Novinky

     • Triedy s dištančným vzdelávaním

     • Triedy v dištančnom vzdelávaní 

      Vážení rodičia, k dnešnému dňu sa dištančne učia triedy: 

      1C - do 26.11.

      3C - do 29.11.

      4C - do 26.11.

      5A - do 26. 11. 

      5C - do 3.12.

      6B - do 26. 11.

      6C (časť triedy) - do 26.11.

      6D - do 26.11.

      7C (časť triedy) - do 29.11.

      8A - do 29. 11. 

     • Príde Mikuláš

     • Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali ďalší dobrý nápad, príde Mikuláš, ale online. Usilovne sa učili básničky, zháňali oblečenie. Nacvičili mikulášsky program. Žiaľ, tento rok do tried nepôjdu. Darčeky rozdajú pani učiteľky vo svojich triedach. Dúfame, že nálada bude sviatočná, nebude chýbať úsmev a radosť, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami a žiackymi lavicami.

     • Červené stužky

     • Prvý december si celý svet pripomína ako Svetový deň boja proti AIDS. Žiaľ, tá zákerná choroba je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Na tento problém hľadá odpoveď aj celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorá je zameraná na mladého človeka, na jeho vedenie k zdravého životného štýlu a na zvýšenie informovanosti o HIV. Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.

      Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) John Dalli povedal: "Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na včasnú liečbu a predĺženie života, keďže sa odhaduje, že približne jedna tretina ľudí nakazených HIV v Európe nevie o tom, že je nositeľom tohto vírusu." John Dalli ďalej uviedol: „HIV a AIDS spôsobujú utrpenie ľuďom a spoločenstvám na celom svete už vyše štvrť storočia. Testovanie je dôležitým prvým krokom v boji proti vírusu. Dnes nastal čas preradiť na vyššiu rýchlosť a zvýšiť naše nasadenie v boji s touto strašnou chorobou.“

      A preto si starší žiaci 2. stupňa rozšírili vedomosti na hodinách etickej výchovy.

     • Úcta k starším

     • MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY

      Želanie

      „Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.

      Aj napriek tvojim vráskam, hreje Ťa naša láska.

      Prajeme Ti milý starký, starká,

      Nech Ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,

      Či je deň, a či noc hustá.“

       

      Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi pekný nápad, chceli potešiť starenky a starčekov. Na hodinách technickej výchovy si žiaci druhého stupňa pustili na uzdu fantáziu a vyrobili krásne pozdravy. Možno, darovať je niekedy viac, ako byť obdarovaný. Keď sme im len trošku spríjemnili život , naše želanie sa splnilo.

      Chystáme aj mikulášsky program, ale žiaľ, online.

     • Modré nezábudky

     • Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí predávajú modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malý, krehký a je pre nich symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. stupňa ZŠ Tbiliskej 4 zúčastnili dňa 18.10. na projektovom dni Modré nezábudky, žiaľ, online, na hodinách etickej výchovy.

     • Nariadenie o dištančnom vzdelávaní

     • V týždni od  8. 11. do 12. 11. 2021 je z dôvodu oznámenia rodičov o potvrdení ochorenia COVID19 žiaka/žiakov nariadené dištančné vzdelávanie v triedach: 

       

      4.A (len 6 žiakov), 4.B, 5.D, 5.C.

       

      Pripomíname, že pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" prostredníctvom EduPage.

      Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

     • Exkurzia 9.A + 9.B

     • Posledný októbrový pondelok a utorok žiaci 9.A a 9.B navštívili výstavu "Račianske mamičky navždy v našich srdciach" v interiéri Koloničovej kúrie, ktorú pripravili členovia Račianskeho muzeálneho spolku. Pútavý výklad členiek Račianskeho muzeálneho spolku doplnený vlastnými spomienkami zanechal v žiakoch hlboké dojmy. Prezreli si zaujímavé exponáty, mnoho fotografií račianskych mamičiek a starých mamičiek, spomienky na račianske jasle i materské škôlky... zaspomínali na svoje detské roky. Nadšenie vyvolali hračky, s ktorými sa sami voľakedy hrali (plyšové medvede, bárbiny, céčka, stavebnice...). K vážnemu zamysleniu ich primäla úvaha o tom, čo všetko prispieva k znečisteniu planéty (staré hračky, umelé plienky, staré oblečenie či nábytok). 

