rokoch opäť obnovili stretnutia rodičov, bývalých žiakov, pedagógov a priateľov našej školy.

  Aj tento rok Vás preto srdečne pozývame na spoločné stretnutie dňa 17.marca o 19.00 hod. v NKD v Rači.

  Čo Vás čaká? Dobrá hudba, večera, slané a sladké občerstvenie, tombola a iné prekvapenia.

  Oblečenie  - neformálne.                       

  Cena lístka – 25 €  /v cene lístka je zahrnutá hudba, úvodný program, slané a sladké občerstvenie, minerálna voda, ½ litra vína podľa výberu, večera, káva/.

  Tak ako minulý rok aj tento rok sa budeme snažiť zabezpečiť bufet, kde budete mať možnosť zakúpenia iných nápojov.

  Lístky si môžete objednať prostredníctvom žiackej knižky, oznamov, prípadne mailom na: partyzstbiliska2018@gmail.com

  Tombola – Výťažok z tomboly bude venovaný na skvalitnenie vzdelávania vašich detí.

  /Ak máte možnosť prispieť do tomboly nejakou cenou, prípadne hotovosťou, obráťte sa na vášho triedneho učiteľa, prípadne na p. Kolmanovú (I.A) alebo p. Ferenčíkovú (I.C).

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

 • Šikana

  Za prítomnosti študentov Akadémie policajného zboru si dnes žiaci 4. C v modelových situáciách vyskúšali ako sa cítia tí, ktorým sa z rôznych dôvodov ubližuje. Šikanovanie je téma, ktorá v spoločnosti rezonuje. Veríme, že naši žiaci sú uvedomelí a vo svojom voľnom čase si dokážu  nájsť  zaujímavejšie aktivity.

 • Materské školy

  Tento mesiac k nám postupne zavítali predškoláci až z piatich materských škôl: MŠ, Gelnická, MŠ, Tbiliská, MŠ Stonožka (Pri Šajbách), MŠ, Plickova, MŠ Barónka a Dúhová škôlka z Čiernej vody. Na mnohých z nich sa tešíme v budúcom školskom roku, kedy už budú sedieť v laviciach prvého ročníka.

 • KK Šaliansky Maťko

  20. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 21 účastníkov  z 21 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá.

  Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

  1. kategória: Filip Kožuch  zo ZŠ J. Dérera – Malacky, 2. kategória: Dominika Brennerová zo ZŠ J. Dérera – Malacky, 3. kategória: Kocián Viktor Rastislav zo ZŠ Hubeného – BA 3 .  Srdečne im blahoželáme.

  Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu. Ďakujeme p. starostovi Pilinskému, Miestnému odboru Matice slovenskej za sponzorské dary. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

 • Exkurzia Modra

  Dňa 13.,14.,15.02.2018 žiaci 3. a 4. ročníkov absolvovali exkurziu v múzeu v Modre, zameranú na spoznávanie života a diela pána Ľudovíta Štúra. Prezentácia bola poučná a žiakov veľmi zaujala.

  Po múzeu žiaci navštívili keramickú výrobňu v Pezinku – Majoliku R, kde sa oboznámili s remeslom hrnčiarstva a tradičnou výrobou Majoliky na Slovensku.

 • OK Dejepisnej olympiády

  15. februára  2018 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Súkromnom gymnáziu Česká. Našu školu úspešne reprezentovali 6 žiaci v 4 kategóriách a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

  kategória F - 2. miesto Edo Sedláček zo 6.A

  kategória E - 4. miesto Martina Henigerová zo 7.A

  kategória D - 2. miesto Zuzana Dzielavová z 8.B

  kategória C - 1. miesto Martin Šantavý z 9.B

  Žiaci Z. Dzielavová a M. Šantavý postupujú do krajského kola.

  Všetkým blahoželáme!

   

 • AISEC

  V týždni od 5. – 9. februára mali naši žiaci druhého stupňa opäť možnosť spoznať krajiny mladých študentov zo zahraničia, ktorí v rámci organizácie AIESEC navštívili aj Slovensko. Durval z Brazílie, Yean z Južnej Kórey – dejiska zimných olympijských hier, Chita z Indonézie a Saša z Ukrajiny rozdávali úsmevy, porozprávali o krásach svojich krajín, zvykoch, či jedálničku. Opäť sme sa utvrdili v tom, že ovládať anglický jazyk je priam nevyhnutnosť.

  Ďakujeme

 • Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko 2017/2018

  Vážení súťažiaci,

  oznamujeme Vám, že dňa 20.2.2018 (utorok) organizuje naša základná škola krajské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Pre výhercov okresných kôl zverejňujeme prihlášku a propozície. Tešíme sa na Vašu účasť!

