Novinky

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia.

      V priebehu novembra sme organizovali voľby do Rady školy. Po zmene formy vyučovania, kedy sa žiaci 2.stupňa začali vzdelávať online, nebolo možné proces voľby ukončiť. Z tohto dôvodu sme proces voľby prerušili a volebnú urnu z priestorov vrátnice zapečatenú odniesli. Volebný proces ukončíme po návrate detí 2.stupňa do školy a uvoľnení opatrení.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Predsedníčka Rady školy, Mgr. Lucia Kolmanová

     • Zrušenie riaditeľského voľna vo štvrtok 5. 11. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci oznamujeme Vám, že z dôvodu zrušenia celoplošného testovania v Bratislave nebude riaditeľské voľno dňa 5. 11. 2020. So žiakmi 1. stupňa sa stretneme po jesenných prázdninách v utorok 10. 11. 2020. Pripomíname Vám, že bude opäť potrebné vypísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Ďakujeme za pochopenie.