• Obhajoba projektového zámeru

     • V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 6.A zapojili do celosvetového programu Roots & Shoots. Založili žiacky tím Šiesta Á a rozhodli sa zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Dňa  19. apríla 2018 sa v priestoroch ZŠ Tbiliská uskutočnila obhajoba ich projektového zámeru.  Žiacky tím Šiesta Á vytvoril návrh projektu s názvom Revitalizácia priestorov kotolne pri Rustaveliho ulici v Rači. Súčasťou projektu je vysadenie drevín na svahu nad kotolňou, maľovanie brány a steny kotolne a osadenie lavičky.

      Žiaci svoj projekt obhajovali pred komisiou, v ktorej sedel aj starosta mestsnej časti Rača Peter Pilinský. Po prezentácií projektového zámeru žiacky tím odpovedal na otázky komisie. Následne komisia tento projekt jednohlasne schválila. Žiacky tím Šiesta Á zároveň vyhral grant na realizáciu projektu. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation. Šiesta Á ďalej hodlá osloviť komunitu obyvateľov Rače a zrealizovať svoj projekt v júni 2018.

      Foto: Jana Rajcova, Green Foundation 2018.

     • Sandberg - Devín

     • Štvrtok 17. mája 2018 siedmaci napriek daždivému počasiu zažili zaujímavú dejepisnú exkurziu. Po ceste MHD sme vystúpili v Devínskej Novej Vsi, kde sme sa zastavili pri pamätníku slovenského spisovateľa Rudolfa Slobodu. Turisticko – historickú exkurziu sme začali v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Našou prvou zastávkou bol Sandberg – paleontologická lokalita z treťohôr s nálezmi ulitníkov, ježoviek, tuleňa, medveďa, nosorožcov, žralokov i dryopiteka. Mali sme nádherný výhľad i na zámok Schlosshof v Rakúsku. Potom nasledovala túra úžasnou prírodou rezervácie Devínska Kobyla s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia. Cestou sme poznávali rôzne druhy rastlín hlavne vstavačovitých, táto lokalita patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Videli sme sútok Moravy a Dunaja, Dunajské Luhy  i miesto významnej bitky na Moravskom poli. Cestu nám osviežila zastávka pri ohrade pasúcich sa kozičiek. Zažili sme stretnutie i  s ovečkami, somárom, lamou i behajúcim emu. Cestu nám skrížila veľká užovka a nad hlavou lietali dravce.  Potom nasledoval ďalší dôležitý bod našej exkurzie Devín a prehliadka hradu. Devínsky hrad nás prekvapil obrovským areálom i silným vetrom. Prezreli sme si expozíciu, nádvorie i priľahlé objekty a počítali ako dlho padá voda v hradnej studni až po hladinu Dunaja. Nezabudli sme si spomenúť i výstup štúrovcov na Devín, ktorý nám pripomenula pamätná tabuľa. Mohli sme si vyskúšať ako sa cvičili stredovekí bojovníci s oštepom, mečom i pohotovosť pri prechode pohybujúcimi sa vrecami. Presnosť svojho hodu sme trénovali v súboji s trojhlavým drakom. Potom nasledoval zaslúžený oddych a posilnenie sa v bufetoch i zábava na detskom ihrisku. Ešte nás čakala cesta domov a pekné spomienky na strávený deň.Štvrtok 17. mája 2018 siedmaci napriek daždivému počasiu zažili zaujímavú dejepisnú exkurziu. Po ceste MHD sme vystúpili v Devínskej Novej Vsi, kde sme sa zastavili pri pamätníku slovenského spisovateľa Rudolfa Slobodu. Turisticko – historickú exkurziu sme začali v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla. Našou prvou zastávkou bol Sandberg – paleontologická lokalita z treťohôr s nálezmi ulitníkov, ježoviek, tuleňa, medveďa, nosorožcov, žralokov i dryopiteka. Mali sme nádherný výhľad i na zámok Schlosshof v Rakúsku. Potom nasledovala túra úžasnou prírodou rezervácie Devínska Kobyla s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia. Cestou sme poznávali rôzne druhy rastlín hlavne vstavačovitých, táto lokalita patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Videli sme sútok Moravy a Dunaja, Dunajské Luhy  i miesto významnej bitky na Moravskom poli. Cestu nám osviežila zastávka pri ohrade pasúcich sa kozičiek. Zažili sme stretnutie i  s ovečkami, somárom, lamou i behajúcim emu. Cestu nám skrížila veľká užovka a nad hlavou lietali dravce.  Potom nasledoval ďalší dôležitý bod našej exkurzie Devín a prehliadka hradu. Devínsky hrad nás prekvapil obrovským areálom i silným vetrom. Prezreli sme si expozíciu, nádvorie i priľahlé objekty a počítali ako dlho padá voda v hradnej studni až po hladinu Dunaja. Nezabudli sme si spomenúť i výstup štúrovcov na Devín, ktorý nám pripomenula pamätná tabuľa. Mohli sme si vyskúšať ako sa cvičili stredovekí bojovníci s oštepom, mečom i pohotovosť pri prechode pohybujúcimi sa vrecami. Presnosť svojho hodu sme trénovali v súboji s trojhlavým drakom. Potom nasledoval zaslúžený oddych a posilnenie sa v bufetoch i zábava na detskom ihrisku. Ešte nás čakala cesta domov a pekné spomienky na strávený deň.

