• AIESEC

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si Vás v mene AIESEC pozvať na Global Village, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2019 v KC Dunaj Nedbalova 3, Bratislava v čase od 14:00 - 20:00.

      Global Village je podujatie organizované medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC, ktoré je slávnostným ukončením projektu Educate Slovakia 2019, na ktorom sa v dňoch 21. až 25. januára 2019 zúčastní aj naša škola. Svoju kultúru na ňom predstavia všetci dobrovoľníci, ktorí boli do projektu zapojení. Na podujatie sú pozvaní žiaci, učitelia a riaditelia škôl, hosťovské rodiny ale aj široká verejnosť.

     • Výstava – Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

     • Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. M. R. Štefánik zahynul 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo zrútilo na plochu improvizovanej pristávacej plochy v Ivánke pri Dunaji. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 15. januára 2019 za prítomnosti člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD.  žiakov 8. A a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 11 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti života a činnosti M. R. Štefánika: Rodisko 1880 - 1886, Štúdiá 1886 – 1904, Vedec a diplomat 1904 – 1915, Diplomat a vojak 1915 – 1919, Organizátor československých légií – Rusko 1914 – 1917, Organizátor československých légií – Rusko 1917 – 1919, Organizátor československých légií – Francúzsko 1914 – 1918 , Organizátor československých légií – Taliansko  1917 – 1918, Tragický záver života a Mohyla na Bradle 1919 – 1928, Pamätník v Bratislave 1938 – 2009, Odkaz a pamiatka v národe. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom  cieľ a obsah výstavy a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na záver venoval škole publikáciu o M. R. Štefánikovi. Výstava oživila, doplnila i rozšírila vyučovací proces na  1. i 2. stupni počas vyučovania. Upevnila v žiakoch  hrdosť k odkazu nášho významného predka, ktorý bojoval za  spoločný štát Slovákov a Čechov. Štefánikov sen – Československá republika už neexistuje, ale obidva národy pokračujú v dobrých vzťahoch a rozvíjajú česko-slovenskú vzájomnosť aj v nových podmienkach. Slováci sú samostatný, moderný európsky národ a žijú vo vlastnom demokratickom štáte, Slovenskej republike. A to je trvale naplnenie Štefánikovho sna. Slovenské oslobodenie je „nerozlučne a na večné veky“ spojené s menom a prácou generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

      Výstava dopĺňala interiér školy do 24. januára, kedy si ju mohli prezrieť žiaci školy  cez prestávky, rodičia žiakov i návštevníci školy.

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia,

      dňa 14.1.2019 od 17.00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia všetkých tried okrem 1.B.

      Veríme, že si nájdete čas na konzultáciu dochádzky a prospechu žiakov s vyučujúcimi.

     • Exkurzia Trnava

     • 14. decembra 2018 sa žiaci 7.B, 8.A a 8.B triedy zúčastnili exkurzie do mesta Trnava. Absolvovali prehliadku mesta so sprievodcom oblečenom v dobovom oblečení. Začali sme mestskou vežou, Divadlom Jána Palárika – jedno z najstarších slovenských divadiel, Bazilikou sv. Mikuláša s obrazom  Panny Márie Trnavskej, ktorý je uctievaný ako  zázračný.  

      Potom sme navštívili mestské opevnenie a táto jedinečná pamiatka vďaka štyrom faktorom – vek, materiál, dĺžka a rozsah zachovania, je stavebným unikátom v rámci celého Slovenska a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v strednej Európe. Na záver sme si prezreli kostnicu. Dozvedeli sme sa, že mesto Trnava je najstaršie mesto na Slovensku, mestské privilégia má od roku 1238 a prečo má prezývku „slovenský Rím“. Prehliadku mesta sme zakončili návštevou Vianočných a remeselných trhov. Napriek mimoriadnej zime si odnášame pekné spomienky na najstaršie mesto na Slovensku.

     • Vianočné pohľadnice

     • V týždni od 3. do 6. decembra si všetky deti prvého stupňa mohli opäť vlastnoručne vyrobiť krásne vianočné pohľadnice s pánom Lesanom s USA. Ďakujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 12. decembra 2018 sa uskutočnilo školské  kolo XI. ročníka Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho 21 žiakov  6. – 9. ročníka a súťažili v 4 kategóriách. Vypracovali 100 bodový test z prebratého učiva, regionálnych dejín a určeného monotematického celku pre 6. - 7. ročník – Slovensko od začiatku nášho letopočtu po rok 833, pre 8. – 9. ročník – ČSR od roku 1968 po rok 1989.

      Umiestnenie:

      kategória F – 6. ročník

      1. miesto:  Horváth M.  6.A

      2. miesto:  Vachuda A. 6.A

      3. miesto:  Pirohárová M. E. 6.B

      kategória E – 7. ročník

      1. miesto: Poláková N. 7.A

      2. miesto: Wimmer D. 7.A

      3. miesto: Tománková O. 7.A

      kategória D – 8. ročník

      1.miesto: Papánová L. 8. A

      2.miesto: Henigerová M. 8.A

      3.miesto: Hudecová S. 8.A

      kategória C – 9. ročník

      1.miesto: Ďurďovič M. 9. A

      2.miesto: Veselský Ľ. 9.A

      3. miesto: Rau A. 9.B

      Prví dvaja v svojej kategórii postupujú do okresného kola.

      Všetkým blahoželáme k umiestneniu!

     • Predvianočné tvorivé dielne

     • Po ročnej prestávke sme sa opäť príjemne zabavili na predvianočných tvorivých dielňach. Deti si mohli vyrobiť, prípadne ozdobiť vianočné darčeky, ochutnať vlastnoručne upečenú vianočnú oblátku, rodičia si pochutnali na vianočnom punči či cibuľovom chlebíku. Medzi deti prišiel aj Mikuláš s balíkom sladkostí.

     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     • Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené  príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

      Umiestnenie:

      1. kategória:  1. miesto: Nella Straková

                     2. miesto: Sára Gábiková, Matej Purok

                     3. miesto: Peter Benda, Tibor Smatúšik

      2.kategória: 1. miesto: Peter Mášek 5.C

                     2. miesto: Dominik Budinský 5.B

                     3. miesto: Rebeka Čončolová 4.C

      3.kategória:   1. miesto: Terézia Janečková 7.A

                     2. miesto: Soňa Štefanidesová 7.B

                     3. miesto: Lucas Vajcík 6.A