• Exkurzia Slavín

          • 19. októbra 2018 sa žiaci deviateho  ročníka pod vedením p. uč. dejepisu zúčastnili exkurzie na Slavín a akcia bola spojená s Dňami kariérneho poradenstva „Kam po skončení základnej školy“- ŠTUDUJ DOPRAVU v priestoroch  STM  Múzea  dopravy. Snahou bolo priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v doprave. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami a regionálnymi partnermi  zorganizovalo  pre  žiakov  základných  škôl,  ktorí  sa  rozhodujú  o voľbe  budúceho  povolania, podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR . Na podujatí boli predstavené možností štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, kariérové poradenstvo, návšteva priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, simulátor rušňa. Žiaci videli  videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej  cukrárni“,  špeciálne  okuliare  simulujúce  stav  po  užití  alkoholu,  simulátor prevrátenia vozidla. Mali možnosť vyskúšať si 1. pomoc pri oživovaní, zúčastniť sa rôznych súťaží a dopravných  kvízov. Potom žiaci pešo vyšli na Slavín, aby vzdali úctu vojakom, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní Bratislavy počas 2. svetovej vojny

          • Maľovanie kotolne

          • Dňa 18.10.2018 žiaci 7.A pristúpili k ďalšej fáze realizácie svojho komunitného projektu, ktorý prezentovali aj na celonárodnej žiackej konferencie vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia. Žiacky tím namaľoval na vonkajšie steny výmenníkovej stanice (OST) motív viniča. Vinič má pripomínať vinohradnícku tradíciu v tejto mestskej časti. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation.

          • Konferencia v Novej Cvernovke

          • Dňa 15. júna 2018 sa žiaci 6.A zúčastnili celonárodnej žiackej konferencie vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Nadácie Green Foundation v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave. Žiacky tím Šiesta Á v nej prezentoval svoj komunitný projekt revitalizácie priestorov výmenníkovej stanice (OST) pri Rustaveliho ulici v Rači.

            foto: Jana Rajcová

          • Interaktívne divadlo

          • Štvrtok  11.10.2018  sa deti z II.D zúčastnili interaktívneho divadla predstavenia Perníková chalúpka. Dej bol veľmi zaujímavý, odohrával sa v prírode a bol príjemným spestrením vyučovania.

          • Týždeň jabĺk a plodov našich záhrad

          • Od 22.10. do 25.10.2018 bude prebiehať na našej škole pre žiakov týždeň venovaný jablku a plodom našich záhrad. Tematicky zameraný týždeň  sa bude prelínať všetkými predmetmi. Deti si môžu priniesť nielen jablká, ale aj iné maškrty, ktoré nám spríjemnia vyučovanie – jablkový džús, detskú výživu atď. Šikovné mamičky môžu upiecť jablkový koláč a podeliť sa s nami o recept.

            V hale školy bude prebiehať zároveň súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, prípadne iný aranžmán z jesenných plodov – podrobné informácie o súťaži budú umiestnené na nástenke v hale našej školy.

            Výrobky môžete nosiť postupne už od  pondelka 22.10. do 24.10. ráno, nakoľko poobede už budú hodnotené. Víťazné práce budú umiestnené vo štvrtok 25.10. v hale našej školy.

            Veríme, že sa do súťaže zapojí spolu s rodičmi čo najviac tried.                 

          • Pedikulóza

          • Oznamujeme rodičom, že v základnej škole sa vyskytli vši. Žiadame všetkých rodičov, aby prezreli deťom vlasy. O liečbe zo zavšivenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až na základe lekárskeho potvrdenia.

          • Deň župných škôl

          • 28. septembra 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili Dňa župných škôl v Avione. Akciu pripravil Bratislavský samosprávny kraj. Prezentovalo sa tu 51 stredných škôl a gymnázií formou informačných stánkov, sprievodným programom na pódiu s vystúpením žiakov a pedagógov jednotlivých škôl – hudobné, tanečné, spevácke vystúpenia, módna show, prezentácia viazania kytíc či športových činností. Stredné školy sa prezentovali aj v  exteriéri na parkovisku nákupného centra, kde si žiaci mohli pozrieť ukážky chemických pokusov, flambovania, murovania steny, rúbania dreva i prehliadku plemien psov.

          • Riaditeľské voľno 29. 10.

          • Oznamujeme Vám, že dňa 29. 10. udeľujeme žiakom riaditeľské voľno.

             

            29. 10. pondelok - riaditeľské voľno

            30. 10. utorok - Štátny sviatok pre rok 2018, Výročie Martinskej deklaráci

            31. 10 - streda - Jesenné prázdniny

            1. 11. - štvrtok - Jesenné prázdniny, štátny sviatok Sviatok Všetkých svätých

            2. 11. - piatok - Jesenné prázdniny

             

            Deti nastúpia do školy v pondelok 5. 11.

          • Riaditeľské voľno 12. 10.

          • Oznamujem Vám, že v dňa 12. 10. bude riadieteľské voľno. Posledný deň v týždni deti prídu deti do školy vo štvrtok 11. 10. a nastúpia do školy v pondelok 15. 10.

            Ďakujem za porozumenie.