• Internetová žiacka knižka

     • Vážení rodičia,

      ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok internetovej žiackej knižky. Na odstránení poruchy dodávateľ softvéru pracuje.

    • Vyhodnotenie jesenný zber papiera 2017
     • Vyhodnotenie jesenný zber papiera 2017

     • Vyhodnotenie  jesenného zberu papiera TU:

    • Svetový deň výživy
     • Svetový deň výživy

     • Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku 1945. Svetový deň výživy si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete hlad a podvýživu a povzbudiť ľudí na celom svete, aby prijala opatrenia proti hladu.

      Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín, najmä čistej vody.

      Aj na našej škole sme tejto problematike venovali. Žiaci VIII. A – Maroš, Andrea, Laura a Barbora si pre spolužiakov z nižších ročníkov pripravili rovesnícke vyučovanie práve na túto tému. V jednej z prezentácií sa deti dozvedeli niečo o zdravej a vyváženej strave a najmä dôsledkoch dlhodobého zlého stravovania. Druhá prezentácia bola zameraná na čistú vodu – najmä na pitný režim, kde by táto tekutina nemala chýbať. Ďalej žiačky poukázali na problematiku znečisťovania vody a potrebu ochraňovať vodné zdroje. Na konci každej prezentácie deti odpovedali na niekoľko otázok a za správnu odpoveď dostali odmenu – kúsok jabĺčka.

      Ďalšia časť bola venovaná cvičeniu, po ktorom sa mohli napiť čistej vody, čo všetky deti využili, a skladaniu potravinovej pyramídy.

      Dúfame, že si deti z tejto aktivity odniesli čo najviac poznatkov a v budúcnosti si spomenú, koľko kociek cukru obsahuje fľaška sladeného nápoja.

       

      FOTOGALÉRIA TU:

    • LAND ART – 2.A – Výtvarná výchova
     • LAND ART – 2.A – Výtvarná výchova

     • Počas výtvarnej výchovy sme využili krásne babie leto a zahrali sa na umelcov. Deti z prírodných materiálov, ktoré našli v okolí školy,  vytvárali krásne umelecké diela.

       

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Cvičenie v prírode druháci
     • Cvičenie v prírode druháci

     • V utorok, 10.10.2017 naši druháci absolvovali cvičenie v prírode. Všetci zvládli cestu zo školy na Biely Kríž a späť. Počas cesty sme pozorovali prírodu, stromy, huby a stopy zvierat. Tešíme sa na ďalší pobyt v prírode!

       

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Bavme deti športom
     • Bavme deti športom

     • V stredu 18.10.2017 sa v Športovej Hale Elán uskutočnilo prvé z troch postupových kôl súťaže Bavme deti športom v rámci Bratislavského kraja. Každú školu reprezentovalo 8-členné družstvo(4 chlapci, 4 dievčatá), zložené zo žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Sily si medzi sebou zmeralo 14 základných škôl, v 6-tich rôznych atletických disciplínach. Našu školu reprezentovali :

       

      Simonka Chyžnajová 2.D

      Laura  Perknovská 2.C

      Miško Blažovský 2.C

      Dominik Ščibrány 2.C

      Miška Martišová 3.C

      Ninka Andacká 4.B

      Filip Kirchner 4.C

      David Rožňai 4.A

      Martinka Kalmárová 2.D ( náhradníčka)

      ZŠ Tbiliská sa umiestnila sa na prvom mieste s 8 bodovým náskokom a postupuje do finále,  ktoré sa uskutoční na začiatku nového roka 2018.

      Deťom gratulujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce vo finále!

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • Minulý týždeň navštívili žiaci druhých ročníkov dopravné ihrisko.

      Stali sa z nich "skutoční" účastníci dopravy. Zistili, či boli na hodine prvouky dosť pozorní. Svoje vedomosti si teraz mohli vyskúšať v praxi. Veľa dopravných značiek deti poznali aj pred tým. Prechod cez cestu so semaforom je pre väčšinu z nich samozrejmosť.

      Teraz si to všetko mohli zopakovať a vyskúšať v úlohe kolobežkárov a chodcov. Veď správať sa zodpovedne na cestách a chodníkoch je veľmi dôležité. A to aj vtedy, keď budú bez rodičov.

      Boli veľmi šikovní a návšteva dopravného ihriska sa im páčila.

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Bábkové divadlo
     • Bábkové divadlo

     • Dňa 17.10.2017 sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili predstavenia Osmijankové rozprávky v bábkovom divadle. Predstavenie bolo zaujímavé a zábavné určené pre deti dnešnej doby. Postava Osmijanka vtipnou formou poukazovala rôzne ľudské vlastnosti. Každé jedno dieťa sa mohlo v postavách nájsť.

       

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • Dňa 19. októbra 2017 sa žiaci 6. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu.

