• Naše VIDEO

    • RECEPT NA ZEMIAKOVÉ PLACKY PRE PARTNEROV Z PROJEKTU COMENIUS

     SLOVENSKÁ PIESEŇ PRE PARTNEROV Z PROJEKTU COMENIUS

     HODINA PRÍRODOVEDY v 1.A

      

     HODINA PRÍRODOVEDY v 1.A

     LYŽIARSKY  VÝCVIK 2014

     PREDVIANOČNÉ  TVORIVÉ  DIELNE

      

     ZBER PAPIERA - jeseň 2013/Aj


     PROJEKTOVÝ  DEŇ - ZDRAVÁ  VÝŽIVA

      

     COMENIUS - dotazník

      

     DEŇ  NEZÁBUDIEK

      

      

      

     CVIČENIA V PRÍRODE 6.ROČNÍK

      

     VYČISTIME  SI  RAČU

      

     ANGLICKÝ  PROJEKTOVÝ  TÝŽDEŇ

     DEŇ  ZEME

      

     ZELENÁ  ŠKOLA

     PROJEKTOVÝ  DEŇ - DEŇ  VODY 2013

     LYŽIARSKY  KURZ 20013

      

     ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

      

      

     PREDŠKOLÁCI  U  NÁS  V  ŠKOLE  

     NAŠI  PRVÁCI 

     PROJEKT  E-BUG

     ZIMNÁ  AKADÉMIA

     ČERVENÉ  STUŽKY

     DEŇ  JABLKA

      

      

      

     AIESEC- návšteva zahraničných študentov

     Účelové cvičenie - 2012

     Dravé vtáky

     Kinderiáda 2012

      

     Návšteva z Prahy

       Geovedy pre každého  2012

       Dopravná výchova 2012

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: "Oheň dobrý  sluha ale zlý pán" dobrý

     Interaktívna hodina ku "Dňu Zeme" -  20.apríl 2012

     "Vyčistime si Raču" - brigáda žiakov  a pedagógov - 23. apríl 2012

                ZBER  PAPIERA - 23. apríl 2012 - prvý deň

             Výchovný koncert -  FIDLIKANTI - 4. apríl 212

      

                         Lyžiarsky  kurz - Oravice  2012                                                                        

                     " Mladý slovanista" u nás v škole                      

                    Turnaj v minihokeji MALACKY 2012