Novinky

     • Putovanie odpadu – tretie a štvrté ročníky

     • V októbri 10. a 24. žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali vyučovaciu hodinu pod vedením lektorky z EKOCENTRA Daphne. Spoločne diskutovali a hľadali cesty ako zabrániť neustálemu zvyšovaniu množstva odpadu na Zemi. Vedeli  odpovedať na otázky: Kam putujú odpady z nášho koša? Existuje len jedna cesta? Ako ju môžeme ovplyvniť? Vieme my sami prispieť k zníženiu množstva vyhodených vecí?...

     • ÚĽUV a vlastivedná vychádzka po Starom Meste

     • Dňa 23. októbra 2019 sa žiaci 2.E zúčastnili programu Škola remesiel v Ústredí ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave. Po skončení programu sa žiaci vydali na vlativednú vychádzku Starým Mestom, počas ktorej absolvovali výklad o pamätihodnostiach Bratislavy.

       

      Mgr. Ivan Chylák

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Dňa 22.októbra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť, ktorú potrebovali na dokončenie krátkeho textu.

      Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

       

      Víťazi: 1. miesto :  Nina Tordová z 8.B
                  2. miesto :  Soňa Štefanidesová z 8.B

                  3. miesto :  Michaela Slivová z 8.A

     • Stolný tenis do škôl

     • Slovenský stolnotenisový zväz venoval našej škole materiálne vybavenie – profesionálny stôl so sieťkou, raketami a loptičkami v rámci projektu „Stolný tenis do škôl“. Ďakujeme.

     • Jesenné plody záhrad

     • Aj tento školský rok by sme si nevedeli predstaviť bez kreatívnej akcie s názvom Jesenné plody našich záhrad. Žiaci s pomocou rodičov a ich fantázie opäť oživili vestibul našej školy a ukázali ich nápaditosť v podobe rôznych výrobkov. Tekvice, jablká, orechy, gaštany, zemiaky, mrkva či kapusta. A nielen na tanieri, ale aj ako unikátne zvieratá či postavičky.  Pozrite fotky a presvedčte sa sami!

     • ÚĽUV

     • Žiaci 3.A, 3.B a 3.C sa v mesiaci október zúčastnili tvorivých dielní v centre mesta Bratislava. Tvorivé dielne prinášajú žiakom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa  s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky. Aktivity rozvíjajú manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu a taktiež aj slovnú zásobu. Žiaci si túto akciu chválili, pretože  výrobok, ktorý si vlastnou šikovnosťou zhotovili, si vzali so sebou.

     • Modré nezábudky

     • Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie a koná sa vždy v septembri. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí budú predávať modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malý, krehký a  je pre nich symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. stupňa ZŠ Tbiliskej 4 zúčastnili dňa 17.9. na projektovom dni Modré nezábudky, ktoré pripravili žiaci 8.A triedy:
      Denis Wimmer, Lea Baloghová, Michaela Slivová, Natália Poláková, Izabella Anderson.

     • ZBERA PAPIERA

     • Zber papiera 2019 bude prebiehať od 14.10. do 18.10.2019

      Pondelok       7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

      Utorok            7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

      Streda            7:00 - 7:45 , 14:00 - 17:00

      Štvrtok           7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

      Piatok            7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka v našej škole

      V piatok 20. 9. 2019 prebiehala celoslovenská zbierka Biela pastelka 2019, určená na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života, a to doslova: vďaka jej výnosu môžu odborníci bezplatne poskytovať poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pomáhajú nevidiacim a slabozrakým pri výbere pomôcok, učia ich chodiť s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí. Pomáhajú tiež blízkym ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí chcú byť čo najústretovejší, no nevedia, ako na to.

       

      Neobišla ani našu školu.

      Našla odozvu medzi našimi deťmi a pracovníkmi, ktorí prispeli dobrovoľníkom Denisovi Wimmerovi a Lee Baloghovej do pokladničky. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 218,17€.

      Dali sme tak  najavo svoju podporu ľuďom so zrakovým postihnutím. Ďakujeme všetkým!

     • Európska Noc výskumníkov 2019

     • Dňa 27.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili trinásteho ročníka prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2019.

      Mottom tohtoročného festivalu bol „Život ako ho (ne)poznáme“.  Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Deviataci našej školy mohli zblízka nahliadnuť do tajomstiev vedy, fyziky, biológie, ale aj chémie. Žiaci mali možnosť preskúmať Energiu v hrsti, Život v magnetickom poli, Vidíme neviditeľné a mnoho iných zaujímavých tém, ktoré predstavovala napríklad aj Slovenská technická univerzita. V Starej tržnici a na Námestí SNP pred Tržnicou bolo spolu viac ako 80 vedeckých stánkov, mnoho atraktívnych vystúpení, kretívnych workshopov a zaujímavých prednášok.

     • Exkurzia Slovenská národná banka a Slavín

     • V piatok 6. septembra 2019 sa žiaci IX. A triedy zúčastnili exkurzie na Slavín a do Národnej banky Slovenska. Najprv smerovali kroky deviatakov na pamätník Slavín, kde vzdali úctu vojakom Červenej armády položením kvetov na hroby. Odtiaľ sa presunuli do Slovenskej národnej banky a pozreli si výstavu „Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP“, ktorá bola venovaná 75. výročiu SNP, ktorým sa slovenský národ prihlásil k demokratickým hodnotám a tradíciám Európy. Do príprav povstania sa výraznou mierou  zapojili aj zamestnanci Slovenskej národnej banky, na čele s guvernérom Imrichom Karvašom. Výstava priblížila príbehy skrytých hrdinov - zamestnancov Slovenskej národnej banky, ktorí v SNP zohrali významnú úlohu. Potom si deviataci pozreli aj výstavu „Od slovenskej koruny k euru“ , ktorá im odpovedala na otázky: prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ako vznikajú a končia mince, ako vznikajú a končia bankovky, prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek. Plní dojmov a nových informácií sa vrátili do školy.

       

     • Deň s Interom

     • Vo štvrtok 26. 9. sme radi prijali pozvanie na akciu „Deň s Interom“, na ktorej sa zúčastnili aj futbalového turnaja. Zapojilo sa 6 základných škôl a naši žiaci získali skvelé tretie miesto. Chlapci si skvelo zahrali, ukázali svoj talent a zanechali za sebou dobrý dojem.

       

      1.miesto - ZŠ Za Kasárňou

      2.miesto - ZŠ Mierová

      3.miesto - ZŠ TBILISKÁ

      4.miesto - ZŠ Most p / Bratislave

      5.miesto - ZŠ Dudová

      6.miesto - ZŠ Drieňová Pavla Marcelyho