• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Vážení rodičia, na dni 30.4.2018 (pondelok) a 7.5.2018 (pondelok) udeľujem žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

      riaditeľka školy

     • Stretnutie rodičov budúcich prvákov

     •      Vážení rodičia budúcich prvákov. Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov s vedením školy a špeciálnym pedagógom dňa 14. marca 2018 o 17:00 priamo v budove našej školy. Pokúsime sa zodpovedať všetky otázky týkajúce sa zaškolenia detí, školskej zrelosti a predstavíme Vám našu školu.

           Na druhý deň 15. marca 2018 Vás potom v čase od 8:00 do 12:00 pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete priamo vidieť chod školy, prácu žiakov i učiteľov.

      Tešíme sa na vás!

     • Deň otvorených dverí

     • Vážení rodičia, 15. marca 2018 v čase od 8:00 do 12:00 Vás pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete vidieť bežný chod školy, prácu detí i učiteľov.

    • PÁRTY 2018
     • PÁRTY 2018

     • Vážení rodičia, v roku 2015 sme úspešne odštartovali a po niekoľkých rokoch opäť obnovili stretnutia rodičov, bývalých žiakov, pedagógov a priateľov našej školy.

      Aj tento rok Vás preto srdečne pozývame na spoločné stretnutie dňa 17.marca o 19.00 hod. v NKD v Rači.

      Čo Vás čaká? Dobrá hudba, večera, slané a sladké občerstvenie, tombola a iné prekvapenia.

      Oblečenie  - neformálne.                       

      Cena lístka – 25 €  /v cene lístka je zahrnutá hudba, úvodný program, slané a sladké občerstvenie, minerálna voda, ½ litra vína podľa výberu, večera, káva/.

      Tak ako minulý rok aj tento rok sa budeme snažiť zabezpečiť bufet, kde budete mať možnosť zakúpenia iných nápojov.

      Lístky si môžete objednať prostredníctvom žiackej knižky, oznamov, prípadne mailom na: partyzstbiliska2018@gmail.com

      Tombola – Výťažok z tomboly bude venovaný na skvalitnenie vzdelávania vašich detí.

      /Ak máte možnosť prispieť do tomboly nejakou cenou, prípadne hotovosťou, obráťte sa na vášho triedneho učiteľa, prípadne na p. Kolmanovú (I.A) alebo p. Ferenčíkovú (I.C).

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

     • Šikana

     • Za prítomnosti študentov Akadémie policajného zboru si dnes žiaci 4. C v modelových situáciách vyskúšali ako sa cítia tí, ktorým sa z rôznych dôvodov ubližuje. Šikanovanie je téma, ktorá v spoločnosti rezonuje. Veríme, že naši žiaci sú uvedomelí a vo svojom voľnom čase si dokážu  nájsť  zaujímavejšie aktivity.

     • Materské školy

     • Tento mesiac k nám postupne zavítali predškoláci až z piatich materských škôl: MŠ, Gelnická, MŠ, Tbiliská, MŠ Stonožka (Pri Šajbách), MŠ, Plickova, MŠ Barónka a Dúhová škôlka z Čiernej vody. Na mnohých z nich sa tešíme v budúcom školskom roku, kedy už budú sedieť v laviciach prvého ročníka.

     • KK Šaliansky Maťko

     • 20. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 21 účastníkov  z 21 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá.

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Filip Kožuch  zo ZŠ J. Dérera – Malacky, 2. kategória: Dominika Brennerová zo ZŠ J. Dérera – Malacky, 3. kategória: Kocián Viktor Rastislav zo ZŠ Hubeného – BA 3 .  Srdečne im blahoželáme.

      Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu. Ďakujeme p. starostovi Pilinskému, Miestnému odboru Matice slovenskej za sponzorské dary. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

     • Exkurzia Modra

     • Dňa 13.,14.,15.02.2018 žiaci 3. a 4. ročníkov absolvovali exkurziu v múzeu v Modre, zameranú na spoznávanie života a diela pána Ľudovíta Štúra. Prezentácia bola poučná a žiakov veľmi zaujala.

      Po múzeu žiaci navštívili keramickú výrobňu v Pezinku – Majoliku R, kde sa oboznámili s remeslom hrnčiarstva a tradičnou výrobou Majoliky na Slovensku.

