Počet návštev: 5216739

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971
 • Najkrajšia nástenka - Vianoce

  Výsledky nájdete TU.docx

 • iBobor

 • Obraz zo „štupľov“

  Žiaci IV.B od začiatku školského roka zbierali umelohmotné uzávery z PET fliaš. 20.12. sa v triede usadili, rozdelili ich podľa farieb a vytvorili pod vedením pani učiteľky Psotovej nádherný obraz, ktorý vystavili vo vestibule školy.  Našej planéte tak dali krásny vianočný darček tým, že z odpadu vytvorili niečo krásne, nové. Obraz bude školu zdobiť veľa rokov.

 • ŠK DO

  Vo štvrtok  14. decembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci písali test, z príslušného učiva daného ročníka, regionálnych dejín a z vybraného monotematického celku. SK DO pre 10. ročník DO v školskom roku 2017/18 vybrala tému pre  kategórie F a E  Staroveké Gréckopre kategórie D a C Diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami.

  Súťažilo 22 žiakov a tu je umiestnenie  najlepších:

  Kategória F – žiaci 6. ročníka ZŠ

  1. miesto Eduard Sedláček  6.A

  2. miesto Kristián Hrúz  6.B

  Kategória E žiaci 7. ročníka ZŠ

  1. miesto Martina Henigerová 7. A

  2. miesto Laura Papánová 7.A

  3. miesto Stella Hudecová 7.A

  Kategória D žiaci 8. ročníka

  1. miesto Michaela Bačová  8.A

  2. miesto Zuzana Dzielavová  8.B

  3. miesto Maroš Ďurďovič  8.A

  Kategória C žiaci 9. ročníka

  1. miesto Martin Šantavý 9.B

  2. miesto Patrik Homola 9 B

  3. miesto Bruno Kormanovič  9.B

  Umiestneným blahoželáme!

  Prví dvaja úspešní riešitelia v každej kategórií postupujú do okresného kola.

 • Školské vianočné trhy

  V dňoch 11.12. až 13.12. 2017 sa u nás v škole opäť konali Školské vianočné trhy. Pripravili ich naši žiaci, predovšetkým deti s vývinovými poruchami učenia, pozornosti alebo narušenou komunikačnou schopnosťou počas individuálnych reedukačných cvičení pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky. Ponuka výrobkov bola naozaj bohatá : vianočné pohľadnice, látkové tašky, svietniky, sviečky, rámiky, zdobené kamienky, zrkadlá, lízankoví anjeli, vešiaky, snehuliaci, mydielka, ikebany a rôzne drobné dekoračné predmety. Tešili sme sa z veľkého záujmu a takmer všetko sme predali ! Peniaze budú použité na nákup kompenzačných a didaktických pomôcok, aby učenie išlo ľahšie a s radosťou. Ďakujeme všetkým kupujúcim, predávajúcim a vyrábajúcim !

  Mgr. Zuzana Komendová, školská špeciálna pedagogička

 • Anglické divadlo

  Dňa 5. 12. 2017 sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom The Heroes.

  Predstavenie bolo o mladých ľuďoch, ktorí majú často potrebu identifikovať sa s niekým výnimočným. Dospievajúca mládež chce napodobňovať svojich hrdinov z počítačových hier, či z filmov, no niekedy na škodu veci zabúdajú na tých, ktorí žijú na dosah. Na reálnych hrdinov z mäsa a kostí – svojich spolužiakov, kamarátov, susedov a podobne. Cieľom predstavenia v anglickom jazyku bolo navyše atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaliť si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.

 • .

   

   

   

   

   

 • Pozvánka na vianočnú akadémiu

  Vážení rodičia.

  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú Vianočnú akadémiu dňa 21. 12. o 18.00 vo vestibule školy. Tešíme sa na spoločne príjemne prežitý predvianočný večer.

  deti a učitelia

   

  Prosíme Vás, aby ste rešpektovali pokyny učiteľa k príchodu detí na vystúpenie. Pre rodičov bude budova školy otvorená od 17:45 hod.

 • Zimné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od soboty 23. 12. 2017 do nedele 7. 1. 2018 sú zimné prázdniny.

  Vyučovanie končí v piatok 22. 12. podľa rozvruhu. Z organizačných dôvodov prevádzka školského klubu detí končí už o 16. 00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

  Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 8. 1. 2018.

  Prajeme príjemne prežité dni s deťmi.

   

 • Máme nový prístrešok pre bicykle

  V posledných mesiacoch sme na dvore našej školy vybudovali nový prístrešok pre našich cyklistov. Prístrešok je hneď pri vstupe do areálu, bicykle sa dajú pohodlne zamknúť o stojan a  budú chránené pri nepriaznivom počasí. Určite ho ocenia viacerí športovci s príchodom jarných mesiacov. Veľká vďaka patrí Mestskej časti Rača, ktorá nám na tento environmentálny projekt poskytla nenávratnú dotáciu vo výške 500€.

  Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4

 • Šaliansky Maťko – školské kolo

  Dňa 11. 12. 2017 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené  príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

  Umiestnenie:

  1.kategória:  1. miesto: Júlia Vargová III.A

                 2. miesto: Viktória Krupová II.A

                 3. miesto: Viktor Cintula II.D

  2.kategória:  1. miesto: Maxim Čvirík IV.B

                 2. miesto: Dominik Budinský IV.B, Peter Mášek IV.A

                 3. miesto: Lucas Vajcík V.A

  3.kategória:  1. miesto: Laura Papánová VII.A

                 2. miesto: Terézia Janečková VI.A

                 3. miesto: Samuel Varga VII.B

 • Vianočná nástenka

  „Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.

  Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce.

  Keď máš snahu podať ruku tomu, kto Ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

  Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.“

  Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali  ďalší  dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Vianoce. Deti sa veľmi snažia, triedy dýchajú Vianocami. Dňa 18.12.  bude mať porota ťažkú úlohu vybrať si tú najkrajšiu. Žiaci víťaznej triedy  podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

 • Mikuláš

  V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu Tbiliská 4. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

  Pri vchode do budovy školy už prichádzajúcich žiakov čakal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov.

  Zazvonenie na prvú hodinu oznámilo Mikulášovi, čertíkom a anjelikom, že sa môžu vybrať do tried. Na prvom stupni ich detičky už očakávali.  Nespustili oči z malého predstavenia, ktoré si pre nich Mikuláš pripravil.  Následne ho ale prekvapili svojimi vynikajúco nacvičenými básničkami alebo pesničkami. Na druhom stupni sa však Mikuláš stretával s deťmi menej ochotnými spievať, ale zato ho pobavili v každej triede nejakou vtipnou anekdotou.  Mikuláš všetkých odmenil sladkou maličkosťou.

  Samozrejme vynechať nemohol aj tých najmenších. Zavítal aj do Jasličiek na Tbiliskej. Niektoré detičky boli nadšené, iné boli šokované, pár z nich aj veľmi odvážne. Každé z nich si však zaslúžilo mikulášsku nádielku.

  V sprievode pani učiteľky Lošoncziovej potešil Mikuláš a jeho pomocníci približne 550 detičiek. Veľká vďaka za pomoc pri realizácií patrí Samuelovi Joštovi, Petre Bútorovej, Karolíne Halčinovej, Diane Soboličovej, Andree Smutnej, Laure Papánovej, Sáre Šunderlíkovej, Eduardovi Sedláčkovi, Vartkesovi Oganyanovi a Zuzane Trenčanskej.

 • Vianočné pohľadnice

  Vďaka pánovi T.  Lesanovi z USA si aj tento rok mohli naši žiaci prvého stupňa vytvoriť originálne vianočné pohľadnice.

  Ďakujeme

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento školský rok  knižnica realizovala medzinárodný projekt Záložka do knihy spája školy  a našou pridruženou školou bola škola  z Českej  republiky - Základná škola Komenského náměstí, Kralupy nad Vltavou. Naši žiaci vyrábali záložky na tému Tajuplný svet knižných príbehov.

  Pri výbere motívov sa inšpirovali najmä rôznymi knihami, z ktorých prevládali rozprávky, bájky, povesti... .Samozrejme, každý žiak sa inšpiroval tým svojím tajuplným svetom knihy. Zaujímavou inšpiráciu pre niektoré deti bola aj návšteva našej školskej knižnice, ktorú žiaci zobrazovali v podobe kníh na poličkách.

 • Daj hlás nášmu stromčeku

  šHlasujte za  NÁŠ najkrajšie vyzdobený stromček, daj like nášmu stromčeku (náš je ten stromček s hnedými guľami). 

  Hlasuj tu:

   

  Ďakujeme

 • Bábkové divadlo

  Dňa 30.11. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Mio, môj Mio.

  „ Je to rytiersky príbeh o odvahe a láske, ktorá pretvára,  formuje a z obyčajných ľudí robí hrdinov. Astrid Lindgrenová, autorka preslávenej knihy Pipi dlhá pančucha, hovorí dielom Mio, môj Mio o potrebe výchovy, ktorá nie je založená na zákazoch a nariadeniach, ale na úprimnom záujme, láske a rešpekte. Mio nenachádza vnútornú silu vďaka nejakému čarovnému nápoju, ale práve vďaka podpore rodiny a priateľov. Ich vzájomná láska je hnacím motorom a prebúdza v ustráchanom chlapcovi pravého hrdinu, ktorý vie, že strach je potrebný, ale nesmie nám urobiť krok vpred.“

  Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.

 • Naša škola žije florbalom

  Najprv k nám zavítali tri reprezentantky Slovenska, ktoré bojujú na Majstrovstvách sveta vo florbale v Bratislave. Potom mnohí z nás, učitelia, žiaci i rodičia išli dievčatá povzbudzovať priamo na štadión Ondreja Nepelu. Zvlášť držíme palce Deniske Ferenčíkovej s číslom 10 - sestre našej pani učiteľky. No a napokon sme sa ešte zúčastnili benefičného turnaja, výťažok ktorého pôjde na zrekonštruovanie starej jedálne. Turnaj sa konal na našej škole.

 • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

  Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 1.12.2017 . Pri vstupe do budovy školy žiaci deviateho ročníka pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Deviataci - Nina Lackovičová, Natália Harenčárová, Arthur Melega a Radovan Stančík pripravili poučné prezentácie pre žiakov druhého stupňa.

 • Tradičné indické umenie z papiera

  Pán Dayal Rao z Indie predviedol našim žiakom fascinujúce tradičné indické dekoračné umenie. Žiaci vyšších ročníkov mali možnosť spýtať sa ho aj na zaujímavosti o Indii, indickom školskom systéme a pod.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria