Novinky

     • ÚRADNÉ HODINY

     • Úradné hodiny počas prázdnin

      KAŽDÚ STREDU OD 10:00 DO 12:00

      V prípade potreby môžete volať na tel. číslo 0917/420 227 z dôvodu poruchy našej pevnej linky.

       

       

     • Poplatky za ŠKD počas prerušenia vyučovania 2019/2020 (COVID-19)

     • Poplatky za ŠKD za obdobie prerušenia vyučovania z dôvodu COVID-19 v jednotlivých mesiacoch sú nasledovné:

      MAREC: 7,20 EUR

      (za 6 pracovných dní, vypočítané na základe celoročného priemeru – 20 dní mesačne)

      APRÍL: 0 EUR

      MÁJ: 0 EUR

      JÚN: 23,99 (v prípade, že dieťa nastúpilo do ŠKD v mesiaci jún)

      Preplatky budú vrátené v priebehu letných prázdnin na Váš bankový účet. Nedoplatky žiadame uhradiť čo najskôr.

       

      30.7.2020

     • Pokyny k 3. turnusu Letného ŠKD (LŠKD)

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na tretí turnus Letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas stiahnuť

      Informovaný súhlas je potrebné odovzdať pre každý turnus zvlášť!

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19) stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - prezuvky

      - repelent

      - pršiplášť

      - žiaci 2.A, 2.B, 2.C a žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15 – minútové lístky na MHD (keramická dielňa)

      - žiaci 3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 4. ročníka si v pondelok prinesú vhodné oblečenie, obuv do lesa

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      Prvý deň je príchod detí do školy možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 zo školského ihriska.

      S pozdravom

      kolektív ŠKD

      30.7.2020

     • Pokyny k 2. turnusu Letného ŠKD (LŠKD)

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na druhý turnus Letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas stiahnuť

      Informovaný súhlas je potrebné odovzdať pre každý turnus zvlášť!

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19) stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - prezuvky

      - repelent

      - žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B si prinesú štyri 30-minútové lístky na MHD (výlet do centra Bratislavy)

      - žiaci 1.E, 2.C, 2.D, 2.E, žiaci 3. ročníka a 4. ročníka si prinesú dva 30-minútové lístky na MHD

      (výlet do centra Bratislavy)

      - obuv vhodnú do telocvične a športové oblečenie na prezlečenie

      - žiaci 3.A, 3.B, 3.D a žiaci 4. ročníka si v pondelok prinesú vhodné oblečenie a obuv do lesa a pršiplášť

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      Prvý deň je príchod detí do školy možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 zo školského ihriska.

      S pozdravom

      kolektív ŠKD

      23.7.2020

     • Pokyny k 1. turnusu Letného ŠKD

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na prvý turnus letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas  stiahnuť

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19)  stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - 2 rúška

      - prezuvky

      - športové oblečenie a obuv

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      - plášť alebo staré tričko

      - obrus (igelit) na lavicu

      - žiaci 2.E, žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15-minútové lístky na MHD

      Prvý deň je príchod detí do školy je možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia na vrátnici.

      Kolektív ŠKD


      17.7.2020

     • Pokyny LPČ

     • Vážení rodičia,

      poplatok za letnú prázdninovú činnosť je 30 EUR za týždenný turnus (cena nezahŕňa vreckové a obed). Sumu je potrebné uhradiť do dňa nástupu na turnus.

      IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653

      Kód banky: 0200

      Doplňujúci údaj: Meno, priezvisko žiaka – dôležité

      Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a priezvisko Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.

      Poplatok za obedy je 7,80 EUR za týždenný turnus. Sumu je potrebné uhradiť do dňa nástupu na turnus.

      IBAN: SK72 0200 0000 0016 3562 2254

      Kód banky: 0200

      Konštantný symbol: 0308

      Doplňujúci údaj: Meno, priezvisko žiaka, letná ŠKD – dôležité

      Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a priezvisko Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.

      Bližšie informácie týkajúce sa pokynov k jednotlivým turnusom letnej prázdninovej činnosti budeme priebežne uverejňovať v najbližších dňoch na stránke školy. V prípade potreby ma môžete kontaktovať mailom: nikola.pavliskova@zstbiliska.sk

      Nikola Pavlisková

      13.7.2020