Novinky

     • ZÁPIS

     • ZÁPIS

      Vážení rodičia, elektronický zápis budúcich prvákov do školy prebiehal od 15. do 30. apríla 2020. V prípade, že máte dieťa, ktoré je potrebné zo zákona zaškoliť k budúcemu školskému roku a z rôznych príčin ste tak neurobili, kontaktujte zástupkyňu školy, aby ste sa individuálne dohodli na ďalšom postupe.

      Rodičia, ktorí svoje dieťa zapísali, dostali potvrdzujúci mail. V ňom sme Vám oznámili, že Rozhodnutia budeme vydávať 15. júna. V prípade potreby Vás po ukončení mimoriadnych opatrení vyzveme na osobné stretnutie, prípadne doloženie potrebných dokladov. V prípade, že ste takýto mail nedostali, napíšte, prosím, pani zástupkyni, mohlo sa stať, že v prihláške bola uvedená nesprávna e-mailová adresa. Rovnako, prosím, kontaktujte pani zástupkyňu v prípade, že ste v prihláške písali meno dieťaťa bez diakritiky, alebo ste omylom zadali nesprávne údaje - (napríklad v kolónke integrácia alebo odklad, čo sa viac krát opakovalo). Všetky prípadné chyby dokážeme odstrániť.

      zástupkyňa školy pre 1. stupeň: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová: ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk

      5.5.2020

     • Oznam

     • OZNAM PRE RODIČOV žiakov 9. a 5. ročníka

      Prihlášky na SŠ a osemročné gymnáziá

       

      Vo štvrtok 30. apríla 2020 od 8,30 – 11,30 hod.

      prídu podpísať prihlášku na SŠ

      rodičia žiakov 9. ročníka, ktorí tak ešte neurobili.

      (priniesť 1,50 € poštovné za 1 prihlášku)

       

      Ak je ešte záujem medzi rodičmi žiakov 5. ročníka

      podať prihlášku na osemročné gymnázium, môžu sa dostaviť s potrebnými podkladmi

      (rodný list, vysvedčenia 2., 3., 4. ročník + 1,50€ poštovné za 1 prihlášku)

      26.4.2020

     • OZNAM

     • Vážení rodičia. 

      Od včerajšieho dňa 6. 4. je k dispozícii Usmernenie na hodnotenia žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie ... Vyplývajú z neho konkrétne odporúčania pre hodnotenie žiakov. Pripravujeme konkrétne postupy pre aplikáciu tohto dokumentu do organizácie a priebehu vyučovania na našej škole. Záleží nám na tom , aby sme procesy nastavili tak, aby dobre fungovali až do konca tejto situácie, čo vyžaduje dôkladné premyslenie. Doprajte nám, prosím, trošku času. V utorok popoludní Vám triedni učitelia zašlú dokument, z ktorého vyplynú informácie dôležité pre Vás a Vaše deti. Vyučovanie po Veľkej noci by sme teda od stredy začali plne v zmysle spomínaného Usmernenia. 

      Ďakujem za porozumenie a prajem čo najpríjemnejšie veľkonočné sviatky. 

      Vedenie školy 

      7.4.2020

     • Konzultácie

     • Všetkým rodičom a žiakom našej školy ponúkame individuálnu konzultačnú a poradenskú pomoc :

      Každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 bude na tel. čísle 0940 549 870 k dispozícii školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová, aby s vami riešila otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ).

      7.4.2020