• 2017/2018

        •           Vedúca  vychovávateľka školského klubu:  Mgr. Nikola Pavlisková