• Pokyny k 1. turnusu Letného ŠKD

     Milí rodičia,

     deti, ktoré nastúpia na prvý turnus letného ŠKD si so sebou prinesú:

     informovaný súhlas  stiahnuť

     vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19)  stiahnuť

     - desiatu, vodu

     - 2 rúška

     - prezuvky

     - športové oblečenie a obuv

     - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

     - plášť alebo staré tričko

     - obrus (igelit) na lavicu

     - žiaci 2.E, žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15-minútové lístky na MHD

     Prvý deň je príchod detí do školy je možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

     Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

     Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia na vrátnici.

     Kolektív ŠKD

      

     17.7.2020