• Matematický klokan 2019

     • Vo štvrtok 21. marca 2019 sa vybraní žiaci druhého až ôsmeho ročníka zúčastnili celoslovenského kola súťaže Matematický klokan na našej škole. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka riešili 18 úloh počas 45 minút a žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka 24 úloh v čase 60 minút. Usporiadateľ – Talentída, n.o. – zverejní výsledky súťažiacich 10. apríla na stránke www.matematickyklokan.sk.

               Štartovné uhradilo Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4.

      Ďakujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14.2. 2019 sa na Gymnáziu, Hubeného  konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa stali  a v silnej konkurencii obsadili krásne 4. miesto Ľ. Veselský 9.A , D. Wimmer 7. A, M. Horváth 6. A, ostatní žiaci reprezentujúci našu školu boli tiež úspešní riešitelia OK DO M. Ďurďovič 9.A, L. Papánová a M. Henigerová 8.A, N. Poláková 7.A. Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • ŠKD – Beseda s pani spisovateľkou

     • Na pozvanie miestnej knižnice v Rači sa triedy 3. B a 3. C dňa 13. 3. počas Školského klubu detí zúčastnili besedy s pani spisovateľkou M. V. Ševčíkovou. Pani spisovateľka si na besedu priniesla aj psíka Gordona, o ktorom píše knihy pre deti. Beseda sa vďaka jeho prítomnosti niesla v radostnom duchu. Deti sa dozvedela veľa zaujímavostí o motívoch napísania knihy, vypočuli si úryvok z ešte len pripravovaného rukopisu nového diela autorky a na záver sa deti mohli vyšantiť s Grodonom.

     • Burza kníh

     • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová:,, Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

      Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať.  Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

       Žiaci Školského parlamentu zorganizovali burzu kníh, ktorá sa konala vo vestibule školy dňa 11.3. Predávali ich za symbolické ceny. Možno už viackrát prečítané knihy posunuli ďalej a urobili radosť niekomu inému. Tento pondelok bol iný ako zvyčajne. Akcia sa deťom veľmi páčila a dúfajme, že zistia, prečo nazývame knihu priateľom človeka.

     • Beseda o Rači

     • Aj v tomto školskom roku pri príležitosti „marca – mesiaca knihy“ medzi tretiakov a štvrtákov v dňoch 5., 6. a 8. marca zavítala naša bývalá pani učiteľka Luknárová. Jej besedy sú zamerané na regionálnu výchovu. Pútavým rozprávaním a ukážkami zaujala všetkých žiakov. Boli veľmi pozorní. Dozvedeli sa rôzne nevšedné zaujímavosti o histórii Rače.

                      I touto aktivitou ponúkame žiakom širšie vedomosti. Upevňuje sa tak ich vzťah k nášmu regiónu, vlasti.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 21.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín. 49 žiakov

      2. – 9. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

       

      1. kategória - poézia:  1. miesto: Viktor Cintula                     III.D

                                            2. miesto: Tibor Smatušík                   II.A

                                            3. miesto: Vanessa Mateičková           II.A

      próza:   2. miesto: Kristína Badurová              III.A

                                            2. miesto: Dominika Šabíková            III.D

                                            3. miesto: Artur Buday                        IV.C

      2. kategória – poézia: 1. miesto: Dominik Budinský               V.B

                                     2. miesto: Maxim Čvirik                       V.B

                                                      Matúš Lauko                        VI.A

                                     3. miesto: Tatiana Ujčeková                  V.C

       

      próza:  1. miesto: Peter Mášek                           V.C

                   2. miesto: Peter Mlčák                            V.A

                   3. miesto: Simona Henigerová               VI.A

       

      3. kategória – poézia: 1. miesto: Laura Papánová                   VIII.A

                                           2. miesto : Lea Baloghová                      VII.A

                                           3. miesto: Denis Wimmer                       VII.A

       

      próza:  1.miesto Stella Hudecová  Hudeco

                           VIII.A

                   2. miesto: Martina Henigerová              VII.B

                                           3. miesto: Samuel Varga                         VII.B    

                                                     

       

       

      Počet zúčastnených žiakov : 1.kat.  27

                                                       2. kat. 14

                                                       3.kat.  8

                                            Spolu             49

     • VŠI

     • V škole sa vyskytli vši, žiadame rodičov o dôslednú kontrolu vlasov detí!