Novinky

     • Riaditeľské voľno, jesenné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V najbližších týždňoch bude organizácia vyučovania pre deti 1. aj 2. stupňa pozmenená z dôvodu jesenných prázdnin a celoplošného testovania. Prečítajte si, prosím, pozorne informácie k jednotlivým dňom. Všetkým prajeme čo najpríjemnejšie dni. 

      Vedenie školy 

       

      Týždeň 26.10. - 30.10. 2020

       

      - žiaci 2.stupňa: dištančná forma vyučovania (online)

      26. - 29. 10.          = dištančná forma vyučovania (online)

      30.10. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      - žiaci 1.stupňa:

      26. - 28. 10.          = výučba prezenčne (v škole)

      29.10. - štvrtok    = riaditeľské voľno

      30.10. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      Týždeň 02.11. - 06.11. 2020

      - žiaci 2.stupňa dištančná forma vyučovania (online)

      2.11.- pondelok  = jesenné prázdniny

      3. -  5. 11.            = dištančná forma vyučovania (online)

      6.11. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      - žiaci 1.stupňa:

      2.11.- pondelok  = jesenné prázdniny

      3. -  4. 11.            = výučba prezenčne (v škole)

      5.11. - štvrtok    = riaditeľské voľno

      6.11. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      Týždeň 09.11. - 13.11. 2020

      - žiaci 2.stupňa dištančná forma vyučovania (online)

      09.11.- pondelok = jesenné prázdniny

      10. - 13.11.           = dištančná forma vyučovania (online)

       

      - žiaci 1.stupňa:

      09.11.- pondelok = jesenné prázdniny

      10. - 13.11.           = výučba prezenčne (v škole)

       

      Od 16.11. - 27.11. 2020

      pokračuje výučba:

      -žiaci 1.stupňa prezenčne

      -žiaci 2.stupňa stupeň online

       

     • Informácia o priebehu vyučovania od 26. 10. 2020 pre žiakov 1. až 4. ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, podľa uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 sa forma školského vyučovania pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nemení. Vyučovanie aj školský klub detí bude prebiehať podľa aktuálnej organizácie. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Prajeme Vám veľa zdravia. Vedenie školy.

     • Informácia o zmene formy vyučovania pre žiakov 2. stupňa od 26.10.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Podľa uznesenia vlády SR č 678 z 22. 10. 2020 sa od 26. 10. 2020 mení forma vyučovania žiakov v 5. až 9. ročníku. Podrobné informácie o rozvrhu dostanete mailom od triednych učiteľov v priebehu víkendu. On-line vyučovanie začína triednickou hodinou o 8:00 v aplikácii TEAMS. Upozorňujeme Vás, že účasť na vyučovaní je povinná a budeme sledovať dochádzku. V prípade potreby ospravedlnenia dieťaťa kontaktujte mailom triedneho učiteľa. Prajeme všetkým veľa zdravia. Vedenie školy

     • Zmena prevádzky ŠKD od 13.10.

     • Vážení rodičia.  

      Je nám veľmi ľúto, že z dôvodu novej aktualizácie usmernení z MŠ SR, musíme upraviť prevádzku školského klubu detí.  

      Od stredy (14.10) nebude v prevádzke ranný  školský klub. Popoludňajšie zberné triedy nebudú v prevádzke už od zajtra (13.10.) do odvolania.  

      Zajtra (13. 10.) bude školský klub detí pre štvrtákov (pre každú triedu osobitne) len do 15:30 hod. Prosíme Vás, aby ste deti k tomuto času zo školského klubu detí vyzdvihli. Od stredy (14.10) už deti štvrtého ročníka do školského klubu detí nepôjdu. 

      Pre žiakov 1. až 3. ročníka bude ŠKD od 13.10. v prevádzke len do 16:30 hod. Veľmi Vás prosíme o dochvíľnosť. Prevádzku do 16:30 vieme zabezpečiť iba v prípade, že nie je potrebné suplovať za niektorého vychovávateľa alebo učiteľa. Ak tento prípad nastane, musíme prevádzku ŠKD v niektorom z oddelení skrátiť len do 15:30. O takomto skrátení Vás budeme vždy čo najskôr informovať. Prosíme Vás, aby ste ale priebežne sledovali maily, pretože nevieme vylúčiť ani nájsť operatívne riešenia počas dňa. Zmenu ohlásime najneskôr do 9:00 daného dňa.  

      Veríme, že sa Slovensku podarí čo najskôr situáciu zvládnuť. Ihneď ako to bude možné sa činnosť ŠKD znova obnoví aj pre štvrtákov.  

      Mgr. Nikola Pavlisková,  

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  

       

      12.10.2020

     • Krúžky

     • Vážení rodičia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že v zmysle usmernení nemôžeme otvoriť žiadne krúžky na vzdelávací poukaz. Nie je možné ani prevádzkovať platené krúžky, ktoré si vyžadujú prenájom vnútorných priestorov - tried či telocvične. Ďakujeme za pochopenie

       

      8.10.2020