     • Jesenné prázdniny a samotestovanie

     • Vážení rodičia, blížia sa jesenné prázdniny a deti, verím, že aj vás, čaká niekoľko voľných dní. Prajem Vám ich príjemné prežitie. 

      Chcem Vás požiadať, aby ste využili možnosť domáceho samotestovania a otestovali deti pred rodinnými návštevami a aj pred nástupom do školy po skončení prázdnin. Máme opakovanú skúsenosť, že domáce samotestovanie odhalílo ochorenie u dieťaťa.

      Veľmi pekne Vás aj prosím, aby ste výsledok testu zadali aj do Edupage. Škola má povinnosť týždenne hlásiť počet vykonaných testov. 

      Ďakujem veľmi pekne a do voľných dní prajem veľa zdravia a príjemných chvíľ. 

      Zuzana Hirchnerová 

       

     • VLASTIVEDNÁ VYCHÁDZKA PO RAČIANSKYCH VINOHRADOCH

     • Dňa 25.10.2021 sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili vlastivednej vychádzky po račianskych vinohradoch. Žiakov sprevádzal pán Ivan Vrana z OZ TERROIR RAČA, ktorý žiakom porozprával o niektorých úsekoch račianskych dejín, o pestovaní viniča a tiež o názvoch jednotlivých vinohradov na Račou.

     • BESEDA „PAMÄŤ GENERÁCII“

     • Dňa 18.10.2021 sa pod záštitou MČ RAČA v spoločenskej sále KS Žarnovická pre žiakov našej školy z tried 3.A a 3.D uskutočnila beseda s miestnou pamätníčkou pani Annou Jolanou Juricovou a so spisovateľom Gustávom Murínom. Beseda mala názov „Pamäť generácií“, v rámci tohto projektu starí obyvatelia Rače vyrozprávali svoj život a jeho písomnú podobu spracoval Gustáv Murín. Krst prezentovaných publikácii „Pamäti a spomienky – Anna Jolana Juricová“ a „Pamäti a spomienky – Miroslav Gregor“ sa uskutočnil začiatkom leta v Obecnej záhrade.

     • SÚŤAŽNÝ PROJEKT: Rodinné archívy alebo Čo zažili naši starí rodičia

     • Odo dňa 13.10.2021 prebieha v Základnej škole Tbiliská súťažný projekt 'Rodinné archívy alebo Čo zažili naši starí rodičia' do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci našej školy. V rámci projektu sa súťaží o prospechové, vecné a zážitkové ceny. Súťažný projekt na našej škole organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského + o.z. Bratislavské rožky.

      Súťažný projekt žiakom ôsmeho ročníka odprezentoval hosť Prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s učiteľom dejepisu PhDr. Ivanom Chylákom zadali žiakom ôsmeho ročníka našej školy zadanie súťažného projektu. Do súťažného projektu sa môže zapojiť hociktorý žiak našej školy a to nasledovným spôsobom:

       

      Čo?

      S pomocou rodičov a starých rodičov priprav digitálne projekty o svojich predkoch a miestach, kde žili. Ideálne je zachytiť miesta, ktoré sa medzičasom zmenili, alebo zanikli a udalosti, aké dnes bežne nezažijeme (prechod vojnového frontu, presídľovanie po vojne, znárodnenie, menová reforma, stavby mládeže, vojenčina, brigády, manifestácie, invázia 1968, valutové doložky pri cestách do zahraničia, tuzex, oblečenie na zábavy a diskotéky a pod.)

       

      Ako?

      V programe Word vytvor krátke životopisy niektorých svojich predkov. V životopisoch spíš, čo zaujímavé zažili Tvoji blízki alebo vzdialenejší príbuzní (minimálne 2 strany bez obrázkov, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5),

      + pokiaľ to bude možné, tak vytvor audio- alebo ešte lepšie videozáznam z rozhovoru s Tvojimi príbuznými o zaujímavých udalostiach v ich živote (odovzdať môžeš napr. vo formáte .avi, .mp4 a pod.),

      + oskenuj alebo odfoť fotografie a/alebo dokumenty z rodinných archívov, ktoré ich rozprávanie alebo životopisy ilustrujú, prípadne zaznamenávajú časti Bratislavy či iných miest, ktoré dnes už neexistujú, alebo sa zmenili (napr. rodný dom predkov alebo ulica či mestská štvrť, kde žili a ktoré sa medzičasom zmenili, ich pracovisko, ktoré už neexistuje atď.). K fotografiám vytvor vo Worde krátke popisy, čo na nich je (napr. prvú fotku nazvi Foto_01 a vo Worde napíš Foto_01: Môj dedko Juraj Príkladný na stavbe mládeže v Banskej Štiavnici – 3. júna 1954).

      Wordový súbor s životopismi + wordový súbor s popismi fotiek + zdigitalizované fotky + prípadne aj nahrávku rozhovoru spakuj do jedného balíka a pošli svojmu učiteľovi dejepisu. Pozor – poslať môžeš len také fotky a texty, s ktorými starí rodičia súhlasia – daj im to preto pred poslaním prečítať alebo vypočuť či pozrieť!

       

      Kedy?

      do 15. decembra 2021 – pošli text, ktorý si spísal vo Word-e o svojich predkoch + fotografie s popismi + prípadný audio/video záznam na ivan.chylak @zstbiliska.sk ,

      do 31. januára 2022 prezrie komisia archivárov a historikov doručené projekty a vyhlási výsledky, ktoré budú odovzdané vo februári 2022 v slávnostnej sieni FiF UK.

       

      Načo?

      V prvom rade pre dobrý pocit starých rodičov, ktorých záujem ich vnučky/vnuka určite poteší. V druhom rade pre vnukov/čky, ktorí si možno raz – keď budú starší – budú s nostalgiou na tieto rozhovory spomínať. A v neposlednom rade pre spoločnosť ako takú – ide nielen o úctu k starším ale aj o to, aby sa spomienky najstaršej generácie nestratili len tak. A na zahodenie nie je ani ocenenie – projekty bude totiž hodnotiť odborná komisia z Univerzity Komenského, o.z. Bratislavské rožky a ZŠ Tbiliská 4. Autori najlepších 10 projektov z každej triedy získajú jednotku z dejepisu + v rámci školy:

      - 1. cena – tablet + exkurzia pre celú triedu do mestského archívu (možnosť oboznámiť sa s cennými originálmi) + kniha Dejiny BA + sprevádzanie po Starom Meste pre rodinu a priateľov (do 15 ľudí),

      - 2. cena – bezdrôtové slúchadlá + exkurzia pre víťaza a 2-3 kamarátov do archívu

      - 3. cena – torta + exkurzia pre víťaza. 

       

      Pre prípadné bližšie info: Prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. – juraj.sedivy@uniba.sk

      Príklad krátkeho životopisuhttps://www.pammap.sk/?ludia=74801

       

      Príklad zaujímavej udalosti, čo zažili pamätníci:

      https://www.pammap.sk/sukromne-zbierky/sukromna-zbierka-anny-erdelskej-rod.-pencakovej/video-rozhovory/videointerview5bombardovanie-bratislavy?material=25

      alebo

      https://www.pammap.sk/buxus/generate_page.php?page_id=89377material=25

       

      Cieľ: povzbudiť budovanie rodinných archívov a pri najzaujímavejších, s ich písomným súhlasom, umožniť zachovanie pamiatky našich predkov aj na historickom portáli PamMap.

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Kto chce dlho zdravý byť, 

      musí veľa mlieka piť. 

      Potom budeš silný, zdravý, 

      za to môžu naše kravy. 

       

      25. septembra sme si v našej škole pripomenuli význam mlieka pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách. Žiaci II. stupňa súťažili so svojím najobľúbenejším mliečnym produktom, z ktorého počas hodiny ETV sledovali výživové údaje, najmä hodnotu cukru na 100 g. Ocenili sme prvé tri miesta, ktorých hodnoty boli v priemere najnižšie 

       

      1. miesto: VI. C  priem. 7,56 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

      2. miesto: VI. A priem. 7,78 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

      3. miesto: VI. B priem. 8,23 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

       

      Plejádu obalov z obľúbených mliečnych produktov potom žiaci so svojimi zisteniami prezentovali vo vestibule školy.  

     • Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia

     • Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerný Slovák skonzumuje ročne 5,1 kg čokolády.  

