Novinky

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23. decembra 2019 a prvým vyučovacím dňom v novom roku bude streda 8. januára 2020.

       

      Pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov prajú deti a zamestnanci ZŠ Tbiliská.

       

     • Avion - vystúpenie

     • V spolupráci s nákupným centrom Avion sme spestrili a oživili priestory gastro pasáže vianočným vystúpením našich žiakov, kde sme tancovali, spievali, hrali na flautách, prednášali a zahrali aj známu a obľúbenú rozprávku Popoluška. Tejto akcie sa zúčastnili  triedy 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 3.B, 3.C, 4.B, dievčatá zo 4.C, dievčatá z 5.B, Kristínka Straková svojim sólo vystúpením z triedy 5.C v sprievode svojich rodičov a učiteľov. Týmto milým programom sme uponáhľaným ľuďom priniesli vianočnú atmosféru a na chvíľku ich zastavili a zaujali.

      Všetkým želáme krásne Vianoce!

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 09.12.2019  ( v pondelok )sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V prvej kategórií súťažilo 20 žiakov 2. a 3. ročníkov. Prvé miesto získala Hannah Michalková z III.B triedy, druhé miesto Vanesa Mateičková z III.A triedy a tretie miesto Nellka Straková z III.C triedy.

      Porota udelila pochvalu za pekný prednes trom žiakom. Adamovi Kováčovi a Gregorovi Záleskému z II.B triedy a Terezke Smatanovej z III.D triedy.

      Víťazom srdečne blahoželáme.                                    

     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     •  

      Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala.

      V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala a ZŠ

      Tbiliská do tejto recitačnej súťaže svojich žiakov zapájala.

      Stalo sa tak i tento rok 9. decembra 2019, kedy si 38 žiakov zmeralo svoje sily v troch

      kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do okresného kola nasledovne:

      I. kategória:

      1. miesto: Hannah Michalková         3. B

      2. miesto: Vanesa Mateičková          3. A

      3. miesto: Nellka Straková                3. C

      II. kategória:

      1. miesto: Viktor Cintula                   4. D

      2. miesto: Nelka Hullová                   4. C

      3. miesto: Kristínka Straková            5. C

      III. kategória:

      1. miesto: Peter Mášek                      6. C

      2. miesto: Erik Pirháč                        7. B

      3. miesto: neudelené

      Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom želáme veľa šťastia v okresnom kole.

     • Vianočný les – projekt BKIS

     • Už po tretíkrát sa naši žiaci zapojili do projektu BKIS s názvom Vianočný les. Ručne vyrábanými ozdobami okrášlili dňa 6. 12. 2019 stromček na Primaciálnom námestí.

      Charitatívna myšlienka projektu oslovila tento rok žiakov 4. C triedy, ktorí neváhali vymeniť teplučkú triedu za zimu a chlad.

      Osviežení detským vianočným punčom, ktorý neodmysliteľne patrí k vianočnej atmosfére, sa po dobre odvedenej práci a návšteve vianočných trhov vrátili do školy s pocitom spokojnosti pri srdci, ktorý dokáže zahriať viac ako horúci čaj.

     • Vianočná akadémia

     • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu. Deti si pre Vás chystajú program a tešia sa na Váš potlesk a uznanie. Z dôvodov veľkého počtu žiakov a množstva pripravovaných čísel sme museli pristúpiť k rozdeleniu ročníkov:

      Vystúpenie 3. - 9. ročníkov: 11. decembra 2019 o 18:00.

      Vystúpenie 1. - 2. ročníkov: 12. decembra 2019 o 17:00

     • Mikuláš

     • V piatok 6.12.2019 zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu Tbiliská 4. Už  ráno bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

      Pri vchode do budovy školy už prichádzajúcich žiakov čakal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov.

      Zazvonenie na prvú hodinu oznámilo Mikulášovi, čertíkom a anjelikom, že sa môžu vybrať do tried. Na prvom stupni ich detičky už očakávali.  Nespustili oči z malého predstavenia, ktoré si pre nich Mikuláš pripravil.  Následne ho ale prekvapili svojimi vynikajúco nacvičenými básničkami alebo pesničkami. Na druhom stupni sa však Mikuláš stretával s deťmi menej ochotnými spievať, ale zato ho pobavili v každej triede nejakou vtipnou anekdotou.  Mikuláš všetkých odmenil sladkou maličkosťou.

     • Tvorivé dielne 2019

     • V stredu 4. decembra sme sa v hojnom počte stretli pri milej akcii školy na predvianočných tvorivých dielňach. Pani učiteľky si pre detičky pripravili rôzne aktivity, spolu ich vyrábali,  neformálne sa porozprávali s rodičmi a pri príjemnej vianočnej hudbe a výbornom vianočnom punči si nachvíľu oddýchli v tomto krásnom predvianočnom čase.

     • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

     • Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 2.12.2019. Pri vstupe do budovy školy členovia Školského parlamentu pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili poučné prezentácie pre starších žiakov.

     • Bábkové divadlo

     • Dňa 28.11. žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Bratislavské bábkové divadlo, kde sa zúčastnili predstavenia Popolvár.“ Ako je to možné, že sa z hanby rodiny stane hviezda krajiny, čo zachráni princeznú aj pred mocným černokňažníkom? Popolvár je záhadou. Možno si len neveril a nikto neveril jemu. „ Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.