     • OK Dejepisnej olympiády

     • 15. februára  2018 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Súkromnom gymnáziu Česká. Našu školu úspešne reprezentovali 6 žiaci v 4 kategóriách a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

      kategória F - 2. miesto Edo Sedláček zo 6.A

      kategória E - 4. miesto Martina Henigerová zo 7.A

      kategória D - 2. miesto Zuzana Dzielavová z 8.B

      kategória C - 1. miesto Martin Šantavý z 9.B

      Žiaci Z. Dzielavová a M. Šantavý postupujú do krajského kola.

      Všetkým blahoželáme!

       

     • AISEC

     • V týždni od 5. – 9. februára mali naši žiaci druhého stupňa opäť možnosť spoznať krajiny mladých študentov zo zahraničia, ktorí v rámci organizácie AIESEC navštívili aj Slovensko. Durval z Brazílie, Yean z Južnej Kórey – dejiska zimných olympijských hier, Chita z Indonézie a Saša z Ukrajiny rozdávali úsmevy, porozprávali o krásach svojich krajín, zvykoch, či jedálničku. Opäť sme sa utvrdili v tom, že ovládať anglický jazyk je priam nevyhnutnosť.

      Ďakujeme

     • Stavanie snehuliakov

     • Dňa 23. januára 2018 sa na školskom dvore uskutočnila súťaž v stavaní snehuliakov. Žiaci ŠKD súťažili v dvoch kategóriách.

      V kategórií najoriginálnejší snehuliak zvíťazilo IV. oddelenie (trieda I.D).

      V kategórií najvyšší snehuliak zvíťazilo X. oddelenie (triedy 3.A + 3.B) s výškou 251 cm.

      Všetci zúčastnení žiaci dostali pochvalu a boli odmenení.

     • Všetkovedko - celoslovenská súťaž

     • Ktoré zvieratko má pazúriky? Koľko pracovných dní má týždeň? Aké výrobky sú z ovčieho mlieka? S ktorými štátmi susedí Slovensko? Ktoré sú vegetariánske jedlá? ...

      Takéto a mnohé ďalšie otázky riešili žiaci už v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Na našej škole súťažilo 28 žiakov 2. – 5. ročníka. Otázky boli podľa náročnosti v jednotlivých ročníkoch zo všetkých oblastí, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda( prvouka), slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova. Každý súťažiaci dostal  diplom a sladkú odmenu. Kto sa zaradil medzi 30% najúspešnejších získal  diplom s titulom Všetkovedko a darček, ostatní žiaci diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Žiaci získali všeobecný prehľad, zopakovali si prácu s testom, čítanie s porozumením, kritické myslenie, chuť súťažiť, radosť z výhry.

      Súťaž sa konala koncom novembra a konečne k nám došli aj výsledky. Hrdý titul Všetkovedka si z tohtoročnej súťaže vybojovali:

      Bobošík 2.B, Scherhauferová 3.C, Ďurďovič 3.C, Žitná 4.A, Vojtech 4.A, Štiftová 4.C, Komenda 5.B, Iskrová 5.B, Florišová 5.B

      Titul Všetkovedko školy získala Eliška Žitná a Maxim Vojtech z triedy 4.A.

      Gratulujeme a na súťaž sa tešíme opäť o rok.

     • Bábkové divadlo

     • Dňa 18.1. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Snehová kráľovná. „Je to príbeh o priateľstve a láske, ktoré si zmerajú sily s bezcitnosťou a chladom. Dievčatko Gerda prichádza o svojho najlepšieho priateľa Kaya. Jeho srdca sa totiž zmocní Snehová kráľovná a odvedie ho do svojho ľadového paláca. Gerda sa vydáva na strastiplnú cestu svetom a netuší, či jej priateľ vôbec žije. Jej púť je plná nebezpečenstva a nástrah. Vďaka dobrým ľuďom a zvieratkám nachádza tie správne stopy a jej pátranie po stratenom priateľovi sa stáva znesiteľným. Tú najťažšiu úlohu však musí zvládnuť sama. Dostane sa až za polárny kruh, zvíťazí nad mocnou Snehovou kráľovnou a jej láska rozohreje ľadové srdce Kaya. „

      Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.