      Navštívili Mestskú knižnicu v Bratislave, kde sa zúčastnili na prednáške – Civilizácie a megastavby praveku: Ľudia spred histórie. Dozvedeli sa zaujímavé poznatky o megalitoch a o živote ľudí v dome kamennej a bronzovej. Potom si  prezreli historické centrum Bratislavy a navštívili SNM – prírodovednú expozíciu. Prezreli si aké zvieratá žili na našom území v minulosti a ktoré z nich lovili ľudia v v praveku.

       

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Vystúpenie pre dôchodcov
     • Vystúpenie pre dôchodcov

     • Žiaci 4. a 5. ročníka našej školy mali milú úlohu pripraviť sa na kultúrny program pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia kvízu pre seniorov „Čo viem – to viem o MČ Rača“, ktoré sa konalo 18. októbra o 15.00 hod. v sále Nemeckého kultúrneho domu.

                      Deti sa vzorne pripravovali. Na vystúpenie sa veľmi tešili. Naši milí dôchodcovia ich ocenili srdečným potleskom.

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Hodiny regionálnej výchovy pre tretiakov a štvrtákov
     • Hodiny regionálnej výchovy pre tretiakov a štvrtákov

     • V pondelok 23. a v utorok 24. októbra sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili príjemných a najmä poučných besied s našou bývalou pani učiteľkou Dobroslavou Luknárovou.

                  Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z histórie i súčasnosti nášho regiónu. Oboznámili sa s knižkami, ktoré zachytávajú život v Rači v minulosti. Niektoré z nich sa dajú nájsť už len v knižniciach. Spoznali dôležité pozoruhodné stavby a obohatili svoju slovnú zásobu o račianske nárečové slová. Získali vedomosti o račianskych školách.

                  Sme vďační pani Luknárovej za tieto krásne besedy.

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Dňa 24.novembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť.

      Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

       

      Víťazi: 1. miesto : Natália Harenčárová z 9.A
                  2. miesto : Natália Čerňanová z 9.B

                  2. miesto : Michaela Bačová z 8.B

                  3. miesto : Jakub Scherhaufer z 9.B

    • Jesenné plody záhrad
     • Jesenné plody záhrad

     • Jesenné záhrady vydali svoje bohatstvo a výrobky z jesenných plodov rozžiarili vstupnú halu našej školy. Bolo sa veru na čo dívať! 


      Výrobky z rôznych druhov zeleniny a ovocia hýrili nápadmi. Súťažili medzi sebou nielen jednotlivci, ale aj celé  triedy. Spoločným úsilím rodičia a deti realizovali svoje nápady. A o to vlastne išlo. Venovať si vzájomne čas, spolupracovať a porozumieť si. Opäť sa potvrdilo, že studnica nápadov našich žiakov aj  ich rodičov - je úžasná a nevyčerpateľná...
      Tak ako aj po minulé roky, sa výstava tešila nevšednému záujmu zo strany žiakov, rodičov, príbuzných  i náhodných návštevníkov školy.
      Všetky výrobky boli krásne a tvorivé, preto sme ocenili všetkých žiakov. Osobitne sme odmenili nasledujúcich žiakov, ktorí získali diplom a cenu za tvorivosť a skvelý nápad:

      I.A                                                          I.B

      Vanesska Mateičková                             Charlotka Reháčková

      I.C                                                          II.A

      Julka Horváthová                                   Kristínka Badurová

      II.B                                                         II.C

      Vaneska Noseková                                Nellka Armai

      Jakub Šimek

      II.D                                                         III.A

      Šimon a Jakub Gonda                            Vratko Vrbatovič, Barborka Maniková

      III.B                                                        III.C

      Veronika Bezgina                                  Michal Hodál, Jakub Hatnančík

      IV.C

      Deniska Sýkorová

      Zapojili sa aj mnohé mamičky a babičky, ktoré  pripravili rôzne zdravé sladké dobroty. Žiaci si na nich vďačne pomaškrtili. Veď komu by sa nezbiehali slinky pri pohľade na plné plechy a škatule  koláčikov.   

      Myslíme si, že celú túto  akciu  môžeme rátať medzi  tie, ktorým sa hovorí „ vydarené“.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi výrobkami ,nápadmi a dobrotami.

      O tom, ako to v našej hale vyzeralo, svedčia i nasledujúce fotografie ...

      FOTOGALÉRIA TU:

     • Zápach v okolí školy

     • Vážení rodičia.

      V súlade s platnou legislatívou bolo vybavenie našej školskej kuchyne doplnené o veľký ekologický kompostér, ktorý bude denne likvidovať na kompost všetok biologický odpad z našej jedálne. Je to profesionálny, kvalitný a veľmi drahý prístroj. V súčasnosti  začíname s jeho prevádzkou a je potrebné zabehnúť ho v špeciálnom režime. Je možné, že cítite pri prechode popod okná kuchyne špecifický zápach. Nijako nesúvisí s kvalitou obedov, ktoré naše pani kuchárky pripravujú. Dnes sme obedovali výborného lososa a veľa detí si pýtalo „dupľu“.

      Verím, že po niekoľkých dňoch zápach ustane a zariadenie nám bude dobre slúžiť.