     • Pálenie Moreny

     • Dňa 6. apríla 2018 sa na školskom dvore uskutočnila tradičná udalosť pálenia Moreny. Žiaci sa týmto pradávnym spôsobom rozlúčili s dlhou zimou.  Naskôr spolu recitovali báseň o Morene a potom uskutočnili veľký pochod okolo celého ihriska. Následne, za hlasného skandovania,  bola konečne podpálená bábka, ktorá predstavovala Morenu. Keď dohorela, žiaci moholi privítať jar. Na znak nového ročného obdobia si na rozkvitnutú vetvičku priviazali farebnú stužku.

    • Krajské kolo - hádzaná
     • Krajské kolo - hádzaná

     • Dňa 15.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola v hádzanej. Turnaj sa konal v športovej hale v Malackách. Súperili proti sebe základné školy zo Stupavy, z Modry, ZŠ Sv.rodiny BA, ZŠ A.Dubčeka BA  a naša ZŠ. Školy zo Stupavy a z Modry mali tímy zložené z hádzanarov - ligistov, nedali ostatným školám žiadnu šancu. Po ťažkom boji so ZŠ Modra, vyhrala nakoniec turnaj ZŠ Stupava a postupuje na celosovenské kolo. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Samuel Jošt, Bruno Kormanovič, Tomáš Háden, Rado Stančík, Viktor Kiš, Mário Sauer, Jakub Vakula, Michal Sojka, Boris Súkenník a Jakub Kováčik.

    • Matematický klokan - vyhodnotenie
     • Matematický klokan - vyhodnotenie

     • Začiatkom mája prišlo na školu vyhodnotenie tejto matematickej súťaže, ktorá sa konala ešte v marci tohto školského roka.

      Úspešní riešitelia sú:

      Matej Nedeliak – 2. A

      Martina Placeková – 2. D

      Adrián Androvič – 3. A

      Martin Ďurďovič – 3. C

      Nicol Rybárová – 3. C

      Rebeka Čončolová – 3. C

      Eliška Žitná – 4. A + školský šampión

      Peter Mlčák – 4. A

      Oliver Nedeliak - 4. A

      Miroslav Fazekaš – 4. A

      Ninka Andacká – 4. B

      Lukáš Kalata – 4. B

      Matej Mindek – 4. C

      Terézia Florišová – 5. B

      Zuzana Trenčanská – 5. B

      Zoe Iskrová – 5. B

      Jakub Chyžnaj – 7. B

      Matej Kotúč – 8. A

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Vrbové

     • Dňa 9.mája sa žiaci ôsmeho ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

      Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník tohto velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad.  Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

       Žiaci boli spokojní, získali nové vedomosti.

     • Projekt

     • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského pilotného ročníka projektu Eko Alarm. Jeho cieľom je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na školách. V rámci tohto projektu boli do každej triedy umiestnené žlté koše na triedenie plastov a modré koše na triedenie papiera.

      Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Zubné kefky po použití bežne skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. Vo vestibule školy máme umiestnené 2 škatule. Jedna je určená na zubné kefky značky Curaprox, z ktorých boli vyrobené recykláciou odpadové koše pre každú triedu. Do druhej škatule sa vhadzujú použité zubné kefky akejkoľvek inej značky. Dúfame, že aspoň takouto troškou prispejete k ochrane nášho životného prostredia. 

      V rámci projektu sa žiaci celej školy zúčastnili besedy o odpade a jeho triedení. Okrem veľmi poučnej prezentácie, kde sa deti dozvedeli koľko odpadu tvoríme, kde končia naše odpadky, čo sa deje na skládkach odpadu a pod., z projektu Eko Alarm si pre deti pripravili aj zaujímavé aktivity. Deti mali napríklad určiť za aký čas sa v prírode rozloží odpad alebo správne vytriediť dané odpadky.

     • Tajomstvo lesa

     • V dňoch 18.4. a 21.4. sa naši prváci a druháci započúvali do zvukov lesa a spoznávali tajomstvá ich obyvateľov. Les a jeho rozmanitosť nám prišla predstaviť spoločnosť Daphne, ktorá sa zaoberá enviromentálnou výchovou už niekoľko rokov. Žiaci sa zoznámili s množstvom  tvarov, farieb a vôní ktoré nám ponúka príroda a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života jeho obyvateľov, či už rastlín alebo zvierat. Samozrejme sme nezabudli ani na ich význam v živote človeka a pripomenuli sme si ako sa máme správať k prírode a v prírode. Veríme, že toto stretnutie a aktivity boli pre mnohých inšpirujúce a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Slávik Slovenska

     • Vo štvrtok 23.4.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Prihlásených bolo devätnásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Súťažiaci spievali ľubovoľnú  ľudovú pieseň. Napriek veľkej tréme sa zúčastnilo mnoho súťažiacich, ktorí chceli ukázať svoj talent. Veľa súťažiacich bolo tento rok na speváckej súťaži prvýkrát a aj napriek tomu sa umiestnili veľmi dobre.

      I. kategória:

                  2. miesto: Laura Papánová

                  3. miesto: Kristína Cisariková

      II. kategória:

                  1. miesto: Tereza Janečková

                  2. miesto: Olívia Tománková

                  3. miesto: Zuzana Trenčanská

      III. kategória:

                  1. miesto: Tereza Bútorová

                  2. miesto: Macovei Razvan Tiberiu

                  3. miesto: Júlia Vargová

      Mgr. Alexandra Pestunová