• Zápis detí do 1. ročníka

     • 26. apríl 2019 od 15:00 do 18:00

      27. apríl 2019 od 8:00 do 12:00

      Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz zákonného zástupcu, žiadosť

     • DSS

     • Dňa 9.4.2019 žiaci 3.C spolu s pani vychovávateľkou Erikou Čiernou popoludní navštívili Domov sociálnych služieb na Podbrezovskej ulici, ktorý sa nachádza „v susedstve“, neďaleko našej školy. Pozvali nás na malú jarnú brigádu, keď si skrášľovali svoj areál upratovaním a vysádzaním kvetov. Naši usilovní žiaci vyčistili petangové ihrisko a za odmenu ho môžu počas pobytu v ŠkD kedykoľvek využiť. Dúfame, že to bola jedna z prvých spoločných aktivít a už teraz sa tešíme na ďalšie.

     • Pálenie Moreny

     • Dňa 29. marca 2019 sa na školskom dvore uskutočnila tradičná udalosť pálenia Moreny. Žiaci sa týmto pradávnym spôsobom rozlúčili s dlhou zimou. Naskôr spolu recitovali báseň o Morene a potom uskutočnili veľký pochod okolo celého ihriska. Následne, za hlasného skandovania, bola konečne podpálená bábka, ktorá predstavovala Morenu. Týmto slávnostným aktom žiaci s radosťou privítali jar.

     • Sadenie drevín na sídlisku Záhumenice

     • Dňa 29. marca 2019 žiaci 7.A pristúpili k finálnej fáze realizácie svojho komunitného projektu, ktorý prezentovali aj na celonárodnej žiackej konferencii vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia. Na svahu kopca nad výmenníkovou stanicou (OST) žiacky tím zasadil do zeme spolu až 10 nižších drevín. Dreviny majú za úlohu vytvoriť priestor na odpočinok a relaxáciu obyvateľov tejto husto zastavanej časti Rače. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation.

       

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER PAPIERA

      aj elektroodpadu bude prebiehať 

      Od 8.apríla do 12.apríla

      Pondelok   7:00-7:45, 14:00-16:00

      Utorok      7:00-7:45, 14:00-16:00

      Streda       7:00-7:45, 14:00-17:00

      Štvrtok      7:00-7:45, 14:00-16:00

      Piatok       7:00-7:45, 14:00-16:00

     • „Recy – veci“ – celoškolský projekt

     • V priebehu mesiaca marec sa v našej škole viac ako 100 žiakov so svojimi dielkami zapojilo do 1. ročníka celoškolského projektu, ktorý mal za cieľ podporiť recyklovanie materiálov v tvorivom duchu. Tento rok sa materiálom na tvorenie stali papierové rolky.

      Množstvo vystavených prác dosvedčovalo, že ručičky našich majstrov sú šikovné a veľmi obratne vedia narábať s farbičkami, nožničkami, štetcom...A nielen to. Obdivovať sme mohli projekty háčkované či so svetelnými efektmi, do ktorých boli zapojení i rodinní príslušníci. Skrátka tvorivé, kreatívne, inšpirujúce, nádherné rolkované dielka i veľdiela... A to až natoľko, že vybrať spomedzi nich víťaza bola úloha takmer nemožná. A tak sa rozhodovalo v ľudovom hlasovaní, ktorého sa zúčastnili na výchove umením naši najstarší žiaci. Ocenili 17 individuálnych a 5 najlepších skupinových prác, ktoré boli odmenené sladkou čokoládkou. No najväčšou odmenou pre všetkých bol vlastný výtvor i obdiv všetkých okoloidúcich. Veľké poďakovanie malým majstrom i veľkým pomocníkom. Už sa tešíme na druhý ročník.