      13. septembra sme v našej škole túto štatistiku trošku vylepšili. V kalendári sme totiž objavili Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia, a tak okrem tradičnej dezinfekcie rúk, dostali žiaci pri vchode aj túto sladkú pochúťku. A nielen to. Z vedomostného kvízu sa mohli milovníci čokolády dozvedieť, z čoho sa čokoláda vyrába, ako sa volal kmeň, ktorý domestifikoval čokoládu a aj to, aký je proces spracovania kakaových bôbov. Vedeli ste, že 10% produkcie čokolády na svete sa vyrába z najvzácnejších zŕn Criollo? Naši žiaci áno. A z tých, ktorí úspešne odpovedali na všetky otázky nášho kvízu, vyžrebovala pani riaditeľka  ôsmich, ktorí boli odmenení ako inak – čokoládou. Pochutnali si: 

      Jakub Sajko 6. C 

      Tomáš Trnka 7. A 

      Miriam Aminová 8. B 

      Jakub Vasilišin 3. D 

      Alexa Krejčová 7. A 

      Viktória Khandlová 6. C 

      Lucia Vargová 8. A 

      Oliver Nedeliak 8. A 

      Výhercom srdečne blahoželáme! 

     • 4.D v ÚĽUVe

     • Žiaci 4.D vo štvrtok 30. septembra navštívili tvorivé dielne v ÚĽUVe. Pracovali v dielničkách: košikárska, tkáčska a drotárska. Dozvedeli sa o histórii týchto našich tradičných remesiel a vyrobili si krásny výrobok.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, vzhľadom na zvyšujúce sa riziko šírenia COVID 19 Vás žiadame, aby ste venovali väčšiu pozornosť pravidelnému testovaniu detí samotestami (tí, ktorí si ich v škole objednali - prosím, aby ste o vykonaní testu informovali školu cez EduPage) a tiež monitorovali pohyb vašich detí vo voľnom čase mimo školy. Žiadame Vás, aby ste nám bezodkladne oznámili podozrenie na ochorenie v rodine a dodržiavali karanténu súrodencov. Deti nebudú musieť mať od pondelka 4. októbra v triedach rúška. Rúška budú naďalej povinné v priestoroch školy mimo tried a na delených hodinách, na ktorých budú žiaci spojení s inou triedou.

      V mene všetkých detí, rodičov, učiteľov a zamestnancov školy Vám ďakujeme za pochopenie

      Vedenie školy.

     • Letný školský klub detí

     • V dňoch 09.08.2021 – 13.08.2021 prebiehal v ZŠ Tbiliská letný školský klub detí v rámci ktorého mali žiaci nachystaný pestrý program činností. V mestskej časti Rača žiaci so sprievodným výkladom objavovali Koloničovu kúriu, vinohradnícke domy, dvory a pivnice na ul. Pri Vinohradoch. Na druhý deň žiaci navštívili vybrané objekty v bratislavskom Starom Meste na Kapitulskej ul., ďalej mestské hradby; Dóm sv. Martina a pod. V budove školy absolvovali tiež prednášku o dejinách Rače.

      Počas týždňa bola pre žiakov pripravená hra na architektov, v rámci ktorej robili návrh ako by mala vyzerať ich vlastná budova vyzerať a následne aj stavbu zhotovili z lega. Žiaci absolvovali tiež prechádzku v lese, kde tvorili z prírodných materiálov domy pre lesné bytosti. Posledný deň bol športový deň, počas ktorého súťažili v siedmich disciplínach:

      1. Traf kolku - hod malými kruhmi
      2. Skok švihadlom
      3. Zhoď čo najviac kolkov
      4. Traf loptu do kruhu
      5. Dribluj s loptou
      6. Štafetový beh
      7. Udrž malú loptu na rakete.
     • Rodičovské kontá do EduPage

     • Vážení rodičia, tento rok spúšťame nový informačný systém pre školy - EduPage. Rodičom sme dnes (31. 8. 2021) rozposlali prístupové kontá. V prípade, že sa tak nestalo, v priebehu septembra kontaktujte triednych učiteľov. Znamená to, že nemáme správne nastavené Vaše emailové adresy. Postupne budeme dopĺňať chýbajúce informácie.  Pomôžu nám Vaše pripomienky, postrehy, čo všetko je ešte potrebné doplniť. Prosíme Vás o trpezlivosť, aj my učitelia sa budeme musieť s novým systémom práce postupne oboznamovať. Veríme, že nám pomôže pri vzájomnej komunikácii a prehľadnejšom a dostupnejšom sprostredkovávaní informácií. Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy