Novinky

     • Zdravotný dotazník

     • Vážení rodičia, pri nástupe žiakov do školy 2. 9. 2020 je v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR potrebné odovzdať vyplnený zdravotný dotazník. Nájdete ho TU:

     • Prevádzka ŠKD - školského klubu detí od 2.9. do 20.9. 2020

     • Vážení rodičia, v zmysle pokynov MŠVVaV SR sme boli nútení upraviť prevádzku školského klubu detí.

      V období od 2. do 20. 9. 2020 nebude v prevádzke ranný ŠKD - tzv. zberné triedy a poobedný ŠKD bude fungovať len do 16:00. Žiaci budú chodiť na obedy v presne určených časoch podľa rozpisu. 

      2. 9. Nebude ŠKD a obedy v prevádzke pre 1. ročník

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že od 21. 9. 2020 nabehneme plynule na riadny chod prevádzky ŠKD, tzn. ráno od 6:00 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

      vedenie školy

       

     • Nástup prvákov do školy dňa 2. 9. 2020

     • Milé prváčence a milí rodičia.

      V stredu 2. 9. sú už pre Vás pripravené školské lavice a už sa na Vás v škole všetci tešíme.

      Slávnostné otvorenie školského roka sa bude odohrávať v triedach. Pani učiteľky a pani vychovávateľky Vás budú čakať o 9:00 hod. pred školou. Podľa zoznamov, ktoré nájdete pred školou zistíte, do ktorej triedy patríte.  Svoju pani učiteľku a pani vychovávateľku spoznáte podľa kartičky. 

      Ďalej je dôležité, aby ste vedeli:

      • S každým prváčikom môžu do školy vstúpiť najviac dvaja dospelí, ktorí budú mať rúško a vydezinfikujú si ruky.
      • Odporúčame, aby rúško mali aj deti a vydezinfikovali si rúčky.
      • Pani učiteľka a pani vychovávateľka Vám v triede povie všetky potrebné informácie o vyučovaní a činnosti školského klubu detí.
      • 2. 9. sa deti ešte nebudú učiť a nebude ani školský klub detí.
      • Úvodné stretnutie s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou skončí približne po dvoch hodinách (v tento deň nie je pre prváčikov v prevádzke školský klub detí ani jedáleň).

      Tešia sa na Vás pani učiteľky, pani vychovávateľky, vedenie školy a múdre sovičky.

     • Informácie k nástupu do školy 2. 9. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Snažíme sa zodpovedne pripraviť otvorenie a organizáciu školského roka 2.9.2020 v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ, aby sme zabezpečili pre deti čo najbezpečnejšie prostredie. Upravili sme preto čas nástupu detí jednotlivých ročníkov do školy, prevádzku školského klubu detí a harmonogram stravovania ročníkov v školskej jedálni do 20. 9. 2020.

      • Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka dostanú podrobnú informáciu v stredu 26. 8. mailom od triedneho učiteľa.
      • Noví žiaci 2. - 9. ročníka prídu pred školu o 8:30 hod., kde ich bude čakať učiteľ, ktorí ich zavedie do ich triedy.
      • Informácie k otvoreniu školského roka pre prváčikov sú v samostatnom ozname.

      Sme si istí, že všetko dobre zvládneme a tešíme sa na nový školský rok.

      učitelia a vedenie školy

     • Nový školský rok

     • Milé detí, vážení rodičia.

      O niekoľko dní zakývame letným prázdninám a stretneme sa opäť v škole. Už sa na Vás aj budúcich prváčikov veľmi tešíme. Podrobné informácie o nástupe do školy a organizácii vyučovania Vám poskytneme na našej web stránke v stredu 26. 8.

      Prajeme Vám krásny koniec prázdnin. Vedenie školy

     • LETNÉ VLASTIVEDNÉ VYCHÁDZKY PO BRATISLAVE

     • V dňoch 24.07.2020 – 31.07.2020 sa žiaci v rámci Letnej prázdninovej činnosti v ZŠ Tbiliská zúčastnili vlastivedných vychádzok po Bratislave. Žiaci mali možnosť vypočuť si sprievodný výklad a vidieť na vlastné oči pamätihodnosti v hlavnom meste. V rámci mestskej časti Rača žiaci objavovali vinohradnícke domy, dvory a pivnice na ul. Pri Vinohradoch; miesto pôvodnej židovskej modlitebne; budovu starého mlyna; Koloničovu kúriu a budovu prezývanú ako Mizerácka vila.

      Žiaci navštívili aj vybrané objekty v bratislavskom Starom Meste: pavlačový nájomný dom na Klariskej ul. č. 7 z roku 1820; budovu bývalých židovských rituálnych kúpeľov na ul. Klariská č. 14; ďalej budovu, ktorá pôvodne slúžila ako kláštor rádu Klarisiek; mestské hradby; Dóm sv. Martina a pod. Žiaci mali takýmto spôsobom možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o okolí svojho bydliska a tiež budovať si vzťah k národným kultúrnym pamiatkam vo svojom regióne.