      Ďakujem za porozumenie a ospravedlňujem sa za nepohodlie. :-)

      Zuzana Hirschnerová, riaditeľka školy

    • Študuj dopravu
     • Študuj dopravu

     • 6. 10. 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili akcie Kam po skončení ZŠ – ŠTUDUJ DOPRAVU. V Múzeu dopravy SŠ Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja  predstavili učebné a študijné odbory so zameraním na dopravu. Poskytli žiakom kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Žiaci videli ukážky rôznych povolaní, navštívili priestor rušňa, kamióna, možnosti riadenia rušňa prostredníctvo ETCS zariadenia, ukážku ovládania parkovacieho pilota osobného vozidla, či smart ovládania vozidla. Zúčastnili sa rôznych dopravných súťaží a kvízov.

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Ochrana vody
     • Ochrana vody

     • Na hodinách  výtvarnej výchovy žiaci 5. – 7.ročníka vytvárali  postery k ochrane vody. Vo vestibule školy sme z nich vytvorili tabule propagujúce dôležitosť ochrany vody pred jej znečistením. Môžu si ich prezrieť nielen žiaci, ale i návštevníci školy a uvidia, že nám nie je ľahostajné čoraz väčšie znečisťovanie tohto prírodného zdroja.

      FOTOGALÉRIA TU:

    • SI online
     • SI online

     • Internet je v súčasnosti nevyhnutnosťou, ale musíme ho vedieť využívať rozumne. A práve o tom bola beseda so žiakmi 4. a 7.ročníka, ktorá sa uskutočnila 4.10.2017.

      Pani lektorka žiakom vysvetlila aké sú nebezpečenstvá sociálnych sietí, ako si treba chrániť osobné údaje. Ďalej čo si treba všímať pri výbere videohier, ktoré „PEGI“ varujú pred nevhodnosťou hry pre určitý vek.  Čo znamená kyberšikana, ako sa proti nej chrániť i o negatívnych a pozitívnych vplyvoch YouTuberov.

      FOTOGALÉRIA TU:

    • Légiovlak
     • Légiovlak

     • 28. 9. 2017 sa žiaci IX. A a IX.B triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie. Navštívili pristavenú expozíciu LÉGIOVLAKu, ktorú tvoria repliky legionárskych vozňov z rokov 1918 – 1920. Prezreli si 13 zrekonštruovaných vozňov, ktoré predstavujú vojenské ešalóny prepravované železnicou. Prepravili desaťtisíce československých legionárov naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále, pričom pri prejazde museli bojovať s boľševikmi. Pre väčšiu autentickosť a priblíženie podoby legionárskych vlakov a životných podmienok legionárov, ich bojovej činnosti a zvykov, boli vybrané najčastejšie používané vagóny. Žiaci si prezreli  vozeň poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovací, filmový, dielensky, krajčírsky, zdravotnícky, štábny, veliteľsky, obrnený dva plošinové vozne. Pútavý výklad sprievodcu priblížil históriu československých légií i bežný život legionárov a porozprávaj i zaujímavosti z ich života. Potom žiaci vystúpili na Slavín, kde sa dozvedeli od pani učiteľky dejepisu základné informácie o tomto pamätníku a vzdali úctu, vojakom ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy i západného Slovenska počas 2. svetovej vojny.

      FOTOGALÉRIA TU:

     • Beseda o dospievaní

     • Dňa 3. 10. 2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili besied s pani lektorkou z MP Education, s.r.o. Dievčatám 6. a 7. ročníka bola venovaná beseda s názvom: „Dospievam alebo život plný zmien...“ Chlapci 6.ročníka sa zúčastnili besedy: „Na štarte k mužnosti.“  Cieľom besied bolo ukázať dievčatám a chlapcom ako riešiť pubertu, jej fyzické i psychické prejavy, ktorými prechádzajú alebo budú prechádzať a pomôcť im nahliadnuť do tajov dospievania.  V rámci diskusie odzneli zaujímavé otázky našich žiakov. Z týchto besied si žiaci odniesli veľa cenných poznatkov do života.

    • Jesenné plody zeme
     • Jesenné plody zeme

     • Od 9.10. do 13.10.2017 bude prebiehať na našej škole pre žiakov 1. stupňa týždeň venovaný jablku a plodom našich záhrad. Tematicky zameraný týždeň  sa bude prelínať všetkými predmetmi. Deti si môžu priniesť nielen jablká, ale aj iné maškrty, ktoré nám spríjemnia vyučovanie – jablkový džús, detskú výživu atď. Šikovné mamičky môžu upiecť jablkový koláč a podeliť sa s nami o recept.

      V hale školy bude prebiehať zároveň súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, prípadne iný aranžmán z jesenných plodov – podrobné informácie o súťaži budú umiestnené na nástenke v hale našej školy.

      Výrobky môžete nosiť postupne už od  pondelka 9.10.   do 12.10. ráno, nakoľko poobede už budú vyhodnotené. Víťazné práce budú umiestnené v piatok 13.10. v hale našej školy.

      Veríme, že sa do súťaže zapojí spolu s rodičmi čo najviac tried.