   

  vedenie školy

 • Stavanie snehuliakov

  Dňa 23. januára 2018 sa na školskom dvore uskutočnila súťaž v stavaní snehuliakov. Žiaci ŠKD súťažili v dvoch kategóriách.

  V kategórií najoriginálnejší snehuliak zvíťazilo IV. oddelenie (trieda I.D).

  V kategórií najvyšší snehuliak zvíťazilo X. oddelenie (triedy 3.A + 3.B) s výškou 251 cm.

  Všetci zúčastnení žiaci dostali pochvalu a boli odmenení.

 • Všetkovedko - celoslovenská súťaž

  Ktoré zvieratko má pazúriky? Koľko pracovných dní má týždeň? Aké výrobky sú z ovčieho mlieka? S ktorými štátmi susedí Slovensko? Ktoré sú vegetariánske jedlá? ...

  Takéto a mnohé ďalšie otázky riešili žiaci už v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Na našej škole súťažilo 28 žiakov 2. – 5. ročníka. Otázky boli podľa náročnosti v jednotlivých ročníkoch zo všetkých oblastí, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda( prvouka), slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova. Každý súťažiaci dostal  diplom a sladkú odmenu. Kto sa zaradil medzi 30% najúspešnejších získal  diplom s titulom Všetkovedko a darček, ostatní žiaci diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Žiaci získali všeobecný prehľad, zopakovali si prácu s testom, čítanie s porozumením, kritické myslenie, chuť súťažiť, radosť z výhry.

  Súťaž sa konala koncom novembra a konečne k nám došli aj výsledky. Hrdý titul Všetkovedka si z tohtoročnej súťaže vybojovali:

  Bobošík 2.B, Scherhauferová 3.C, Ďurďovič 3.C, Žitná 4.A, Vojtech 4.A, Štiftová 4.C, Komenda 5.B, Iskrová 5.B, Florišová 5.B

  Titul Všetkovedko školy získala Eliška Žitná a Maxim Vojtech z triedy 4.A.

  Gratulujeme a na súťaž sa tešíme opäť o rok.

 • Bábkové divadlo

  Dňa 18.1. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Snehová kráľovná. „Je to príbeh o priateľstve a láske, ktoré si zmerajú sily s bezcitnosťou a chladom. Dievčatko Gerda prichádza o svojho najlepšieho priateľa Kaya. Jeho srdca sa totiž zmocní Snehová kráľovná a odvedie ho do svojho ľadového paláca. Gerda sa vydáva na strastiplnú cestu svetom a netuší, či jej priateľ vôbec žije. Jej púť je plná nebezpečenstva a nástrah. Vďaka dobrým ľuďom a zvieratkám nachádza tie správne stopy a jej pátranie po stratenom priateľovi sa stáva znesiteľným. Tú najťažšiu úlohu však musí zvládnuť sama. Dostane sa až za polárny kruh, zvíťazí nad mocnou Snehovou kráľovnou a jej láska rozohreje ľadové srdce Kaya. „

  Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

 • Výstava M.R.Štefánik

  Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „ Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920) “. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 9. januára 2018 za prítomnosti správcu nadácie Ing. Pavla Šestáka, člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD, zástupkyň školy, žiakov 9. ročníka a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 16 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti: Prvá svetová vojna, zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí 1. svetovej vojny, vedenie zahraničného odboja, druhy našich légií a ich miesto pôsobenia, významní Slováci v československých légiách, pôsobenie Slovákov v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť, významné dokumenty o budúcom československom štáte, 28. október – vznik Československej republiky, zápas o suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna na Slovensku, osudy legionárov v Rusku, prvý slobodný spoločný demokratický štát Slovákov a Čechov, vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Dva posledné panely sa venujú vedúcej osobnosti moderných slovenských dejín generálovi PhDr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho podielu v boji Slovákov a Čechov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom  cieľ a obsah výstavy a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na záver Ing. P. Šesták venoval škole publikácie o M. R. Štefánikovi a DVD, ktoré využijú učitelia na hodinách dejepisu, občianskej náuky a vlastivedy. Výstava oživila, doplnila i rozšírila vyučovací proces na  1. i 2. stupni počas vyučovania. Upevnila v žiakoch  hrdosť k odkazu našich predkov, ktorí vybojovali spoločný štát za cenu veľkých obetí a strádania i úctu k všeľudským hodnotám  a  humanizmu. Výstava dopĺňala interiér školy do konca januára, kedy si ju mohli prezrieť žiaci školy  cez prestávky, rodičia žiakov i návštevníci školy.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria