Novinky

     • LETNÝ FLORBALOVÝ KEMP

     • U náš v škole sa bude konať Letný florbalový kemp pod vedením reprezentantky vo florbale Denisy Ferenčíkovej.

      Bližšie ino nájdete TU:

     • Letná prázdninová činnosť

     • Milí rodičia,

      v tomto školskom roku ponúkame v ŠKD pre deti letnú prázdninovú činnosť. Deti sa môžu tešiť na atraktívne tematické hry, súťaže a kvízy v areáli školy i v blízkom okolí.  V prípade záujmu je potrebné vypísať prihlášku a odovzdať ju svojej p. vychovávateľke.

      Prihláška TU:

      Kolektív ŠKD


      ​​​​​​​17.6.2020

     • PARTY 2020

     • Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu, napriek snahe preložiť termín školskej Party na 6.6.2020, Vám bohužiaľ musíme oznámiť, že naše spoločné stretnutie sa ruší. 

      Veríme, že na budúci školský rok si to patrične vynahradíme.

      Chceli by sme poprosiť rodičov, ktorí si už vstupenky zakúpili, prípadne venovali ceny do tomboly aby kontaktovali prostredníctvom e-mailu pani učiteľku Kolmanovú.

      lucia.kolmanova@zstbiliska.sk

      Za pochopenie, vopred ďakujeme

       

      1.6.2020

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 5. ročníka

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

       

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

      1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutoční 17. júna 2020.

       

      Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe

      výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov.

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej

      škole, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium.

       

      Podrobnejšie info a záväzné potvrdenie na web stránke VÝCHOVNÝ PORADCA.

       

      1.6.2020