Počet návštev: 6034755

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

                                        Zoznam krúžkov v šk. roku 2018/2019

                                 Ak sa žiak prihlásil na krúžok, je  poviiný sa pravidelne zúčatňovať na jeho činnosti.
                                 Ak sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na krúžku, rodič ho písomne ospravedlní.
                                      Na vzdelávací poukaz môže  žiak absolvovať 60 hodín záujmovej činnosti 
                                                                                     jedného  krúžku. 

 

 

                                      

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Tbiliská 4
  831 06 Bratislava
 • +421244887971

Fotogaléria