• 2019/2020

    • Základné informácie

                                                                                                                                                   
     Zriaďovateľom školy je Mestská časť  Bratislava – Rača

     Vedenie školy:
     RiaditeľkaMgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.    riaditelka@zstbiliska.sk

     Zástupcovia:
     PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová, 1.stupeň ZŠ     ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk
     Mgr. Oľga Šándorová, 2. stupeň ZŠ                      olga.sandorova@zstbiliska.sk

     Výchovná poradkyňa
     Mgr. Jana Štefániová                                                   jana.stefaniova@zstbiliska.sk

      

     Vedúca ŠKD
     Mgr. Nikola Pavlisková                                                nikola.pavliskova@zstbiliska.sk


     Tajomníčka:
     Hana Horváthová                                                        hana.horvathova@zstbiliska.sk

       

     Učtovníčka
     p. Linda  Csomorová

      

     Školník:
     p.Ivan  Bukovčan