Novinky

    • PÁRTY 2020
     • PÁRTY 2020

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,

      srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa 14.3.2020

      v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 19.00 hod.

      Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

      Samozrejme nebude chýbať ani tombola s krásnymi cenami.

      Čo si obliecť? Oblečenie je neformálne – kto sa v čom dobre cíti.

      Vstupné – 25, € na osobu /v cene je zahrnutý prenájom miestnosti, DJ - hudba, večera,

      sladké občerstvenie, minerálna voda, 1/2l vína, káva /.

      Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom triednej učiteľky, alebo na

      lucia.kolmanova@zstbiliska.sk u pani Kolmanovej.

      Ak máte možnosť prispieť do tomboly vecnými cenami, prípadne nám pomôcť iným

      spôsobom, prosím kontaktujte triednu učiteľku. Vopred ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív ZŠ Tbiliská

     • OK Dejepisnej olympiády

     • Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov v 3 kategóriách.

      Žiaci písali test v aule fakulty a zažívali pocity vysokoškolákov. Test bol z prebraného učiva + témy stanovenej na tento školský rok M. R. Štefánik a osobnosti, domáceho a zahraničného odboja, ktoré sa podieľali na vzniku Československa + regionálne dejiny Bratislavy.

      Naši žiaci úspešne reprezentovali školu.

      Kategória F – 1. miesto  Maximilián Vojtech – úspešný riešiteľ

      Kategória E - 4. miesto Matej Horváth – úspešný riešiteľ

      6. miesto Alex Vachuda – úspešný riešiteľ

      Kategória C – 8. miesto Samuel Varga – úspešný riešiteľ

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným blahoželáme!

     • Múzeum polície

     • Vo štvrtok 13. 2. 2020 navštívili žiaci 9.A Múzeum polície SR.

      Múzeum polície SR je jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR a zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

      Žiaci sa z výkladu sprievodkyne dozvedeli o histórii, vzniku a vývoji bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989 a o vzniku a súčasnej činnosti Policajného zboru SR. Dozvedeli sa ako fungovala polícia a žandárstvo v období rakúsko-uhorskej monarchie i prvej Československej republiky. Veľký záujem vyvolali originály uniforiem žandárstva, polície i finančnej stráže z rokov 1918-1939. Ďalšia časť expozície sa venovala preventívnej činnosti zameranej na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

      Žiakov zaujali i expozície -venované kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.

      V záverečnej časti múzea žiaci si prezreli zinscenované miesto trestného činu a dozvedeli zaujímavé informácie i práci kriminalistov.

      Exkurzia prispela k doplneniu informácií žiakov, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

     • Krajské kolo Šaliansky Maťko

     • 11. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 23 účastníkov z 19 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá. Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Zara Odlerová zo ZŠ Ľ. Štúra – Modra, 2. kategória: Ján Tichomír Varga zo ZŠ Ľ. Štúra – Modra, 3. kategória: Alex Koníček zo ZŠ Dr. I. Dérera – BA 1.

      Srdečne im blahoželáme.